Jaunieguvumi novembrī

Ziņa publicēta 04.12.2017
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2017.gada novembra mēnesī.


 

Grietēna, Margarita.  Nāve Londonā / Margarita Grietēna ; red. Gundega Sēja ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 206, [1] lpp.
        ISBN 9789934064647.

Grass, Ginters.  Par beidzamību / Ginters Grass ; no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 174, [2] lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789934071843.

Galēja, Iveta.  Dārzeņi : idejas, padomi, receptes / Iveta Galēja ; red. Guna Šustere ; Jura Galēja fotogrāfijas ; Aigara Truhina dizains un makets. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 303, [1] lpp. : foto. il.
        ISBN 9789934068973.

Vikings, Meiks.  Mazā Hygge grāmata : labsajūta dāņu gaumē / Meiks Vikings ; red. Ilze Vācere ; tulk. Sintija Zariņa. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 287, [1] lpp. : foto. il.
        ISBN 9789934070372.

Vaivods, Jānis.  Vanagu vēstures lappuses / Jānis Vaivods ; red. Liene Sobeļova ; Lijas Kalniņas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2017. - 333, [2] lpp. : foto., il., tab., kartes. - Par Vārkavas novada dzīvi no sendienām līdz mūsdienām.
        ISBN 9789934201318.

Cepīte, Inguna Ula, 1960-.  Ulsiks / Inguna Ula Cepīte ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks, vāka dizains Jānis Esītis ; Anita Rožkalne, pēcvārds ; Aija Uzulēna, pēcvārda tulkojums angļu valodā. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 254, [1] lpp. ; 22 cm. - Pēcvārds latviešu un angļu valodā. - Grāmatas vāka noformējumā izmantota fotogrāfija no autores krājumiem.
        ISBN 9789934546471.
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Izdevēji un izdevējdarbība. 
        Biogrāfijas. 
        Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018. Vecāku žūrija.

Geka, Sarma.  Rotaļas ar līnijām : redzes un dzirdes uztveri attīstoši līniju zīmēšanas vingrinājumi pirmsskolas vecuma bērniem rakstītprasmes, orientēšanās laukumā, iztēles un pašpaļāvības veicināšanai / Sarma Geka ; galvenais redaktors Vilnis Purēns ; vāka dizains: Arta Muceniece. - Rīga : RaKa, [2017]. , ©2017. - 72 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - Bibliogrāfija: 69. lpp. - Grāmatā apkopoti vingrinājumi pirmsskolas bērniem, kuru izpilde veicina līniju zīmēšanas, rakstītprasmes un iztēles attīstību. Autore sniedz arī savu metožu teorētisko pamatojumu un metodiskus norādījumus. Skolotāju un bērnu iedvesmai noder publicētie paraugdarbi, kurus radījuši pirmsskolas bērni autores vadītajās nodarbībās. . - Sarma Geka grāmatā piedāvā radošas un interesantas idejas vingrinājumiem vizuālās mākslas, matemātikas, valodas rotaļdarbībām, bērna rokas sagatavošanai rakstīšanai. Grāmata ietver bagātīgu klāstu līnijterapijas elementu. Tajā sniegts padziļināts skaidrojums par līniju veidiem un to iedarbību uz smadzeņu darbību, personības attīstību un socializāciju.
        ISBN 9789984463643.
        Vizuālā uztvere, bērnu - Mācīšana un mācīšanās (pirmsskola). Dzirdes uztvere, bērnu - Mācīšana un mācīšanās (pirmsskola). Motoriskās spējas, bērnu - Mācīšana un mācīšanās (pirmsskola). Zīmējumi - Mācīšana un mācīšanās (pirmsskola). Rakstīšana, latviešu - Mācīšana un mācīšanās (pirmsskola). Iztēle, bērnu - Mācīšana un mācīšanās (pirmsskola). Pirmmācība. Izglītība, pirmsskolas.

Skujenieks, Knuts.  Divreiz dzimusī dzeja / Knuts Skujenieks ; Māra Salēja grāmatas sakārtojums ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2017. - 90 lpp. - Grāmatā izlasē apkopota dzeja, kurai mūziku rakstījuši tādi mūziķi kā Raimonds Pauls, Imants Kalniņš, Goran-Gora.
        ISBN 9789934201240.

Puče, Armands, 1968-.  Kurtizānes apakšveļa / Armands Puče ; mākslinieks Edgars Švanks ; lit. redaktore Antra Rēķe ; vāka foto : Elizabete Puče. - Rīga : Armands Puče ; Mediju nams, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 352 lpp.
        ISBN 9789984756134.

Dreika, Dagnija, 1951-.  Svešās dzīves : romāns / Dagnija Dreika ; Lilija Rimicāne, mākslinieciskā izveide. - Jūrmala : Apgāds Daugava, 2017. - 189, [1] lpp. ; 21 cm. - Romāns ir par prokuroru, kurš tādā mērā eracies citu dzīvēs, ka palaidis garām savējo. Viņa laulība pajukusi, no mīlestības palikušas tikai atmiņas, viņš nav pamanījis brīdi, kad sieva būstami saslimusi, bet kaimiņu dzīvoklī sākušās dīvainas norises. Notikumu gaitā viņš ieguvs lietisko pierādīumu - kaķi, kas turpmāk paliks pie viņa kā talismans.
        ISBN 9789984411156.
        Latviešu romāni.

Ficdžeralds, Frensiss Skots.  Nenobriedusī laulība : stāsti / Frensiss Skots Ficdžeralds ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; Lilija Rimicāne, mākslinieciskā izveide. - [Jūrmala] : Daugava, 2017. - 178, [2] lpp. ; 21 cm. - (XX gadsimta klasiķi). - Šajā grāmatā apkopotajos viena laikposma darbos vēl jūtams jaunības svaigums, kad F.Skots Ficdžeralds nebija paguvis zaudēt veselību, neierobežoto pašpārliecību un ticību, ka viss ir iespējams. Tie vēstī par saprašanos un attiecībām, māģinājumiem dibināt tās - izdevušās vai ne. Un par mīlestību, protams. Reizēm ir grūtis sapras, vai runa ir ar literārajiem tēliem vai par pašu autoru un viņa sievu, tik pazīstami vaibsti iezīmējas šajās sejās. Tieši tāpēc nosaukums izraudzīts tāds, kā tas ir. - Tulkots no: Fitzgerald, F. Scott. Short Stories, The Curtis Publishing Co, 1920-1934.
        Nenobriedusī laulība ; Pašpārliecība ; Ko neatrast ceļvežos ; Notērētais grasis ; Pēc tava prāta un pēc mana prāta ; Jēkaba kāpnes.
        ISBN 9789984411163.
        Stāsti, amerikāņu. Mīlas stāsti, amerikāņu.

Kalniete, Sandra, 1952-.  Cinītis : [atmiņas] / Sandra Kalniete ; fotogrāfijas no autores personīgā arhīva ; māksl. noform. Rihards Delvers ; literārā red. Guna Kalniņa ; informācijas red. Ginta Zalcmane. - Rīga : Jānis Roze, 2017. - 358, [2] lpp. ; [10 lpp. foto ielīmes] : fotogrāfijas. - Personu rād.: 344.-259. lpp. - Grāmatā autore izstāsta savas atmiņas par nozīmīgiem notikumiem viņas diplomātes un politiķes dzīvē, kas, satekot kopā no daudziem avotiem, veido mūsu valsts dzīvo atmiņu.
        ISBN 9789984236698.

Čedvika, Elizabete.  Rudens tronis : romāns / Elizabete Čedvika ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2017. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2017. - 474 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Noslēdzošais stāsts par daiļo Akvitānijas grāfieni Eleonoru, kas aizsākās romānos "Vasaras karaliene" un "Ziemas kronis".
        ISBN 9789984358772.
        Vēsturiskā proza, angļu. 
        Lielbritānija - Vēsture - 1189-1199 - Daiļliteratūra.

Keplers, Lārss.  Paganīni līgums : zviedru kriminālromāns / Lars Kepler (Lārss Keplers) ; no zviedru valodas tulkojuši Jānis Rozenbergs un Ieva Pudure ; redaktore Benita Briede ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, 2017. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 549, [1] lpp. ; 23 cm. - (MANSARDS detektīvi). - Vasaras naktī policija uz jahtas, kas pamesta dreifē Stokholmas arhipelāgā, atrod mirušu jaunu sievieti. Sāļais ūdens plaušās liecina, ka viņa ir noslīkusi, tomēr viņas drēbes ir pilnīgi sausas. Nākamajā dienā kāds augsta ranga ierēdnis tiek atrasts pakāries savā pilnīgi tukšajā dzīvoklī. Ja tā bija pašnāvība, uz kā viņš pakāpāso Kamēr Jona Linna šķetina savstarpēji it kā nesaistītos notikumus, lasītājs soli pa solim, brīžiem virtuozos lēcienos, ierauga arvien plašāku panorāmu. Romāna notikumi tā izskaņā iepeldēs arī Rīgas jūras līcī.
        ISBN 9789934121784.
        Detektīvromāni, zviedru.

Lekberga, Kamilla.  Guldītie eņģeļi : detektīvromāns / Kamilla Lekberga ; tulkojusi Laura Ozoliņa ; Leldes Šēnfeldes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2017. - 414, [1] lpp. ; 24 cm. - Tulkots no izdevuma angļu valodā: "Buried Angels".
        ISBN 9789934201448.
        Detektīvromāni, zviedru.

 Latviešu rotas. Saktas : no senatnes līdz mūsdienām / sastādītāja un teksta autore Raimonda Strode ; atb. redaktore Anna Pavlovska ; maketētāja Margarita Stoka. - Rīga : J.L.V., 2017. - 195, [4] lpp. : fotogrāfijas, ilustrācijas. - Bibliogrāfija: [197]. lpp. - Bagātīgi ilustrētajā izdevumā aprakstīti visdažādākie saktu un saktiņu paraugi, ko mūsu senči valkājuši gan dažādos godos, gan ikdienā.
        ISBN 9789934210075.

 Sievietes gadagrāmata, 2018 / sastādītāja Kristīna Blumberga ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums, makets. - Rīga : Jumava, 2017. - 198, [1] lpp. : fotogrāfijas.
        ISBN 9789934201608.
        Sievietes - Dzīves veidošana. Sievietes - Veselība un higiēna.

Loinerte, Luāna, 1946-.  Filadelfija. Imants Mežaraups - dzīvē un mūzikā / Luāna Loinerte ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; Nataļjas Kugajevskas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2017. , 2017. - 133 lpp., 16 lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, notis, portreti ; 21 cm. - Grāmata ir biogrāfisks vēstījums par komponistu, diriģentu, pedagogu un ērģelnieku Imantu Mežaraupu (1958-2013) laikabiedru atmiņās. Imants Mežaraups, spēcīga un spilgta personība, dzimis Filadelfijā, Pensilvānijā, ASV. 1996. gadā viņš pārcēlās uz bērnībā izloloto sapņu zemi Latviju, dāvājot savu talantu tēvzemei. Kopš 1999. gada bija Latvijas Komponistu savienības biedrs. Latvijas mūziķi (Andris Pundurs, Evija Kalāce) atceras Imantu Mežaraupu kā ārkārtīgi zinošu un daudzpusīgu pedagogu, atraktīvu un harizmātisku personību. - Teksts latviešu valodā, Imanta Mežaraupa raksts "Kultūras dzīve Latvijā: emigranta skatpunkts" angļu valodā. - Imanta Mežaraupa daiļrade: 100.-[113.] lpp.
        ISBN 9789934201455.
        Komponisti - Latvija. Mūzikas skolotāji - Latvija. Diriģenti - Latvija. Ērģelnieki - Latvija. 
        Biogrāfijas.

Grifts, Bīds.  Jauns skatījums uz realitāti : Rietumu zinātne, Austrumu misticisms, un Kristīgā ticība / Bīds Grifts ; no angļu valodas tulk. Sandra Gintere ; red. Ita Akoriņa ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 287, [1] lpp.
        ISBN 9789934070488.

Šneps-Šneppe, Manfrēds, 1935-.  Latviešu strēlnieki : Rīgas revolūcija 1917 / Manfrēds Šneps-Šneppe ; vēstures zinātņu habilitētā doktora Kārļa Poča priekšvārds ; literārā red. Evija Babrovska. - Rīga : Sava grāmata, 2017. - 291 lpp. : foto.
        ISBN 9789163935558.

 Rūdolfa Blaumaņa pašatklāsme : rakstnieks un viņa adresāti vēstulēs un komentāros / Līvijas Volkovas rakstnieka vēstuļu apkopojums, izpēte, skaidrojumi un priekšvārds ; mākslinieks Māris Sīmansons ; redaktores Ieva Jansone (latv. val.), Ilona Pozņaka (vācu val.). - Rīga : Zinātne, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 2017. - 671 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - Rūdolfa Blaumaņa dzīves un daiļrades pētnieces literatūrzinātnieces Līvijas Volkovas sagatavotajā rakstnieka vēstuļu pilnajā izdevumā pirmoreiz apkopotas visas pieejamās Blaumaņa 355 vēstules, kur līdzās jau iepriekš publicētajām būs vairāk nekā 10 pirmpublicējumi, kas atrasti Rakstniecības un mūzikas muzeja fondos, LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un retumu nodaļā, kā arī privātpersonu krājumos. Šajā izdevumā vēstuļu teksti publicēti, saglabājot visas oriģinālos esošās R. Blaumaņa rakstības, respektīvi, valodas īpatnības. Iepriekšējos publicējumos svītrotie paša rakstnieka necenzētie vārdi un izteikumi viscaur atjaunoti. - Teksts latviešu valodā, atsevišķas vēstules vācu valodā ar tulkojumu latviešu valodā. - Personu rādītājs: [645.]-671. lpp. . - Prettitulā: "Rūdolfs Blaumanis Brakos", Augusta Annusa zīmējums.
        ISBN 9789934549380.
        Autori, latviešu. 
        Latvija - Intelektuālā dzīve.

 Džordžs Armitsteds - Rīgas goda pilsonis : George Armitstead - Honorary Citizen of Riga / projekta vad. Antra Rencberga ; tulk. Baņuta Nora Rubesa ; grafiskais noform. Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2017. - 119 lpp. : fotogrāfijas. - (Latvijai 100). - Dž. Armitsteda un viņa dzimtas biogrāfija, laiks Rīgas mēra amatā, Jaunmoku pils. - Teksts paral. latviešu un angļu val.
        ISBN 9789934201509.

Sinisalo, Johanna.  Saules kodols : romāns / Johanna Sinisalo ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; Kārļa Vērdiņa atdzeja ; redaktore Biruta Jēgere ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Pētergailis, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 311 lpp. ; 22 cm. - Romāna “Saules kodols” darbība norisinās biedējoši pārvērstā Somijā, kuras pilsoņi – jo sevišķi sievietes – tiek selekcionēti un stingri kontrolēti. Aizliegtas ir pilnīgi visas baudvielas un pat čili, kam piemīt ne tikai narkotiskas, bet arī daudz bīstamākas īpašības. J.Sinisalo romāns ir veidots oriģinālā Finnish weird jeb “somu savādības” žanrā, kuru literatūrzinātne dēvē arī par hibrīdžanru. Romāna izteiksmīgo oriģinalitāti pastiprina hibrīdžanrā apvienotā somu melanholijas izpausme, ziemeļzemju leģendas un mitoloģija. Autore aicina lasītājus nebaidīties no romānā sastopamās fikcijas,ironijas un satīras, šie līdzekļi kalpo par lielisku paņēmienu, lai asprātīgi un pārspīlējot norādītu uz mūsu sabiedrības problēmām: dzimumu nelīdztiesības, varas struktūru un cilvēku mijiedarbi, cilvēku un dabas attiecības. - "J.L. Runeberga vārsmas 205. lpp. atdzejojis Kārlis Vērdiņš"--Titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789984334523.
        Somu romāni. 
        Somija - Daiļļiteratūra.

Gilberta, Elizabete.  Lielā burvība : drosme dzīvot radoši / Elizabete Gilberta ; no angļu val. tulk. Zane Rozenberga ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 302, [1] lpp.
        ISBN 9789934067280.

Balode, Gita.  Dieviņš sēja magonītes / Gita Balode ; atbildīgā redaktore Kristīne Saukuma. - Rīga : Jumava, 2017. - 79 lpp. : ilustrācijas. - 21. gadsimta dainas. Tautasdziesmu radīšana mūsdienās nav pagātnes atkārtošana. No latvju dainām mūs šķir pavisam cita sociālā vide, darba veidi un sadzīve. Svētā gudrība mūs uzrunā dabā, darbā, tautā, tāpēc jāmanās to īstajā laikā saklausīt un pierakstīt. Lasiet un rodiet jaunus impulsus sevis izteikšanai un apliecināšanai.
        ISBN 9789934201394.

Stumbre, Lelde, 1952-.  Fokstrots / Lelde Stumbre ; red. Dzintra Zālīte ; Agra Liepiņa ilustrācijas ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 235, [5] lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789934154102.

Enārs, Matiass.  Stāsti viņiem par kaujām, valdniekiem un ziloņiem / Matiass Enārs ; no franču val. tulkojis Dens Dimiņš ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 157, [1] lpp.
        ISBN 9789984236605.

Liepiņa, Aina.  Mīlestība / Aina Liepiņa ; grāmatas makets Dace Kamela. - [Rīga] : Līdzcietības kods, 2017. - 253 lpp. : portr., fotogr.
        ISBN 9789934870613.

Hokinss, Skots.  Ogļu kalna bibliotēka / Skots Hokinss ; no angļu valodas tulkojis Vilis Kasins ; red. Anete Caune ; māksl. Artūrs Bērziņš. - [Rīga] : Prometejs, 2017. - 430 lpp.
        ISBN 9789934553097.

Lūkasa, Šarlote.  Tavs ideālais gads / Šarlote Lūkasa ; no vācu valodas tulk. Helēna Kalniņa ; māksl. red. Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne, 2017. - 430, [1] lpp.
        ISBN 9789934067952.

Eljota, Ketrina.  Par pagājušo nakti / Ketrina Eljota ; no angļu valodas tulk. Dina Karkliņa ; Artura Zariņa vaka dizains. - Rīga : Kontinents, 2017. - 459, [5] lpp.
        ISBN 9789984358819.

Siņeļņikovs, Valērijs.  Seno zināšanu glabātāji : rūnu rakstu zinātāja sarakses noslēpums / Valērijs Siņeļņikovs un Andrejs Ivaško ; no krievu valodas tulk. Marita Freija ; ilustrējis A.Rosijcevs. - [Rīga] : Sol Vita, 2017. - 476, [4] lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789984894775.

