Jaunieguvumi oktobrī

Ziņa publicēta 21.10.2017
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2017.gada oktobra mēnesī.

Guļevska, Lia, 1944-.  Cik bieži tu dzīvo / Lia Guļevska, Henriks Grigalinovičs; māksl. Andris Lamsters. - Rīga : Madris, [201-]. - 158 lpp. : fotogr., portr. - Bibliogrāfija: 158. lpp. - Precīzs izdošanas gads nav norādīts.

        ISBN 9789984316871 : cietos vākos.

        Ārsti - Latvija. Medicīna - Latvija - Pētniecība. Parapsiholoģija. Ezotērika.

Filipsa, Sūzana Elizabete.  Mana spožākā zvaigzne : [romāns] / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu val. tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2017. - 415 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984358789.

        Amerikāņu romāni.

Feļštinskis, Jurijs.  Korporācija : Krievija un VDK gadsimtu mijā / Jurijs Feļštinskis, Vladimirs Pribilovskis ; no krievu val. tulk. Atis Klimovičs ; red. Gundega Blumberga ; māksl. Jānis Esītis ; otrā izd. priekšv. tulk. Dace Sparāne-Freimane. - 2. izd. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 598, [1] lpp. : faks. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Oriģ. nos.: Корпорация / Юрий Фельштинский, Владимир Прибыловский. - Personu rād.: 580.-[599.] lpp. . - Saīs. saraksts: 573.-[579.] lpp.

        Saturā: Koržakova sazvērestība ; Who is mr. Putin ; Putins Sanktpēterburgā ; Putins Maskavā ; Otrais Čečenijas karš ; Operācija "Pēctecis" ; FDD, oligarhi, klani ; Prezidenta cilvēki jeb aģenti un objekti ; Vadāmā demokrātija ; Mediju apspiešana ; Nolīgto slepkavu laiks.

        ISBN 9789934546426 : cietos vākos.

        Prezidenti - Krievija.

        Krievija - Politika un pārvalde - 1991-.

Ferrante, Elena.  Pazudušais bērns / Elena Ferrante ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - 477, [2] lpp. ; 23 cm. - (Neapoles tetraloģija / Elena Ferrante ; [4. grām.]). - Ceturtais un pēdējais sējums ciklā "Brīnišķīgā draudzene".

        4. grāmata.

        ISBN 9789934071706.

        Itāliešu romāni.

Jundze, Arno, 1965-.  Sarkanais dzīvsudrabs : romānu sērija "MĒS. Latvija, XX gadsimts" / Arno Jundze ; konsultants Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; Gundegas Kārkliņas makets. - 480 lpp. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; XIII). - Pēcvārds latviešu un angļu val.

        ISBN 9789934546440.

        Vēsturiskā proza, latviešu.

Dzīvot laimīgi pēc mēnes fāzēm / no vācu valodas tulkojusi Inese Koreņika ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 207, [1] lpp.

        ISBN 9789934153389.

Hildegarde, svētā, 1098-1179.  Hildegarde no Bingenas : pārbaudīta ārstēšana veselībai un labsajūtai. Augu medicīna veselībai un labsajūtai / no vācu valodas tulkojusi Anna Kuzina ; literārā līdzautore Ina Eglīte. - 208 lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. - Bibliogrāfija: 202.-204. lpp., slimību saraksts un ārstniecības augu pielietojums: 205.-207. lpp. - Ziņas par autori: 4.-12. lpp.

        ISBN 9789984317472.

        Ārstnieciskās vielas, augu. Naturopātija. Pašārstēšanās.

Brennans, Ričards.  Elpot : kā elpot brīvi un dabiski, lai uzlabotu veselību un pašsajūtu / Ričards Brennans ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Stalte ; redaktore Ita Ankoriņa ; Nanetes Hūgslāgas ilustrācijas. - 144 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 140.-141. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 142.-144. lpp. - "Vairāk nekā 30 elpošanas vingrinājumi un tehnikas"--Uz vāka. . - Prettitullapā Mērijas Oliveras (Mary Oliver) dzejoli no angļu valodas atdzejojusi Laura Dreiže.

        ISBN 9789934069161.

        Aleksandra tehnika. Elpošanas vingrinājumi. Elpošanas vingrinājumi - Izmantošana terapijā.

Rūķītis, Harijs.  Latvju raksti izšuvumiem / Harijs Rūķītis. - 34, [1] lpp.

