Jaunieguvumi decembrī

Ziņa publicēta 03.01.2018
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2017.gada decembra mēnesī.


 

Maknota, Džūdita. Čuksti naktī : [romāns] / Džūdita Maknota ; no angļu val. tulk. D.Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 1999. - 442, [1] lpp. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9984621340.

Innesa, Miranda.  Tavai mājai : [rokasgrāmata] / Miranda Innesa ; no angļu val. tulk. M.Gulbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 224 lpp. : il. - Alf. rād.: 221. - 223. lpp.
        ISBN 9984175804. . - ISBN 9789984175805.

Adlere, Elizabete.  Zaudētās ilūzijas : romāns / Elizabete Adlere ; no angļu val. tulk. Valda Bērziņa. - Rīga : Kontinents, 1997. - 573, [1] lpp. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 998451966X.

Diterails, Ponsons.  Parīzes noslēpumi : [romāns ] / Ponsons Diterails ; tulk. Linards Apinis un Heinrihs Jubels. - B.v. : b.i., 1997. - 640 lpp.
        2. un 3.gr.
        ISBN 9984535061.

Belševica, Vizma.  Lauztā sirds uz goda dēļa : stāsti / Vizma Belševica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. - 190, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9984044238.

Kvīns, Elerijs.  Nāve miljonāra ģimenē : romāns / Elerijs Kvīns ; Maikls Atgers ; tulk. Mārīte Zirnīte ; tulk. Guntars Jēgeris. - Rīga : Redakcija Māksla, 1994. - 306, [1] lpp. : il. ; 21 cm.
        Ārzemju daiļliteratūra. Detektīvromāns.

Delinska Barbara.  Pieviltā : romāns / Barbara Delinska ; no krievu val. tulk. Regīna un Edmunds Kārkliņi. - Rīga : Juventa, 1997 (a/s "Rota"). - 467, [1] lpp. ; 20 cm. - Angļu rakstnieces B.Delinskas romānā galvenā varone Laura Fraija, divu bērnu māte un plaukstoša uzņēmuma īpašniece, ar savu dzīvi jūtas pilnīgi apmierināta... līdz pēkšņi kādā dienā pazūd viņas vīrs Džefs. Lauras ierastā pasaule zaudē stabilitāti. Līdz sirds dziļumiem satriektā sieviete tomēr atrod sevī spēku, lai saglabātu ģimeni un veidotu savu dzīvi no jauna. - Oriģ. nos.: A woman betrayed / Barbara Delinsky.
        ISBN 998457961X.

Бушков, Александр.  Пиранья. Война олигархов : роман / Александр Бушков. - Москва : Олма Медиа Групп, 2007. - 511 с. - (Супер-серия).
        ISBN 9785373012942.
        KRIMINĀLROMĀNS.

Godins, Sets.  Pievienotā vērtība : idejas nākotnes mārketingam / Sets Godins ; [no angļu val. tulk. Lelde Bārdiņa]. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 244 lpp. : il. ; 22 cm + 1 atsev. lp.
        ISBN 9789934808333.
        Tirgvedība.

Никитин, Сергей.  Скандал в Императорском театре : [роман] / Сергей Никитин. - Санкт-Петербург : Издательство "Крылов", 2006. - 346, [1] с. : ил. - (Черный ангел).
        ISBN 5971701223. . - ISBN 9795971701223.

Мейл, Питер.  Марсельская авантюра : [роман] / Питер Мейл ; пер. с англ. И. П. Пандер. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 247, [3] c. - (Азбука. Бестселлер). - Ориг. назв.: Mayle, Peter. The Marseille Caper.
        ISBN 9785389049130.

Бушков, Александр, 1956-.  На то и волки-2 : [Роман] / Александр Бушков. - М. : ОЛМА-пресс, 1999. - 445, [3] с. - (Русский проект). - Изд. совместно с: СПб.: Изд. дом "Нева"; Красноярск: Бонус.
        ISBN 9785224003846 : Б. ц.
        Организованная преступность - Борьба с ней (х л ). Детективные романы и рассказы (х л ).

Воронин, Андрей.  Алкоголик : роман / Андрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2002. - 350, [1] с.
        ISBN 985140019X. . - ISBN 9789851400191.

Леонов, Николай Иванович.  Пир во время чумы : повести / Николай Иванович Леонов. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. - 377, [5] с. - (Вне закона).
        Содерж.: Памяти друга ; Очевидцев, помнится, не было ; Юрколлегия разыскивает.
        ISBN 5040030304. . - ISBN 9785040030309.

Ābele, Inga, 1972-.  Klūgu mūks : romāns / Inga Ābele; redaktores: Anna Rancāne, Dace Sparāne; vāka dizains: Kirils Kirasirovs; vāka foto: Inga Ābele, Gunārs Dukšte. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 430, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 421.-[422.] lpp. - I. Ābeles romāns ir stāsts par pirmo Latgales latviešu baznīckungu un lidotāju debesu alkām, par cilvēka sirds un saprāta ceļiem, par grēku un piedošanu. Galvenā varoņa prototips ir Francis Trasuns (1864-1926) - katoļu priesteris, teoloģijas maģistrs, ievērojams valstsvīrs un sabiedriskais darbinieks, kam 2014. gadā apritētu 150 gadu.
        ISBN 9789984887661 (ies.).
        Latviešu romāni. 
        Latgale (Latvija) - Reliģiskā dzīve un paražas - Daiļliteratūra.

Makintoša, Klēra.  Es ļāvu tev iet / Klēra Makintoša; no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece; Vitas Lēnertes vāka dizains; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 398, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris).
        ISBN 9789934062544.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.

Frēliha, Zuzanna.  Ugunskristības : romāns / Zuzanna Frēliha ; no vācu val. tulkojusi Sinda Krastiņa ; atb. redaktore Anna Pavlovska ; lit. redaktore Ligita Sproģe ; maketētāja Margarita Stoka. - Rīga : Jumava, [2017]. - 294, [1] lpp.
        ISBN 9789934200755.

Lindberga, Hanna.  Stokholmas fails / Hanna Lindberga ; tulkojusi Irēna Gransberga ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Evelīna Zilgalve. - Rīga : Lauku Avīze, 2017 (PNB Print). - 316, [3] lpp. ; 22 cm. - (Detektīvs).
        ISBN 9789934152672.
        Detektīvromāni, zviedru.