Libermanis, Georgs.  Peļņa kā uzņēmējdarbības motīvs : māc. līdz. / Georgs Lībermanis. - Rīga : Kamene, [B. g.]. - 135 lpp. : tab., sh. - (Uzņēmējdarbības pamati ; 7).
        ISBN 9984905667.

 Ēverģēlības un vingrošana, jautras kustību rotaļas / D.Dzintere, I.Miltiņa, I.Pučure, V.Uršuļska ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola; Pirmsskolas un sākumskolas fak. - 2. izd. - Rīga : Vārti, 1999. - 42 lpp. - Studentiem, bērnudārza skolotājiem un vecākiem.
        ISBN 9984638022.

Geidžs, N.L.  Pedagoģiskā psiholoģija / N.L.Geidžs, D.C.Berliners ; no angļu val. tulk. Z.Rozenberga ; zin. konsultanti : Ā.Karpova, I.Plotnieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1999. - 662 lpp. : tab., sh. - Bibliogr.: 620. - 653. lpp. . - Temat. alf. rād.: 654. - 662. lpp.
        Pielikumā : Skaidrojošā vārdnīca - glosārijs (596. - 619. lpp.).
        ISBN 9984172813.

Hindls, Tims.  Prasme uzstāties / Tims Hindls ; no angļu val. tulk. I.Dimpere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 72 lpp. : il., sh., fotogr. - (Veiksmīga karjera). - Alf. rād.: 70. - 71. lpp.
        ISBN 9984176657.

 Didaktika : ievērojamākie pedagogi par mācību teoriju / sast. A.Kopeloviča, L.Žukovs ; red. R.Cimdiņa. - Rīga : RaKa, 2000. - 344 lpp. : ģīm. - Bibliogr. nodaļu beigās.
        Pielikumā : Īsas biogrāfiskas ziņas (338. - 344. lpp.).
        ISBN 9984152197.

Laizāne, Sofija.  Rīta vingrošana pirmsskolas vecuma bērniem / S.Laizāne, G.Eigima. - Rīga : Zvaigzne, 1983. - 150, [2] lpp. : il.

Albrehta, Dzidra. Didaktika : [mācību līdzeklis] / Dz.Albrehta ; zin. vad. un rec. A.Kopeloviča. - Rīga : RaKa, 2001. - 168 lpp. : tab. - (Tālmācība pedagoģijā). - Bibliogr.: 165. - 166. lpp.
        ISBN 9984153789.

Liepiņa, Skaidrīte, 1928-. Speciālā psiholoģija : (bērni ar garīgās attīstības traucējumiem) / Skaidrīte Liepiņa ; rec. R.Vīgante, I.Freimanis. - Rīga : RaKa, 2003. - 312, [1] lpp. : sh. - Bibliogr.: 300. - [313.] lpp.
        Saturā : Terminu skaidrojošā vārdnīca (294. - 299. lpp.).
        ISBN 9984154637.

Broks, Andris.  Izglītības sistemoloģija / Andris Broks ; LU Fizikas un matemātikas fakultāte Fizikas izglītības centrs ; aut. iev. ; Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Izglītības pētniecības inst. - [Rīga] : RaKa, [2000]. - 175 lpp. : il., tab., gr., sh. - (Mazā pedagoģiskā b-ka. Teorija. Prakse). - Bibliogr.: 169.-172.lpp.
        ISBN 9984151476.

Balsons, Moriss. Kā izprast klases uzvedību / Moriss Balsons ; no angļu val. tulk. A. Zunde, M. Zelmenis, A. Puriņa ; aut. priekšv. - Lielvārde : Lielvārds, 1995. - 207, [1] lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 204.- [208.] lpp.
        ISBN 9984513564.

Dūdele, Alīna.  Finansu vadības pamati / Alīna Dūdele, Terēze Korsaka. - Rīga : Banku augstskola ; Rasa ABC, 2001. - 99, [5] lpp. : il., tab., gr., diagr. - Bibliogr. nodaļu beigās.
        ISBN 9984653390.

Asafreja, Anda.  Ekskursija - mācību forma / Anda Asafreja. - [Rīga] : RaKa, [2001]. - 128 lpp. : il., tab., sh. - (Mazā pedagoģiskā bibliotēka. Teorija. Pieredze). - Bibliogr.: 124.-127.lpp. (59 nos.).
        ISBN 9984152952.

Beļickis, Inārs.  Vērtīborientētā mācību stunda / Inārs Beļickis. - [Rīga] : RaKa, [2000]. - 280 lpp. : tab., sh. - (Mazā pedagoģiskā bibliotēka. Teorija. Prakse). - Bibliogr.: 264.-266.lpp. (73 nos.). . - Terminu skaidrojumi: 253.-263.lpp.
        ISBN 998415145X.

Libermanis, Georgs.  Makroekonomika: teorija un Latvijas attīstības problēmas / Georgs Libermanis. - [Rīga] : Kamene, 1998. - 104, [2] lpp. : tab., sh. - (Uzņēmējdarbības pamati ; 9).
        1. daļa.
        ISBN 9984905691.

Laizāne, Sofija.  Kustību rotaļas / Sofija Laizāne. - Rīga : Zvaigzne, 1981. - 115, [2] lpp. : il.

 Angļu-latviešu, latviešu-angļu vārdnīca : 5.-12. klasei / sast. G.Martinsone u.c. - 5. izd. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [1997]. - 187, [3] lpp. - Uz vāka nos. : Dictionary English - Latvian, Latvian - English.
        ISBN 5405011029.

 Angļu-latviešu vārdnīca : ap 45000 vārdu = English-Latvian dictionary : Approx. 45000 entries / sast.: Z. Belzēja, I. Birzvalka, L. Jurka, R. Mozere, J. Raškevičs, A. Treilons. - 3., papild. izd. - Rīga : Jāņa sēta, 1997. - Rīga : Jāņa sēta, 1997 (Jāņa sēta). - 1328 lpp. - 1324 lpp. ; 21 cm. - Vārdnīcas pamatā ir mūsdienu angļu literārās un sarunvalodas termini. Plaša vieta ir ierādīta aktuāliem sabiedriskiem, politiskiem, zinātnes, tehnikas, sporta, medicīnas un citiem terminiem. Bagātīgi izstrādāta frazeoloģija, doti gan britu, gan amerikāņu šķirkļu vārdi. Sastādot vārdnīcu ir izmantoti jaunākie leksikogrāfiskie avoti. Otrais izdevums iznāca 1996.gadā.
        ISBN 9984070468.

Litke, Hanss D.  Projektu vadība / Hanss D.Litke, Ilonka Kunova ; tulk. I.Dubava. - Rīga : De Novo, 2003. - 126, [1] lpp. : tab., sh. - (Rokasgrāmata ; 5). - Bibliogr.: 125. lpp.
        ISBN 9984956210.

Freiberga, Elga.  Estētika : lekciju kurss : mūsdienu estētikas skices / E.Freiberga ; aut. red. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 132, [3] lpp. - Bibliogr.: [134.] lpp.
        ISBN 9984178625.

Baldiņš, Alvars.  Skolas un ģimenes sadarbība / A.Baldiņš, A.Raževa. - Rīga : Pētergailis, 2001. - 81 lpp. : sh., tab. - (Mūsdienu skola). - Bibliogr.: 81. lpp. (19 nos.).
        ISBN 9984673545.

Dubkevičs, Lotārs. Saskarsme. Lietišķā etiķete / L.Dubkevičs, I.Ķestere. - Rīga : Jumava, 2003. - 306 lpp. : sh., tab. - (Biroja sērija). - Bibliogr.: [305.] - 306. lpp. un nodaļu beigās.
        ISBN 9984056333.

Anspaks, Jānis.  Pedagoģijas idejas Latvijā : [monogrāfija] / Jānis Anspaks ; aut. priekšv. - Rīga : RaKa, 2003. - 476 lpp. - Bibliogr. nodaļu beigās. . - Personu rād.: 466. - 476. lpp.
        ISBN 998415548X.

Abizāre, Vēsma.  Ievads uzņēmējdarbībā : māc. līdz. / Vēsma Abizāre. - Rīga : RaKa, 2004. - 140 lpp. : tab. - Bibliogr.: 140. lpp. (15 nos.).
        ISBN 9984155684.

Apele, A.(Antonija), 1932-.  Runas māksla / A.Apele. - Rīga : Zvaigzne, 1982. - 131, [5] lpp.

Bičuka, Mairita. Muzikālā audzināšana pirmsskolā / Mairita Bičuka, Solvita Grasmane, Nellija Pagraba ; red. Rita Cimdiņa ; priekšv., 4.-9.lpp., aut. Laima Lasmane. - Rīga : Raka, 2003. - 151, [1] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, pieredze, prakse).
        ISBN 9984154815.
        Mūzika - Mācīšanas metodika pirmsskolām.

Benešs, Helmūts. Psiholoģijas atlants : attēli un teksti ar 104 krās. il. lpp. / Helmūts Benešs ; no vācu val. tulk. Antra Kļaviņa ; red. Aigars Cinis ; grafiskais dizains: Hermans un Katarīna fon Zālfeldi. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2004] (a/s "Preses nams" ). - 498, XVIII lpp. : krās. il., sh., tab. ; 20 cm. - Bibliogr.: 477.-498.lpp. . - Palīgrād.: I-XVIII lpp. - Oriģ. nos.: dtv-Atlas Psychologie / Hellmuth Benesch.
        2.d.
        ISBN 9984229831.
        Psiholoģija - vārdnīcas.

Bērnijs, Deivids.  Cilvēka ķermenis : [2000 aprakstu] / Deivids Bērnijs ; no angļu val. tulk. Maruta Kusiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 200X. - 160 lpp. : il., sh. - (Mazā enciklopēdija). - Alf. rād.: 152.- 160.lpp.
        ISBN 9984222396.

Daņēviča, Dagnija. Finansu pārskatu revīzija : Starptautiskie revīzijas standarti / Dagnija Daņēviča ; rec. Aija Punāne, Vita Bērziņa. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2003. - 123 lpp. : tab. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 34). - Bibliogr.: 123.lpp.
        ISBN 9984728528.

Gombrihs, E.H.  Mākslas vēsture / E.H.Gombrihs ; no angļu val. tulk. V.Stabulniece, K.Ābele ; red. B.Alksne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. - 688 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 638. - 654.lpp.
        ISBN 9984046451.

Jurgena, Inese.  Vispārīgā pedagoģija : mācību līdzeklis / Inese Jurgena. - 2. papild. izd. - Rīga : Izglītības soļi, 2002. - 144 lpp. : sh., tab. - Bibliogr.: 139. - 144.lpp. (122 nos.).
        ISBN 9984712044.

Egidess, Arkādijs. Saskarsmes labirinti : kā iemācīties sadzīvot ar cilvēkiem / Arkādijs Egidess ; no krievu val. tulk. Ilmārs Briška ; atb. red. Anna Pavlovska ; māksl. Egīls Pārups. - Rīga : Jumava, [2006] (SIA "Tipogrāfija Ogrē"). - 405, [1] lpp. : zīm., diagr., tab. ; 20 cm. - (Krievu bestsellers ; Nr. 1!). - Vai konfliktu var vadīt? Kā atrisināt pretrunas, neizjaucot attiecības? Grāmata ir kvalitatīvs mūsdienu psiholoģisko, socioloģisko un medicīnisko ziņu sakopojums. Tā ir arī jautru, iegaumējamu aforismu un sadzīvei domātu padomu krātuve. - Oriģ. nos.: Лабиринты общения, или как научиться ладить с людьми / Егидес А. П., (2002).
        ISBN 9984382168.
        Starppersonu attiecības. Komunikācija - Psiholoģiskie aspekti. Starppersonu saziņa. Konflikts (psiholoģija).

 Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca : māc. palīglīdz. vidusskolām / sast. Anna Ābeltiņa. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2007. - 93 lpp. - Bibliogr.: 92.-93.lpp. (26 nos.).
        ISBN 9789984766881.

Edeirs, Džons. Radošas domāšanas māksla : kā radīt jaunas un izcilas idejas / Džons Edeirs ; no angļu val. tulk. Evija Rubene ; lit. red. Ilvija Bendzika ; fotogr. Aivars Siliņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 119 lpp. ; 21 cm. - (Līderība ; 6). - Tulk. no izd.: The art of creative thinking.
        ISBN 9789984826134.
        Radošā domāšana.

 Darbinieku motivācija / no angļu val. tulk. Dace Amsone ; lit. red. Ieva Āva ; fotogr. Aivars Siliņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007. - 177 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. - (Harvard business review on). - Bibliogr.: 173. lpp. (10 nos.). - Oriģ. nos.: Harvard business review on motivating people.
        ISBN 9789984995236.
        Darbinieku motivācija.

Behmane, Dzintra. Lietvedības dokumentu rokasgrāmata : no iesācēja līdz profesionālim / Dzintra Mirdza Behmane. - Rīga : Merkūrijs Lat, [2007]. - 223 lpp. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.: 169. lpp.
        ISBN 9984640523.
        Rakstu darbi (lietvedība) - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Lietvedība - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Lietišķā dokumentācija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Deksters, Greiems. Rokasgrāmata psihiatrijas māsām / Greiems Deksters, Maikls Vošs ; no angļu valodas tulkojusi Ligija Ķīse. - [Rīga] : Jumava, 2006. - 338, [1] lpp. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.: 335.-[339.] lpp. - Alf. rād.: 329.-[334.] lpp.
        ISBN 9984380645.
        Medicīnas māsa un pacients - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Medicīnas māsas - Psihiatrisko slimnieku kopšana - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Libermanis, Georgs.  Tirgus, cenas, konkurence / Georgs Lībermanis. - 2., pārstr. un papild. izd. - [Rīga] : Kamene, 2002. - 182, [1] lpp. : il., tab. - (Uzņēmējdarbības pamati ; 2).
        ISBN 9984905659.
        Cenas - Mācību līdzekļi augstskolām. Izmaksas, ražošanas - Mācību līdzekļi augstskolām. Kapitālisms - Mācību līdzekļi augstskolām. Konkurence - Mācību līdzekļi augstskolām. Ražošana (ekonomikas teorija) - Mācību līdzekļi augstskolām.

Forands, Ilgvars.  Vadīšana + vadītājs : [māc. līdz.] / Ilgvars Forands. - Rīga : Kamene, 2003. - 176 lpp. : sh. - (Uzņēmējdarbības pamati ; 12). - Uz vāka nos.: Vadītājs un vadīšana.
        ISBN 9984636054.

Alsiņa, Rasma.  Mācies plānot! : [biznesa plāna izstrādāšana] / Rasma Alsiņa. - Rīga : Kamene, 2002. - 75 lpp. : sh., tab. - (Uzņēmējdarbības pamati ; 16).

Bahanovskis, V. Praktiskā lietvedība : [rokasgrāmata] / V.Bahanovskis. - Rīga : Kamene, 2005. - 253, [2] lpp. : sh., tab.
        ISBN 9984905675.

Januška, Marina.  Grāmatvedība visiem : praktisks palīglīdzeklis - īss kurss / Marina Januška ; [tulk. no krievu val. Zita Markēviča]. - 3. pārstr. un papild. izd. - Daugavpils : SIA Inovācija, 2002 (Daugavpils : SIA V Prints). - 69 lpp. : tab. ; 28 x 20 cm.
        ISBN 998494154X.
        Grāmatvedība - Uzdevumi, vingrinājumi utt.

Korsaka, Terēza. Ievads grāmatvedībā / T. Korsaka, V. Raņķevica ; Latvijas Komercbanku asociācija. Konsultāciju un mācību centrs. - Rīga : Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2006. - 266 lpp. : il. ; 30 cm.
        ISBN 9984979407.
        Grāmatvedība.

Leizers, Deivids. 7 mācīšanas veidi : mācīšanas meistarība, izmantojot daudzveidīgos informācijas kanālus / Deivids Leizers ; no angļu val. tulk. Gitāna Dāvidsone. - Rīga : [B.i.], 1996. - [60.] lpp. : il., sh.

Liepiņa, Tija.  Hiperaktīvo bērnu uzmanības attīstība : (attīstības psiholoģija) : promocijas darba kopsavilkums / Tija Liepiņa ; LU. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga : LU, 1998. - 64 lpp. - Teksts arī krievu un angļu val.

Eriksons, Eriks H. Identitāte: jaunība un krīze / Eriks H.Eriksons ; [tulk. Signe Rirdance]. - Rīga : Jumava, 1998. - 271 lpp. - (Cilvēks un sabiedrība). - Oriģ. nos.: Identity: Youth and Krisis.
        ISBN 9984051803.
        Psiholoģija.

 4. Starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā". / RPIVA. - Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2008. - 484 lpp.
        ISBN 9789984990378.
        Izglītība - Kongresi, konferences utt.

 Dabaszinātnes un skolotāju izglītība : III Starptautiskās konferences materiāli Rīga, 2001. gada 21.-23. marts / zin. red. Gunita Praulīte, Jānis Gedrovics. - Rīga : RPIVA Dabaszinību katedra, 2001. - 112 lpp. - Bibliogr. atsevišķu rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu, krievu val.

 Psiholoģiskie testi / sast. F. Kvīna-Šica ; no vācu val. tulk. Dace Sileniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. - 127 lpp. : il. - (Iepazīstiet sevi!).
        ISBN 9984047122.

 Psiholoģijas vārdnīca / G. Breslava redakcijā. - Rīga : Mācību grāmata, 1999. - 157 lpp. - Personu saraksts : 155. - 157. lpp.
        ISBN 9984182428.

Libermanis, Georgs.  Makroekonomika : teorija un Latvijas attīstības problēmas : [māc. līdz.] / Georgs Lībermanis ; red. I.Ceļdoma. - Rīga : Kamene, 1998. - 261, [1] lpp. : tab., sh. - (Uzņēmējdarbības pamati ; 10).
        [2. grām.].
        ISBN 9984636003.

Ripa, Vija.  Veiklības un atjautības rotaļas pirmsskolā un ģimenē / Vija Ripa ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola. - Rīga : Vārti, 1999. - 64 lpp. - Bibliogr.: 64. lpp. (7 nos.).
        ISBN 9984638324.

Gudjons, Herberts.  Pedagoģijas pamatatziņas / Herberts Gudjons ; tulk. zin. konsult. J.Rudzītis ; aut. priekšv. ; red. Z.Seņkova. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 1998. - 394, [1] lpp. : sh. - (Cilvēks un sabiedrība ; 11. grām.). - Bibliogr. nodaļu beigās. . - Citēto aut. alf. rād.: [386.] - 394. lpp.
        ISBN 9984170519.

