Varakļānu novads

 Bibliotēka

Vadītājs 

Kontakti 

Adrese 

Darba laiks 

Varakļānu tautas bibliotēka

 Līga Sondore

Telefons:  64860965
E-pasts: varak_bibl@inbox.lv
E-pasts: biblioteka@varaklani.lv

1.maija laukums 4, 

Varakļāni,

 LV - 4838


Otrdiena 9:30-18:00
Trešdiena 9:30-18:00
Ceturtdiena 9:30-18:00
Piektdiena 9:30-18:00
Sestdiena 9:30-14:00

 Murmastienes bibliotēka

  Teresija Ivenkova

Telefons: 64825343
E-pasts: murmast.bibl@inbox.lv

Jaunatnes iela 14,

Murmastiene, 

Varakļānu novads, 

LV - 4835


Pirmdiena 9:00-13:00
Otrdiena 8:30-17:30
Ceturtdiena 8:30-17:30
Piektdiena 8:30-17:30

*13:00-14:00 pusdienu
‌ pārtraukums

Stirnienes bibliotēka

 Olita Sēbriņa

Telefons: 27790016
‌E-pasts: 
stirniene.biblioteka@inbox.lv

Stirnienes muiža, 

‌Varakļānu novads, 

‌LV- 4837


‌Pirmdiena 10:00-16:00
‌Trešdiena 10:00-15:00
‌‌Ceturtdiena 10:00-15:00