Jundze, Arno, 1965-.  Sarkanais dzīvsudrabs : romānu sērija "MĒS. Latvija, XX gadsimts" / Arno Jundze ; konsultants Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; Gundegas Kārkliņas makets. - Rīga : Dienas grāmata, 2017. - 480 lpp. - (Vēstures romānu sērija: Mēs. Latvija, XX gadsimts ; XIII). - Pēcvārds latviešu un angļu val.
        13. grāmata.
        ISBN 9789934546440.
        Vēsturiskā proza, latviešu.

Lenoksa, Judīte.  Juveliera sieva / Judīte Lenoksa ; no angļu val. tulkojusi Anete Ūdre ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atb. redaktore Eva Jansone ; maketētāja Daina Vīķele. - Rīga : Jumava, 2017. - 421, [1] lpp. - Vēsturisks romāns par mīlestību, kurā Džuljeta apprecas ar juvelieri un, atklājot viņa nežēlīgo dabu, uzsāk afēru ar politiķi Glisu.
        ISBN 9789934201233.

Puče, Armands, 1968-.  Kurtizānes apakšveļa / Armands Puče ; mākslinieks Edgars Švanks ; lit. redaktore Antra Rēķe ; vāka foto : Elizabete Puče. - Rīga : Armands Puče ; Mediju nams, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 352 lpp.
        ISBN 9789984756134.

Lekberga, Kamilla.  Guldītie eņģeļi : detektīvromāns / Kamilla Lekberga ; tulkojusi Laura Ozoliņa ; Leldes Šēnfeldes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2017. - 414, [1] lpp. ; 24 cm. - Tulkots no izdevuma angļu valodā: "Buried Angels".
        ISBN 9789934201448.
        Detektīvromāni, zviedru.

Doyle, Arthur Conan.  The adventures of Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; illustrated by David Mackintosh. - Richmond : Alma Classics, 2016. - 371, [4] lpp.
        ISBN 9781847496164.
        Holmss, Šerloks (izdomāts tēls) - Daiļliteratūra. Detektīvromāni, angļu.

Sepetys, Ruta.  Salt to the sea / Ruta Sepetys ; map illustration by Katrina Demkoehler ; edited by Liza Kaplan ; designed by Samadar Megged. - Great Britain : Penguin Random House, 2016. - 391, [3] p.
        ISBN 9780141347400.

Jobst, Merlin.  Coffee Drinks : an illustrated infographic guide to what's in your cup / Merlin Jobst ; illustrated by Blair Frame ; edited by Nathan Joyce ; Emily's Breen cover design. - London : Dog 'n' Bone, 2017. - 64 p. : illustrations.
        ISBN 9781911026235.

   Ābele, Inga, 1972-.  Duna / Inga Ābele; redaktore Dace Sparāne-Freimane; vēstures konsultants Vents Zvaigzne; mākslinieks Jānis Esītis; Aija Uzulēna, pēcvārda tulkojums. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2017. - 430, [2] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 7. grām.). - Bibliogrāfija: 428.-[429.] lpp. - I. Ābeles romāns vēsta par 1949. gadu Rīgā, Sēlijā un Latgalē. Daugava, cilvēku un sugas rikšotāju likteņi. Andrieva Radviļa zirgam no rūgtā ciešanu biķera netiek aiztaupīta ne lāse, tad kāpēc lai jel kas tiktu aiztaupīts viņam? Šī galvenā varoņa rezignētā doma vada visu romānu un paliks lasītāja prātā vēl ilgi pēc grāmatas aizvēršanas. I. Ābele izvirza sev arheologa cienīgu uzdevumu atjaunot Latvijas kultūrvēsturiskajā audeklā krāsas, kas tur koši mirdzēja vēl līdz 20. gadsimta otrajai pusei. Pavedienu pēc pavediena saistot kopā negodīgajā vēstures totalizatorā saplosītās zaudētāju biogrāfijas, viņa tās saauž ap romāna centrālajām metaforām — Daugavu un zirgiem. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā.
        ISBN 9789934546358.
        Latviešu romāni.

Senkevičs, Henriks.  Haņa / Henriks Senkevičs ; no poļu val. tulkojusi Dagnija Dreika ; maketētāja Lilija Rimicāne. - Jubilejas izd. - Jūrmala : Apgāds Daugava, 2017. - 244, [2] lpp. : portr. - (XIX gadsimta klasiķi). - Hronoloģija: 241.- [245] lpp. - Henriks Senkevičs (1846–1916)ir visā pasaulē atzīts poļu klasiķis, Nobela prēmijas laureāts (1905), kura proza joprojām ir iecienīta. Viņa darbs "Haņa" vēstī par dzīvi Polijas laukos, par jaunību un pirmo mīlestību, par draudzību, kurai jāpieredz lieli pārbaudījumi, par cilvēku raksturiem, kas neizbēgami parādās notikumu gaitā un kara apstākļos, kad uzkrājas pieredze un rūdījums. Šis stāsts ir par diviem draugiem, visnotaļ atšķirīgiem cilvēkiem, viņu mīlestību un sācensību, savstarpējām attiecībām, kuras nebūt nav vienkāršas. Netrūkst aizraujošu portretējumu un iztēli rosinošu norišu,pagātnes notikumu, kuri apliecina:laika gaitā nekas nav mainījies – ļaužu daba nekādā ziņā. Uzticība un nodevība, piedzīvojumi, apgarotas atmiņas par dzimto sētu un mīlestību, kura ir lielākā um paliekošākā vērtība – vienalga, kur dzīves vētras aiznesušas.Autors pārzina to, par ko raksta, droši vien šīm personām ir arī savi prototipi, galvenajam tēlam – arī Henrikam – šķiet, netrūkst autobiogrāfisku vaibstu.
        ISBN 9789984411101.

Apškrūma, Kornēlija, 1937-.  Ceļojums gadalaikos : dzejoļi / Kornēlija Apškrūma ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; Viļņa Lapiņa grāmatas dizains. - Rīga : Annele, 2017 (Spindulys). - 82, [6] lpp. : ilustrācijas ; 16 x 18 cm. - Ritas Blaževičas gleznu reprodukcijas.
        ISBN 9789934559020.
        Latviešu dzeja.

Mārtuža, Eva, 1954-.  Langobardi / Eva Mārtuža ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Anitas Jansones-Zirnītes zīmējumi ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017 (Rēzekne : Latgales druka). - 238 lpp. : il., portr. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 8 (218).
        ISBN 9789934153587.
        Latviešu romāni.