        ISBN 9789934858147.

Dimiters, Kaspars, 1957-.  Ielūgums uz dzīvi : jubilejas dziesmu kladīte ar 100 dziesmām : 01.05.2017, manā 60. dzimšanas dienā / Kaspars Dimiters ; fotogrāfi: Ludmila Osipova, Austris Rāviņš, Jēkabs Dimiters. - 158 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm + 1 CD. - Dzejnieka un dziesminieka K. Dimitera jubilejas dziesmu kladītē un diskā ir 100 romantiski filosofiskas dziesmas no 1974. līdz 2017. gadam. - CD aploksnē vāka otrā pusē. . - "Atsevišķu dziesmu ierakstos piedalījušies Aivars Hermanis, Gints Sola, Guntars Andersons, Sandra Ozolīte, Berta Vilipsone, Juris Morics. Dziesmas "Ēdīsim plūmes" ģitāras motīva autors un piedziedātājs gan šajā, gan dziesmā "Bērnība" - Jēkabs Dimiters"--158. lpp.

        ISBN 9789934835827.

        Latviešu dzeja.

Nortrapa, Kristiāna.  Dievietes nenoveco : sievišķā magnētisma, vitalitātes un pašrealizācijas slepenās receptes / Kristiāna Nortrapa ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2017. - 352 lpp. - Bibliogr. piezīmes: 334.-[344.] lpp. - Oriģ. nos.: Goddesses Never Age : the secret prescription for radiance, vitality, and well-being.

        ISBN 9789984869964.

        Sievietes. Sievišķība. Sieviete - Veselība un higiēna.

Lingebērziņš, Ēriks, 1982-.  Tūrisma uzņēmuma vadīšana kultūras atšķirību kontekstā : monogrāfija / Ēriks Lingebērziņš ; recenzenti: Dr.oec. Elvīra Zelgalve, Dr.phil. Annegret Goller. - 271 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 20 cm. - (Viesmīlības un tūrisma bibliotēka ; Nr. 26.). - Bibliogrāfija: 253.-271. lpp. - Monogrāfija ir balstīta autora veiktajā pētījumā, kura pamatā ir praktiskā pieredze, strādājot vairākos tūrisma uzņēmumos ar dažādiem starptautiskā tūrisma tirgiem. Tajā atspoguļotie rezultāti ir sistemātiskā pētījumā iegūtie secinājumi, kuri ļauj izprast tūrisma nozares specifiku, dažādu kultūru atšķirības un to ietekmi uz patērētāju apmierinātību. Tā ir kā ceļvedis starptautiskā tūrisma labirintos. - Teksts latviešu valodā, ievads arī angļu valodā.

        ISBN 9789934543135.

        Tūrisms - Menedžments. Patērētāji - Pētniecība.

Ficeks, Sebastians.  Es-slepkava / Sebastians Ficeks ; no angļu valodas tulk. Dina Kārkliņa ; Artura Zariņa vāka dizains. - 393 lpp.

        ISBN 9789984358796.

Kopmane-Račko, Karīna.  Saplēstās mežģīnes / Karīna Račko ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - 556, [1] lpp.

        ISBN 9789934071133.

Kings, Stīvens.  Tas / Stīvens Kings ; no angļu valodas tulk. Santa Brauča ; vāka dizainu adaptējusi, Ilze Isaka. - 637, [1] lpp.

        1. grāmata.

        ISBN 9789934071522.

Onodibio, Kristofs.  Ienirt / Kristofs Onodibio ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - 350, [2] lpp.

        ISBN 9789934064494.

Lenoksa, Judīte.  Juveliera sieva / Judīte Lenoksa ; no angļu val. tulkojusi Anete Ūdre ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atb. redaktore Eva Jansone ; maketētāja Daina Vīķele. - Rīga : Jumava, 2017. - 421, [1] lpp. - Vēsturisks romāns par mīlestību, kurā Džuljeta apprecas ar juvelieri un, atklājot viņa nežēlīgo dabu, uzsāk afēru ar politiķi Glisu.

        ISBN 9789934201233.

Zembergs, Imants, 1939-.  Likteņa nolemtie / Imants Zembergs ; Riharda Delvera vāka noformējums. - 261, [1] lpp. ; 23 cm. - Autors centies parādīt lauku cilvēku dzīvi pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, latviešu zemnieku tiekšanos pēc savas zemītes, savas mājas, uzsverot mūsu tautas centību un darba tikumu. Darbam cauri vijas divu jauniešu mīlestības stāsts.

