Jaunieguvumi februārī

Ziņa publicēta 05.03.2018
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2018.gada februāra mēnesī.

Lešinskis, Imants, 1931-1985.  Starp divām pasaulēm : kalpības gadi un citi raksti / Imants Lešinskis ; sastādījusi, rediģējusi un tulkojusi Ieva Lešinska ; Daigas Brinkmanes vāka mākslinieciskais noformējums. - [Rīga] : Domas spēks, 2017. - 429, [2] lpp. : 24.7cm x 17.8cm x 3cm.         ISBN 9789934870705.

Robertss, Gregorijs Deivids.  Kalna ēna : [romāns] / Gregorijs Deivids Robertss ; no angļu val. tulk. Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 941, [1] lpp.         2.grāmata.         ISBN 9789934073076.

Teilore, Lulū.  Salā sastingusī saule / Lulū Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Marta Tālmane ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2018. - 480 lpp.         ISBN 9789984358918.

Linka, Šarlote.  Izvēle / Šarlote Linka ; no vācu val. tulk. Inese Miesniece ; red. Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 431, [1] lpp.         ISBN 9789934068881.         Psiholoģiskās spriedzes proza, vācu.

Dreifelde, Ilze.  Likteņa loterija / Ilze Dreifelde ; Ineses Guras datorsalikums. - Rīga : Autorizdevums ; Sava grāmata, 2017. - 115 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [113.]-115. lpp. - Tas ir autores stāsts un dalīšanās pieredzē, kā 16 gadu garumā būt līdzās savam bērnam ar invaliditāti. Atziņas par fizisku, emocionālu un garīgu pieredzi līdzās hroniski slimam cilvēkam iegūs gan bērnu ar invaliditāti vecāki un radinieki, gan arī profesionāli dažādu palīdzības profesiju pārstāvji. Grāmatā Ilze dalās ne tikai ar personīgo, bet arī ar profesionālo pieredzi, kas gūta 17 gadu laikā strādājot gan psihologa, mākslas terapeites un supervizores privātpraksē, gan strādājot ar studentiem akadēmiskā mācību vidē.         ISBN 9789934552663.         Bērni ar speciālām vajadzībām. Bērni ar speciālām vajadzībām - Aprūpe. Bērni ar speciālām vajadzībām - Institucionālā aprūpe. Bērnu ar speciālām vajadzībām vecāki. Bērnu ar speciālām vajadzībām vecāki - Psiholoģija. Vecāki un bērns. Māte un bērns. Izdegšana (psiholoģija). Smags zaudējums - Psiholoģiskie aspekti. Institucionālā aprūpe.          Latvija.          Biogrāfijas.

Mālmeisters, Kārlis.  Kažēna atmiņas : Kurzemes piekrastē un melnās jūras ūdeņos / Kārlis Mālmeisters ; Lijas Kalniņas vāka grafiskais noformējums ; red. Liene Sobeļova. - Rīga : Jumava, 2018. - 415 lpp : fotogrāfijas. - Kažēna atmiņas. Kurzemes piekrastē un Melnās jūras ūdeņos. Bērnības un jaunības dienu atmiņas. 1. Pasaules kara laiks.         ISBN 9789934201905.

Fuko, Mišels.  Šī nav pīpe / Mišels Fuko ; Renē Magrita ilustrācijas ; [tulkotāja no franču valodas: Māra Rubene ; literārā redaktore Vineta Berga ; dizains: Anna Aizsilniece]. - [Rīga] : Latvijas Laikmektīgās mākslas centrs, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 96 lpp. : il. ; 18 cm. - (Tulkojumu sērija: Laikmetīgās mākslas centrs). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - Personvārdu rādītājs: 92.-96. lpp.         ISBN 9789934850967.         Māksla - Filozofija. Sirreālisms.

Kalnietis, Guntis, 1952-.  100 ārstniecības augu nerviem : psihohigiēna un fitoterapija / Guntis Kalnietis ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne ; par izdevumu atbild Veronika Lāce ; recenzents Dr.med. Jānis Vandāns. - Rīga : Sol Vita, [2018]. - 238, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 233.-[239.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 223.-226. lpp. - Šajā grāmatā autors vēlas aktualizēt garīgās veselības saglabāšanas un psihisko traucējumu profilakses jautājumus, no dažādām iespējām sīkāk aplūkojot fitoterapiju. Izdevums ir iecerēts kā pirmā rokasgrāmata latviešu valodā par stresa izraisītu neirotisku traucējumu profilaksi un ārstēšanu ar ārstniecības augiem. Ir aprakstīti vairāk nekā 100 augu, tie ir sakārtoti atbilstoši klīniskajai ainai, kā arī sniegta informācija par jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem psihiatriskajā fitoterapijā. Grāmata paredzēta ārstiem un psihologiem, kā arī fitoterapijas praktiķiem un katram cilvēkam, kas vēlas palīdzēt sev un tuviniekiem.         ISBN 9789984894799.         Ārstniecības augi. Ārstnieciskās vielas, augu. Neirozes - Ārstēšana. Trauksmes traucējumi - Ārstēšana. Disociatīvie traucējumi - Ārstēšana. Depresija, garīgā - Ārstēšana. Trauksmes traucējumi - Ārstēšana.          Receptes un receptūra.