Vodolazkins, Jevgeņijs.  Aviators / Jevgeņijs Vodolazkins ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; mākslinieks Tomass Folks ; Ivetas Paegles datorgrafiskais noformējums. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 332, [3] lpp.
        ISBN 9789984236599.

Lācis, Visvaldis.  Latviešu leģions patiesības gaismā / Visvaldis Lācis. - Rīga : Jumava, 2017. , 2017. - 271, [1] lpp. : ilustrācija ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Publicists un leģionārs V. Lācis novērtē Latviešu SS leģiona lomu un darbību Otrajā pasaules karā. Grāmata ir pierādījums tam, ka latviešu tautas lielākā daļa un tautas jaunākā paaudze bija gatava darīt visu, lai krievu un komunistu vara Baigā gada Izpausmēs nekad vairs Latvijā neatkārtotos.
        ISBN 9789934200960.
        Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Atmiņas, latviešu. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija - Militāro vienību vēsture. 
        Latvija - Vēsture - Vācu okupācija, 1941-1944. Latvija - Bruņotie spēki - Virsnieki. Igaunija - Vēsture - Vācu okupācija, 1941-1944. Lietuva - Vēsture - Vācu okupācija, 1941-1944. 
        Biogrāfijas.

Rudzītis, Viesturs, 1960-.  Ģimene / Viesturs Rudzītis ; lit. redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Sandra Konstante ; makets un zīmējumi tekstā Normunds Tiltiņš. - Rīga : VR grāmatu apgāds, 2017. - 319 lpp.
        ISBN 9789934848643.

Orinska, Ginta.  Ienaidnieki / Ginta Orinska ; Nataļjas Kugajevskas vāka māksl. noform.; il. Toms Kalniņš. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 222, (2) lpp; il. - (Lata romāns).
        ISBN 9789934154041.

Abdullajevs, Čingizs.  Aligatora līnija : [detektīvromāns] / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Irisa Sakse ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : Literārā brālība, 2017. - 278, [1] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789984880327.
        Detektīvromāni, krievu.

Aspazija, 1865-1943.  Kopoti raksti / Aspazija ; sastādītāja un [priekšvārda autore] Ausma Cimdiņa ; autori: Gunārs Bībers, Ausma Cimdiņa, Viktors Hausmanis, Arturs Skutelis ; lit. redaktore Laura Slišāne ; Aivars Plotka, vāka un iekšlapu dizains ; Dagnija Ivbule, Inguna Mīlgrāve, bibliogrāfijas izlase. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. - 815 lpp. : portr. - (Latvija 100). - Izmantotā literatūra: 745. lpp. . - Pseidonīmu atšifrējumi: 814.- 815. lpp.i. - Saturā: Atriebēja; Vaidelote; Zaudētās tiesības; Neaizsniegts mērķis; Ragana; Zeltīte; Ieskats Aspazijas biogrāfijā. Jaunības gadi/ Ausma Cimdiņa. - Pielikumā: Latviešu drāmas sākotne. Aspazija/ Viktors Hausmanis; Aspazijas traģēdiju varones izvēles situācijās/ Gunārs Bībers; Pārskats par Aspazijas agrīno lugu iestudējumu vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām/ Arturs Skutelis; Aspazijas agrīno lugu iestudējumu hronika/ Arturs Skutelis ; Aspazijas testaments. Tiesas sēdes protokola noraksts Pirmpublicējums (RMM fonds).
        1. sējums.
        ISBN 9789934182136. . - ISBN 9789934182143.

 Labākās makšķerēšanas vietas Latvijā / sastādītājs Aldis Sāvičs ; redaktore Inga Ābelīte ; māksliniece Baiba Lūsīte -Teikmane. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 214, [1] lpp. : kartes, fotogrāfijas.
        ISBN 9789934154201.

Kaže, Daiga.  Iepazīstam Latviju kopā ar bērniem / Daiga Kaže ; Rudītes Kravales datorgrafika un zīmējumi. - Rīga : Izdevniecība RaKa, 2017. - 50, [34] lpp ; [13 lpp pielikums] : zīm, ill. - Grāmatā apkopoti metodiski materiāli, kurus pirmsskolas un sākumskolas skolotāji var izmantot, lai iepazīstinātu bērnus ar Latviju. Autore izmantojusi neparastu pieeju, aicinot uztver Latvijas savdabību caur redzi, smaržu, garšu, sajūtām.
        ISBN 9789984463728.

Hānbergs, Ēriks, 1933-.  Mana Tērvetes ieelpa / Ēriks Hānbergs ; māksliniece Aija Andžāne ; redaktore Renāte Neimane ; Gunāra Janaiša, Vitolda Mašnovska foto ; Imanta Ziedoņa, Augusta Broča, Sniedzes Ruņģes, Veltas Tomas, Māra Čaklā dzeja. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 254, [1] lpp. : fotogrāfijas.
        ISBN 9789934154195.

Ziedonis, Rimants, 1962-.  Dzīves pieredze un ziepju burbuļi : stāsti / Rimants Ziedonis ; Aigara Truhina vāka diazians ; red. Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 237, [1] lpp.
        ISBN 9789934066184.
        Stāsti, latviešu.

Freimane, Ilze.  Magones laiks / Ilze Freimane ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; red. Daina Grūbe. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 254, [1] lpp.
        ISBN 9789934069321.

Hiltone, L.S.  Maestra / L.S. Hiltone ; tulkojusi Anna Zābere. - Rīga : Kompliments 18+, 2017. - 319, [1] lpp.
        ISBN 9789934065071.

Madeleine, Laura.  Mazā Parīzes konditoreja / Laura Madeleina ; red. Egija Smaļķe ; no angļu val. tulk. Maija Opse ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 318, [2] lpp.
        ISBN 9789934069291.

Mortone, Keita.  Ezera māja : romāns / Keita Mortone ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Poligrāfists. , 2017. - 460, [1] lpp ; 23 cm.
        ISBN 9789934068294.
        Austrāliešu romāni.

Naits, Fils.  Apavu vīrs : Nike radītāja memuāri / Naits, Fils ; tulkojusi Krista Strode ; redaktore Ina Eglīte. - [Tallina] : Helios Kirjastus, 2017. - 439 lpp. - Nike dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Fils Naits pirmo reizi dalās ar plašākai auditorijai līdz šim nezināmu stāstu par viņa kompānijas izaugsmi no bezbailīga startup jeb jaunuzņēmuma līdz kļūšanai par vienu no pasaules visikoniskākajiem, industriju mainošākajiem un ienesīgākajiem zīmoliem. Nike ienākumi ik gadu pārsniedz 30 miljardus dolāru. Uzņēmums tiek uzskatīts par zelta standartu, un tā logo ar brāzmu ir vairāk nekā vienkārši emblēma - tas ir elegances un lieliskuma simbols, ko pazīst visur pasaulē.
        ISBN 9789949610211.