        ISBN 9789934857072.

        Latviešu proza.

Nībergs, Renē.  Pēdējais vilciens uz Maskavu / Renē Nībergs ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona ; Irīda Miska, dzejas tulkojums ; Tatjanas Zubarevas vāka mākslin. noformējums ; atb. redaktore Liene Soboļeva ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2017. - 190, [1] lpp. : fotogrāfijas. - Personu rādītājs: 187.- [191]. lpp. - Darbs vēsta par kādas ģimenes vēsturi, caur kuru tiek pārstāstīta visas ebreju nācijas vēsture 2. Pasaules kara laikā. Ģimene dodas bēgļu gaitās no Somijas, izceļo pa visu Eiropu, līdz nokļūst Maskavā. Zaudējuma sāpes, šķiršanās, nāve, mīlestība – viss ir vienkopus.

        ISBN 9789934201295.

Kliots, Ļevs.  Liktenis un griba / Ļevs Kliots ; no krievu valodas tulk. Gunta Silakalne ; Daira Hofmaņa vāka dizains. - 283, [2] lpp.

        ISBN 9789934069819.

Railija, Lūsinda.  Olīvkoks / Lūsinda Railija ; no angļu val. tulk. Ligita Lanceniece ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - 445, [1] lpp.

        ISBN 9789934071171.

Račs, Andris.  Zvaigžņu dimantiņi / Andris Račs ; Baiba Lejiņa, zīmējumi. - Rīga : Apgāds Alis, 2017. - 236, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas, notis.

        ISBN 9789934504266.

Feļštinskis, Jurijs.  Korporācija : Krievija un VDK gadsimtu mijā / Jurijs Feļštinskis, Vladimirs Pribilovskis ; no krievu val. tulk. Atis Klimovičs ; red. Gundega Blumberga ; māksl. Jānis Esītis ; otrā izd. priekšv. tulk. Dace Sparāne-Freimane. - 2. izd. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 598, [1] lpp. : faks. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Oriģ. nos.: Корпорация / Юрий Фельштинский, Владимир Прибыловский. - Personu rād.: 580.-[599.] lpp. . - Saīs. saraksts: 573.-[579.] lpp.

        Saturā: Koržakova sazvērestība ; Who is mr. Putin ; Putins Sanktpēterburgā ; Putins Maskavā ; Otrais Čečenijas karš ; Operācija "Pēctecis" ; FDD, oligarhi, klani ; Prezidenta cilvēki jeb aģenti un objekti ; Vadāmā demokrātija ; Mediju apspiešana ; Nolīgto slepkavu laiks.

        ISBN 9789934546426 : cietos vākos.

        Prezidenti - Krievija.

        Krievija - Politika un pārvalde - 1991-.

Ferrante, Elena.  Pazudušais bērns / Elena Ferrante ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - 477, [2] lpp. ; 23 cm. - (Neapoles tetraloģija / Elena Ferrante ; [4. grām.]). - Ceturtais un pēdējais sējums ciklā "Brīnišķīgā draudzene".

        4. grāmata.

        ISBN 9789934071706.

        Itāliešu romāni.

Kopmane-Račko, Karīna.  Saplēstās mežģīnes / Karīna Račko ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - 556, [1] lpp.

        ISBN 9789934071133.

Onodibio, Kristofs.  Ienirt / Kristofs Onodibio ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - 350, [2] lpp.

        ISBN 9789934064494.

Railija, Lūsinda.  Olīvkoks / Lūsinda Railija ; no angļu val. tulk. Ligita Lanceniece ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - 445, [1] lpp.

        ISBN 9789934071171.

Piena ceļa dvēseles / Autoru kolektīvs ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 287, [1] lpp.

        ISBN 9789934071287.

Urtāne, Rasma, 1956-.  Taurupes skolas valsis : miniatūras par Taurupes skolā pavadīto laiku / Rasma Urtāne ; redaktore Lelde Stumbre ; Endija Zariņa un Jāņa Zariņa māklsinieciskais noformējums. - Jelgava : Jelgavas Latviešu biedrība, 2013 (Tipogrāfija Ogrē). - 74, [5] lpp. : il., portr. ; 20 cm.

        ISBN 9789934824234.

        Vidusskolas - Latvija - Vēsture - Taurupes pagasts (Ogres novads).