 Mācīsimies sadarbojoties / red. L.Grigule, I.Silova. - Rīga : Mācību grāmata, 1998. - 129 lpp. : il., sh., tab., ģīm.
        ISBN 9984183726.

 Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca : aptuveni 1500 terminu latviešu, angļu, vācu un krievu val. / aut. kolektīva vad. Valentīna Skujiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 248 lpp. - Terminu rād. angļu, vācu, krievu val.: [195.] - 244. lpp. . - Bibliogr.: [245.] - 248. lpp.
        ISBN 998417686X.

Plaude, Ilze.  Sociālā pedagoģija / Ilze Plaude ; rec. A.Špona, J.Helds. - Rīga : RaKa, 2001. - 172 lpp. : sh. - (Mazā pedagoģiskā bibliotēka. Teorija. Prakse). - Bibliogr.: 168. - 172. lpp.
        ISBN 9984152944.

Mālderis, Guntis. Revīzija un audits : [mācību līdzeklis] / Guntis Mālderis ; rec. A.Mirks. - 2., papild. izd. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2001. - 90 lpp. : sh. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 19). - Bibliogr.: 87. lpp. (15 nos.).
        ISBN 9984609537.

Mālderis, Guntis.  Grāmatvedība. Audits. Revīzija : [mācību līdzeklis] / Guntis Mālderis ; rec. A.Mirks un A.Sproģis. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2002. - 127 lpp. : sh., tab. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 31). - Bibliogr.: 122. lpp. (18 nos.).
        ISBN 9984728218.

Piažē, Žans. Bērna intelektuālā attīstība / Žans Piažē ; tulk. S.Meinerte ; red. S.Tītmane, A.Vecgrāve. - Rīga : Pētergailis, 2002. - 318, [1] lpp. - (Cilvēks un sabiedrība ; [32.] grām.). - Bibliogr. parindēs.
        ISBN 9984673596.

Maslo, Irina. Skolas pedagoģiskā procesa diferenciācija un individualizācija : skolas pedagoģiskā procesa autonomija. Mācību plāna vēsturiskā attīstība / Irina Maslo. - [Rīga] : RaKa, 1995. - 172 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 147.-170.lpp. (354 nos.).
        ISBN 9984558037.

Prets, Deivids.  Izglītības programmu pilnveide : pedagoga rokasgrāmata / Deivids Prets ; no angļu val. tulk. Irma Sabele. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2000]. - 383 lpp. : tab. - Bibliogr.: [319.]-361.lpp. . - Personu rād.: [362.]-376.lpp. . - Jēdzienu rād.: [377.]-383.lpp.
        ISBN 9984178609.

Kručinina, Maija. Mūsdienu skolas vadība : Līvānu ģimnāzijas - balsta skolas - pieredze : [skola pārmaiņu laikos] / Maija Kručinina, Inese Magdaļenoka. - [Rīga] : RaKa, [2001]. - 223 lpp. : il., tab., sh. - (Mazā pedagoģiskā bibliotēka. Teorija. Pieredze).
        ISBN 9984153142.

Gulāne, Valentīna. Vardarbība ekrānos un agresija / Valentīna Gulāne. - [Rīga] : RaKa, [2002]. - 178 lpp. : il., tab., gr. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Psiholoģija izglītībai). - Bibliogr.: 149.-153.lpp. (89 nos.).
        ISBN 9984153878.
        NOVADNIEKU DARBI.

Gailite, Ingrīda. Pedagoģiskā analīze skolu praksē : [māc. un metodiskais līdz. izglītības darba vad.] / Ingrīda Gailīte. - Rīga : Mācību grāmata, 2000. - 182 lpp. : tab., diagr. - Bibliogr.: 179.-180.lpp. (35 nos.).
        ISBN 9984181596.

 Pedagoģiskā doma Latvijā līdz 1890.gadam : antoloģija / sast., biogr. aut.: J.Anspaks, A.Apīnis, M.Apīnis ... [u.c.] ; Latvijas Pedagogu biedrība. Izglītības attīstības inst. - Rīga : Zvaigzne, 1991. - 230, [2] lpp. : il. - Bibliogr.: 225.-[229.]lpp. . - Personu rād.: 230.-[231.]lpp.
        ISBN 540500541X.

Students, Jūlijs Aleksandrs, 1898-1964. Vispārīgā paidagoģija / Jūlijs Aleksandrs Students ; galv. red. Rita Cimdiņa ; iev. sarakst. Jānis Anspoks. - [Rīga] : RaKa, [1998]. - 329, [1] lpp. : ģīm.
        1.daļa. Zinātne un māksla sevis un citu audzināšanā.
        ISBN 9984150542.

Krēsliņa, Liene. Cilvēks : enciklopēdija par cilvēka ķermeni / L.Krēsliņa, P.Apinis ; māksl. A.Zunde. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. - 63 lpp. : il., sh. - (Latvijas mazā enciklopēdija). - Rād.: 62. - 63. lpp.
        ISBN 998422886X.

Rurāne, Marita. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana : [mācību grāmata] / Marita Rūrāne ; rec. L.Pētersons, S.Vītola. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2002. - 330 lpp. : sh. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; 9). - Bibliogr.: 330. lpp.
        ISBN 9984609561.

Fromms, Ērihs. Mīlestības māksla / Ērihs Fromms ; no angļu val. tulk. B.Jansone. - Rīga : Jumava, 2003. - 132, [1] lpp. - Bibliogr. parindēs.
        ISBN 9984056694.

Blaits, Džims.  Mārketings : rokasgrāmata / Džims Blaits ; no angļu val. tulk. Ilze Dukāte ; red. Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004 (Rīga : Poligrāfists). - 284 lpp. : sh., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. nodaļu beigās. . - Terminu rād.: 275.-284.lpp. - Oriģ. nos.: Essentials of marketing / Jim Blythe.
        ISBN 9984229246.
        Tirgvedība - Rokasgrāmatas.

 Latvijas kultūras vēsture / aut. A.Avotiņa u.c. ; rec. J.Graudonis u.c. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. - 507 lpp. : il., ģīm., kartes, faks. - Bibliogr.: 491. - 495. lpp. un parindēs. . - Personu rād.: 463. - 490. lpp.
        ISBN 9984178633.

Prudņikova, Ilga. Montesori pedagoģija ikdienā / Ilga Prudņikova ; rec. Dz.Albrehta, D.Vārava. - Rīga : RaKa, 2004. - 180 lpp. : il., sh. - (Pedagoģiskā bibliotēka : Teorija. Pieredze. Prakse). - Bibliogr.: 168. lpp. (11 nos.).
        ISBN 9984155846.

Kukele, Daina. Skolvadība : pedagoģiskā procesa tiesiskie pamati / Daina Kukele. - Rīga : RaKa, 2003. - 428 lpp.
        ISBN 9984154599.

Kroplijs, Artūrs.  Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs : [mācību grāmata] / Artūrs Kroplijs, Malgožata Raščevska. - Rīga : RaKa, 2004. - 178 lpp. - Bibliogr.: 171.- 178.lpp.
        ISBN 9984156168.

Kārters, Filips.  Domāšanas māksla : uzdevumi, testi un spēles abu smadzeņu pusložu līdzsvarotai attīstībai / Filips Kārters, Kens Rasels ; no angļu val. tulk. Nora Kalēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2005]. - 160 lpp. : il., sh. - Alf. rād.: 160.lpp.
        ISBN 9984362094.

Krastiņa, Elfrīda. Skolēnu mācību sasniegumu pašizvērtēšana sākumskolā / Elfrīda Krastiņa, Anita Pipere ; rec. Inta Rakēviča, Inita Vilciņa. - Rīga : RaKa, 2004. - 216 lpp. : il., tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka). - Bibliogr.: 177.-184.lpp. - Uz vāka nos.: Mācību sasniegumu pašizvērtēšana.
        ISBN 9984155927.

Ļubiļinska, Anna.  Bērnu psiholoģiija : māc. līdz. / Anna Ļubļinska ; no krievu val. tulk. S.Gehtmane...[u.c.]. - Rīga : Zvaigzne, 1979. - 382, [1] lpp. : il., foto. - Bibliogr.: 377.- [378.] lpp., norādes parindēs.

Glāsa, Liliana. Ķermeņa valoda : kā iepazīt un izprast cilvēkus / Liliana Glāsa ; no angļu val. tulk. Vija Stabulniece ; māksl. Dina Ābele. - Rīga : Valters un Rapa, 2005. - 237, [2] lpp. : il.
        ISBN 9984768163.

Pīls, Normens Vinsents. Pozitīvās domāšanas spēks / Normens Vinsents Pīls ; no angļu val. tulk. Margita Markevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 253, [1] lpp.
        ISBN 9984369870.

Forands, Ilgvars.  Personālvadība / Ilgvars Forands. - [Rīga] : Turības mācību centrs, 1997. - 69, [3] lpp. : il., tab. - Bibliogr.: [70.] lpp.
        ISBN 9984609243.

Reņģe, Viesturs. Mūsdienu organizāciju psiholoģija / Viesturs Reņģe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 215 lpp. : sh., diagr. - Bibliogr.: [189.] - 215.lpp.
        ISBN 9789984379142.

Kristapsone, Silvija. Zinātniskā pētniecība studiju procesā : mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem / Silvija Kristapsone ; red. Andris Mukāns. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 349, [1] lpp. : diagr., tab. ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 54). - Bibliogr.: 323.-330. lpp. (83 nos.). - S. Kristapsones mācību līdzekļa mērķis ir izskaidrot zinātniskās pētniecības metodoloģijas jautājumus sociālo zinātņu nozarēs. Grāmata adresēta studentiem, maģistriem un interesentiem, dodot iespēju studēt apkopotus un sistematizētus materiālus par šiem jautājumiem. Pēc autores domām, mācību grāmata noderīga arī vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, izstrādājot savus pirmos zinātniskos darbus.
        ISBN 9789984828008.
        Pētniecība - Mācību līdzekļi augstskolām. Sociālās zinātnes - Pētniecība - Mācību līdzekļi augstskolām - Metodoloģija. Sociālās zinātnes - Pētniecība - Mācību līdzekļi augstskolām - Statistiskās metodes. Pārskata rakstīšana - Mācību līdzekļi augstskolām. Augstskolas - Diplomdarbi - Mācību līdzekļi augstskolām.

Gods, Uģis. Mikroekonomika : [mācību līdz.] / Uģis Gods ; red. Lilita Vīksna. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 430, [1] lpp. : zīm., tab. ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 53). - Bibliogr.: 428.-430. lpp. (58 nos.). - Ekonomisko parādību sapratne ir viens no U. Goda grāmatas mērķiem. Tieši cilvēks ar savu saprātu un mentalitāti realizē ekonomiskos principus dzīvē un veido labāku dzīves telpu. Grāmata adresēta studentiem, maģistriem, uzņēmējiem un interesentiem.
        ISBN 9789984828077.
        Mikroekonomika - Mācību līdzekļi.

Megi, Braiens. Filozofijas vēsture : [Rietumu filozofijas vēsture 2500 gadu garumā ] / Braiens Megi ; no angļu val. tulk. Elīna Dzalbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 240 lpp. : il. - Ieteicamā literatūra un avoti : 232.-233.lpp. . - Alf. rād.: 233.-238.lpp.
        ISBN 9789984176086. . - ISBN 9984176088.

 Sekretāra ABC [rokasgrāmata] / Jelena Rootamm-Valter. - Tallina : OU Vastus, 2002. - 215 lpp.
        ISBN 9985927672.

Slavinska, Inta. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole / Inta Slavinska. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2003 (Rīga : SIA "Elpa-2" tipogr.). - 167 lpp. : il. ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 37). - Bibliogr.: 161. lpp. (14 nos.).
        ISBN 9984728579.
        Uzņēmējdarbība - Mācību līdzekļi augstskolām.

Ludboržs, Aivars. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā / Aivars Ludboržs ; red. Ilmārs Berezovskis. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2003. - 282 lpp. : sh., tab. ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - Bibliogr.: 278.-282.lpp.
        ISBN 9984946150 (ies.).
        Grāmatvedība.

Forands, Ilgvars. Personālvadība / Ilgvars Forands. - [Rīga] : Biznesa augstskola Turiba, 1999. - 68, [8] lpp. : il., tab. - Bibliogr.: [71.] lpp.
        ISBN 9984609243.

Arhipova, Irina. Statistika ekonomikā : risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel : mācību līdzeklis / Irina Arhipova, Signe Bāliņa ; red. Dace Murāne. - Rīga : Datorzinību centrs, 2003 (Rīga : Paraugtipogrāfija).). - 349 lpp. : diagr., il., tab. ; 22 cm. - Bibliogr.: 327.lpp. (15 nos.).
        ISBN 9984665194ies.
        Ekonomika - Statistikas metodes - Mācību līdzekļi augstskolām.

Lieģeniece, Daina. Ievads andragoģijā, jeb Mācīšanās "būt" pieaugušo vecumā / Daina Lieģeniece ; [red. Rita Cimdiņa ; rec. Tatjana Koķe, Ilze Miķelsone]. - Rīga : RaKa, 2002. - 183 lpp. : tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Tālākizglītība).
        ISBN 9984154718.
        Audzināšana. Pedagoģija.

 Pedagoģiskā doma Latvijā no 1940. gada līdz mūsu dienām / sast. un biogr. aut.: J. Anspaks, M. Apīnis, A. Benke, H. Bērziņa, I. Freidenfelds, L. Grudulis, B. Infantjevs, A. Ječa, A. Karule, E. Krastiņa, A. Losevs, Dz. Meikšāne, V. Rudzīte, A. Staris, A. Studente, V. Ūsiņš, E. Vaivode, A. Vilciņa, L. Žukovs ; redkol.: Ilmārs Freidenfelds, Ludvigs Grudulis, Dzidra Meikšāne, Vladimirs Ūsiņš, Oskars Zīds, Leonards Žukovs, Alfrēds Staris ; priekšv., 5.-6.lpp., aut. Alfrēds Staris ; iev., 7.-21.lpp., aut. O. Zīds ; Latvijas Pieaugušo izgl. apvienība, LU Pedagoģijas un psiholoģijas fak. LU Pedagoģijas un Psiholoģijas inst. ; māksl. Marika Samardaka. - Rīga : Dizaina un drukas apg. Puse, 1998 (a/s "Kvadra print" : a/s "Paraugtipogrāfija"). - 324 lpp. : ģīm., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 314.-319.lpp. (120 nos.). - Personu rād.: 320.-324.lpp. - Grāmata iepazīstina ar pedagoģijas teorijas un prakses attīstību Latvijā. Tajā apkopotas galvenās padomju laika pedagoģijas teorētiķu un praktiķu biogrāfijas un doti viņu darbu fragmenti, kas lielākoties tapuši padomju varas laikā. Grāmata "Pedagoģiskā doma Latvijā no 1890.g. līdz 1940.g." iznāca 1994.gadā.
        Par: Emma Andersone, Jānis Anspaks, Zigrīda Āboliņa, Edīte Beikmane, Inārs Beļickis, Aleksejs Benke, Boļeslavs Brežgo, Aldonis Builis, Vera Citoviča, Milda Drīzule, Daina Dzintere, Helēna Francmane, Ilmārs Freidenfelds, Ilmārs Gaišs, Helga Grase, Ludvigs Grudulis, Valentīna Gružāne, Boriss Infantjevs, Jānis Alberts Jansons, Ārija Karpova, Antonija Karule, Leonīds Keirāns, Nikolajs Klēģeris, Anna Kopeloviča, Anita Lanka, Anna Laure, Skaidrīte Liepiņa, Imants Liepiņš, Aleksandrs Losevs, Zenta Lubāniete, Irma Martinsone, Dzidra Meikšāne, Jānis Mencis, Roberts Miķelsons, Ārija Milta, Otto Ņesterovs, Artūrs Ozols, Margarita Purene, Jānis Ruberts, Guntis Rudzītis, Jānis Rudzītis, Arvīds Salmiņš, Aīda Stabulniece, Alfrēds Staris, Aelita Studente, Ausma Špona, Ēvalds Švinka, Ludmila Timoščenko, Vladimirs Ūsiņš, Voldemārs Veics, Vilmārs Vītiņš, Aleksejs Vorobjovs, Voldemārs Zelmenis, Ērika Zimule, Oskars Zīds, Leonards Žukovs.

Liepiņa, Tija. Hiperaktīvo bērnu uzvedības korekcija / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola. - Rīga : Vārti, 1998. - 36 lpp. - Bibliogr.: 29.-36.lpp.
        ISBN 9984638073.

Liepiņa, Tija. Hiperaktīvo bērnu uzmanības attīstības īpatnības / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola. - Rīga : Vārti, 1998. - 44 lpp.
        ISBN 9984638111.

 Personības attīstība ģimenē, skolā un augstskolā : zinātnisku rakstu krāj. / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas inst. ; [red. S. Kramēna]. - Rīga : SIA "Māc. apg. NT", 1999. - 90 lpp. - Bibliogr. rakstu beigās.
        ISBN 9984617513.

Ballou, Ronald H. Business logistics management : planning, organizing, and controlling the supply chain / Ronald H. Ballou. - 4th international ed. - Upper Saddle River, New Jersey : Prentice-Hall International, 1999. - XIV, 681 p. : ill. , tab. - Bibliogr.: p. 667-671. - Subject ind.: p. 677-681.
        ISBN 0130812625.

 Nekustamais īpašums : normatīvie dokumenti tirdzniecībā / Henriks Danusēvičs, Austris Kalniņš. - Rīga : Latvijas Tirgotāju kamera, 2007. - 132 lpp. : tab. ; 21 cm. - (Palīgs uzņēmējiem).
        Nekustamais īpašums - Latvija.

Edeirs, Džons.  Efektīvas vadības skola / Džons Edeirs ; no angļu val. tulk. L.Akmens. - [Rīga] : Asja, 1999. - 255 lpp. : sh. - Bibliogr.: 253. - 255. lpp.
        ISBN 9984511359.

Caune, Jānis.  Stratēģiskā vadīšana / J.Caune, A.Dzedons, L.Pētersons ; A.Dzedona red. - Rīga : Kamene, [2000]. - 232 lpp. : ģīm., sh., tab. - Bibliogr.: 227. - 232. lpp.
        Terminu skaidrojums : 222. - 226. lpp.
        ISBN 9984636267.