Pīpiķis, Oskars.  Motociklista dienasgrāmata / Oskars Pīpiķis. - [Rīga] : Sava grāmata, [2017]. , ©2017. - 119, [1] lpp. ; 18 cm. - "Mēs ar močiem brauksim uz Magadanu!" – gada laikā šī frāze no absurda teikuma ir pārtapusi idejā, tad plānā un visbeidzot solījumā. Viens sapnis ir savedis kopā trīs atšķirīgus cilvēkus. O. Pīpiķis ar motociklu mēroja aptuveni 20 000 kilometru no Rīgas uz Tālo Austrumu pilsētu Magadanu, šķērsojot četras valstis un deviņas laika joslas un pārvarot visizaicinošākos dabas apstākļus. Autors vēlējās sajust un izprast to, kas parasti paliek aiz skaistiem ceļojumu aprakstiem un fotogrāfijām, gūt atziņas dzīvei un salīdzināt iepriekš izsapņoto ar ceļā piedzīvoto, pārbaudīt, ko patiesībā nozīmē piepildīt sapni un vai tas ir izdarāms pilnībā.         ISBN 9789934552649.         Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Dienasgrāmatu proza.

 Sirdsmieru meklējot : svēto lūgšanas / sastādītāja Raimonda Strode ; red. Kristīne Saukuma ; Paula Kļaviņa priekšvārds. - Rīga : Jumava, 2018. - 125, [3] lpp. - Gramatiņā apkopotas Svēto lūgšanas, kurās staro mīlestība un uzticība, paļāvība un sirdsmiers. Jo Viņš, kas mums devis lūgšanu, mūs ļoti labi pazīst un mīl. Viņš zina, ko vēlas mums dot.         ISBN 9789934201738.

Pancs, Arkādijs.  Sarunas par mīlestību / Arkādijs Pancs, Gaļina Panca-Zaiceva ; no krievu val. tulk. Gunita Mežule ; red. Oļesja Burkevica ; Aigara Truhina dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 159, [1] lpp.         ISBN 9789934073526.

Friks, Tims.  Dziļā atmošanās : atmosties garīgi, aptver, ka viss ir vienots, un novērtē savu individualitāte / Tims Friks ; no angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans ; atbildīgā redaktore marija Leščinska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - [Rīga] : Jumava, 2017. - 181, [3] lpp. - Filozofa Tima Frika grāmata palīdzēs garīgi atmosties, aptvert, ka viss ir vienots un patiesi novērtēt savu individualitāti.         ISBN 9789934201936.

Balode, Gita.  Pirts zinības / Gita Balode. - Rīga : Jumava, 2018. - 127, [1] lpp. - Prakstiski par visu, kas saistīts ar pirti - pirts slotas, piršu veidi, pirtis dažādos Latvijas novados u.c.         ISBN 9789934201776.         Pirtis - Veselības aspekti. Pirts paražas.          Latvija.

Čaks, Aleksandrs, 1901-1950.  Uzburt mīlestību : The Enchantment of love / Aleksandrs Čaks ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Antra Medne ; tulkotāja Bitīte Vinklers ; māksliniece Irēna Ansava. - Rīga : Jumava, 2018. - 96 lpp.         ISBN 9789934572012.

Auziņš, Arnolds.  Mīlestības mācība / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 214, [2] lpp. - Pazīstama skolotāja man uzticēja savu dienasgrāmatu ar novēlējumu pēc viņas aiziešanas mūžībā uzrakstīt romānu. Tagad tas ir noticis. Romānā attēlota skola padomju laikā, par kuru jaunā paaudze neko nezina. Mūsdienās daudz strīdās par izglītības saturu, bet jau toreiz labākajiem pedagogiem bija skaidrs, ka svarīgākais priekšmets stundu sarakstā nav - Mīlestības mācība. Interesanti uzzināt, kā galvenā varone Luize Zariņa tiek galā ar palaidņiem. Par spīti grūtībām, priekšnieku stulbumam un kolēģu nenovīdībai viņa iemāca bērniem mīlēt Dzimteni, dzīvi un cilvēkus.         ISBN 9789934201769.

