Lasītāju klubiņa dibināšanas pasākums "Sievietes grāmatu lappusēs"

Pasākumu apmeklēja kupls interesentu pulks, kuri arī turpmāk labprāt iesaistīsies Lasītāju klubiņa aktivitātēs - gan klātienē, gan attālināti.

VTV Madona veidotais videosižets par Lasītāju klubiņa dibināšanas pasākumu: https://bit.ly/2UneAVI