Puškarevs, Igors. Attīstības psiholoģija : [mācību līdzeklis] / Igors Puškarevs ; rec. M.Raščevska, Dz.Meikšāne. - Rīga : RaKa, 2001. - 86 lpp. : tab., sh. - (Tālmācība pedagoģijā). - Bibliogr.: 86. lpp. (21 nos.).
        Saturā : Jēdzienu vārdnīca (81. - 85. lpp.).
        ISBN 9984152839.

Goulmens, Daniels. Tava emocionālā inteliģence / Daniels Goulmens ; no angļu val. tulk. V.Stabulniece ; zin. red. V.Reņģe. - Rīga : Jumava, 2001. - 461, [1] lpp. - [Bibliogr.] Piez.: 414. - [459.] lpp.
        ISBN 9984054241.

Mērfijs, Džozefs.  Tavs iekšējais spēks : kā atklāt gara likumus un saskaņā ar tiem attīstīt savu iekšējo spēku / Džozefs Mērfijs ; no angļu val. tulk. R.Vīlipa. - Rīga : Jumava, 2002. - 189, [1] lpp.
        ISBN 9984055159.

 Tirgzinības pamati : māc. līdz. / rec. I.Geipele. - Rīga : Jumava, 2002. - 305, [2] lpp. : sh., tab. - Bibliogr.: [306. - 307.] lpp.
        ISBN 9984055361.

Svence, Guna.  Attīstības psiholoģija : mācību līdzeklis / Guna Svence. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1999. - 158, [1] lpp. - Bibliogr.: 158. -[159.] lpp.
        ISBN 9984173690.

 Sociālais pedagogs un bērns ar valodas sistēmas traucējumiem : metodisks māc. līdz. sociālajiem pedagogiem, skolotājiem logopēdiem un vecākiem / I.Hadaņonoka, L.Hadaņonoka, L.Staļģe, R.Merirande. - [Rīga] : Rasa ABC, [2002]. - 139, [3] lpp., [2] lp. il. : il., tab. - Bibliogr.: [140.- 142.] lpp.
        ISBN 9984653501.

Freids, Zigmunds.  "Bērnu sit" : [raksti] / Zigmunds Freids ; no vācu val. tulk. un koment. sarakst. I.Šuvajevs ; priekšv. aut. I.Šuvajevs. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [1998]. - 159 lpp. - Bibliogr. norādes parindēs.
        ISBN 9984049930.

 Saskarsme audzēkņiem : māc. līdz. / sagat. I.Sietniece ... [u.c.]. - [Rīga] : Jumava, [1999]. - 294, [2] lpp. : il., tab., sh. - Bibliogr.: [295.-296.] lpp. (48 nos.).
        ISBN 9984052354.

Veilers, Pēters. Kreativitāte - tavas veiksmes atslēga : [kā radoši organizēt savu dzīvi] / Pēters Veilers ; no vācu val. tulk. S.Liniņa. - Rīga : Jumava, 2001. - 253, [1] lpp. : sh., tab. - Alf. rād.: 252. - [254.] lpp.
        ISBN 9984054373.

 Kā izaudzināt brīnišķīgus bērnus : no 6 līdz 12 gadiem : : rokasgrāmata vecākiem un pedagogiem / no angļu val. tulk. A.Pipere ; aut. L.Einsvota u.c. - Rīga : Valters un Rapa, 2003. - 301, [1] lpp. : il., sh.
        ISBN 9984595943.

Zavadskis, Mišels. Pārdošanas meistarība / Mišels Zavadskis ; no krievu val. tulk. Signe Kurga. - Rīga : Jumava, 2004. - 297, [2] lpp. : sh., tab. - (Biroja sērija). - Bibliogr.: [299.] lpp.
        ISBN 9984057461.

Špona, Ausma. Audzināšanas process teorijā un praksē : teorija, pieredze, prakse / Ausma Špona ; rec. Zoja Čehlova, Tatjana Kreicere. - Rīga : RaKa, 2004. - 190, [1] lpp. : sh., tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka). - Bibliogr.: 189.-190.lpp.
        ISBN 998415646X.

Veinberga, Sandra. Publiskās attiecības PR : teorija un prakse / Sandra Veinberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2004]. - 327 lpp. - Bibliogr.: 299.- 315.lpp. - Kopsav. angļu.
        ISBN 9984365298.

Rubenis, Andris, 1951-. 20.gadsimta kultūra Eiropā : mācību līdzeklis / Andris Rubenis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. - 456 lpp. - Bibliogr.: 453.- 456.lpp.
        ISBN 9984363597.

Vigule, Dagnija. K.Dēķens par pirmsskolas bērnu audzināšanu un attīstību / Dagnija Vigule ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola. Pirmsskolas pedagoģijas katedra. - Rīga : Vārti, 1998. - 28 lpp. : tab. - Bibliogr.: 27.- 28.lpp.

Praude, Valērijs, 1946-.  Menedžments : teorija un prakse / Valērijs Praude, Jakovs Beļčikovs. - 2. pārstr. izd. - Rīga : Vaidelote, 2001. - 507, [1] lpp. : sh., tab. - Bibliogr. nodaļu beigās.
        ISBN 9984507521.

Valbis, Jānis. Skolēna personības attīstība - izglītības virsuzdevums / Jānis Valbis ; aut. red. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2005]. - 200 lpp. - Bibliogr.: 195.- 200.lpp.
        ISBN 9984366464.

Škapars, Roberts.  Mikroekonomika / Roberts Škapars. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 379 lpp. : diagr., tab. - Bibliogr.: 371.-373.lpp. . - Terminu rād.: 357.-365.lpp.
        ISBN 9984661792.

Praude, Valērijs, 1946-. Loģistika / Valērijs Praude, Jakovs Beļčikovs. - Rīga : Vaidelote, 2003. - 540, [1] lpp. : sh., tab., diagr. - Bibliogr. daļu beigās.
        ISBN 9984507645.

Eko, Umberto. Kā uzrakstīt diplomdarbu : humanitārās zinātnes / Umberto Eko ; no itāļu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2006. - 314 lpp. : tab.
        ISBN 9984231925.

Grants, Juris. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns / Juris Grants ; red. Dzintra Auziņa ; māksl. Māra Ozola. - Rīga : Mācību grāmata, 1997. - 215, [6] lpp. : diagr., zīm., ģīm., tab. ; 22 cm. - Bibliogr.: 197.-213.lpp. (356 nos.). - J.Grants Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā Slēpošanas katedrā vada teorētiskās un praktiskās nodarbības, ir slēpošanas izlases treneris. Grāmatā ietverta informācija par 8-12 gadu vecu bērnu fizisko attīstību, fizisko sagatavotību un kontroli, iemaņu veidošanos, izmantojot rotaļas unvingrinājumus slēpošanas nodarbībās. Grāmata paredzēta pedagogiem, studentiem un interesentiem.
        ISBN 9984523446.

Zaķe, Iveta. Logopēdiskās spēles un vingrinājumi / Iveta Zaķe ; red. S.Kramēna ; māksl. M.Kuvaga. - Rīga : SIA "Izglītības soļi", 2000 (SIA "JUMI"). - 39 lpp. : zīm. ; 20 cm. - Bibliogr.: 37.-38.lpp. (31 nos.).
        ISBN 998494364X.

Praude, Valērijs, (1946-). Mārketinga komunikācijas : teorija un prakse / Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska ; māksl. Valentīns Nasonovs. - Rīga : Vaidelote, 2006 (Preses nams). - 453, [1] lpp. : diagr., il., ģīm., sh., tab. ; 25 cm. - Grāmatas 2. sējumā autori aplūko mārketinga komunikācijas, kuras ietver informācijas izplatīšanu par uzņēmumiem, produktiem, cenām, produktu izvietojumu un citiem mārketinga pasākumiem, lai ietekmētu patērētāju rīcību un virzītu produktus tirgū. Tajā apskatīti galvenie mārketinga komunikāciju veidi: reklāma, produktu realizācijas veicināšana, sabiedriskās saskares, personiskā apkalpošana. 1. sējums iznāca 2005. gadā.
        2. sēj.
        ISBN 9984507297.
        TIRGVEDĪBA (MĀRKETINGS). Komunikācija tirgvedībā.

Zvirbule-Bērziņa, Andra, 1970-. Plānošana un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi : māc. līdz. / Andra Zvirbule-Bērziņa, Līga Mihejeva, Anita Auziņa. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2004 (SIA "Elpa-2"). - 143, [1] lpp., 2 lpp. krās. il. : ģīm., sh., tab. ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 38). - Bibliogr.: 141.-142.lpp. (25 nos.).
        ISBN 9984766004.
        Ražošanas plānošana - Mācību līdzekļi augstskolām. Ražošanas organizēšana - Mācību līdzekļi augstskolām. Stratēģiskā plānošana - Mācību līdzekļi augstskolām.

Ukolovs, Vladimirs. Vadības teorija / V. Ukolovs, A. Mass, I. Bistrjakovs ; no krievu val. tulk. Anita Kunda ; māksl. Evija Stukle. - Rīga : Jumava, 2006 (SIA "Tipogrāfija Ogrē"). - 246 lpp. : shēm. ; 21 cm. - (Biroja sērija). - Bibliogr.: 237.-246.lpp. - Oriģ. nos.: Теория управления / Уколов Владимир, Масс Александр, Быстряков Игорь.
        ISBN 9984380351ies.
        Menedžments - Filozofija.

 Stratēģiskā pārdošanas vadība : [rakstu krājums] / no angļu val. tulk. Inese Bernsone ; lit. red. Regīna Janmane ; fotogr. Aivars Siliņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 175 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. - (Harvard business review on). - Oriģ. nos.: Strategic sales management.
        Saturs: Vai klientam vienmēr taisnība? / Erina Andersone, Vinsents Onjema. Pārtrauksim karu starp pārdošanas un mārketinga nodaļām / Filips Kotlers, Neils Rekems, Suja Krišnasvami. Saskaņojiet pārdošanas nodaļas struktūru ar jūsu uzņēmuma dzīves ciklu / Andris Zoltners, Prabhakants Sinha, Sallija Lorimera. Saprast, ar kādiem izaicinājumiem būs jāsastopas jūsu pārdošanas menedžeriem / Barijs Trailers, Džims Dikijs. Labākie pārdošanas tīkli / Tuba Ustunere, Deivids Godē. Vadīt pārmaiņas, sākot ar pārdošanas funkciju : intervija ar Fredu Hasanu / Tomass Stjuarts, Deivids Čempions. Pārdošanas mācību līkne / Marks Leslijs, Čarlzs Holovejs. Viatbildīgākais darbs : mūsdienīga pārdošanas uzņēmuma vadīšana / Džeroms Koleti, Mērija Fisa.
        ISBN 9789984826103.
        Pārdošana. Tirgvedība.

Ulmane, Valija. Darba tiesības. Darba aizsardzība / Valija Ulmane ; rec.Nadežda Rešetilova. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2004. - 263 lpp. : tab., sh. ; 20 cm. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; 19). - Bibliogr. 257.-259.lpp.
        ISBN 9984766063.
        Darba aizsardzība - Latvija - Tiesības un likumdošana - Mācību līdzekļi. Darba tiesības un likumdošana - Latvija - Mācību līdzekļi.

Kaņepēja, Ruta. Sarunāsimies, darbosimies / Ruta Kaņepēja ; māksl. Agija Staka. - Rīga : [b.i.], 2003. - 87 lpp. : il. - (Pirmsskolas izglītība).
        ISBN 9984697053.
        Pedagoģija.

Zariņa, Vita. Finanšu grāmatvedības uzdevumu krājums : (ar un bez atrisinājumiem) / Vita Zariņa. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2004 (Rīga : Elpa-2). - 157 lpp. : tab. ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 41). - Bibliogr.: 142.lpp. (9 nos.).
        ISBN 9984766470.
        Finanses - Grāmatvedība - Uzdevumi, vingrinājumi utt.

Smita, Korinna.  Mācīšanās traucējumi no A līdz Z : pilnīga rokasgrām. vecākiem, skolotājiem un visiem, kas strādā ar bērniem, par mācīšanās traucējumiem no pirmsskolas līdz pieauguša cilvēka vecumam / Korinna Smita, Liza Strika ; tulk. Ieva Kalnciema ; red. Rita Cimdiņa ; Ievas Kalnciemas priekšv., 4.lpp. ; māksl. Antra Opmane. - Rīga : RaKa, 1998. - 356 lpp. : zīm., tab. ; 23 cm. - Alf. rād.: 341.-356.lpp. - Rokasgrāmata iepazīstina ar pašiem jaunākajiem un vērtīgākajiem pētījumuun izglītības prakses atklājumiem. Tā sniedz vispusīgus norādījumus par mācīšanās traucējumu cēloņiem, to diagnosticēšanu un ārstēšanu. Grāmata domāta vecākiem, skolotājiem un visiem, kas strādā ar bērniem, kuriem irmācīšanās traucējumi no pirmsskolas līdz pieauguša cilvēka vecumam. I. Strika, Liza.
        ISBN 9984150941.

 Radoša personība : zinātnisko rakstu krāj. / sast. un priekšv., 6.-7.lpp., aut. Rita Bebre ; redkol.: Rita Bebre, Ārija Karpova, Diāna Rumpīte ; Kreativitātes centrs. - Rīga : RaKa, 2002-2003. - 263, [1] lpp. : il., ģīm., diagr., sh., tab. ; 28 cm. - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu, vācu, krievu val. - Kopsav. angļu val.
        [2. sēj.].
        Saturs: I nod. RADOŠAS PERSONĪBAS PSIHOLOĢISKIE ASPEKTI: Kreativitātes psiholoģijas pētījumi Latvijā / Rita Bebre. Kreativitāte un individuālais stils / Ārija Karpova. Pašnoteikšanās kā individualitātes radošas izpausmes nosacījums / Gunta Pokratniece. Iekšējās un atsvešinātās aktivitātes pretstatījums radošas personības veidošanās procesā / Mārtiņš Veide. Personības īpašību izpausme primārajā un sekundārajā daiļradē / Rita Bebre. Individualitātes attīstības problēmas pašizglītības kontekstā / Anete Blīgzne. Radošas individualitātes attīstība organizācijās / Daiga Kamerāde. Radošas individualitātes diagnosticēšanas iespējas skolā / Irēna Kokina, Valentīna Bagirjane. Стимулирование творчества учащихся в обучении / Ала Петрулите. Nichtkognitive Persönlichkeitmerkmale unterschiedlich begabter Kinder ; Differenzielle Leistungsstrukturen bei unterschiedlich begabten Schülergruppen / Hartmut Knopf, Wolfgang Lehmann, Inge Jüling. Radošo spēju attīstības īpatnības pusaudžu vecumā ; Radošo spēju īpatnības šizofrēnijas paranoīda formas slimniekiem / Ļubova Černova. II nod. RADOŠAS INDIVIDUALITĀTES ATTĪSTĪBAS PEDAGOĢISKIE ASPEKTI: Latvijas skolotāji rakstnieki 20.gadsimta 1.pusē - radošas personības audzinātāji / Baiba Kaļķe. Skolotāja sagatavošana katra bērna individualitātes identifikācijai un attīstībai / Juris Stabiņš, Dace Skutele. Skolotāja loma radošas personības attīstībā / Irēna Kokina. Pedagoģiskā saskarsmes stila ietekme uz sākumskolēnu radošajām spējām / Inita Zarkeviča. Развитие творческой индивидуальности старшеклассника в процессе самореализации личности / Нина Линдэ. Paraugu izmantošana par un pret tēlotājas mākslas stundās profesionālās izglītības skolā / Lolita Vorkale. III nod. KREATIVITĀTE VALODU APGUVĒ: Creativity in the EFL classroom - the results of the stady / Marcin Jaroszek. Developing creative foreign language reading skills / Monika Kusiak. Coursebooks for creative teachers / Eva Bandura. The use of information technology in developing students' creativity and autonomy / Brendan O'Se. Using internet - based informative materials in academic writing / Inese Ozola. Developing creative approach to writing and reading in English at the university / Tatjana Guseva, Helena Šulca. Method of operating images in learning/teaching foreign languages / Irina Surkova. Creative reading: teaching Shakespeare / Ilona Goldmane. The use of the thinking approach to develop creative individuality of students in learning English / Alexandr Sokol. Kreativität im DaF-Unterricht (antropologischer Ansatz) / Margarita Kaltigina, Ilze Blusanoviča. Креативность при обучении деловому русскому языку / Светлана Гущина, Зоя Савельева. IV nod. MUZIKĀLI RADOŠAS INDIVIDUALITĀTES ATTĪSTĪBA: Jaunrade klavierspēles pedagogu atziņās laika posmā no 1906. līdz 1940.gadam / Maruta Sīle. Motivācijas un pašizjūtas nozīme muzikālo spēju attīstības procesā sākumskolā / Aija Kukule. Mūzikas izpildītājlīdzekļu sistēmas būtisku funkciju apzināšana atskaņotājmākslinieka radošajā attīstībā / Georgijs Kadoļčiks. Pianista individualitātes īpatnības klavierspēles lielās tehnikas apguves procesā / Māris Žagars. Individualitātes unikalitātes izpausmes klavierspēles mācību procesā / Sarmīte Varta, Maruta Sīle. Individualitātes pašatklāsme skaņdarba atskaņošanas procesā / Solveiga Alaine. Radošas individualitātes izpausmes tušē veidošanā klavierspēles mācību procesā / Līga Opincāne. Romualda Kalsona klaviermūzikas ietekme radošās individualitātes attīstībā / Ilze Tomsone. Mūzikas klausīšanās topošo skolotāju diagnostikai un attīstībai / Mirdza Paipare.
        ISBN 9984155013.