Didjēlorāns, Žans Pols.  Lasītājs vilcienā 6.27 / Žans Pols Didjēlorāns ; no franču val. tulk. Ilze Fogele ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 155, [1] lpp.         ISBN 9789934071850.

 Pulkvedis Oskars Kalpaks : veltījums Latvijas simtgadei / sastādītājs Kārlis Dambītis ; mākslinieks Gunārs Vīķelis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Sandra Krēķe ; priekšvārds: Oskars Grīgs. - Rīga : Jumava, [2018]. , ©2018. - 230, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Varoņu grāmata). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Autori: Jānis Bankavs, Artūrs Kroders, Aleksandrs Kociņš, Jānis Aleksandrs Liberts, Gustavs Reinholds, Anna Rūman-Kēniņa, Jānis Skujiņš, Jānis Ķīselis, Kārlis Goppers, Edvarts Virza, Andrejs Iksens, Jānis Blūms, Ēvalds Mugurēvičs, Kārlis Dambītis, Kaiva Krastiņa, Juris Visockis, Edīte Zaube, Roberts Sipenieks, Aivars Tērauds, Valerians Supe, Dzintars Strauts. . - Grāmatā izmantotas Latvijas Kara muzeja un Latvijas Okupācijas muzeja fotogrāfijas. . - "Uz 1. vāka pulkveža Oskara Kalpaka portrets. Retušēts attēls, pirmpublicēts grāmatā "Kalpaka bataljons" (Latvijas Kara muzejs)"--Titullapas otrā pusē.         ISBN 9789934202001.         Latvija - Bruņotie spēki - Virsnieki.          Biogrāfijas.

Linde, Māris.  Sāgas III / Māris Linde. - Rīga : Sava Grāmata, 2017. - 401 lpp. - (Bibliotheca Lindana ; XVI).         3.grāmata.         ISBN 9789934552717.

Bondū, Anna Lora.  Padejosim? / Anna Lora Bondū, Žans Klods Murlevā ; no franču val. tulk. Inese Pētersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 250, [1] lpp.         ISBN 9789934065606.

Peters, Jānis, 1939-.  Rudenskura spogulī : Vintāža / Jānis Peters ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Jāņa Brenča foto. - Rīga : Jumava, 2017. - 134, [2] lpp. - Dzeja un daži dziesmās dzirdēti dzejoļi.         ISBN 9789934201929.

 Līgsmības koki / sastādītāja Anta Rugāte ; zinātniskās recenzentes Anna Stafecka un Janīna Kursīte ; vāka mākslinieciskā noformējuma autors Rolands Krutovs ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska ; literārā redaktore Sarmīte Medne ; maketētāja Margarita Stoka. - Rīga : Jumava, 2017. - 175, [1] lpp. - Antas Rugātes sastādītā monogrāfija par ievērojamo keramiķi, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku Polikarpu Čerņavski (1923–1997) un mākslas zinātnieci Veroniku Kučinsku (1929–2016) ir būtisks liecinājums par divām Latvijas kultūras vēsturē nozīmīgām personībām.         ISBN 9789934210228.

Druss, Gertruda.  Svētās grēcinieces dienasgrāmata / Geratruda Druss ; no krievu val. tulk. Dainis Ignats ; Emīla Garjāņa vāka noformējums ; atb. red. kristīne Saukuma. - Rīga : Jumava, 2018. - 237, [2] lpp.         ISBN 9789934201998.

   Railija, Lūsinda.  Olīvkoks / Lūsinda Railija ; no angļu val. tulk. Ligita Lanceniece ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 445, [1] lpp.         ISBN 9789934071171.

Robertss, Gregorijs Deivids.  Kalna ēna : [romāns] / Gregorijs Deivids Robertss ; no angļu val. tulk. Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 941, [1] lpp.         2.grāmata.         ISBN 9789934073076.

Linka, Šarlote.  Izvēle / Šarlote Linka ; no vācu val. tulk. Inese Miesniece ; red. Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 431, [1] lpp.         ISBN 9789934068881.         Psiholoģiskās spriedzes proza, vācu.

Račs, Guntars, 1965-.  365 : dzejoļi / Guntars Račs ; Guntara Ošenieka grāmatas dizains un datorsalikums ; Aigas Rēdmanes foto. - Rīga : MicRec izdevniecība, 2018. - 191, [1] lpp. : il.         2.daļa.         ISBN 9789934873409.

Mūrniece, Linda, 1970-.  Gandrīz dienasgrāmata / Linda Mūrniece ; tekstu sakārtojusi Solvita Velde ; Aigara Truhina dizains un makets ; Edija Pālēna, Mārtiņa Zilgalvja un Aigara Truhina foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 127, [1] lpp.         ISBN 9789934074899.