Rupainis, Antons, 1906-1976.  Baltie tēvi : vēsturisks romāns divās grāmatās / Antons Rupainis ; redaktore Valentīna Unda ; pēcvārda autore Paulīne Zalāne-Vallena ; Stella Elksne, vāku dizains. - Atkārtots izdevums. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2017 (Latgales druka). - 462 lpp. : portreti ; 25 cm. - A. Rupaiņa vēsturiskajā romānā daudz vietas aizņem Lielā Ziemeļu kara tēlojums. Tas ne tikai parāda tā laika dzīves un sadzīves apstākļus, bet arī to, ka latvieši pievienojas zviedru, poļu un krievu karapulkiem. Romāna varonis ir tēvs Remigijs - Saknis. Dzimis tepat Upurkalna tuvumā, pie Cirīša ezera. Aizkustinoši, ar dziļu mīlestību tēlota Remigija un bārenītes Aņuses sastapšanās. Tālās pagātnes notikumi saistīti ar mūsdienām, jo to laiku mantojums nāk mums līdzi.

        ISBN 9789984292816.

        Vēsturiskā proza, latviešu.

Piena ceļa dvēseles / Autoru kolektīvs ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 287, [1] lpp.

        ISBN 9789934071287.

Zagorovska, Ksenija.  "Dzintara" aromāts / Ksenija Zagorovska ; no krievu valodas tulkoja Jūlija Dibovska ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Ligita Smilga ; mākslinieks Jānis Pavlovskis ; noformējumā izmantotas Jāņa Pavlovska, Ksenijas Zagorovskas fotogrāfijas. - Rīga : Jumava, 2016. - 207 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - "Latvijai 100"--Titullapā.

        ISBN 9789934119866.

        Smaržu ražošana - Latvija - Vēsture - Rīga. Kosmētikas rūpniecība - Latvija - Vēsture - Rīga.

Ezoteriskā gadagrāmata 2018 / sastādītāja Līga Zītara ; Atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; Elitas Ābeles vāka zīmējums. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 206, [2] lpp.

        ISBN 9789934153914.

Būma, Korija ten.  Patvērums / Korija ten Būma kopā ar Džonu un Elizabeti Šeriliem ; no angļu valodas tulkojis, vāka noformējumu veidojis Niklāvs Adats. - 273, [2] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934191084.

        Misionāres - Nīderlande. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Atmiņas, nīderlandiešu. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Vācija - Koncentrācijas nometnes - Rāvensbrika. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Nīderlande - Pagrīdes kustības. Autobiogrāfiskā proza, nīderlandiešu.

        Nīderlande - Vēsture - Vācu okupācija, 1940-1945.

        Biogrāfijas.

Abuls, Pēteris, 1860-1926.  Kur atradās Beverīna : vēsturisks apcerējums / Pēteris Abuls. - 2. izdevums. - 107, [2] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 99.-107. lpp. - Latvijas senvēstures skaistākās lapaspuses vijas ap Beverīnas pili, ap viņas aizstāvjiem un varoņiem. Senčiem nebija iemesla slēpt savas slavenākās apmešanās vietas, taču Beverīnas pils vietu entuziasti meklējuši jau vairāk kā 150 gadus. P. Abuls grāmatā apkopojis liecības, minējumus un pierādījumus par Beverīnas iespējamo atrašanās vietu. Autors aizved lasītāju pasērst senajos Burtniekos, Trikātā, Valmierā un citur, vedina doties ceļā pa senajiem lielceļiem un senču takām līdz pat Igaunijai un Pleskavai, pa ceļam aplūkojot senču mājvietas un izzinot viņu dzīvesveidu. - Pirmizdevums: , Valters un Rapa, 1924.

        ISBN 9789934858130.

        Izzudušās pilsētas - Latvija. Beverīna (leģendāra vieta).

        Latvija - Vēsturiskā ģeogrāfija.