 Radoša personība : zinātnisko rakstu krāj. / sast. un priekšv., 7.lpp., aut. Rita Bebre ; redkol.: Rita Bebre, Ārija Karpova, Maruta Sīle ; Kreativitātes centrs. - Rīga : RaKa, 2003. - 320 lpp. : il., ģīm., diagr., sh., tab. ; 28 cm. - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu, vācu, krievu val. - Kopsav. angļu val.
        [3. sēj.].
        Saturs: I nod. RADOŠAS INDIVIDUALITĀTES PSIHOLOĢISKIE ASPEKTI: Skolotāju kreativitātes pētījumi Latvijā / Rita Bebre. Apdāvināto bērnu diagnostikas problēmas / Ļubova Černova. Leistungsunterschiede bei Jungen und Mädchen in durchschnittlich und überdurchschnittlich leistungsfähigen Schülergruppen / Wolfgang Lehmann, Inge Jüling, Martin Corth, Hartmut Knopf. Unterschiede und Gemeinsamkeiten hochleistender Schülergruppen unter verschiedenen schulischen Bedingungen / Martin Corth, Wolfgang Lehmann, Inge Jüling. Генезис пространственного мышления и креативность / Марите Рузгите. Креативность, интеллект и учебная успешность учащихся / Петрулите, Ала. Творческая личность глазами ученика и учителя / Лорета Вилькене. Анализ креативной программы, стимулирующей взросление личности подростка / Ирэна Сабиене. Kreativitātes treniņa elementu izmantošanas nozīme un iespējas personības radošuma attīstībā studiju procesā / Gunta Pokrotniece. Individualitātes kreativitātes potenciāla diagnostika / Marija Vāciete. Reklāmas darbības saistība ar radošas individualitātes attīstību / Mārtiņš Veide. Individuālā pieeja sporta treniņā / Agita Ābele. II nod. RADOŠUMA ATTĪSTĪBAS PEDAGOĢISKIE ASPEKTI: Kopveseluma pieeja radošas personības veidošanā / Daina Lieģeniece. Individualitātes kreativitāti sekmējoši un kavējoši faktori augstskolā / Ilonda Akmeņkalna. Проблемы и возможности творческого самовыражения учеников в школьных сочинениях / Вилия Янушаускиене. Personības radošā potenciāla diferenciācija mākslas studiju kontekstā / Lolita Vorkale. Radošuma veidošanās sporta stundās vidusskolā / Žermēna Vazne, Juris Grants, Imants Silavs. Radošuma veicināšana treneru profesionālās meistarības pilnveidē sportā / Andra Fernāte, Žermēna Vazne, Juris Grants. Teātra sports kā radošas individualitātes attīstītājs / Guna Bīriņa, Astra Kacena. Personības hronoloģiskā vecuma un pašaktualizācijas saistība tās ikdienas dzīvesdarbībā / Jānis Mekšs. Matemātiskās spēles un radošo spēju attīstība / Ingrīda Veilande. Relations of teaching art and writing in early childhood education / Edna Vahter. III nod. Kreativitāte valodu apguvē: Pedagoģiskā tehnoloģija radošas personības pilnveidē svešvalodas apguves procesā augstskolā / Margarita Kaltigina, Ina Gode-Sokolova. Studentu kreativitātes veicināšana svešvalodu apguvā / Diāna Rumpīte. Computer corpora: their role in diagnostics and developing student' creativity / Ludmila Baranova. Teaching to read English punctuation marks creatively / Ekaterina Mikhaylovskaya. Second language in the mind / Natalia Miteva, Ludmila Alexandrova. 'Vingardium Leviosa!' -- the message of individuality in the Harry Potter series by J.K. Rowling / Dagmara Kowalevska-Gawelda. The creative aspect of poetic appreciation / Velta Zadornova. Creative approach to phraseology in ELT / Irina Surkova. Creative tasks as tools of developing students' language skills / Ineta Lūka. Creative approach to teaching communicative language skills at school / Ann Englund. Collaborative learning as a component of the development of creativity in teaching ESP / Regina Jocaite. Creative tasks for training correct pronunciation / Irena Kruopiene. IV nod. RADOŠAS PERSONĪBAS MŪZIKAS DAIĻRADĒ: Pirmsskolēna radošuma veidošanās būtība un attīstības sekmēšanas līdzekļi mūzikā / Anna Līduma. Radošuma attīstība kora diriģenta darbībā mūzikas skolotāja studiju programmā augstskolā / Edgars Znutiņš. Skaņdarba interpretācijas individuāli radošais process atskaņotājmākslā / Solveiga Alaine. Edgara Račevska personības nozīme Latvijas kultūras attīstībā / Laima Mūrniece. Radošas individualitātes attīstība Jaunpiebalgas kultūrvidē / Ina Iļjučonoka, Maruta Sīle. Radošums - Ēvalda Berzinska pedagoģiskās darbības pamats / Māra Lagzdiņa, Laima Mūrniece. Radošums kā mūzikas skolotājas Olgas Jakānes personības iezīme / Evija Kupavska, Laima Mūrniece.
        ISBN 9984155668.

Praude, Valērijs, 1946-. Mārketinga komunikācijas : teorija un prakse / Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska ; māksl. Valentins Nasonovs. - Rīga : Vaidelote, 2005 (Rīga : Preses nams). - 484, [1] lpp. : diagr., il., ģīm., sh., tab. ; 25 cm. - Grāmatas autoru mērķis ir aplūkot mārketinga komunikāciju izstrādi un izplatīšanu ne tikai no uzņēmumu viedokļa, bet arī no patērētāju un sabiedrības viedokļa, un izteikt savas domas par interešu sasniegšanu šajā jomā. Grāmata palīdzēs nostiprināt mārketinga zināšanas, būs labs palīglīdzeklis ne tikai mārketinga komunikāciju studēšanā, bet noderēs arī lēmumu pieņemšanas procesā komercdarbībā. - Bibliogr. nod. beigās.
        1.sēj.
        ISBN 9984507173 (ies.).
        Komunikācija tirgvedībā.

Šteinberga, Airisa, 1968-. Jauniešu pašizjūta un vērtības / Airisa Šteinberga, Ineta Tunne ; [red. Rita Cimdiņa] ; Pedagogu izglītības atbalsta centrs, LU Pedagoģijas un psiholoģijas inst. - Rīga : RaKa, 1999. - 131 lpp. : il., sh., tab. - (Mazā pedagoģiskā b-ka. Teorija. Prakse).
        ISBN 9984151611.

Reņģe, Viesturs. Organizāciju psiholoģija / Viesturs Reņģe. - Rīga : Kamene, 1999. - 171 lpp. : sh., tab. - Bibliogr.: 149.-151.lpp.
        ISBN 9984636267.

Udaļcova, J. Didaktiskās spēles un rotaļas pirmsskolas vecuma bērnu mācīšanā un audzināšanā / J.Udaļcova ; [no krievu val. tulk. V.Platace]. - Rīga : Zvaigzne, 1983. - 110 lpp.
        Rotaļas. Skolēni. Pedagoģija. Audzināšana. Mācīšana. Bērns. Didaktika.

 Psihosociālā darba vide / no spāņu val. tulk. Vita Kempaua, Edgars Briška ; priekšv. sarakst. Ineta Tāre. - Rīga : Labklājības ministrija, [2004]. - 136, [3] lpp. : il., sh., tab. ; 25 cm. - Bibliogr.: [137.] lpp.
        Ergonomika. Psiholoģija, industriālā.

Vīksna, Aiga. Personāla vadība : māc. līdz. / Aiga Vīksna ; māksl. Jānis Jaunarājs. - Rīga : Jumava, 1999 (a/s "Preses nams" : a/s "Tipogrāfija Rota"). - 119, [1] lpp. : tab., sh. ; 25 cm. - Bibliogr. teksta beigās (12 nos.). - Mācību līdzeklis ir izstrādāts saskaņā ar mācību satura vadlīnijām "Uzņēmuma darbības mācībā" rūpniecības tirgzinības specialitātes apguvējiem. To var izmantot gan vidējo speciālo mācību iestāžu, arodvidusskolu, biznesa skolu audzēkņi, gan skolotāji, gan augstāko mācību iestāžu studenti,gan arī uzņēmumu darbinieki un vadītāji.
        ISBN 9984051978ies.

 Классика маркетинга : сборник работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг / сост.: Б.М. Энис, К.К. Кокс, М.П. Моква ; [пер. с англ. Т. Виноградова и др. ; под общ. ред. Ю.Н. Каптуревского]. - Санкт-Петербург и др. : Питер, 2001. - 746 с. : табл. - (Маркетинг для профессионалов). - Библиогр. в примеч. в конце ст. - Перевод изд.: Marketing classics : a selection of influential articles / Ben M. Enis, Keith K. Cox, Michael P. Mokwa. 8th ed. Upper Saddle River (N. J.) : Prentice Hall, 1991. - Содерж.: Философия маркетинга: Маркетинговая миопия /Теодор Левитт. Аналитические основания маркетинга /Ру Олдерсон. Маркетинг как обмен /Ричард Багоцци. Расширение концепции маркетинга /Филип Котлер и Сидни Леви. Глобализация рынков /Теодор Левитт и др.
        ISBN 5272002318.
        Tirgvedība.

Сливотски, Адриан. Маркетинг со скоростью мысли : использование стратегического подхода к маркетингу для получения стабильной прибыли в любой сфере бизнеса / Адриан Сливотски, Дэвид Моррисон ; [пер. с англ. В. Егорова]. - Москва : Эксмо, 2002. - 447 с. : ил. ; 23 см.
        ISBN 5040882025.
        Konkurence. Tirgvedība. Uzņēmējdarbība.

Роббинс, Стивен. Менеджмент / Стивен П. Роббинс, Мэри Коултер ; [пер. с англ. А.Р. Ганиевой, В.Ю. Дроздова, С.Г. Тригуб ; под ред. О.И. Медведь]. - 6-е изд. - Москва [и др.] : Вильямс, 2002. - 880 с. : ил. ; 24 см. - Предм. указ.: с. 873-880.
        ISBN 5845902312.
        Menedžments.

 Radoša personība : zinātnisko rakstu krājums / Kreativitātes zinātniskais institūts ; sast. un priekšv., 3. lpp., aut. Rita Bebre ; zin. redkol.: R. Bebre, D. Beresnevičiene, D. Markus, M. Marnauza, K. Otto, A. Ozoliņa-Nucho, D. Rumpīte, T. Siek-Piskozuba ; zin red. Ā. Karpova ; vāka grafikas aut. M. Ruzgīte. - Rīga : Kreativitātes zinātniskais institūts, 2007 (SIA "Jumi"). - 296, [1] lpp. : il., diagr., sh., tab. ; 28 cm. - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts, kopsav. latviešu, angļu val.
        [5. sēj.].
        Saturs: : I nod. KREATIVITĀTES PSIHOLOĢISKIE ASPEKTI: Creativity and problem solving in childhood / Marzia Fiorini, Giampiero Baronti. Operas un baleta mākslinieku priekšstati par nozīmīgiem bērnības faktoriem radošas personības attīstībā / Rita Bebre, Ingūna Īstenā. Identity and creativity of adolescents / Blandina Šramova, Katarina Fichnova. Vai hiperaktivitāte liecina par kreativitāti? / Jēkabs Raipulis. The role of object relations in the creative process / Giampiero Baronti, Marzia Fiorini. A rain of ideas in the innovation field / Andrea Mendoza. The crisis of creativitv: liminality and the creative grovvn - up context / Emma Govan, Deborah Munt. Pensionēto skolotāju radošās iedvesmas un atklāsmes brīžu iezīmes / Ārija Karpova. Holistiskā pieeja un radošas personības kreativitāte / Māra Vidnere. II nod. RADOŠUMS IZGLĪTĪBAS PRAKSĒ: The corporate assessment - a component of the creative study process in culture education / Irena Kulisha. Coping with the difficulties in life as a creative process / Geert Franzenburg. Constructivism as a paradigm for mastering the study courses tourism and hospitality at higher educational establishments / Iveta Balode. Kreativitātes iespējas mājturības integrācijā ar eksaktajiem mācību priekšmetiem pamatskolā / Liene Rasnača, Anita Aizsila. Studentu pētnieciskā darbība mūsdienu studiju procesā / Sanita Madalāne, Māra Marnauza. III nod. RADOŠAIS PROCESS MĀKSLĀ: Creative unity of literature and music for students’ cultural literacy / Nora Lūse. Mākslas darba teorētisko aspektu apzināšana, analīze un īstenošana radošajās nodarbībās / Lolita Vorkale. Ekspresija kā radoša procesa rosinātāja vizuālās mākslas studijās / Daiga Kalēja-Gasparoviča. Studentu mākslinieciski radošās darbības vērtēšanas kritēriji vizuālajā mākslā / Ilze Briška. Dejas kompozīcija - mākslinieciskās darbības veids / Rita Spalva. Pozitīva emocionālā pārdzīvojuma nozīme radošas darbības sekmēšanā mūzikas skolotāju izglītībā / Laimrota Kriumane, Māra Marnauza. Faktūras nozīme klavierskaņdarbu interpretācijā / Diāna Baibusa. Studentu sadarbības prasmju pilnveidošanas iespējas kopīgās džeza muzicēšanas nodarbībās / Inga Bērziņa, Māra Marnauza. Mūzikas sacerēšana kā topošā mūziķa radošas personības attīstības virzītāja / Zigmunds Žukovskis, Māra Marnauza. Asociāciju veidošanās likumsakarības un to atspoguļojums mūzikas uztverē / Edīte Millere. IX Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku emocionālais ieguldījums radošas personības attīstībā / Gunita Bičule. IV nod. KREATIVITĀTE VALODU APGUVĒ: Teksts un kreativitāte valodu apguves procesā / Jāzeps Šķesters. Creativity and the foreign language / Irina Surkova. Studentu kreativitātes veicināšana lietišķās angļu valodas apguvē augstskolā / Inita Ābola. Creativity in English academic hypertext / Nataļja Cigankova, Irina Nukševica. Creative approach to application of metaphor in professional interaction / Gunta Roziņa, Indra Karapetjana. Shared creativity in Brazilian schools: different contexts, one pursuit / Fernanda Liberali, Eliana Rahmilevitz. V nod. REFERĀTI: Particular creative processes in Franz Kafka psychological analysis of „The Emperor's Message” / Rosella Tomassoni, Antonio Fusco. Aspects of metacognition in the creative performance / Pierluigi Diotaiuti, Maria Grammenou. Shared creations / Pierluigi Diotaiuti. Mākslas terapijas metodes kreativitātes attīstībā / Ilze Dreifelde-Gabruševa, Kristīne Mārtinsone, Sandra Jirgena, Maija Zakriževska. Contemporary research on creativity and creatology in Iran / Asghar Aghaei, Mohammad-Ali Nadi, Mohsen Golparvar, Sayed Hamid Atashpour, Gholam-Abbas Zavari.
        ISBN 9789984393728.

 Radoša personība : zinātnisko rakstu krājums / Kreativitātes centrs ; sast. un priekšv., 6. lpp., aut. Rita Bebre ; zin. redkol.: R. Bebre, D. Beresnevičiene, L. Ļebedeva, A. Ozoliņa-Nucho, T. Siek-Piscozuba, D. Šulcs, D. Markus, M. Marnauza, A. Petere, D. Rumpīte. - Rīga : Kreativitātes centrs, 2006 (JUMI). - 277 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 28 cm. - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu, krievu val. - Kopsav. angļu val.
        [4. sēj.].
        Saturs: I nod. KREATIVITĀTES PSIHOLOĢISKIE ASPEKTI: Kreativitātes pētījumi RPIVA Kreativitātes centra publikācijās un Psiholoģijas fakultātes studentu darbos / Rita Bebre, Anastasija Maulvurfa. Vai radošām spējām ir nepieciešamas īpašas smadzeņu funkcijas? / Jēkabs Raipulis. The creative performance and creative motivation of teacher trainees and teachers, and the importance of stimulating projects / Blandina Shramova, Katarina Fichnova. "The creative ability stimulation programme for pre-school children" and its impact on verval creativity in a group of children with a high level of creativity / Katarina Fichnova. Radošuma nozīme 15-gadīgu Latvijas, Igaunijas un Ziemeļvalstu skolēnu uzskatos par iespējamo nākotnes profesiju / Uldis Ābele, Jānis Gedrovics. Garīgums kā personības kreativitātes kvalitāte / Māra Vidnere. A comparison of personality traits of artists and ordinary people / Asghar Aghaei-Jeshvaghani, Ladan Jalalvand, Gholam-Abbas Zavari. Psiholoģisko uzskatu sistēma mākslas tēlu analīzē Jāņa Bundula darbos / Ingūna Īstenā. Mākslas un foto terapijas ietekme grupas darbā uz pašaktualizāciju un iekšējo saskaņas izjūtu sievietēm briedumā / Solveiga Siliņa. II nod. RADOŠUMS IZGLĪTĪBAS PRAKSĒ: CLIL: creativity for teachers or for learners? / Lilija Vilkanciene. Learners creativity potential: social and information literacy skills in learning / Genute Gedviliene, Vilhelmina Vaiciuniene. Impact of education environment and educational technologies applied by educators on 5-7 year old children's creativity / Ona Monkeviciene, Vitolda Glebuviene, Aldona Tarasoniene. Modeling of mentoring in adult learning / Nemira Macianskiene, Genute Gedviliene, Margarita Tereseviciene. Enhancing creativity through the development of metacognitive skills / Jelena Suchanova. Trenera radošuma un pašaktualizācijas vērtēšana / Žermēna Vazne, Rasma Jansone. Метафора народной сказки как катализатор познания природы и развития гуманистического отношения к ней в дошкольном возрасте / Ингрида Лаужикиене. Game on - mixed reality-game development in media art education at school and university / Daniela Reimann, Manfred Blohm. III nod. RADOŠAIS PROCESS MĀKSLĀ: Creativity of 4-6 year old children: development of flexibility through folk art / Kristina Stankeviciene. Radošā pašizpausme vizuālajā mākslā / Daiga Kalēja-Gasparoviča. Музыкальное мышление как фактор развития креативности учащихся / Зенонас Ринкявичюс. Kreativitātes attīstības modelis klavierspēles apguvē / Maruta Sīle. Studentu radošās pašizpausmes iespējas klavierspēles pedagoģiskajā praksē / Tamāra Bogdanova, Aurika Gulbe. Комплексное исследование креативности Оскара Питерсона в джазовой импровизации / Юрий Спигин. IV nod. KREATIVITĀTE VALODU APGUVĒ: Dzejas (teksta) radīšanas loma kreativitātes veicināšanā / Ilga Šuplinska. Pašnovērtējums - motivētājs radošai darbībai latviešu kā otrās valodas apguvē / Iveta Grīnberga. Intercultural competence: the creative aspect / Mara Dirba. Studentu kreativitātes atraisīšana lietišķās angļu valodas rakstītprasmes veidošanā / Ineta Lūka. Projektu loma studentu iztēles un kreativitātes attīstīšanā lietišķajā vācu valodā / Marija Antāne. Роль сказки в формировании креативных способностей в процессе изучения языков / Наталия Митева, Александра Брандаусова. The encouragement of creativity in autonomous LSP studies / Jolita Sliogeriene. Fostering metacognitive strategies at tertiary level: a path to students' self-directed and creative learning / Nijole Burksaitiene. Creative linguistic variation in the project IDEELS (intercultural dynamics in European education through online simulation) simulation discourse / Zigrida Vincela. A creative approach to teaching/learning English as a foreign language at tertiary level / Gunta Strauhmane. Creativity in developing listening skills in language for specific purposes / Galina Kavaliauskiene, Lilija Anusiene.
        ISBN 9984390675.