   Orinska, Ginta.  Ienaidnieki / Ginta Orinska ; Nataļjas Kugajevskas vāka māksl. noform.; il. Toms Kalniņš. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 222, (2) lpp; il. - (Lata romāns).         ISBN 9789934154041.

Puče, Armands, 1968-.  Kurtizānes apakšveļa / Armands Puče ; mākslinieks Edgars Švanks ; lit. redaktore Antra Rēķe ; vāka foto : Elizabete Puče. - Rīga : Armands Puče ; Mediju nams, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 352 lpp.         ISBN 9789984756134.

Avotiņa, Daina, 1926-.  Liktenim tīk pajokot / Daina Avotiņa ; red. Dzintra Zālīte ; Melānijas Vilkas ilustrācijas ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 234, [5 lpp. - (Lata romāns).         ISBN 9789934154133.

 Gribu būt tētis : Mēs gribam, lai Latvijā dzimtu vairāk un veseli bērni! / medicīniskā redaktore Vija Veisa ; literārā redaktore Gunita Arnava ; dizaina māksliniece Linda Rozenšteina. - Rīga : Roche Latvija, 2017. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 85, [4] lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 21 cm. - Grāmatā ir apkopota noderīga informācija, kas palīdzēs topošajiem tētiem aktīvāk iesaistīties grūtniecības, dzemdību un mazuļa aprūpes procesā, turklāt tajā ir ietvertas arī intervijas ar Latvijā pazīstamiem tētiem, ļaujot lasītājam caur konkrētiem dzīves stāstiem uzzināt, ko vīrietim nozīmē kļūt par tēvu. Savā tētu pieredzē dalījušies: Raimonds Bergmanis, Kaspars Simanovičs, Jānis Holšteins-Upmanis, Jānis Sprukts, Kaspars Zlidnis, Haralds Plaudis, Gatis Kokins. - Rakstu autori: Daiga Baranovska, Juris Ērenpreiss, Jurijs Fiļins, Vita Kalniņa, Sandra Lase, Dina Ceple, Ilze Kuduliņa, Jekaterina Bovtramoviča. . - "Mēs gribam, lai Latvijā dzimtu vairāk un veseli bērni!"--Titullapā.         ISBN 9789934193033.         Tēva stāvoklis. Tēvs un zīdainis. Tēvs un bērns. Tēvi - Psiholoģija. Vīrieši - Veselība un higiēna. Grūtniecība - Psiholoģiskie aspekti. Dzemdības - Psiholoģiskie aspekti. Tēva stāvoklis - Citāti, aforismi utt. Ģimenes pabalsti - Latvija.          Latvija.

Urbanovičs, Jānis, 1959-.  Kā dibināja Latviju. 1917 : kongress Rēzeknē, ar kuru aizsākās Latvijas Republikas vēsture / Jānis Urbanovičs ; priekšvārda autori: Jānis Streičs, Pēteris Keišs, Māra Nizinska ; noformējums: Maksims Borodajenko. - [Rīga] : Baltijas Forums, 2017. - 160, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 157. lpp. - J. Urbanovičs grāmatā stāsta par Latgales latviešu kongresu Rēzeknē 1917. gadā. Tas kļuva par pirmo soli neatkarīgas Latvijas izveidē un šī kongresa lēmums par Latgales apvienošanos ar Kurzemi un Vidzemi bija pamats turpmākajai Latvijas valstiskuma izveidošanai. Kongresa delegāti apzinājās savu milzīgo atbildību - to, ka tieši šajā vietā, šajā dienā un šajā stundā izšķiras visu latgaliešu un visu Latvijas iedzīvotāju liktenis. - Nosaukums izdevumam krievu valodā: Как создавали Латвию. 1917. . - Nosaukums izdevumam latgaļu valodā: Kai dybynōja Latviju. 1917.         ISBN 9789934828966.         Latgale (Latvija) - Vēsture. Latvija - Vēsture - 1914-1918. Vitebskas guberņa (Krievija) - Vēsture.

   Otra puse.  Labākās dziesmas [notis] : notis : vārdi / Otra puse (mūzikas grupa) ; ievada autore Daiga Māzvērsīte. - Rīga : Otra puse, 2017. - [61] lpp. : notis + 2 CD. - Pielikumā: 2 CD.         ISBN 9790900506504.

Zeidenštrikere, Īrisa.  Laimes rokasgrāmata : apmierināts darbā, laimīgāks dzīvē / Īrisa Zeidenštrikere ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; maketētāja Daina Vīķele. - Rīga : Jumava, 2017. - 119 lpp.         ISBN 9789934201523.