Lēvalde, Vēsma, 1961-.  Hamleta vārdi : klasika un teksts Oļģerta Krodera interpretācijā / Vēsma Lēvalde ; zinātniskie recenzenti: Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs, Dr.art. Guna Zeltiņa ; redaktore Ieva Rodiņa ; vāka dizains: Laimonis Stīpnieks ; Liepājas Universitāte. Kurzemes Humanitārais institūts. - 240 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 231.-239. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Grāmata ir teātra zinātnieces Vēsmas Lēvaldes pētījums par leģendāro latviešu režisoru Oļģertu Kroderu. Balstoties teorētiskajās zināšanās, praktiskajā teātra darba pieredzē, talantīgā interpretācijas spējā, arhīva materiālu studijās, kā arī skrupulozā darbā ar literāro tekstu un izrāžu režijas eksemplāriem, Vēsmas Lēvaldes pētījums piedāvā aizraujošu ceļojumu režisora radošajā laboratorijā, teksta pārtapšanā no rakstīta vārda runātā un literārā sacerējuma ceļā līdz skatuvei. Grāmatā iekļautas arī intervijas ar Oļģertu Kroderu un aktieriem Rihardu Rudāku un Jāni Makovski. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

        ISBN 9789934569173.

        Hamlets (leģendārs tēls). Teātra producenti un režisori - Latvija.

        Biogrāfijas.

Kūlis, Ēriks, 1941-.  Zūdošais un paliekošais / Ēriks Kūlis, Verners Bokums ; redaktore Silvija Ģibiete ; Natālijas Kugajevskas mākslinieciskais noformējums ; grāmatas noformējumam izmantotas Ulda Brieža, Andra Gertsona, Pētera Jaunzema [un vēl 2 fotogrāfu] fotogrāfijas ; grāmatas vāka noformējumam izmantota Jāņa Vecbrāļa fotogrāfija. - 178, [3] lpp., 32 lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - (Ģimenes romāns - vēstures liecinieks). - Grāmata turpina Liepājas skarto un liepājnieku ģimeņu vēstures liecību sēriju. Grāmata vēstī par Bokumu dzimtu trīs paaudzēs - fotogrāfu, ērģeļu un harmoniju meistaru Juri Bokumu, amatnieku un ērģeļu skaņotāju Vidvudu Matīsu Bokumu, un sportistu, mūziķi un neatkarīgo producentu Verneru Bokumu, kura ilgstoši dokumentēto redzējumu par Liepājas radošajām personībām rakstnieks Ē. Kūlis ir pārveidojis rakstos. - Fotogrāfi arī: Gunārs Kopštāls, Jānis Vecbrālis.

        ISBN 9789934570001.

        Fotogrāfi - Latvija - Liepāja. Ērģeļu būvētāji - Latvija. Amatnieki - Latvija - Liepāja. Slavenības - Latvija - Intervijas.

        Liepāja (Latvija) - Intelektuālā dzīve.

        Biogrāfijas.

Piederēt un atšķirties : romu, krievu un latviešu dzīvesstāsti Latvijā / Vieda Skultāne zinātniskā redakcija ; teksts: Dagmāra Beitnere-Le Glla, Ieva Garda-Rozenberga, Maija Krūmiņa u.c ; recenzenti: Inta Gāle Kārpentere, Ilze Akerberga, Metjū Kots; literārā red. Ināra Stašulāne ; Ilzes Jaunbergas vāka dizains. - Rīga : Dzīvesstāsts, 2017. - 232 lpp.

        ISBN 9789934866609.

Zariņa, Aina, (arhitekte).  Rietumbengālijas terakotas tempļi / Aina Zariņa un Mihails Ramuss. - 152 lpp. : ilustrācijas, karte ; 22 x 22 cm. - Bibliogrāfija: 150.-152. lpp. - Skaidrojošā vārdnīca: 137.-149. lpp.

        ISBN 9789934192302.

        Tempļi - Indija - Vēsture - Rietumbengālija. Hinduistu tempļi - Indija - Vēsture - Rietumbengālija. Terakotas tēlniecība - Indija - Rietumbengālija. Kastas - Indija - Rietumbengālija. Vaišnavisms - Indija - Rietumbengālija. Bhakti.

        Rietumbengāle (Indija) - Reliģija. Bengālija (Indija) - Vēsture. Rietumbengāle (Indija) - Reliģiskā dzīve un paražas. Rietumbengāle (Indija) - Sociālā dzīve un paražas. Rietumbengāle (Indija) - Kultūras vēsture. Rietumbengāle (Indija) - Tūrisma maršruti.

        Bibliogrāfijas.

Užāne, Jette.  Jettes dienu grāmata / Jettes Užānes un Elīnas Apsītes tekstsi ; red. Ieva Janaite ; māksl. Daiga Brinkmane. - Rīga : VESTA-LK, 2017. - 366, [1] lpp. : foto.

        ISBN 9789934511431.