 Vācu-latviešu, latviešu-vācu vārdnīca : skolēniem : Wörterbuch Deutsch-Lettisch, Lettisch-Deutsch : skolēniem / sast. Ksenija Karpova ; māksl. O. Bērziņš. - 6.izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1996 (RPT). - 222, [2] lpp. ; 20 cm.1.izd. - 1979. .
        ISBN 5405014346.

Snaiders, Timotijs.  Par tirāniju : divdesmitā gadsimta divdesmit mācības / Timotijs Snaiders ; no angļu val. tulkojusi Ieva Lešinska ; Ivara Vimbas vāka mākslinieciskais noformējums ; atb. redaktore Kristīne Saukuma. - Rīga : Jumava, 2017. - 76, [2] lpp. - Vēsturisks, politisks autora skatījums vedot lasītāju cauri kariem un atšķirīgajiem politiskajiem režīmiem, sniedzot 20. gadsimta 20 mācības, vai cilvēks kaut ko no vēstures ir mācījies un ko tieši. Kad politiskā kārtība šķiet apdraudēta, mūsu priekšrocība ir tā, ka mēs varam mācīties no savas pieredzes, lai izvairītos no tirānijas uzbrukuma.
        ISBN 9789934201363.

Priora, Karena.  Nenošauj suni! : grāmata par to, kā dresēt cilvēkus, dzīvniekus, un pašam sevi / Karena Priora ; tulk. A.Ceburs ; L.Apines vāka noformējums. - Rīga : Vieda, 2017. - 280 lpp. : tab. - Avoti: 280. lpp. - Šī ir unikāla grāmata, kas spēj ievērojami uzlabot attiecības ar jebkuru cilvēku, dzīvnieku un pat ar sevi pašu. Karena Priora piedāvā ģeniāli vienkāršu un satriecoši efektīvu metodiku, kas palīdzēs jebkuru būtni iemācīt rīkoties tā, kā vēlaties jūs. Te nav runa par viltīgām manipulācijām, hipnozi un pilnīgu gribas pakļaušanu. Runa ir par pozitīvo pastiprinājumu, kas ir visdrošākais un visiedarbīgākais paņēmiens citu cilvēku, dzīvnieku un pat savas uzvedības ietekmēšanai.
        ISBN 9789934562051.

Korija, Džeina.  Asinsmāsas / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; Artūra Zariņa vāka dizains ; red. Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2017]. - 443 lpp.
        ISBN 9789984358826.

Vilipsōns.  Ārprātija piedzīvojumi / Aivara Vilipsona teksts un ilustrācijas ; Noras Ikstenas teksta apdare ; redaktore Gundega Blumberga ; grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. , 2017. - 191 lpp. : lustrācijas ; 22 cm. - Iespējamais mākslinieka tapšanas stāsts, bet varbūt tikai aušība… – tā īsi varētu nodēvēt Aivara Vilipsōna "Ārprātija piedzīvojumus", ko literāri apdarinājusi rakstniece Nora Ikstena un līdz ar Vilipsōna grafikām, zīmējumiem un citiem mākslas darbiem palaidnīgas un aizraujošas grāmatas sējumā iekārtojusi māksliniece Katrīna Vasiļevska.
        ISBN 9789934546488.
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Zīmējumi, latviešu - 21 gs.

 Vaiders : Artura Vaidera dzīves vārdnīca no A līdz Ž / sastādītāja Lilita Vīksna ; grāmatas māksl. noformējums Sarmīte Māliņa un Dace Eglīte ; red. Liene Soboļeva ; foto no Ineses Vaideres privātā arhīva. - Rīga : Jumava, 2017. - 271 lpp. - Ģimenes un draugu atmiņas par sporta žurnālistu Arturu Vaideru.
        ISBN 9789934201417.

Prisjolkova, Inese.  Mammīt, kāpēc tā? / Inese Prisjolkova ; redaktore: Santa Arāja ; grāmatas dizains un ilustrācijas: Imants Liepiņš. - [Rīga] : Inese Prisjolkova, 2017. - 2017. - 126, [1] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. - Ineses Prisjolkovas jaunā grāmata ir par to, kā grūtumu izdzīvot viegli, kā skumjas padarīt gaišas un kā sāpes pārvērst mīlestībā. Stāsta galvenie varoņi – mammīte un dvīņu puikas – piedzīvo šķiršanos, jo uzreiz pēc piedzimšanas dvīnīšiem ir jādodas atpakaļ uz Debesīm. Mamma paliek uz Zemes, un sākas viņu viedās un sirsnīgās sarunas. Šie dialogi ļauj lasītājam pārdomāt ikvienam cilvēkam būtiskus jautājumus par: • pieķeršanos un palaišanu, zaudējumiem un ieguvumiem, piedzimšanu un nāvi, satikšanos un šķiršanos; • Mīlestību, Dievu, dvēseļu pieredzi uz Zemes; • cilvēka misiju, dzīves jēgu, izvēli un atbildību. Grāmata ir emocijām bagāta un mīļuma pilna. Imanta Liepiņa ilustrācijas stāstu padara vēl dzīvāku un saprotamāku. - Rūdolfa Blaumaņa dzejolis ["Miedziņš sēd(i), miedziņš gaida..."], 124.-125. lpp.
        ISBN 9789934852534.
        Māte un bērns. Smags zaudējums - Psiholoģiskie aspekti. Mīlestība. Jaundzimušie zīdaiņi - Nāve - Psiholoģiskie aspekti.

 Sapņi un veselība / sagatavoja Terēza Laube ; zīmēja Ināra Antone ; maketēja Ēriks Pokulis. - Rīga : Zintnieks, [2017]. - Rīga : Latvijas karte. - 111 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. - (Zintnieks). - Grāmatas pirmā daļa dos iespēju labāk saprast, cik kopīgā vai atšķirīgā ir katras zodiaka zīmes "sapņotāja" pieredzē, arī - kāda nozīme būtu jāpiešķir sapnī redzētajam. Otrajā daļā dots sapņu tulkojums, kas var kalpot vien kā "špikeris", virziena rādītājs, jo tas, kā mēs vienā vai citā sapnī saņemto signālu uztversim, atkarīgs no katra paša intuīcijas un spējas saņemtajā informācijā atrast sev noderīgo "racionālo graudu".
        ISBN 9789984739342. . - ISBN 9789984739341(atcelts).
        Sapņi. Miegs. Sapņi - Izmantošana terapijā. Dziednieki - Latvija.

Mopasāns, Gijs de.  Plūmīte : un citas noveles / Gijs de Mopasāns ; no franču valodas tulkojusi Elija Kliene. - Rīga : Jumava, 2017. - 262, [2] lpp. : portrets ; 18 cm.
        Plūmīte ; Divi draugi ; Mademoiselle Fifī ; Tuāns ; Velns ; Kādas fermas kalpones dzīvesstāsts ; Dārglietas ; Ģimenē ; Teljē nams ; Pjero ; Ubags ; Atgriešanās ; Simona tēvs.
        ISBN 9789934210112.
        Noveles, franču.

Kūlis, Ēriks, 1941-.  Nopelnītā vientulība : Liepājas stāsts : veltījums Edvīnam Tauriņam / Ēriks Kūlis ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Saukuma. - Rīga : Jumava, 2017. , ©2017. - 183, [1] lpp. ; 20 cm. - Liepājas šarms un dzeja - par dzejnieku un neizdzīvotu mīlestību, kas katram tomēr ir sa-vējā. Iz dzīves iedvesmojoties, uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts, attainojot dzejnieka un viņa līdzgaitnieku dzīvi. Notikumos ievīti lat-viešu literāti, kuri staigājuši pa Liepājas ielām.Varbūt vientulība kādreiz mēdz būt nopel-nīta, bet no tās nav jāvairās - tā nebūt nav noslēgta. Dzejnieks izdzīvo patiesa dzejnieka dzīvi. Lai sižets būtu intriģējošāks, autors stāstījumā atļāvies iekļaut kriminālsižetu, kurā, protams, piedalās tikai -literārais varonis Vālodze.
        ISBN 9789934201370.
        Latviešu romāni. 
        Liepāja (Latvija) - Daiļliteratūra.

Vaculīks, Ludvīks.  Jūrascūciņas : romāns / Ludvīks Vaculīks ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ieva Heimane. - Rīga : J.L.V., 2017. - [Rīga] : Jumava. , 2017. - 207, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
        ISBN 9789934210013.
        Čehu romāni.

Sjouns.  Skugabaldrs (Ēnu lapsa) : tautas pasaka / Sjouns ; no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redaktore Ildze Jurkāne ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2017. - 125 lpp.
        ISBN 9789934121814.

Lesausks, Vigants, 1980-.  Alise : uzņēmējas stāsts / Vignats Lesausks & Inese Mūrniece ; ilustrācijas: Mareks Ruskuls ; redaktore Zane Ūsele. - [Dzērumi, Ķekavas novads] : Homo Optimus, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 251, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Šis ir stāsts par Alisi Sondoru, topošo vokālisti, kas maina savu dzīves ritējumu un iekāpj uzņēmējas kurpēs, lai cīnītos par mūzikas instrumentu īres platformas ideju. Alise iepazīst citu pasauli, kur nekas nav tā, kā izskatās, kur līdzās nākotnes vīzijai vienmēr pastāv komandas veidošana, produkta pielāgošana, investīciju piesaiste un naudas pelnīšana, kur lēmums uzņemties atbildību par savām idejām pieprasa upurus privātajā dzīvē.
        ISBN 9789934192234.
        Uzņēmējdarbības menedžments. Tirgvedība - Menedžments. Dokumentālā proza, latviešu.

Tidriķe, Laura, 1974-.  Veidojam veselīgas partnerattiecības : Baha ziedu terapija mums palīdzēs! / Laura Tidriķe ; fotogrāfu autori: Džulians Barnards, Laura Tidriķe ; vāka dizains: Matīss Zvaigzne ; literārā redaktore Ingrīda Sjomkāne. - Rīga : Ziedu enerģija, 2017. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2017. - 67 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. - Šī tematiskā grāmata piedāvā paskatīties uz partnerattiecībām caur Baha ziedu terapijas prizmu. Jūs spēsiet gan viegli identificēt disharmoniskus emocionālus un prāta stāvokļus, kas negatīvi ietekmē jūs, apkārtējos un arī attiecības, gan izvēlēties savas dziedinošās ziedu esences, kas palīdzēs jums mainīties un veidot veselīgas partnerattiecības.
        ISBN 9789934870101.
        Ziedi - Izmantošana terapijā. Alternatīvā medicīna. Naturopātija. Starppersonu attiecības. Ziedi - Psihiskie aspekti.

Semjonova, Anastasija.  Mēness kalendārs ikdienas dzīvē 2018 : ar pielikumu 2018.gadam / Anastasija Semjonova, Olga Šuvalova ; no krievu val. tulk. Lilita Kainaize. - Rīga : Vieda, 2017. - 221 , [26] lpp. : tab.
        ISBN 9789934562068.
        Kalendārs. Mēness. Veselība. Psiholoģija. Skaistumkopšana. Dārzi. Horoskopi.

Lūkasa, Šarlote.  Tavs ideālais gads / Šarlote Lūkasa ; no vācu valodas tulk. Helēna Kalniņa ; māksl. red. Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne, 2017. - 430, [1] lpp.
        ISBN 9789934067952.

Auziņš, Imants, 1937-.  Klusums nav mēmums / Imants Auziņš ; māksliniece Laura Feldberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 110, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - „Klusums nav mēmums” ir Imanta Auziņa pēdējais paša sastādītais krājums. Tā variantu, kurš nu savā ziņā ir kļuvis par dzejnieka lirisko testamentu, autors akceptēja tikai dažas dienas pirms aiziešanas mūžībā 2013. gada augustā. Imants Auziņš arī šajā krājumā ir uzticīgs lirikas tradicionālajām vērtībām kā saturā, tā formā. Neizbēgamības klātbūtne dzejoļos inspirē dzīvesgudrību un viedu lakonismu, kas neapšaubāmi valdzina ar filozofisku dziļumu un rāmu, maigu vīrišķību. Cilvēciskas jūtas – mīlestība, skumjas – pārtop smeldzīgā poētiskā refleksijā par piedzīvoto un to, kam laika nebūs, par vērtībām un to relativitāti.
        ISBN 9789934071836.
        Latviešu dzeja.

Bērne, Lorna.  Cerības vēsts no eņģeļiem : ar sešām īpašām lūgšanām: pateicībai, dziedināšanai, priekam, piedošanai, grūtiem laikiem, iekšējam mieram / Lorna Bērne ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Ilze Vācere ; tulkojums, Lilija Berzinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 2017. - 175 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934067068.
        Eņģeļi. Sargeņģeļi. Lūgšanas.

Belševica, Vizma, 1931-2005.  Bille, Anss un citi / Vizma Belševica ; redaktors un sastādītājs Jānis Elsbergs ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2017. - 164, [3] lpp. : foto.
        ISBN 9789934121708.

Vagrants, Harijs.  Ielu muzikanta dienasgrāmata jeb daļēji nopietns 21. gs. klaidoņa ikdienas atspoguļojums cauri astoņām Eiropas valstīm un ne tikai... : Latvija - Lietuva - Polija - Slovākija - Ungārija - Austrija - Čehija - Vācija / Harijs Vagrants ; redaktore Renāte Kārkliņa ; Māris Garjānis, dizains. - Rīga : Mansards, 2017. , 2017. - 327, [1] lpp. ; 19 cm. - Harijs Vagrants (īstajā uzvārdā Kadiķis) ir ceļotājs, mūziķis un publicists. Beidzis Teoloģijas fakultāti, aizrāvies ar dažādu netradicionālu mūzikas instrumentu spēli. Hariju biedē rutīna un šķiet svarīgi atklāt Dzīves Patiesību. To, kas mīt aiz vārdiem un mentālām konstrukcijām. Mazbudžeta ceļošana ir Harija aizraušanās un reizē mēģinājums transcendēt pašam sevi.
        ISBN 9789934121739.
        Ielu muzikanti - Latvija. Ceļotāji - Latvija. 
        Eiropa - Ceļojumu apraksti.

Grīnuma, Gundega, 1948-.  Viņpus Alpiem : Rainis un Aspazija Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni / Gundega Grīnuma ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; zin. red. Jānis Zālītis ; Alda Aleka dizains un attēlu apstrāde. - Rīga : Mansards, 2017. - 967 lpp. : fotogr., portreti. - Personu rād.: 916.-957. lpp. - Kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9789934121791.

Kūle, Maija, 1951-. Filosofija : [eksperimentāla mācību grāmata] / M.Kūle, R.Kūlis ; zin. rec. P.Laizāns. - 3.izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 656 lpp. : il. - Bibliogr.: 646. - 649. lpp. . - Alf. pers. rād.: 650. - 656. lpp.
        ISBN 9984171191.

 Saskarsme : mācību līdzeklis / rec. M.Pļaveniece. - Rīga : Jumava, 2002. - 296 lpp. : il., sh., tab. - Bibliogr.: 295. - 296. lpp.
        ISBN 9984052354.

Vorobjovs, Aleksejs.  Psiholoģijas pamati : [mācību līdzeklis] / A. Vorobjovs ; tulk. un red. A. Kudiņš. - Rīga : Mācību Apgāds, 1996. - 323 lpp. : zīm., sh., tab. ; 20 cm.
        ISBN 998457217X.

Freids, Zigmunds.  Kādas ilūzijas nākotne / Zigmunds Freids ; I.Šuvajeva tulk. un pēcv. ; Latvijas ZA Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Intelekts, 1996. - 125 lpp.
        ISBN 9984905179.

 Palīgs pedagogam : (informatīvi metodisks materiāls) / aut.: A.Staris, L.Žukovs, A.Krūze ... [u.c.] ; par izd. atbild Anita Šmite ; Pedagogu izglītības atbalsta centrs ; Pieaugušo izglītības apvienība LVAVP. - [Rīga] : RaKa, 1997. - 276 lpp. : il., sh. - (Žurnāla "Skolotājs" mazā pedagoģiskā b-ka).
        ISBN 998415002X.

Karpova, Ārija, 1941-.  Personība. Teorijas un to rādītāji : māc. līdz. / Ārija Karpova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 222, [1] lpp. : il., sh. - Bibliogr.: 218.- [219.] lpp.
        ISBN 9984049302. . - ISBN 9789984049304.

Ļubiļinska, Anna.  Bērnu psiholoģiija : māc. līdz. / Anna Ļubļinska ; no krievu val. tulk. S.Gehtmane...[u.c.]. - Rīga : Zvaigzne, 1979. - 382, [1] lpp. : il., foto. - Bibliogr.: 377.- [378.] lpp., norādes parindēs.

Lorenss, Marks.  Muļķu Princis / Marks Lorenss ; no angļu val. tulkojusi Evita Bekmane ; redaktore Maija Džeriņa ; mākslinieks Artūrs Bērziņš. - Rīga : Prometejs, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 368 lpp.
        1. grāmata. Sarkanās karalienes karš.
        ISBN 9789934842290.

 XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Noslēguma koncerts [notis] : Dziesmas koriem. - Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras centrs ; MUSICA BALTICA, 2016. - 156 lpp. : notis, teksts.
        ISBN 9790900503855.