Tidriķe, Laura, 1974-.  Uz skolu ar prieku, mājup - ar labām sekmēm : Kā Baha ziedu terapija palīdz risināt mācību grūtības / Laura Tidriķe ; fotogrāfs Džulians Barnards ; vāka dizains Matīss Zvaigzne ; literārā redaktore un korektore Ingrīda Sjomkāne. - Rīga : Ziedu terapija, 2018. - 67 lpp.         ISBN 9789934870118.

Iveta Harija meita, 1979-.  Vīna meditācija sievietei : patiess stāsts / Iveta Harija meita ; redaktore Gundega Blumberga ; grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska ; Iveta Pavziniuka, teksts ; Aivara Vilipsona grafika. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. , ©2018. - 151, [8] lpp. ; 21 cm. - Vāku noformējumā izmantota Aivara Vilipsōna grafika.         ISBN 9789934546518.         Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Depresija, sieviešu. Alkoholisms.

Metjūss, Endrū.  Seko savai sirdsbalsij : dzīvo un strādā ar mērķapziņu / Endrū Metjūss ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers ; redaktors Valdis Zoldners ; literārās redaktores Ilze Kļepikova, Dina Poriņa. - [Rīga] : Zoldnera izdevniecība, [2018]. - 160 lpp.         ISBN 9789934845161.

Stenlijs, Pols D.  Mentorings : attiecības, kas veicina izaugsmi / Pols D. Stenlijs ; Dž. Roberts Klintons ; tulkojusi Vēsma Sandberga ; māksliniece Dārta Hofmane ; redaktore Līva Fokrote. - Rīga : Baltijas Pastorālais institūts, 2017. - 223 lpp. - (BPI bibliotēka).         ISBN 9789934193194.

Назарова, Валентина(Валентина Вадимовна).  Девушка с плеером : [роман] / Валентина Назарова. - Москва : АСТ, 2016. - 383 с. - (Виноваты звезды). - 18+.         ISBN 9785170968558.

Reizenbergs, Inguss, 1982-.  Rīgas kokteiļi : Riga Cocktails / Ingus Reizenbergs, Andris Reizenbergs ; fotogrāfs Andrejs Zavadskis ; ilustrāciju autore Laura Pole ; teksta autore Marta Kukarāne ; tulkotāja angļu valodā Madara Rudzīte. - [Jūrmala] : Lienītes Vilnītes izdevniecība, 2017. , ©2017. - 238, [1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - Ingusa un Andra Reizenbergu grāmata "Rīgas kokteiļi" – vienkārši, trāpīgi un garšīgi, no pasaules klasikas līdz inovatīviem garšu meklējumiem. Cik daudzpusīga ir Rīga un tās cilvēki, tik dažādi ir arī šīs pilsētas kokteiļi. Tāpēc grāmata ļaus piedzīvot galvaspilsētas spilgtākās un labākās garšu kombinācijas ikvienam, kas gatavs apgūt dažas pavisam vienkāršas kokteiļzinību lietas, lai pagatavotu satriecošu dzērienu sev un draugiem. Un atslēgas vārdam ne vienmēr ir jābūt "bārs", noķert īpašās garšas sajūtas var arī intīmākā atmosfērā – mājās kopā ar savējiem, romantiskā divvientulībā vai saviesīgā ballītē, kur par dzērienu pagatavotāju var kļūt ikviens no mums, meklējot un atrodot izcilākās mūsdienu kokteiļu garšas. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.         ISBN 9789934856747.         Kokteiļi. Bezalkoholiskie kokteiļi. Alkoholiskie dzērieni.          Rīga (Latvija).          Receptes.

Albertalli, Becky.  Love, Simon / Becky Albertalli. - London : Penguin books, 2017. - 303, [39] lpp.         ISBN 9780241330135.

Nesbo, Jo.  The snowman / Jo Nesbo ; translated by Don Barlett. - UK : Penguin Random House, 2017. - 550, [16] p.         ISBN 9781784704759.

Hogan, Ruth.  The Keeper of Lost Things / Ruth Hogan. - Great britain : Two Roads, 2017. - 309, [2] p.         ISBN 9781473635487.

Maas, Sarah J.  Tower of dawn / Sarah J. Maas. - London : Bloomsbury, 2017. - 664 p.         ISBN 9781408887974.