Rudzītis, Viesturs, 1960-.  Ģimene / Viesturs Rudzītis ; lit. redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Sandra Konstante ; makets un zīmējumi tekstā Normunds Tiltiņš. - Rīga : VR grāmatu apgāds, 2017. - 319 lpp.

        ISBN 9789934848643.

Brontē, Šarlote.  Džeina Eira : romāns / Šarlote Brontē ; tulkojums latviešu valodā: Helga Gintere. - [Rīga] : J.L.V., [2017]. - 687, [1] lpp. ; 18 cm. - Oriģinālnosaukums: Jane Eyre.

        ISBN 9789934200359.

        Angļu romāni.

Līce, Anda, 1941-.  Paldies, ka uzmodināji! : redzējumi un dzejoļi / Anda Līce ; mākslinieks Rihards Delvers. - 214, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.

        ISBN 9789934857058.

        Latviešu proza. Latviešu dzeja.

Indrāne, Ilze, 1927-.  Basām kājām / Ilze Indrāne ; atbildīgās redaktores: Eva Jansone un Dace Zvirgzdiņa ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; grāmatas noformējumam izmantotas Ulda Zemzara ilustrācijas. - 132, [1] lpp., 4 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. - Intriģējošs, savā starpā nesaistītu miniatūru un tēlojumu krājums, 1970. gadā publicētās grāmatas atkārtots un autores rediģēts izdevums. Rakstniece ar dažādu tēlu palīdzību atklāj cilvēka īsto dabu un raksturu dažādās psiholoģiskās un neierastās situācijās. Ilzei Indrānei vienmēr galvenās bijušas cilvēciskās vērtības, viņai tuva lauku cilvēku psiholoģija un godīgā attieksme pret darbu, zemi, līdzcilvēkiem. Autores stāstos ir cilvēki ar piegružotām dvēselēm, uz ārējiem labumiem tendēti un tādi, kuri "ar saknēm zemē, ar galotni debesīs".

        ISBN 9789934200878.

        Latviešu proza.

Barro, Nikolā.  Sievietes smaids : romāns / Nikolā Barro ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece ; redaktore Anita Poļakovska ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija).). - 237, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Das Lächeln der Frauen.

        ISBN 9789934055751.

        Vācu romāni.

Kings, Stīvens.  Tas / Stīvens Kings ; no angļu valodas tulk. Santa Brauča ; vāka dizainu adaptējusi, Ilze Isaka. - 637, [1] lpp.

        1. grāmata.

        ISBN 9789934071522.

Zīle, Baiba.  Melu meistars / Baiba Zīle ; red. Gundega Sēja ; Natālijas Kugahevskas vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 397, [1] lpp.

        ISBN 9789934068249.

Galbraits, Roberts.  Dzeguzes sauciens : romāns / Roberts Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - 510, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - "Dzeguzes sauciens" ir pirmais romāns par privātdetektīvu Kormoranu Straiku.

        ISBN 9789934070525.

        Detektīvromāni, angļu.

Sinklērs, Neils.  Komandiertētis: pamatapmācība : no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam / Neils Sinklērs ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (PNB Print). - 183 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Elites klases tētis. Izcila bērna aprūpe. . - "Apgāds Zvaigzne ABC, 2017"--Prettitulapā. . - Alfabētiskais rādītājs: 180.-183. lpp.

        ISBN 9789934062285.

        Bērnu aprūpe. Bērna audzināšana. Tēva stāvoklis. Tēvs un bērns.

Viegliņa, Gaļina, 1947-.  Dievs, piedod! : [romāns] / Gina Viegliņa-Valliete ; Tatjanas Zubarevas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Irīna Meļņika. - Rīga : Jumava, 2017. - 221, [2] lpp. ; 20 cm. - "Romāns "Dievs, piedod!" aizsāk kādas ģimenes sieviešu hroniku, kas aptver četras paaudzes, un faktiski ir romāna "Atradene un eņģelis" (izdota apgādā "Jumava" 2016. gadā) pirmā daļa"--Vāka 4. lpp.

        ISBN 9789934200199.

        Latviešu romāni.

Merimē, Prospērs.  Karmena / Prospērs Merimē ; no franču valodas tulkojusi Jausma Ābrama. - Rīga : J.L.V., 2017. - 156, [1] lpp. - Prospēra Merimē slavenākā novele vēsta par čigānieti Karmenu, kurā liktenīgi iemīlas jaunais kareivis Hosē. Šī postošā mīlestība iznīcina viņus abus.