Sirmā, Daina, 1958-.  Dievaines / Daina Sirmā ; redaktors Ronalds Briedis ; dizains Inguna Cepīte ; makets Baiba Dūdiņa. - Rīga : Pētergailis, 2017. - 79 lpp.
        ISBN 9789984334554.

 Iedvesmai. 100 soļi līdz sevis iepazīšanai / no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 99, [3] lpp. - Grāmata ikvienam, kas vēlas atklāt iedvesmu savā ikdienā. Simts ierosmes, padomi un citāti, receptes un jogas vingrinājumi, labsajūtas idejas utt.
        ISBN 9789934153853.

Zeidenštrikere, Īrisa.  Laimes rokasgrāmata : apmierināts darbā, laimīgāks dzīvē / Īrisa Zeidenštrikere ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; maketētāja Daina Vīķele. - Rīga : Jumava, 2017. - 119 lpp.
        ISBN 9789934201523.

 Dārzkopja padomnieks, 2018 / rakstu autori: Ilze Grāvīte, ilona Klovāne, Mārīte Gailīte; Līga Lepse, Inta Brikere, Jānis Valks, Jānis Rukšāns, Aldonis Vēriņš, Maija Smerova, Ingūna Gudrupa ; atb. red. Jūlija Dibovska; makets Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Latgales druka). - 200, [7] lpp. : il., tab., fotogr. ; 21 cm. - Grāmata visiem, kas nodarbojas ar augļkopību, dārzeņkopību un puķkopību. Apjomīgās tabulās apkopotas populārākās, kā arī jaunākās augļu un dārzeņu šķirnes. Sniegta plaša informācija par to audzēšanu, mēslošanu, aizsardzības līdzekļiem.
        ISBN 9789934154072.
        Dārzeņkopība. Dārzkopība. Daiļdārzniecība. Augu aizsardzība.

Auziņa, Anna.  Annas pūra govs : dzeja, 2011-2016 / Anna Auziņa ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; dizains: Armands Zelčs. - Rīga : Neputns, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 65, [6] lpp : faksimili ; 22 cm. - Šis ir A. Auziņas ceturtais dzejoļu krājums, kurā apkopoti un sakārtoti pēdējo sešu gadu laikā tapušie dzejoļi. Krājumā risinātas vairākas klasiskas dzejas tēmas – indivīda attiecības ar Dievu; iekšējā brīvība, prieks, neprāts, izmisums un samierināšanās; dzīves cikls un nāve; dzimtas un tautas vēsture kā mantojums. Krājumā iekļauta arī konceptuāla poēma "Identitāte", kas izjauktā secībā parāda kādas ģimenes vēsturi, aktualizējot būtiskus 20. gadsimta notikumus un demonstrējot laikmetam raksturīgas valodas struktūras. Arī vairākos citos dzejoļos dzejniece strādājusi ar valodu, variējot tradīciju un priekšstatus par to, kas ir laba dzeja.
        ISBN 9789934565106.
        Latviešu dzeja.

Neimiševa, Ludmila.  Darbnīca "Baltars" / Ludmila Neimiševa ; māksliniece Anta Pence ; literārā redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Terēze Svilane ; angļu teksta redaktors Filips Birzulis ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Reinis Hofmanis, Natālija Jevsejeva, Eduards Kraucs, Jānis Pipars, Vilis Rīdzenieks, Jānis Rieksts, Pēteris Zonvalds. - Rīga : Neputns, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 108, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija: [109.] lpp. un atsaucēs. - Porcelāna apgleznošanas darbnīca "Baltars" 1925. gadā piedalījās Starptautiskajā modernās dekoratīvās un rūpnieciskās mākslas izstādē Parīzē. Zīmīgi, ka latviešu mākslinieku dažu mēnešu veikums porcelāna apgleznošanā izrādījās atbilstošs pasaules aktuālajām tendencēm, jaunajam Art Déco mākslas garam, par ko tika rakstīts arī Latvijas un ārzemju presē. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934565069.
        Porcelāna apgleznošana - Latvija - Vēsture - 20 gs. Porcelāns, latviešu - 20 gs.

Slava, Laima.  Boriss Bērziņš / Laima Slava ; māksliniece Anta Pence ; literārā redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; fotogrāfi: Boriss Bērziņš, Normunds Brasliņš, Andrejs Grants, Jānis Liepiņš, Jānis Pipars, Indulis Zariņš. - Rīga : Neputns, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 140, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 26 cm. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija: [141.] lpp. - Borisa Bērziņa (1930-2002) autoritāti Latvijas 20. gadsimta otrās puses mākslas ainā noteica viņa neatkarīgā stāja līdz ar izcilo talantu, kas bija neizsīkstošs laikabiedru apbrīnas avots. Gleznotāja absolūtā redze apvienojumā ar virtuoza zīmētāja dotībām ļāva viņam radīt darbus, kas pārsteidza un rosināja laikabiedrus savos mākslinieka meklējumos stāvēt pāri tālaika Padomju Latvijas kultūras vidē pašsaprotamajam ideoloģijas spiedienam. Viņa darbos paradoksāli izspēlējas pāreja no neglītā uz skaisto, no ikdienišķā uz mūžīgo, no klasikas neizsmeļamā mantojuma uz radikāli laikmetīgo. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934512841.
        Gleznotāji - Latvija. Glezniecība, latviešu - 20 gs.

Himeness, Huans Ramons.  Dzeltenais aprīlis : dzejoļu izlase = El abril amarillo / Huans Ramons Himeness ; sastādītājs, atdzejotājs un priekšvārda autors Leons Briedis ; redaktore Cilda Redliha ; priekšvārda tulkotāja spāņu valodā Kristīne Avotiņa ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, 2017. - 177 lpp. : portrets. - Teksts paralēli latviešu un spāņu valodā.
        ISBN 9789934565113.
        Spāņu dzeja - Tulkojumi latviešu valodā.

   Balode, Antra, 1957-.  Puķkopība. Dārza puķes / Antra Balode; recenzenti: Vizma Nikolajeva, Dace Šterna; Līga Pētersone, foto. - Rīga : Burtene, 2016. - 343, [9] lpp. : fotogr., tab.
        ISBN 9789984833132.