   Avotiņa, Daina, 1926-.  Likteņmezgli / Daina Avotiņa ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2017. - 236, [1] lpp. ; 21 cm. - D. Avotiņas romāna pamatā ir aizraujošs un reizē lirisks konkrēta cilvēka dzīves un attiecību stāsts uz dramatisku laikmeta notikumu fona. 1938. gada pavasaris bija tāds pats kā visi pavasari – daudziem pilns ar gaišām cerībām, dažam arī ar šaubām un neziņu. Bija pienākusi romāna galvenā varoņa Pētera Silpura lauksaimniecības skolas pabeigšanas diena, no kuras viņš tik daudz bija gaidījis un cerējis. Bija licies – viņš pabeigs šo skolu, un tad tikai sāksies īstā dzīve. Par šeit gūtajām zināšanām Pēteris bija maksājis ar savu darbu. Arī ar mātes un tēva sagādātu skolasnaudu. Te viņiem mācīja, ka Latvijas zeme ir zemnieku zeme. Svēta zeme. Maizes audzētāja. Tautas spēks. No skolas aizgājušiem, viņiem tā būs jākopj un jāmīl. Vai arī viņam – Pēterim Silpuram?.         ISBN 9789934072253.         Latviešu romāni.

Druss, Gertruda.  Svētās grēcinieces dienasgrāmata / Geratruda Druss ; no krievu val. tulk. Dainis Ignats ; Emīla Garjāņa vāka noformējums ; atb. red. kristīne Saukuma. - Rīga : Jumava, 2018. - 237, [2] lpp.         ISBN 9789934201998.

Dikērs, Žoels.  Baltimori / Žoels Dikērs ; no franču valodas tulk. Inese Pētersone ; ed. Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 491, [4] lpp.         ISBN 9789934072604.         Psiholoģiskās spriedzes proza, šveiciešu (franču valoda).

Ratinīka, Iveta, 1978-.  Tikko & tikai / Iveta Ratinīka ; red. Ingmāra Balode. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 95 nenumurētas lpp.         ISBN 9789934074288.

Pērvisa, Kārina.  Bērns jaunā ģimenē / Kārina Pērvisa, Deivids Kross, Vendija L. Sanšaina ; tulkojums, Sintija Zariņa ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 288 lpp. : tabulas. - Atsauces un avoti 267.lpp.- 282.lpp.         ISBN 9789934072833.

   Zālīte, Māra, 1952-.  Paradīzes putni / Māra Zālīte ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. , 2018. - 310, [1] lpp. ; 22 cm. - Māras Zālītes autobiogrāfiskais romāns "Pieci pirksti" (2013), ieguvis ne tikai plašu lasītāju, bet arī profesionāļu atzinību. Māra Zālīte saņēmusi gan Lielo lasītāju balvu, gan Latvijas literatūras gada balvu. Autore bija solījusi turpinājumu. Nu šis brīdis ir pienācis - lasītāji saņem romāna "Pieci pirksti" otro grāmatu "Paradīzes putni". Jaunā prozas darba grodā dramaturģija un precīzās poētiskās detaļas spilgti un nepielūdzami tēlo aprakstīto laikposmu, kas desmitgadīgajai Laurai ir vienīgā realitāte, kurā augt, pieaugt un meklēt patiesību. - Romāna "Pieci pirksti" otrā grāmata.         2. grāmata.         ISBN 9789934546501.         Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Burdo, Olivjē.  Gaidot Bodžanglu : romāns / Olivjē Burdo ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite ; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 134 lpp. ; 21 cm. - Vāka noformējumam izmantoti Karinē Paronjancas-Mamirovas gleznas "Pilnmēness ar vērsi un vāzi" fragmenti.         ISBN 9789984236742. . - ISBN 9789983236742(atcelts).         Franču romāni.

Tirzītis, Gunārs.  Livonijas saulriets / Gunārs Tirzītis ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Agra Liepiņa ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : AS "Latvijas Mediji", 2018. - 206, [2] lpp : ilustrācijas. - (Lata Romāns ; 2(224).         ISBN 9789934154331.

Irbe, Anastasija.  Bērns runāt mācās ģimenē / Anastasija Irbe, Sarma Lindenberga ; vāka foto, dizains, datorgrafika un zīmējumi Rudīte Kravale. - Trešais papildināts izdevums. - Rīga : RaKa, 2017. - 243 lpp. : il. ; 23 cm.         ISBN 9789984463711.         Bērna audzināšana. Valodas apguve. Vecāki un bērns. Bērni - Veselība un higiēna.

Konelijs, Maikls.  Liesmojošā istaba : kriminālromāns / Maikls Konelijs ; redaktore Liene Akmens ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2018. - Silakrogs : PNB Print. , 2018. - 431, [1] lpp. ; 21 cm.         ISBN 9789984358901.         Detektīvromāni, amerikāņu.