        ISBN 9789934210174.

Svotmena, Klāra.  Pirms tu aizej : romāns / Klāra Svotmena ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - 395, [2] lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).

        ISBN 9789984358802.

        Angļu romāni.

Kotivāns, A.  Darbam slava! : anekdotes un spurainas domas / sastādījis un pārstāstījis A. Kotivāns. - 150, [1] lpp. ; 19 cm. - (Anekdotes un spurainas domas ; 36).

        ISBN 9789934557132.

        Anekdotes. Darbs - Anekdotes.

Kotivāns, A.  Raibā vārna : anekdotes un spurainas domas / sakopojis un pārstāstījis A. Kotivāns. - 151 [1] lpp. ; 19 cm. - (Anekdotes un spurainas domas ; 35).

        ISBN 9789934557125.

        Anekdotes.

Lasmane, Rita.  Kā atrast vīrieti, kas pēc iespējas mazāk kaitinātu / Rita Lasmane ; atbildīgā red. Alīna Melngaile ; literārā red. Brigita Šoriņa ; Toma Deģa vāka dizains. - Rīga : Jumava, 2017. - 92, [4] lpp. : foto., il. - Pamacība ideāla partnera atrašanā un izvēlē.

        ISBN 9789934201387.

Bulgakovs, Mihails.  Baltā gvarde : romāns / Mihails Bulgakovs ; no krievu valodas tulkojis Eižens Rauhvargers. - 332, [3] lpp. : portrets ; 21 cm. - Grāmatas noformējumam izmantota Vasilija Kandinska glezna.

        ISBN 9789934210082.

        Krievu romāni.

Orinska, Ginta.  Ienaidnieki / Ginta Orinska ; Nataļjas Kugajevskas vāka māksl. noform.; il. Toms Kalniņš. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 222, (2) lpp; il. - (Lata romāns).

        ISBN 9789934154041.

Latvija.  Civillikums / Latvijas Vēstnesis. - 12. izdevums. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2017. - 448 lpp. ; 21 cm. - Civillikums un pārējie tiesību akti ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 19.11.2015.

        ISBN 9789984840512.

        Civiltiesības - Latvija - Avoti.

        Latvija.

Zem gulbja spārna : Gulbenes stāsti / ieceres aut., sastād. Mirdza Kušķe ; red. Ilona Vītola ; māksl. Sandra Dikmane ; aut.: Anatolijs Savickis, Malda Ilgaža, Velta Zaharāne ... [u.c.]. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Vītola izdevniecība, [2017?]. - 367 lpp. : fotogr. - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs.

        Saturā: Vēstures stāsti ; Skolas stāsti ; Mūzikas ceļš ; Teātra maģijas noburtie ; Antra Liedskalniņa laikabiedru atmiņās ; No kultūras pūralādes ; Ārsts - profesija un aicinājums ; Dzīve sportā ; Stāsti par fotogrāfiem ; Ar Gulbenes vārdu dzīvē ; Gulbene šodien ; Te mūsu mājas.

        ISBN 9789934554094 : cietos vākos.

Marshall, Tim.  Prisoners of geography : ten maps that tell ypu everything you need to know about global politics / Tim Marshall ; foreword by Sir John Scarlett. - 303, [1] pages : maps.

        ISBN 9781783962433.

Escott, John.  The girl with green eyes / John Escott ; illustrated by Dylan Gibson. - 40 pages : color illustrations ; 20 cm. - (Oxford Bookworms).

        ISBN 9780194794343.

Alcott, Louisa May.  Little women / Louisa May Alcott; retold by John Escott; illustrated by Martin Cottam. - Simplified ed. - Oxford : Oxford University Press ; New York, 2008. - 88 p. : ill. ; 20 cm. - (Oxford bookworms library; Stage 4, Human interest).

        ISBN 9780194791755.

Escott, John.  The cat / John Escott ; illustrated by Camille Corbetto. - 40 pages : illustrations ; 20 cm. - (Oxford bookworms library. Crime & mystery, Starter). - The Cat steals things from houses in Hollywood. He steals from movie stars and nobody can stop him. Or can they? Natalie is a movie star. Nathan is her stand-in. Nathan does all Natalie's stunts in the movie. But when Natalie and Nathan see The Cat driving away from Zak Wakeman's Hollywood home, they both go after him.