Birznieks-Upītis, Ernests, 1871-1960.  Pelēkā akmens stāsti / Ernests Birznieks-Upītis ; Džemmas Skulmes ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2017. - Rīga : Jumava, 2017. , 2017. - 47, [1] lpp. : ilustrācijas. - (Latvijai 100). - Stāsti ir īsi, jo darbu pamatā ir mirkļa izjūtas. Savos stāstos autors tēlo vārdos neizteiktas un neizteicamas dvēseles mokas. Var runāt par traģiku viņa darbos, bet viņa darbu personāži nav traģēdiju varoņi. Viņi nav lieli un spēcīgi, viņi lielākoties nepretojas liktenim.
        Saturs: Pelēkais akmens ; Ilze ; Smēde ; Šūpotnes ; Andžēni ; Trīnes Kārlēns ; Zem ābeles.
        ISBN 9789934200816.
        Stāsti, latviešu.

Morels, Deivids.  Nakts valdnieks / Deivids Morels ; no angļu val. tulk. Uldis Šēns ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2017. - 430, [2] lpp.
        ISBN 9789984358857.

Liekmane, Dzintra, 1961-.  Nīkrāce cauri gadsimtiem : ieskats Nīkrāces pagasta un skolu vēsturē / Dzintra Liekmane ; vāka māksl. noform.: Lija Kalniņa red. Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2017. - 317, [1] lpp. : fotogrāfijas. - Izmantotā lit.: 313. lpp. - Vēsturisks apskats par Nīkrāces pagastu un tā ļaudīm. Tās ir iedzīvotāju atmiņas par pirmskara un pēckara periodiem, un kā tas ietekmējis Nīkrāces likteni.
        ISBN 9789934201332.

Ducmane, Kristīne.  Rihards Zariņš / Kristīne Ducmane ; māksliniece Anta Pence ; literārā redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā Terēze Svilāne ; angļu teksta redaktors Filips Birzulis ; fotogrāfi: Pēteris Ārends, Normunds Brasliņš, Kārlis Iltners, Jānis Pipars, Roberts Kaniņš, Anna Kalēja, Māra Lāce, Roberts Lagzdiņš, Jānis Ozols, Jānis Rieksts, Oskars Emils Šmits, Arvīds Zalcmanis. - Rīga : Neputns, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 140, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija: [141.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Rihards Zariņš (1869-1939) ir latviešu nacionālās grafikas skolas pamatlicējs, oforta tēvs latviešu grafikā. Savu prasmi viņš dāsni dāvāja audzēkņiem Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas meistardarbnīcā un Valstspapīru spiestuvē. Ilustrējis latviešu tautas pasakas un tautasdziesmas, piedalījies satīriskajā žurnālā "Svari", radījis ekslibrus, lietišķās un stājgrafikas darbus. Par savu lielāko veikumu mākslinieks pats atzina "Latvju rakstus". - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934565052.
        Grafiķi - Latvija - Biogrāfijas. Grafiskās mākslas - Latvija - Vēsture - 20 gs. 
        Biogrāfijas.

Leitis, Aivars.  Teodors Ūders / Aivars Leitis ; literārā redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Terēze Svilane ; fotogrāfi: Uģis Brālēns, Normunds Brasliņš, K. Dūnis, Jānis Kalnačs, Jānis Pipars, J. Sarkangalvis, Jurģis Skulme, Juris Vītols ; māksliniece Anta Pence. - Rīga : Neputns, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 107, [4] lpp. : il., portr. ; 26 cm. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija: [108.] lpp. - T. Ūdera (1868-1915) fanātiskā cilvēciskā spīts, apdāvinātība un apbrīnojamās darbaspējas vainagojušās ar noskaņā robusti reālistiskiem un saturā simboliski daudzslāņainiem ogles zīmējumiem, būtībā monohromiem gleznojumiem. Šajos darbos viņš centies formulēt latviešu identitātes pamatiezīmes, un tie ieguvuši gluži kā etalona statusu latviešu tautas - zemnieku un zvejnieku dzīves, rakstura un darba mīlestības tēlojumam mākslā. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934512773.
        Gleznotāji - Latvija - Biogrāfijas. Grafiķi - Latvija - Biogrāfijas. Glezniecība, latviešu - 19 gs. Glezniecība, latviešu - 20 gs. Zīmējumi, latviešu - 19 gs. Zīmējumi, latviešu - 20 gs.

Viljamsa, Beva.  Vecāks, gudrāks, seksīgāks... / Beva Viljamsa ; redaktore Margita Krasnā ; tulkojums latviešu valodā: Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - [79] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm.
        ISBN 9789934072918.
        Citāti. Aforismi.

Marcinkēvičs, Alvis.  Ukrainas krīze : divgalvainā ērgļa impērijas trieciens / Alvis Marcinkēvičs ; zin. redaktori: Jānis Taurēns, Aldis Miņins ; redaktore Agita Kazakeviča ; Māra Garjāņa dizains. - Ķekava : SIA Lasītava, 2017. - 296 lpp. : fotogrāfijas, kartes, diagrammas. - (las.ām).
        ISBN 9789934866487.

Kūlis, Ēriks, 1941-.  Nelūdz, sudrabkaija : stāsti un noveles : izlase / Ēriks Kūlis ; red. Aldis Vēvers ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 253, [2] lpp.
        ISBN 9789934069673.
        Stāsti, latviešu. Noveles, latviešu.

Johansons, Pāvils.  Paisums un bēgums : dzejoļu izlase / Pāvils Johansons ; redaktors un ievada autors Jānis Rokpelnis ; dizains: Armands Zelčs. - Rīga : Neputns, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 128, [5] lpp. ; 22 cm. - Zviedrijā dzīvojošais latviešu dzejnieks P. Johansons bijis aktieris, korists, atdzejotājs, literatūras popularizētājs. Visvairāk viņu piesaista mūzika - kopš 1960. gadiem viņs sacer dziesmas ar saviem un citu latviešu dzejnieku vārdiem. Grāmatā apkopota gandrīz pusgadsimta laikā radītu dzejoļu izlase. Pamīšus ar liriskiem motīviem lasāmi dzejoļi ar asu sabiedrisku ievirzi, nopietnība mijas ar humoru, arī absurdu.
        ISBN 9789934565021.
        Latviešu dzeja.

Kaboni, Kristina.  Smaržu noslēpums : romāns / Kristina Kaboni ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas Daces Meieres redakcijā ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Poligrāfists. , 2017. - 412, [2] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934065163.
        Itāliešu romāni.