Marijs, Duglass.  Eiropas dīvainā nāve : imigrācija, identitāte, islams / Duglass Marijs ; tulkojums Valters Grīviņš. - Rīga : Apvārsnis, 2018. - 332, [3] lpp. - Vēres: 316 lpp.-332.lpp.         Grāmatā autors vēstī par nekontrolēto imigrāciju, neizdevušos multikulturālismu, sistēmisku neticību pašiem sev, kulturālu pašnāvību un negodīgiem, liekulīgiem politiķiem.         ISBN 9789934870927.

Šklovskis, Viktors.  Sentimentāls ceļojums : atmiņas 1917-1922 / Viktors Šklovskis ; no krievu valodas tulkojis Edvīns Raups ; Dr. hist. Jura Ciganova priekšvārds. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 367, [1] lpp. : fotogrāfijas 8 lpp.         ISBN 9789984236681.

Hiekapelto, Kati.  Kolibri / Kati Hiekapelto ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 397, [1] lpp. - (Latvijas Mediji. Detektīvs). - Ungāru izcelsmes izmeklētāja Anna Fekete, uzsākot dienestu somu policijā, saskaras ar smagu un šķietami neatrisināmu uzdevumu - vairāku slepkavību izmeklēšanu. Turklāt visu sarežģī arī Annas vecākā kolēģa un pārinieka Esko rasistiskās piezīmes. Paralēli Annai jāiesaistās imigrantu ģimenes paaudžu konfliktā, kas atsauc atmiņā pašas bērnību Dienvidslāvijā.         ISBN 9789934154270.         DETEKTĪVI.

 Citrons : veselībai, uzturā, kosmētikā, majsaimniecībā / Sastādījusi Aina Cebura, Lilijas Rimcānes māksl. noformējums ; red. Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2018. - 99, [3] lpp.         ISBN 9789934534676.

Sīmane, Ieva.  Svētlaimes medniece / Ieva Sīmane ; Artūra Zariņa vāka dizains ; red. linda Stauža. - Rīga : kontinents, 2018. - 261, [3] lpp.         ISBN 9789984358932.

Aleksijeviča, Svetlana.  Sievietes karā : noklusētās vēstures liecības / Svetlana Aleksijeviča ; red. Jūlija Dibovska ; no krievu val. tulk. Lāse Vilka. - Rīga : Latvijas mediji, 2018. - 319, [1] lpp.         ISBN 9789934154379.

   Danino, Mali.  Trenē savu bērnu panākumiem : Rokasgrāmata vecākiem, kuru bērniem ir mācīšanās traucējumi un UDHS / Mali Danino ; līdzautore Sivan Haft-Naftali. - Izraēla : Conteto De Semrik, 2012. - 302 lpp : Tabulas, ilustrācijas.         ISBN 9789655501155.

Mariņina, Aleksandra.  Ļaujiet vaļu bendem : [romāns] / Aleksandra Mariņina; no krievu val. tulk. I. Linde. - Rīga : Tapals, 1999. - 418, [1] lpp.         ISBN 998457749X. . - ISBN 9789984577494.

Zīle, Monika.  Mana mīļākā nams : romāns / Monika Zīle ; māksl. Māra Rikmane ; aut. pēcv. - Rīga : Lauku Avīze, 2005. - 255, [1] lpp. : il., [1] lp. ģīm. - (Lata romāns). - Bibliogr.: 253.lpp.         ISBN 9984542661. . - ISBN 9789984542669.

Potindžers, Stens.  Boss : [romāns] / Stens Potindžers ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2006. - 427, [1] lpp.         ISBN 9984352021. . - ISBN 9789984352022.

Freidbergs, Frenks.  Liktenīgā cigarete : romāns / Frenks Freidbergs ; tulk. Ilze Aizderdze ; red. Inese Pundiņa ; māksl. Andris Nikolajevs. - Rīga : Iljus, 1997 (v/u "Talsu tipogrāfija"). - 367 lpp. : ģīm. ; 20 cm. - (Krimi). - Oriģ. nos.: GASP! / by Frank Freudberg.         ISBN 9984522911 (ies.).

Gilmors, H.B.  Liktenīgais piedzīvojums : kriminālromāni / H.B.Gilmors ; R.Rendela. Kāds melo, kāds mirst. - Rīga : Iljus, 1995. - 288 lpp. - (Krimi).         ISBN 9984522857.