        ISBN 9780194786096.

Bassett, Jennifer.  Les miserables / Victor Hugo ; retold by Jennifer Bassett ; illustrated by Giorgio Bacchin. - Simplified ed. - 56 p. : ill. ; 20 cm. - (Oxford bookworms library. Human interest, Stage 1). - "Loosely based on the famous novel Les miserables by Victor Hugo."--Back cover.

        ISBN 9780194794404.

Wilde, Oscar.  The picture of Dorian Gray / Oscar Wilde ; retold by Jill Nevile ; illustrated by Nick Harris. - Simplified ed. - Oxford : Oxford University Press, 2008. - 72 p. : ill. ; 20 cm. - (Oxford bookworms library. Fantasy & horror. Stage 3). - "First published in Oxford bookworms, 1989"--T.p. verso. . - Includes glossary and reading activities.

        ISBN 9780194791267.

        Didactic fiction.

Sewell, Anna.  Black Beauty / Anna Sewell ; retold by John Escott ; illustrated by Sally Wern Comport. - Simplified ed. - Oxford : Oxford University Press, 2008. - 88 p. : ill. ; 20 cm. - (Oxford bookworms library. Human interest. Stage 4).

        ISBN 9780194791663.

Hodgson Burnett, Frances.  A little Princess / Frances Hodgson Burnett ; retold by Jennifer Bassett ; illustrated by Gwen Tourret. - Oxford : Oxford University Press, 2008. - 56 p. : ill.

        ISBN 9780194789066.

As the Inspector Said : and other stories / retold by John Escott ; Cyril Hare ; Richard Marsh ; Freeman Wills Crofts ; G.K. Chesterton ; Edmund Crispin. - Oxford : Oxford University Press, 2008. - 72 p. : ill.

        ISBN 9780194791083.

Bauere, Inguna, 1960-.  Dieva riekšavā / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; red. Gundega Sēja. - 440, [5] lpp.

        ISBN 9789934070099.

Leine, Kims.  Mūžības Fjorda pravieši / Kims Leine ; no dāņu valodas tulk. Dace Deniņa ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 573, [1] lpp.

        ISBN 9789934065088.

Jēruma, Inga.  Hosams Abu Meri. Latvietis ar libānieša saknēm / Inga Jēruma ; Eduarda Groševa vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 142 lpp.

        ISBN 9789934072901.

Tomasa, Džeralīna.  Brīvs no krāmiem. Mājas detokss : noderīgi padomi, kā uz visiem laikiem tikt vaļā no nekārtības, atbrīvoties no liekām mantām un ietaupīt naudu / Džeralīna Tomasa ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Ilze Sausiņa. - 176 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 176. lpp. un rādītājs: 172.-[175.] lpp.

        ISBN 9789934069659.

        Mājas glabātavas. Mājas tīrīšana. Kārtīgums. Kārtīgums - Psiholoģiskie aspekti. Dzīves veidošana. Mājsaimniecība - Psiholoģiskie aspekti.

Vēra, Bronija.  Tavs pārmaiņu gads / Bronija Vēra ; red. Ilze Vācere ; Vijas Stabulnieces tulkojums ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 234, [6] lpp.

        ISBN 9789934067433.

Bredforda, Barbara Teilora.  Kavendonas sievietes : romāns / Barbara Teilora Bredforda ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - 463, [1] lpp.

        [2.grām.]. Kavendonas sievietes, 1926-1929.

        ISBN 9789934067556.

Freimanis, Aivars, 1936-.  Katls / Aivars Freimanis ; Eduarda Groševa vāka dizains. - 445 lpp.

        ISBN 9789934071041.

Marklunds, Bertils.  10 padomi, kā dzīvot 10 gadus ilgāk / Bertils Marklunds ; no zviedru val. tulk. Inga Grezmane ; red. Zane Seņkova. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 135 lpp. : tabulas, ilustrācijas.

        ISBN 9789934068966.

Ivbulis, Viktors.  No indiešu civilizācijas vēstures / Viktors Ivbulis ; red. Ita Ankoriņa ; dizaina autore Gunta Plotka. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 496 lpp.

        ISBN 9789934069468.

Rors, Ričards.  Gaidot Ziemassvētkus : meditācijas katrai adventa dienai / Ričards Rors ; no angļu val. tulk. Kārlis Žols ; Aigara Truhina vāka dizains. - 109 lpp.

        ISBN 9789934071621.