Linde, Māris, 1944-.  Senās varoņdziesmas / Māris Linde. - Rīga : Sava grāmata, 2017. - 198, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana ; 28). - Senās varoņdziesmas ir svarīgs un saistošs zināšanu avots par senseniem notikumiem, ļaužu ieradumiem un attieksmi pret notiekošo. M. Lindes grāmatā atradīsiet vairāku tautu senās varoņdziesmas. "Dziesma par Rolandu" ir pati pazīstamākā franču viduslaiku varoņpoēma, kas saglabājusies vairākos pierakstos.
        ISBN 9789934552397.
        Episkā dzeja. Episkā dzeja - Vēsture un kritika.

Reinharde, Rebeka.  Vai Platons valkātu Pradu / Rebeka Reinharde: teksta un ilustrāciju autore ; no vācu val. tulk. Irīda Miska ; atbildīgā red. Kristīne Saukuma ; maketētāja Daina Vīķele ; Ivara Vimbas grāmatas vāka noformējums. - Rīga : Jumava, 2017. - 126, [1] lpp.
        ISBN 9789934201325.

Janovskis, Gunars.  Pilsēta pie upes / Gunars Janovskis ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; Dainas Vīķeles makets ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2017. - 277, [1] lpp.
        ISBN 9789934201585.

Finns, A.Dž.  Sieviete logā / A.Dž. Finns ; no angļu valodas tulk. Gunita Mežule ; Artūra Zariņa vāka dizains ; red. Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2017. - 430, [1] lpp.
        ISBN 9789984358581.

Hakls, Emīls.  Par vecākiem un bērniem / Emīls Hakls ; no čehu valodas tulk. Halina Lapiņa ; red. Rudīte Jēgere ; Ingunas Cepītes un Kmas Abramovas dizains. - Rīga : Pētergailis, 2017. - 142 lpp.
        ISBN 9789984334585.

Jānsone, Susanne.  Upurpurvs / Susanne Jānsone ; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode ; māksl. Elīna Vītola. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 287, [1] lpp.
        ISBN 9789984236728.

Dispenza, Džo.  Superspēju potenciāls : kā parastam cilvēkam paveikt nepārspējamo / Džo Dispenza ; no anļu val. tulk. Dace Vanaga ; red Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2017. - 334, [1] lpp. pielikums [24] lpp : ilustrācijas, diagrammas.
        ISBN 9789984869995.

   Freimane, Ilze.  Magones laiks / Ilze Freimane ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; red. Daina Grūbe. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 254, [1] lpp.
        ISBN 9789934069321.

Hiltone, L.S.  Maestra / L.S. Hiltone ; tulkojusi Anna Zābere. - Rīga : Kompliments 18+, 2017. - 319, [1] lpp.
        ISBN 9789934065071.

Madeleine, Laura.  Mazā Parīzes konditoreja / Laura Madeleina ; red. Egija Smaļķe ; no angļu val. tulk. Maija Opse ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 318, [2] lpp.
        ISBN 9789934069291.

Mortone, Keita.  Ezera māja : romāns / Keita Mortone ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Poligrāfists. , 2017. - 460, [1] lpp ; 23 cm.
        ISBN 9789934068294.
        Austrāliešu romāni.

Kūlis, Ēriks, 1941-.  Nelūdz, sudrabkaija : stāsti un noveles : izlase / Ēriks Kūlis ; red. Aldis Vēvers ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 253, [2] lpp.
        ISBN 9789934069673.
        Stāsti, latviešu. Noveles, latviešu.

Kaboni, Kristina.  Smaržu noslēpums : romāns / Kristina Kaboni ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas Daces Meieres redakcijā ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Poligrāfists. , 2017. - 412, [2] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934065163.
        Itāliešu romāni.

   Vaivade, Anita, 1982-.  Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās / Anita Vaivade; recenzenti: Jānis Lazdiņš, Sergejs Kruks; redaktore Gita Bērziņa; angļu valodas redaktors Džefrijs Grīnvalds; franču valodas redaktors Žans Žaks Rangnuārs; māksliniece Dita Pence. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 367 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. - (Studia humanitarica). - Bibliogrāfija: 294.-307. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 308. lpp. un priekšmetu rādītājs: 309.-312. lpp. - A. Vaivades monogrāfija ir augstvērtīgs zinātnisks pētījums, kam ir teorētiska novitāte un praktiskās izmantošanas perspektīvas no tiesību zinātnes viedokļa. Darbā apskatītas tiesības kā kultūras mantojuma aizsardzības priekšnoteikums. Īpašu uzmanību pelna koncepta "nemateriālais kultūras mantojums" izveides vēsture - pirmo reizi Latvijas juridiskajā literatūrā detalizēti un vēsturiskā pēctecībā ir izsekots starptautisko tiesību attīstībai kultūras mantojuma aizsardzības jomā. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un franču valodā.
        ISBN 9789984893242.
        Kultūras mantojums - Latvija - Aizsardzība - Tiesības un likumdošana. Kultūras mantojums - Aizsardzība (starptautiskās tiesības). Kultūras mantojums - Latvija - Vēsture. Nemateriālais īpašums.

Račko, Karīna.  Saplēstās mežģīnes / Karīna Račko ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 556, [1] lpp.
        ISBN 9789934071133.

Jēruma, Inga.  Hosams Abu Meri. Libānietis. Sirdī latvietis / Inga Jēruma ; Eduarda Groševa vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 142 lpp.
        ISBN 9789934072901.

Kalniete, Sandra, 1952-.  Cinītis : [atmiņas] / Sandra Kalniete ; fotogrāfijas no autores personīgā arhīva ; māksl. noform. Rihards Delvers ; literārā red. Guna Kalniņa ; informācijas red. Ginta Zalcmane. - Rīga : Jānis Roze, 2017. - 358, [2] lpp. ; [10 lpp. foto ielīmes] : fotogrāfijas. - Personu rād.: 344.-259. lpp. - Grāmatā autore izstāsta savas atmiņas par nozīmīgiem notikumiem viņas diplomātes un politiķes dzīvē, kas, satekot kopā no daudziem avotiem, veido mūsu valsts dzīvo atmiņu.
        ISBN 9789984236698.

Grietēna, Margarita.  Nāve Londonā / Margarita Grietēna ; red. Gundega Sēja ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 206, [1] lpp.
        ISBN 9789934064647.