Avotiņa, Daina, 1926-.  Paliekoši uzzibsnījumi : laikabiedru vēstules un atmiņu kripatas / Daina Avotiņa ; redaktore Daina Grūbe ; māksliniece Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 157, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Rakstnieces Dainas Avotiņas vēstuļu lādītē glabājas daudzu viņai tuvu literātu vēstules, pastkartes un fotogrāfijas, bet prātā par viņiem saglabājušās unikālas atmiņu ainas. Šajā grāmatā var lasīt par literātiem Imantu Auziņu, Māri Čaklo, Jāni Sudrabkalnu, Mirdzu Ķempi, Āriju Elksni, Regīnu Ezeru, Olgu Lisovsku, par viņu radošo un cilvēcisko būtību, par kopīgo ikdienu un neparastiem brīžiem, par viņu laiku. - "Imants Auziņš, Māris Čaklais, Jānis Sudrabkalns, Mirdza Ķempe, Ārija Elksne, Regīna Ezera, Olga Lisovska"--Uz vāka.
        ISBN 9789934067495.
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

 Aspazija - Rainis. Dzīvā dzīve : kolektīvā monogrāfija / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dr.philol. Maija Burima ; zinātniskie recenzenti: Dr.philol. Inguna Daukste-Silasproģe, Dr.habil.philol. Alvydas Butkus ; māksliniece Solvita Kukle ; tulkojusi angļu valodā Sandra Meškova ; redaktores: Ieva Jansone (latviešu valoda), Regīna Jozauska (angļu valoda) ; Daugavpils Universitāte. - Rīga : Zinātne, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 462 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Izdevums ietver Aspazijas un Raiņa literārā mantojuma interpretācijas valodniecībā, literatūrzinātnē, filozofijā, teātrī, mūzikā un reģionālajās studijās, liela vieta ierādīta arī citu valstu Aspazijas un Raiņa pētnieku atziņām salīdzināmās literatūrzinātnes kontekstā. - Teksts latviešu valodā, priekšvārds latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. - Personu rādītājs: [435.]-457. lpp. . - Ziņas par autoriem: [459.]-462. lpp.
        I ASPAZIJA UN RAINIS STARPDISCIPLINĀROS KONTEKSTOS: Aspazija, Rainis un latviešu valodas attīstība: domas un darbi / Māris Baltiņš, Ina Druviete. Aspazijas un Raiņa poētisko vārdformu analīze autoru dzejas korpusos / Gatis Dilāns, Astra Skrābane. Mūžības saspēle dzejas un filozofijas tvērumā: Aspazija, Platons, Timeņecka / Zaiga Ikere. Aspazijas un Raiņa lugu 19.-20. gadsimta mijas iestudējumu nozīme latviešu profesionālā teātra attīstībā / Ilze Kļaviņa. Trīs mīlas stāsti Raiņa drāmās / Viktors Hausmanis. Ieskats literatūrzinātnes termina semantiski funkcionālajā kontekstā: "Raiņa divieši" / Anita Helviga. Dzimtenes tēls Raiņa daiļradē / Valērijs Makarevičs. Raiņa un Aspazijas piemiņas iemūžināšana Daugavpilī: arhīvu fondu, preses un atmiņu liecības / Henrihs Soms. Harmoniskā valoda Jāzepa Vītola bērnu dziesmās ar Raiņa tekstiem / Ēvalds Daugulis. Aspazijas dzejolis "Mēness starus stīgo" latviešu vokālajā mūzikā: kopīgais un atšķirīgais komponistu interpretācijās / Baiba Jaunslaviete. II ASPAZIJAS UN RAIŅA PERSONĪBA UN DAIĻRADE SALĪDZINĀMOS KONTEKSTOS 2.1. SASAUCES AR DAŽĀDU LAIKMETU UN ŽANRU PĀRSTĀVJU LATVIEŠU LITERĀTIEM: Radošas personības un sadzīves attieksmes Aspazijas un Augusta Deglava sarakstē un citos tekstos / Inta Genese-Plaude. Dažas paralēles pārcilvēka koncepcijā: Rainis - Austriņš / Alīna Romanovska. "Puķu lodziņš" un "Sēd uz sliekšņa pasaciņa": Raiņa un Aspazijas dzejas izlases bērniem / Sandra Okuņeva. Aspazijas un Raiņa inspirācijas Mirdzas Ķempes daiļradē / Anda Kuduma. Raiņa un Aspazijas personība un teksti kā intertekstualitātes avots latviešu mūsdienu dzejā / Iveta Ratinīka. 2.2. REZONANSE UN INTERPRETĀCIJA STARPNACIONĀLOS LITERĀROS KONTAKTOS: Aspazija un Rainis kā komparatīvistikas pētījumu objekts / Maija Burima. Rainis lietuviešu kulturoloģijā un literatūrzinātnē / Vigmants Butkus. Armēņu "pēdas" un recepcija: Rainis / Tigrans Simjans. Rainis gruzīnu literatūrā / Irine Modebadze. Nacionālās identitātes atspoguļojums 20. gadsimta sākumā žurnālā "Mulla Nasredins" un citos izdevumos / Rahila Geibullajeva. Krievu valodā tulkotās Raiņa dzejas vārsmošanas īpatnības / Jurijs Orļickis. Rainis un Aspazija Jeremeja Parnova garstāstā "Vētras sēja" / Žans Badins. Raiņa lugas "Jāzeps un viņa brāļi" pirmizrāde Zviedrijā / Ilona Ļaha.
        ISBN 9789934549397.
        Latviešu dzeja - Vēsture un kritika. Latviešu drāma - Vēsture un kritika. Latviešu literatūra - Tulkojumi. Salīdzināmā literatūrzinātne - Armēņu un latviešu. Salīdzināmā literatūrzinātne - Latviešu un armēņu. Salīdzināmā literatūrzinātne - Gruzīnu un latviešu. Salīdzināmā literatūrzinātne - Latviešu un gruzīnu. Salīdzināmā literatūrzinātne - Azerbaidžāņu un latviešu. Salīdzināmā literatūrzinātne - Latviešu un azerbaidžāņu. Dzīve. Mūzika un literatūra. Teātris - Latvija - Vēsture.

Stumbre, Lelde, 1952-.  Fokstrots / Lelde Stumbre ; red. Dzintra Zālīte ; Agra Liepiņa ilustrācijas ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 235, [5] lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789934154102.

 Jānis V. Kļaviņš zinātnē, mūzikā, dzīvē / autora Oļģerta Grāvīša sastādījums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Kristīna Blaua, tulkojums, sastādījums ; Vija Beinerte, sastādījums ; E.A. Freimane, foto. - Rīga : Jumava, 2017. , 2017. - 247, [1] lpp., 62 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 28 cm. - Jāņa Kļaviņa raksti, intervijas, pilns publikāciju saraksts: 237.-[248.] lpp. - Grāmata "Jānis V. Kļaviņš zinatnē, mūzikā, dzīvē" stāsta par izcila ārsta, zinātnieka un operas dziedoņa Jāņa Kļaviņa ne mazāk izcilo dzīvi - bērnību, jaunības gadiem Latvijā. Sākoties Otrajam pasaules karam, viņš kopā ar sievu, tēlnieci Minjonu Kļaviņu, devās bēgļu gaitās - sākumā uz Vāciju, tad uz ASV, kur ieguva ārsta izglītību un spēra pirmos soļus mūzikā. Grāmatā atradīsiet ne tikai paša J.V. Kļaviņa dzīvesstastu, bet arī uzzināsiet par viņa ģimeni - četriem bērniem, mazbērniem, draugiem Latvijā un ārzemēs. Ar savām atmiņām dalījās tādi Latvijā zināmi un cienījami cilvēki kā Guntis Gailītis, Juris Zaķis, Pauls Dambis, Knuts Skujenieks, Jānis Stradiņš, Vents Zilberts, Pāvils Brūvers un daudzi citi. Atmiņu stāstus un rakstus grāmatā apkopoja Oļģerts Grāvītis. - Teksts latviešu valodā, 2 dzejoļi un raksts angļu valodā. - Autori: Pēteris Aigars, Osvalds Akmentiņš, Ojārs Aleksis, J. Andrups, Carmine P. Arena, Nikolajs Balabkins, Klaivs Bārnss, Ilgonis Bērsons, Valentīns Bērzkalns, Pjērs Mario Biava, Georgs Birkmaijers, Tania Bobrinskoja, Kristīna Blaua, Pāvils Brūvers, Pauls Dambis, Irēne Eberšteine, Jānis Gabliks, Guntis Gailītis, Rita Gāle, Oļģerts Grāvītis, Uldis Ģērmanis, Viktors Irbe, N. Jerums, J. Kalnietis, Rita Kaugure, Juris Kaža, Anna Kļaviņa, Minjona Kļaviņa, Filips Kļaviņš, Jānis Kļaviņš, Paulis Kļaviņš, Rihards Kondratovičs, Hugo Krūmiņš, Herberts Kupferbergs, A. Lediņš, Rasma Lielmane, Valda Moora, Viktors Neimanis, Marta Nereta, A. Okolo-Lulaks, Irina Ozoliņa, Aleksandrs Poļakovs, Jānis Priedkalns, Ieva Puķe, Guntars Pupa, Brigita Ritmane, Lolita Ritmane, Andris Ritmanis, Stewart Sell, Knuts Skujenieks, Jānis Stradiņš, Kārlis Štamers, Eleonora Šturma, Arnolds Šturms, Valdis Treimanis, Uldis Vikmanis, Aleksandrs Viļumanis, Juris Zaķis, Teodors Zeltiņš, Ventis Zilberts, Edmunds Zirnītis.
        ISBN 9789934200526.
        Medicīnas zinātnieki - Latvija. Onkologi - Latvija. Dziedātāji - Latvija. 
        Biogrāfijas. Bibliogrāfijas.

Vispārējie latviešu dziesmu svētki. (25 : 2013 : Rīga, Latvija).  XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV deju svētki / [sastādītāja Inga Oliņa ; red. Dagmāra Lejiņa ; Reiņa Oliņa foto ; Lindas Jēkabsones vāka dizains. - Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2013. - 243, [4] lpp. : il., portr. ; 30 cm. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934816963.
        Dziesmu svētki, latviešu - Latvija - Rīga.

Zālīte, Māra.  Dziesmu rakstā : [dzejoļu krājums] / Māra Zālīte ; redaktore Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, ©2015. - 204, [1] lpp. ; 22 cm. - Jānis Lūsēns, Zigmars Liepiņš, Uldis Stabulnieks, Imants Kalniņš, Uldis Marhilēvičs, Mārtiņš Brauns, Raimonds Pauls un citi komponisti rakstījuši mūziku šajā krājumā iekļautajiem M. Zālītes dzejas tekstiem. Vairums dzejoļu, kas dzimuši otrreiz kā dziesmas, šeit ienākuši no muzikālajām izrādēm "Meža gulbji", "Kaupēn, mans mīļais", "Putnu opera", "Tobāgo!", "Sfinksa" un citām. Krājuma sakārtojums un iekšējā ritmika daudzus tekstus ļauj uztvert kā jaunus un pārsteidzošus.
        ISBN 9789934121210.
        Latviešu dzeja.

Krenca, Džeina Ena.  Dziļie ūdeņi / Džeina Ena Krenca ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Rimšele ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2016. - 381 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984358345.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Svotmena, Klāra.  Pirms tu aizej : romāns / Klāra Svotmena ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2017. - Rīga : PNB Print. , ©2017. - 395, [2] lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984358802.
        Angļu romāni.

Korija, Džeina.  Asinsmāsas / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; Artūra Zariņa vāka dizains ; red. Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2017]. - 443 lpp.
        ISBN 9789984358826.

 Latvijas leģendas VII : Par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / Idejas autors Andrejs Ēķis ; sastādījis Pāvils Raudonis un Juris Visockis atbildīgā red. Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2017. - 205, [3] lpp. - Grāmata "Latvijas leģendas VII" pauž iedvesmas bagātus dzīvesstāstus par tādiem tautas varoņiem kā Krišjānis Valdemārs, Kārlis Zāle, Melānija Vanaga,Mairis Briedis, Oļģerts Kroders, Latvijas prezidenti un citi.
        7. grāmata.
        ISBN 9789934201554.

Vaita, Kārena.  Vēja čuksti stikla lauskās / Kārena Vaita ; no angļu val. tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2017. - 493 lpp.
        ISBN 9789984358840.

Sepa, Maija.  Migrēna. Izlaušanās : romāns / Maija Sepa ; literārā redaktore Dzintra Auziņa ; BaibaBooks vāka dizains ; Santa Liģere, tulkojums latviešu valodā. - [Rīga] : BaibaBooks, [2017]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 271 lpp. ; 21 cm. - Neparasts stāsts par sievieti, kuras dzīvi ievērojami sarežģī migrēna – slimība, ko nevar redzēt un izprast pat tuvākie. Grāmata noderēs arī migrēnas skarto cilvēku tuviniekiem, draugiem, priekšniekiem un darba kolēģiem, jo sniedz padziļinātu izpratni par slimības psiholoģiskajiem aspektiem. - "Grāmata tapusi sadarbībā ar Dagniju Milleri-Balandīnu"--Titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789934539183.
        Kanādiešu romāni. Migrēna - Daiļliteratūra. Pašpalīdzības grupas - Daiļliteratūra.

Berjlinda, Silla.  Šūpuļdziesma / Silla Berjlinda, Rolfs Berjlinds; no zviedru val. tulk. Inga Grezmane; red. Marika Taube; projekta vad. Una Orinska; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 428, [2] lpp.
        [4. grām.].
        ISBN 9789934072277.

Petrovs, Ņikita.  Bendes. Viņi pildīja Staļina pavēles : nāves mehānisms, kas ierāva arī latviešus / Ņikita Petrovs ; tulk. Lāse Vilka ; Indula Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; red. Jūlija Dibovska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 355, [4] lpp. : foto. - Krievu vēsturnieka patiesais un godīgais skats uz tiem, kas pildīja Staļina pavēles Lielā terora laikā un vēlāk.
        ISBN 9789934153709.

Remess, Andžils, 1938-.  Kara ēna sekoja man : kokrūpnieka dēla vaļsirdības / Andžils Remess ; atb. redaktore Renāte Neimane ; lit. redaktore Ilze Brēmere ; māksliniece Dina Ābele. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 284, [3] lpp. [33 lpp. foto ielīmes] : fotogrāfijas. - Andžils Remess savā atmiņu grāmatā "Bēguļošana no kara ēnas" izstāsta ne vien savas dzimtas un ģimenes dzīvesstāstu, sākot no 1941. gada līdz mūsdienām, bet ikkatra latvieša pieredzēto, izjusto, tādējādi ļaujot izdzīvot Latvijas likteņstāstu vairāk nekā 50 gadu garumā. Ļoti būtiska vieta ierādīta Liepājai. Te veidojusies autora personība un veidojušies viņa uzskati. A. Remess lasītāju izvadā pa Liepājas ieliņām, apraksta namus, dzīvoklīšus, nozīmīgas sabiedriskas celtnes, iestādes un notikumus tajos, kā arī portretē dažādu laiku spilgtākās Liepājas un arī Latvijas personības.
        ISBN 9789934154089.

Zeps, Jānis, 1948-.  Dzimtene mana / Jānis Zeps ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2017. - Rīga : Zelta Rudens. , 2017. - 110, [1] lpp. ; 14 cm.
        ISBN 9789984358925.
        Latviešu dzeja.

 Siera ēdieni / tulkojums latviešu valodā Iveta Galēja. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 190, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Šajā grāmatā atradīsiet dažādas interesantas receptes, kas bagātinās ikdienas maltīti un palīdzēs uzklāt izcilu svētku galdu. Gan sātīgi, gan gaisīgi – brīnišķīgi ēdieni visiem gadalaikiem un dvēseles noskaņojumiem!. - Oriģinālizdevums: Cooking with Cheese : over 80 deliciously inspiring recipes from soups and salads to pasta and pies, London : Ryland Peters & Small, 2016. - Tulkots no angļu valodas. - Recepšu rādītājs: 190.-[191.] lpp.
        ISBN 9789984236704.
        Kulinārija (siers). Pavārgrāmatas.

Krēsliņš, Kārlis, 1945-.  No lauku puikas līdz ģenerālim / Kārlis Krēsliņš ; Jāņa Brenča vāka foto ; red. Eva Jancone. - Rīga : Jumava, 2017. - 253, [1] lpp. - Biogrāfisks ieskats par ģenerāļa Kārļa Krēsliņa pasauli!.
        ISBN 9789934201622.

 365 ceļi, lai gūtu lielāku mieru : vērtīgi padomi apzinātībai un dzīvespriekam / teksti: Īrisas Varkusas priekšvārds, citātu sakārtojums, ieraksti, Ulrikes Lovisas ieraksti ; no vācu valodas tulkojušas Vita Aišpure, Aija Gusare, Anna Kuzina, Anita Muitiniece. - Rīga : Madris, 2017. - 365, [6] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - 365 padomi un ieteikumi parādīs jaunus ceļus gada garumā, lai pārvarētu nemieru, gūtu iekšējo mieru, iedvesmu, pašizziņu un dzīvesprieku. Tie palīdzēs pavisam vienkārši uzveikt stresu. Nebūs jāmaina ierastā ikdiena. Tikai mazas, regulāras pauzes drudžainajā ikdienas steigā, īsa rīta meditācija vai vienkāršs jogas vingrojums, lai sakārtotu sevi. Radoša ēdiena gatavošana, kāds rokdarbs vai krāsojamo lapu darināšana, atklās, kas jūs nomierina un visvairāk piesaista. Šajā grāmatā apkopoti vienkārši un efektīvi padomi no visām jomām, lai gūtu izpratni un prieku sīkajos, neatkārtojamajos dzīves mirkļos. Elpojiet dziļi un piepildiet savas vēlmes!. - Oriģinālizdevums izdots: , Köln : Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH, 2016.
        Meditācijas ; Citāti ; Receptes ; Krāsojamās lapas ; Jogas vingrojumi ; Padomi veselībai ; Radošas idejas dāvanām ; Tamborējumi ; Radoši stāstījumi.
        ISBN 9789984318073. . - ISBN 9780084318073(atcelts).
        Sievietes - Dzīves veidošana. Pašaktualizācija (psiholoģija). Apzinātība (psiholoģija). Dvēseles miers. Sievietes - Veselība un higiēna. Veselīgs dzīvesveids. Meditācija. Joga. Kulinārija. Rokdarbi. 
        Dzīves prasmju rokasgrāmatas.

Priedoliņa, Undīne, 1990-.  Have Fun! : angļu valoda pirmsskolā : rokasgrāmata pirmsskolas pedagogiem / Undīne Priedoliņa ; zīmējumi: Arta Muceniece. - Rīga : RaKa, 2017. - 2017. - 95 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm.
        ISBN 9789984463698.
        Angļu valoda - Mācīšana un mācīšanās (pirmsskola) - Cittautieši.

Sendija, Klēra.  Ne gluži ideāla ģimene / Klēra Sendija ; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2017. - 442, [6] lpp.
        ISBN 9789984358833.

   Kristi, Agata.  Slepkavība Austrumu ekspresī / Agata Kristi ; no angļu val. tulk. Lūcija Rambeka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 255, [1] lpp.
        ISBN 9789934073083.

Berjlinda, Silla.  Šūpuļdziesma / Silla Berjlinda, Rolfs Berjlinds; no zviedru val. tulk. Inga Grezmane; red. Marika Taube; projekta vad. Una Orinska; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 428, [2] lpp.
        [4. grām.].
        ISBN 9789934072277.