 Vaiders : Artura Vaidera dzīves vārdnīca no A līdz Ž / sastādītāja Lilita Vīksna ; grāmatas māksl. noformējums Sarmīte Māliņa un Dace Eglīte ; red. Liene Soboļeva ; foto no Ineses Vaideres privātā arhīva. - Rīga : Jumava, 2017. - 271 lpp. - Ģimenes un draugu atmiņas par sporta žurnālistu Arturu Vaideru.
        ISBN 9789934201417.

Guļevska, Lia, 1944-.  Tikai dziesma nenosalst... : "Mikrofons" - Latvijas fenomens / Lia Guļevska, Gunārs Jākobsons ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; mākslinieks Indulis Martinsons ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; foto: Valdis Semjonovs, Imants Prēdelis, Anda Krauze. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - [Silakrogs] : PNB Print. , 2017. - 239 lpp., 64 lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - "Tikai dziesma nenosalst..." ir grāmata par leģendārā estrādes dziesmu konkursa "Mikrofons" vēsturi, par tā veidotājiem un dalībniekiem. Autori ir bijušie raidījuma vadītāji Lia Guļevska un Gunārs Jākobsons. "Mikrofona" vēsturi cilājot, atlasītas nozīmīgākās lapaspuses, svinīgākie, jestrākie un skandalozākie atgadījumi, kas raksturo gan konkursa lielo nozīmi, gan PSRS laika tikumus un cilvēkus. Grāmatas autoru, radioraidījuma un aptaujas veidotāju, dalībnieku atmiņu stāstus papildina unikāls, iepriekš nepublicētu fotogrāfiju klāsts. Grāmata ir veltījums Latvijai jubilejā. Jo Latvija taču nav tikai politika, varas lēmumi un vēsturiskās peripetijas. Latvija – tie ir cilvēki. Simtiem un tūkstošiem, pat miljoniem cilvēku, kas pieredzējuši valsts gaišās un tumšās puses. Bet visvairāk Latvija ir ģimene un māju sajūta, ko dāvā vienkāršas lietas, saskarsme, latviešu dziesmas, labi pazīstama diktora balss iemīļotajā radio – šarmanta vakarā un modra no rītiem, skaists koncerts televīzijā... - Personu rādītājs: 228.-239. lpp. un "Mikrofons" aptauju populārāko dziesmu rādītājs: 220.-227. lpp.
        ISBN 9789934153662.
        Radioprogrammas, mūzikas - Latvija - Vēsture - 20 gs. Populārā mūzika - Latvija - Konkursi, sacensības utt - Vēsture.

Tirzmaliete, 1876-1942.  Periodikā un grāmatās publicētie darbi : Tirzas periods : saraksts - rādītājs / Tirzmaliete ; Normunda Treija priekšvārds, komentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015, 2017. - [Rīga] : Drukātava. , ©2017. - 95 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Sarakstā – rādītājā apkopoti Tirzmalietes Tirzas periodā (1876.-VI-1912.IV) radītie periodikā un grāmatās publicētie darbi, kā arī tur parādījušies pieminējumi un atsauksmes par autores darbiem. - "Tirzas periods (1876.-VI-1912.IV), saraksts - rādītājs. Aktīvās literārās darbības laiks Tirzā no 1899. gada līdz 1912. gadam"--Uz vāka.
        ISBN 9789934858048.
        Bibliogrāfijas. Biogrāfijas.

Zeļenkovs, Andris, 1976-.  Sākums / Andris Zeļenkovs ; redaktors, tulkotājs Ainis Ulmanis ; mākslinieks Kaspars Dīriņš. - Salaspils : 27 media, 2017. , ©2017. - 813 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 682.-789. lpp. - Grāmata ir detalizēts stāsts par Latvijas hokeja izlases izveidi, par tās gaitām no pirmās spēles 1932. gadā līdz Latvijas okupācijai 1940. gadā, par Latvijas hokeja celmlaužiem un meistariem, par izlases dalībnieku, treneru un menedžeru likteņiem Otrā pasaules kara laikā un pēc tā. Grāmatas autors ir sporta žurnālists un sporta vēstures pētnieks Andris Zeļenkovs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        . Latvijas hokeja izlase, 1932-1940.
        ISBN 9789934147456.
        Hokeja komandas - Latvija - Vēsture - 20 gs. Hokejisti - Latvija. Hokeja treneri - Kanāda. Hokeja treneri - Latvija. Sporta darbinieki - Latvija. Hokejs - Latvija - Vēsture - 20 gs. 
        Biogrāfijas.

Dikinsone, Emīlija.  Āboliņš un bite : One Clever & A Bee : dzejas izlase / Emīlija Dikinsone ; sastādījis un no angļu valodas atdzejojis, priekšvārda autors Kārlis Vērdiņš ; redaktors Jānis Elsbergs ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, 2017. - 263 lpp. - Teksts paralēli latviešu, angļu valodā.
        ISBN 9789934565304.

   Feldmanis, Roberts, 1910-2002.  Par sevi un sev : autobiogrāfija un dzeja / Roberts Feldmanis ; teoloģiskais redaktors Dr.theol. Guntis Kalme ; literārā redaktore Dr.philol. Ieva Kalniņa ; māksliniece Agata Muze ; dzejoļu atlase un sagatavošana publikācijai: Mg.philol. Ilona Miezīte ; priekšvārds autobiogrāfijai un piezīmes: Dr.theol. Guntis Kalme, Mg.theol. Ilmārs Rubenis ; priekšvārds dzejai: Mg.philol. Ilona Miezīte, Dr.hab.theol. Reinhards Slenczka ; tulkojumi angļu un vācu valodā: Mārcis Gobiņš. - [Rīga] : Profesora Roberta Feldmaņa fonds, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 207 lpp., [96] lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - R. Feldmaņa autobiogrāfiju ir viegli lasīt un tā ir vērtīga, jo atklāj ne tikai viņa dzīves gājumu, bet vienlaikus ietver arī viņa skatījumu un vērtējumu par notikumiem un cilvēkiem, ar kuriem viņš sastapās. Ir saistoši ar R. Feldmaņa acīm redzēt baznīcas dzīvi pagājušā gadsimtā. Kā papildus vērtība pie autobiogrāfijas ir plašie fotogrāfiju bloki, kas ilustrē mācītāja Feldmaņa dzīvi. Autobiogrāfijas beigās ir ievietotas skaidrojošās atsauces par tajā minētajiem cilvēkiem un notikumiem, kas sniedz plašāku ieskatu rakstītajā. Grāmatas otro daļu veido vairāk kā trīsdesmit dzejoļi. R. Feldmaņa dzejoļi tika atrasti tikai pirms pāris gadiem. Tie ir kā pārsteigums, kas 15 gadus pēc autora nāves atdzīvina atmiņas un atkal no jauna atklāj Feldmaņa daudzējādo un ietekmīgo mantojumu mūsu baznīcā. - Teksts un dzejoļi latviešu valodā, priekšvārdi tulkoti angļu un vācu valodā.
        ISBN 9789934838491.
        Luterāņu baznīca - Latvija - Garīdzniecība. Luterāņu baznīca - Latvija - Vēsture. Vajāšana - Latvija - Vēsture - 20 gs. Latviešu dzeja. 
        Biogrāfijas.

Kalniņš, Gundars, 1984-.  Cēsu pils : ilustrētā vēsture / Gundars Kalniņš ; redaktore Eva Eihmane ; dizains: Alens Opoļskis ; fotogrāfi: Gatis Indrēvics, Kaspars Kurcens, Jānis Vīksna. - Cēsis : Cēsu Kultūras un tūrisma centrs, 2017. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , 2017. - 102, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, plāni ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 100.-101. lpp. - Vēsturnieka G. Kalniņa grāmatā vispusīgi aplūkota Cēsu pils vēsture un jaunāko pētījumu gaismā skaidrotas dažādu pils daļu kādreizējās funkcijas. Ar vairāk nekā 150 attēliem skaisti ilustrētajā grāmatā iekļautas vēsturiskas un mūsdienu fotogrāfijas, seni plāni un gleznas, kā arī īpaši šim izdevumam radīti rekonstrukcijas zīmējumi. Grāmatas autors dzīvi apraksta ne vien dramatiskākos notikumus pils vēsturē, bet arī sniedz ieskatu pils ikdienas norisēs un tās agrāko iemītnieku sadzīvē. Grāmata lieliski kalpos kā praktisks ceļvedis, dodoties izzinošā pastaigā pa vienu no mūsu skaistākajiem un iespaidīgākajiem arhitektūras pieminekļiem – Cēsu pili.
        ISBN 9789934847264.
        Viduslaiku pilis - Latvija - Cēsis (Cēsu novads). Viduslaiku pilis - Latvija - Konservācija un restaurācija - Cēsis (Cēsu novads). Arheoloģiskie izrakumi - Latvija - Cēsis (Cēsu novads). 
        Livonija - Vēsture. Latvija - Vēsture - Livonijas periods, 1228-1562. Cēsis (Cēsu novads, Latvija) - Celtnes, būves utt. Cēsis (Cēsu novads, Latvija) - Vēsture. Cēsis (Cēsu novads, Latvija) - Antikvitātes.

   Triks, Olivjē.  Pēdējais lapzemietis / Olivjē Triks; no franču val. tulk. Inga Mackēviča; atb. red. Inga Ābelīte; lit. red. Evelīna Zilgalve; makets Baiba Lūsīte-Teikmane; korektors Edžus Zakss; Induļa Martinsona vāka māksl. noformējums. - Rīga : Lauku Avīze, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 477, [1] lpp.
        ISBN 9789934152924.

Mariņina, Aleksandra.  Sods bez ļauna nodoma / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa ; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : NT klasika, 2017. - 446 lpp.
        ISBN 9789934857041.

Keplers, Lārss.  Paganīni līgums : zviedru kriminālromāns / Lars Kepler (Lārss Keplers) ; no zviedru valodas tulkojuši Jānis Rozenbergs un Ieva Pudure ; redaktore Benita Briede ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, 2017. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 549, [1] lpp. ; 23 cm. - (MANSARDS detektīvi). - Vasaras naktī policija uz jahtas, kas pamesta dreifē Stokholmas arhipelāgā, atrod mirušu jaunu sievieti. Sāļais ūdens plaušās liecina, ka viņa ir noslīkusi, tomēr viņas drēbes ir pilnīgi sausas. Nākamajā dienā kāds augsta ranga ierēdnis tiek atrasts pakāries savā pilnīgi tukšajā dzīvoklī. Ja tā bija pašnāvība, uz kā viņš pakāpāso Kamēr Jona Linna šķetina savstarpēji it kā nesaistītos notikumus, lasītājs soli pa solim, brīžiem virtuozos lēcienos, ierauga arvien plašāku panorāmu. Romāna notikumi tā izskaņā iepeldēs arī Rīgas jūras līcī.
        ISBN 9789934121784.
        Detektīvromāni, zviedru.

 The Movie book / senior editor Sam Atkinson and Georgina Palffy ; designed by Phil Gamble. - London : DK, 2015 (A Penguin Random House Company). - 352 p. : ill.; tabs. ; photo. - (DK Books: "Big ideas simply explained"). - Index 344 p.- 352. p.
        ISBN 9780241188026.

 The Religions book / senior editors Gareth Jones and Georgina Palffy ; jacked design by Laura Brim ; James Graham illustrations. - London : DK, 2013 (A Penguin Random House Company). - 352 p. : ill.; tabs. ; photo. - (DK Books: "Big ideas simply explained"). - Index 344 p.- 352. p.
        ISBN 9781409324911.

 The literature book / senior editor Sam Atkinson ; Natalie Godwin jacket design ; James Graham illustrations. - London : DK, 2016 (A Penguin Random House Company). - 352 p. : ill.; tabs. ; photo. - (DK Books: "Big ideas simply explained"). - Index 344 p.- 352. p.
        ISBN 9780241015469.

 The Sherlock Holmes book / Managing editor Gareth Jones ; designed by Bobby Birchall and Vanessa Hamilton ; jacket designer Nathalie Godwin ; James Graham and Vanessa Hamilton illustrations. - London : DK, 2015 (A Penguin Random House Company). - 352 p. : ill.; tabs. ; photo. - (DK Books: "Big ideas simply explained"). - Index 344 p.- 352. p.
        ISBN 9780241205914.

 The Art book / senior editors Sam Atkinson and Georgina Palffy. - London : DK, 2017 (A Penguin Random House Company). - 352 p. : ill.; tabs. ; photo. - (DK Books: "Big ideas simply explained"). - Index 344 p.- 352. p.
        ISBN 9780241239018.

 The Astronomy book / senior editor Victoria Hayworth-Dunne ; senior jacket designer Mark Cavanagh. - London : DK, 2017 (A Penguin Random House Company). - 352 p. : ill.; tabs. ; photo. - (DK Books: "Big ideas simply explained"). - Index 344 p.- 352. p.
        ISBN 9780241225936.