Ullmanna, Linna.  Trauksmainie : romāns / Linna Ullmanna ; no norvēģu val. tulk. Raita Kozlovska ; red. Mārīte Gulbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 333, [1] lpp.
        ISBN 9789934071669.
        Norvēģu romāni.

 101 iemesls iedzert glāzi vīna un citi nieki / redaktore Ilze Vācere ; tulkojums: Meldra Āboliņa ; vāka dizainu adaptējusi Sanita Romančuka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. , ©2017. - 112 nenumurētas lpp. ; 17 cm.
        ISBN 9789934069147.
        Vīns un vīna darīšana - Vēsture. Vīns un vīna darīšana - Citāti, aforismi utt. Vīns un vīna darīšana - Humors. 
        Dažādi fakti.

Moldvēra, Anete.  Kafijas grāmata / Anete Moldvēra ; no angļu val. tulk. Iveta Galēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 224 lpp.
        ISBN 9789934072130.
        Kafija. Kafijas dzērieni. Kafijas pagatavošana. Kafijas pagatavošanas piederumi. Kafijas ražošana. 
        Uzziņu līdzekļi. Tematiskās kartes.

    Latvijas Avīzes gadagrāmata, 2018 / sastādītāja un redaktore Indra Ozoliņa ; foto: Aija Geida, Gatis Dieziņš, Anda Krauze. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - Rēzekne : Latgales druka. , 2017. - 239, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Rakstu autori: Ivars Gudrais, Andris Ģērmanis, Inita Dāniele, Zelma Dumpe, Juris Ciganovs, Andris Tiļļa, Linda Kusiņa, Zigmunds Bekmanis, Zigfrīds Dzedulis, Uldis Graudiņš, Regīna Olševska, Vineta Vizule, Māra Lapsa, Līgija Ciekure, Dailonis Pakalns, Valija Beluza, Daina Brila, Līga Zītara.
        ISBN 9789934153976.
        Klimatoloģija - Latvija. Gadalaiki - Latvija. Ēdamās sēnes - Latvija. Avoti. Krāsainie metāli - Latvija. Derīgie izrakteņi un to ieguve - Latvija. Rudzu maize - Latvija. Lieveņi. Bioloģiskā lauksaimniecība. Telpaugi - Slimības un kaitēkļi. Grieztie ziedi - Glabāšana. Slavenības - Latvija. Finanses. Pensijas - Latvija. Apdrošināšana, pensiju - Latvija. Apbedīšana - Latvija. Kopīpašumi. Tūrisms. Sabiedrības veselība. Uztura bagātinātāji. Zāļu tējas. Higiēna. Jostas (apģērbs) - Latvija - Lielvārde (Lielvārdes novads). Dziesmu svētki, latviešu - Vēsture. 
        Latvija - Intelektuālā dzīve. Latvija - Sociālā dzīve un paražas. Latvija - Vēsture. 
        Gadagrāmatas.

 Latvijas Avīzes Makšķernieka gadagrāmata, 2018 / sastādīja Aldis Sāvičs ; red. Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - Rēzekne : Latgales druka. , 2017. - 220, [4] lpp : ilustrācijas ; 20 cm.
        ISBN 9789934153884.

Zemzaris, Uldis, 1928-.  Mākslinieki dzīves ceļā satiktie : vērojumi un atklāsmes latvju gleznotāju atcerei, kas padomju varas gadus pārlaida dzimtenē / Uldis Zemzaris ; redaktores Anta Lazareva un Ligita Kovtuna ; Alda Aleka dizains. - Rīga : Vesta-LK, 2017. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 295, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - (Laika grāmata). - Pats autors teic: "Man žēl, ka nerakstīju dienasgrāmatu - varbūt biju tam par kūtru un arī baidījos no tā, ka padomju gados tas varētu izrādīties pat bīstami. Tagad, pēc daudziem gadiem, laikabiedrus pieminot, izmantoju tikai prātā saglabājušās atmiņas, kas ciešāk iezīmējušās un neizgaist. Tie ir daži spilgtākie izteikumi, vaļsirdīgie pārliecības vai cerību apliecinājumi, bet atmiņās iespējams arī kļūdīties, iznāk tās papildināt ar nelielu radošo iztēli - un lai man par to piedod.". - Uz vāka Ulda Zemzara glezna "Gleznotājs pie jūras".
        ISBN 9789934511448.
        Gleznotāji - Latvija. Glezniecība, latviešu - 20 gs. Autobiogrāfiskā proza, latviešu. 
        Biogrāfijas.

Osho.  Prast dzīvot un prast mirt : svinēt dzīvi un svinēt nāvi / Osho ; redaktore Aija Rožlapa ; māksliniece Ilze Kalvāne. - 2. izdevums. - Rīga : Sētava, 2014. - 256 lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789934502279.

Rubenis, Andris, 1951-.  Mākslas vēstures priekšvēsture / Andris Rubenis ; mākslinieki: Rauls Liepiņš, Kaspars Podskočijs ; redaktors Aivars Kļaviņš. - Rīga : Autorizdevums, 2017. - 200 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm.
        ISBN 9789934861024.
        Māksla - Filozofija - Vēsture. Mākslas vēsturnieki.

Kriumane, Laimrota.  Mūzikas pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā / Laimrota Kriumane, Laima Mūrniece, Inese Žune ; recenzentes: Dr.art. Ilma Grauzdiņa, Dr.paed. Rūta Girdzijauskiene. - Rīga : RaKa, 2017. , ©2017. - 202 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 28 cm. - Bibliogrāfija: 191.-192. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Monogrāfija atklāj gan augstākās izglītības iestādes izveides vēsturi, gan mūzikas skolotāja un mūzikas pedagoga profesijas apguves un pilnveides ceļus tajā. Grāmatā plaši analizēts visu līmeņu studiju process, akcentējot atziņu, ka Latvijas vispārējās un profesionālās, kā arī interešu izglītības iestādes tikušas un tiek nodrošinātas ar vispusīgi izglītotiem skolotājiem, kuri ir spējīgi veikt pedagoģisko, zinātnisko, metodisko, māksliniecisko un organizatorisko darbību to mijattiecībās. Grāmatai pievienoti augstskolas mācībspēku un absolventu saraksti. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984463674.
        Mūzika - Latvija - Apmācība. Mūzikas skolotāji - Latvija - Izglītība (augstskola) - Rīga.

Klinkerte, Lilita Maija.  Margarita Staraste : post scriptum / Lilita Maija Klinkerte ; māksl. Daiga Brinkmane ; red. Zigrīda Dūda. - [Rīga] : Latvijas grāmata, 2017. - 207, [1] lpp : foto il.
        ISBN 9789934816734.

Lāgerkrancs, Dāvids.  Meitene, kas meklēja savu ēnu / Dāvids Lāgerkrancs ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 398, [2] lpp. : karte ; 23 cm. - (Millennium ; [5.] grāmata). - Stīga Lārsona Millenium sērijas turpinājums.
        [5. grāmata].
        ISBN 9789934072925.
        Detektīvromāni, zviedru.

Toda, Anna.  After. Laimīgi mūžīgi mūžos / Anna Toda ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 495, [1] lpp. ; 23 cm. - (After / Anna Toda ; 4. grāmata). - "Wattpad sensācija imaginator1D"-- Uz vāka. . - "Pasaulslavenā bestsellera "After. Pēc kritiena" turpinājums.
        [4 grām.].
        ISBN 9789934070891.
        Amerikāņu romāni.

   Klinkerte, Lilita Maija.  Margarita Staraste : post scriptum / Lilita Maija Klinkerte ; māksl. Daiga Brinkmane ; red. Zigrīda Dūda. - [Rīga] : Latvijas grāmata, 2017. - 207, [1] lpp : foto il.
        ISBN 9789934816734.

Akimovs, Boriss.  Koriģējošā hiromantija : uzzīmē savu likteni / Boriss Akimovs ; no krievu valodas tulkojusi Marita Freija ; Lienes Apines vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Vieda, Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds, 2017. - Rēzekne : Latgales druka. , 2017. - 107, [5] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Zināt cilvēka likteni - tā ir no augšas dota dāvana, vēl jo vairāk, ja šīs zināšanas paver iespēju kaut ko vērst uz labu. Tagad hiromants var ne tikai izlasīt cilvēka likteni, bet arī palīdzēt viņam uzlabot savu dzīvi. Viņš ir ieguvis spēju būt ne tikai par novērotāju, bet arī aktīvi palīdzēt cilvēkam mainīt savu likteni!. - Oriģinālizdevums: Акимов, Борис. Коррекционная хиромантия. Нарисуй свою судьбу., Москва : Амрита, 2012, 4-е издание.
        ISBN 9789934562075.
        Hiromantija.

Bīrīte, Zigrīda.  Mēs - bargu gadsimtu bērni : vēstures vējos svaidīti, rūdīti, lauzti, žēloti un glāstīti / Zigrīda Bīrīte ; māksl. Rihards Delvers. - Rīga : NT Klasika, 2017. - 639, [1] lpp. : foto il.
        ISBN 9789934857089.
        Krājbankas - Latvija. 
        Zeltiņu pagasts (Alūksnes novads, Latvija) - Vēsture. Latvija - Vēsture - 20 gs. 
        Biogrāfijas.

   

Miso, Gijoms.  Centrālparks : romāns / Gijoms Miso ; no franču val. tulk. Maija Indraša ; red. Iveta Polkmane ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 269, [3] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Central Park.
        ISBN 9789934061677.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, franču.

Eniņa, Vija, 1941-.  Veselība pie mājas sliekšņa : 100 populārākie ārstniecības augi Latvijā / Vija Eniņa ; Guntas Plotkas dizains ; fotogrāfiju autori: Julita Kluša, Ansis Opmanis, Valda Ērmane [un vēl 8 fotogrāfi] ; redaktors Gints Tenbergs ; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 264 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 258.-259. lpp. un rādītājs: 260.-264. lpp. - Grāmatā apskatīti 100 Latvijā populārākie, pieejamākie ārstniecības augi un to praktiskās pielietošanas iespējas. Augu apraksti un krāsainās fotogrāfijas atvieglos augu atpazīšnu un noteikšanu dabā. - Augu nosaukumi doti arī latīņu, krievu un angļu valodā. - Fotogrāfi arī: Arnis Bērziņš, Baiba Bambe, Māra Alševska, Vija Sileviča, Linda Leite, Ivars Geiba, Dita Kalnriekstiņa, Anitra Tooma.
        ISBN 9789934067747.
        Ārstniecības augi - Latvija. 
        Uzziņu līdzekļi.

Jangs, Pols Viljams.  Ieva : romāns / Pols Viljams Jangs ; tulkojums: Anne Sauka, Meldra Āboliņa ; redaktore Dace Markota ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 314, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934066726.
        Kanādiešu romāni. Reliģiskā proza, kanādiešu.

Zīle, Baiba.  Melu meistars / Baiba Zīle ; red. Gundega Sēja ; Natālijas Kugahevskas vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 397, [1] lpp.
        ISBN 9789934068249.

Bauere, Inguna, 1960-.  Dieva riekšavā / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; red. Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 440, [5] lpp.
        ISBN 9789934070099.

Gilberta, Elizabete.  Lielā burvība : drosme dzīvot radoši / Elizabete Gilberta ; no angļu val. tulk. Zane Rozenberga ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 302, [1] lpp.
        ISBN 9789934067280.

Hanna, Sofija.  Aizvērtais šķirsts / Sofija Hanna ; no angļu val. tulk. Zane Rozenberga ; v;aka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 349, [1] lpp.
        ISBN 9789934067518.

Anmanis, Jānis, 1943-.  Tango ar mūzu : haikas un zīmējumi / Jāņa Anmaņa haikas un zīmējumi ; red. Ilze Sausiņa ; Aigara Truhina dizains. - Rīga : Zvaigzne, 2017. - [77] lpp.
        ISBN 9789934069413.

Sunds, Ēriks Aksls.  Kraukļu meitene / Ēriks Aksls Sunds ; tulk. Armīns Voitkāns ; red. Maruta Babule un Egija Smaļķe ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 780, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934071690.

Beinerte, Vija, 1954-.  Vārdi un klusums : esejas, pārdomas, sajūtu pieraksti / Vija Beinerte ; māksl. Anita Paegle. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 143 lpp.
        ISBN 9789934073557.

   Hanna, Sofija.  Aizvērtais šķirsts / Sofija Hanna ; no angļu val. tulk. Zane Rozenberga ; v;aka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 349, [1] lpp.
        ISBN 9789934067518.

Morels, Deivids.  Nakts valdnieks / Deivids Morels ; no angļu val. tulk. Uldis Šēns ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2017. - 430, [2] lpp.
        ISBN 9789984358857.

Strazdiņa, Velta.  Pēteris Sēja. Mūžs Latvijai / Velta Strazdiņa ; red. Liene Soboļeva ; Lijas Kalniņas Vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2017. - 173, [1] lpp [22 lpp foto ielīmes]. - (Varoņu grāmata). - Ir brīnišķīgi apzināties, ka tepat ap mums ir vestures elpa, spilgti cilvēki un mainīgi latviešu likteņi. Tas iedvesmo radīt, strādāt un palikt par vestures nākotni. Par nākotni, kuru jaunā novada paaudze lasīs vēstures rakstos, novadnieku atmiņu albumos vai sarakstītajās grāmatās. Pēteris Sēja skolojis mūs... mūs ― latviešus, novadniekus, senčus.
        ISBN 9789934201493.

Āboltiņa, Baiba, 1955-.  Rokasgrāmata matemātikā : vecāko klašu skolēniem un studentiem / Baiba Āboltiņa, Karmena Liepiņa ; red. Rudīte Kriķe ; Eduarda Groševa dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 320 lpp. : tabulas.
        ISBN 9789934020995.

 Gals un sākums. Rainis : 21. gadsimta sākuma skats : kolektīvā monogrāfija / sastādītāja Maija Burima ; redaktores: Ilze Brēmere, Jana Butāne-Zarjuta, Inese Valtere ; recenzenti: Ausma Cimdiņa, Raimonds Briedis ; kopsavilkuma tulkojums angļu valodā Sandra Meškova ; māksliniece Dina Ābele. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 135 lpp., [16] lpp. ielīmes : faksimili, fotogrāfijas, tabula ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 123.-129. lpp. - Šis vairāku autoru skatījumu apkopojums ir apliecinājums Raiņa tekstu daudzslāņainībai, kā arī sniedz izpratni par to, ka krājumā "Gals un sākums" iekļautajiem dzejoļiem vēl ir liels poētiskais potenciāls, lai nākamo paaudžu pētnieki un interesenti saņemtu rosinošus signālus iedziļināties krājuma tēlu, motīvu un ideju tīklojumā. - Kopsavilkums angļu valodā. - "Kolektīvā monogrāfija sagatavota projekta "Letonika - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības" apakšprojektā Nr.4.1. "Kultūras un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse" un sadarbībā ar Daugavpils Universitāti"--Titullapas otrā pusē. . - "Grāmatā izmantoti materiāli no Rakstniecības un mūzikas muzeja, kā arī Edgara Dubiņa fotogrāfijas"--Titullapas otrā pusē.
        Ievads. Raiņa dzejoļu krājums "Gals un sākums" pēc simts gadiem / Maija Burima. Raiņa dzejoļu krājuma "Gals un sākums" ainaviskais fons / Gundega Grīnuma. Valodas īpatnības Raiņa dzejas krājumā "Gals un sākums" / Janīna Kursīte. Skaņu arhitektonika Raiņa dzejoļu krājumā "Gals un sākums" / Valentīns Lukaševičs. "Apaļš cilvēks" un citas cilvēka koncepcijas modifikācijas Raiņa dzejoļu krājumā "Gals un sākums" / Maija Burima. Cikli Raiņa dzejoļu krājumā "Gals un sākums" / Olga Senkāne. "Zemes bērna" alternatīvs gals un sākums: Kārlis Skalbe / Viesturs Vecgrāvis. "Drauga spriedums par "Galu un sākumu"": Rainis un Pauls Dauge / Jānis Zālītis.
        ISBN 9789984893297.
        Latviešu dzeja - Vēsture un kritika - 20 gs. Dzejnieki, latviešu - 20 gs.

Bikova, Anna.  Patstāvīgs bērns, vai kā kļūt par "Ideālu mammu" / Anna Bikova ; no krivu val.tulk. Ruta Darbiņa. - Rīga : Avots, 2017. - 261 lpp. : ilustrācijas. - Šī grāmata ir gudra, labestīga grāmata par to, kā kļūt par labu mammu, kas savam bērnam iemāca dzīvē būt patstāvīgam. Autore aicina padomāt, saskatīt analoģijas un pievērst uzmanību agrākiem notikumiem un iespējām atteikties no dažādām iepriekš pieņemtām likumībām. Grāmata palīdzēs cilvēkiem, kuri cieš no vecāku perfekcionisma, atbrīvoties no uzmācīgās vainas sajūtas, kas neveicina harmoniskas attiecības ar bērniem.
        ISBN 9789934534614.

Žuļņevs, Nikolajs.  Gatavojamies teorijas eksāmenam : darba burtnīca autoskolām / Nikolajs Žuļņevs, Aleksejs Ļeontjevs. - Rīga : Mācību grāmata, 2017. - 208 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm.
        ISBN 9789984180267.
        Ceļu satiksmes noteikumi - Latvija - Uzdevumi, vingrinājumi utt. Ceļa zīmes un signāli - Latvija - Uzdevumi, vingrinājumi utt. Automobiļa vadīšana - Latvija - Uzdevumi, vingrinājumi utt. 
        Eksāmeni, jautājumi utt.

 Uzdevumi ar sērkociņiem un citi atjautības uzdevumi : asini prātu! / sast. Inta Kalniņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējis. - Rīga : Avots, 2017. - 86 lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789934534638.

Daniels G. Eimens.  Uzmanības deficīta sindroms : praktiskā programma neiroloģisku uzvedības traucējumu novēršanā bērniem un pieaugušajiem / Daniels G. Eimens ; no angļu val. tulk. Līvija Vulfa ; red. Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2017. - 347, [4] lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789984869971.

Grīns, Alems.  Laimes piepildīts gads : Labas domas katrai dienai / Alems Grīns ; no vācu valk. tulk. Inese Golovacka ; māksl. Laura Feldberga ; teoloģiskais konsultants Andris Kravalis. - [Rīga] : KALA Raksti, 2017. - 297, [5] lpp.
        ISBN 9789984871639.