Донцова, Дарья.  Три мешка хитростей : роман из сериала "Виола Тараканова. В мире преступных страстей" / Дарья Аркадьевна Донцова. - Москва : ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. - 379, [1] с. - (Иронический детектив). - Ох, не доведет до хорошего моя доброта!. Но ко мне как магнитом притягиваются различные преступления. Вот и на этот раз стоило только поговорить с незнакомой девушкой, как через несколько минут ее машина вместе с владелицей просто-таки взлетела на воздух! Перед смертью Полина Леонова успела рассказать, что дома ее ждет парализованная сестра. Я, конечно же, помчалась к Полине домой, но дверь оказалась открытой, а сама квартира пустой. Тут и раздался телефонный звонок. Неизвестный, явно спутав меня с Леоновой, сообщил, что Настя похищена, а в обмен на ее жизнь я должна вернуть то, что взяла. Не могу же я, Виола Тараканова, бросить несчастную сироту. Да, ну и в историю я влипла!.         Содержание: Три мешка хитростей ; Чудовище без красавицы (главы из новогоромана).         ISBN 5040087896. . - ISBN 9785040087891.

Salgrāve, Iveta, 1965-.  Kaut ko padarīt : romāns / Iveta Salgrāve ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Andras Otto-Hvoinskas ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - Rēzekne : Latgales druka. , 2018. - 184, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 1 (223). - Laurai un Jurim ir saskanīga ģimene. Juris vēlas sievu redzēt skaistu un atpūtušos. Laura gatavo vīram maltītes, pavada viņu biznesa vakariņās, reizi mēnesī pārbauda biroja rēķinus un sapņo par bērnu. Juris nevēlas bērnus. Kādu rītu pēc strīda Juris dodas uz darbu, novēlējis Laurai kaut ko padarīt, un "kaut kā padarīšana" sākas. Viņa atrod vecās džinsu bikses un ādas jaku, dodas uz pilsētas centru, kur tiek ierauta 13. janvāra Bruģa revolūcijas notikumos. Doma laukumā Laura iepazīstas ar Armandu, kurš ir nepilngadīgs jauneklis. Sākas Armanda un Lauras draudzība. - Ziņas par autori: uz vāka atloka.         ISBN 9789934154287.         Latviešu romāni.

Tirzītis, Gunārs.  Livonijas saulriets / Gunārs Tirzītis ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Agra Liepiņa ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : AS "Latvijas Mediji", 2018. - 206, [2] lpp : ilustrācijas. - (Lata Romāns ; 2(224).         ISBN 9789934154331.

Донцова, Дарья.  Дантисты тоже плачут : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 1999. - 426 с. - (Иронический детектив).         ISBN 9785040040360. . - ISBN 5040040369.         DETEKTĪVI.

   Hiekapelto, Kati.  Kolibri / Kati Hiekapelto ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 397, [1] lpp. - (Latvijas Mediji. Detektīvs). - Ungāru izcelsmes izmeklētāja Anna Fekete, uzsākot dienestu somu policijā, saskaras ar smagu un šķietami neatrisināmu uzdevumu - vairāku slepkavību izmeklēšanu. Turklāt visu sarežģī arī Annas vecākā kolēģa un pārinieka Esko rasistiskās piezīmes. Paralēli Annai jāiesaistās imigrantu ģimenes paaudžu konfliktā, kas atsauc atmiņā pašas bērnību Dienvidslāvijā.         ISBN 9789934154270.         DETEKTĪVI.

Račko, Karīna.  Debesis pelnos : romāns / Karīna Račko ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 526 lpp. ; 21 cm. - Sadegt mīlestībā – visskaistāk tas šķiet tieši neskartām sirdīm, kuras vēl ne reizi nav plosījušas jūtu uguns radītās sāpes. Mostoties jūtām, Vanesa un Stefans ir spiesti pārvērtēt visu, kam viņi iepriekš ticējuši, taču ugunīgu kaislību un intrigu mutuļos tuvībā rastās debesis draud pārvērsties pelnos... Kāpēc ir cilvēki, kuri slīd mums garām, tiecoties pretī, tomēr nekādi nespēj aizsniegt, un ir tādi, kuriem izdodas ne tikai pieskarties, bet arī pakļūt zem ādas, izplatīties asinsritē, caururbt visu dziļāko būtību, sirdi un dvēseli ieskaitoti.         ISBN 9789934074448.         Latviešu romāni.

Bakmans, Frēdriks.  Te bija Brita Marija / Frēdriks Bakmans ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : SIA "Jāņa Rozes apgāds", 2018. - 301, [1] lpp.         ISBN 9789984236797.

Vanaga, Melānija, 1905-1997.  Dvēseļu pulcēšana : [Kultūrvēst. epopeja] / Melānija Vanaga ; atb. red. Liene Soboļeva ; Aijas Andžānes mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 288 lpp. : il.         4. daļa. Dziesmu vara.         Saturā: "Kur tev bija prāts!".- Pie Universitātes sliekšņa.- Tiesībnieku mācībās spēks.- Rīga - Sermuļi.- Latvija pārkāpj robežas.-Iedziedājos Dziesmuvarā.- Jaunības vārtos u.c.         ISBN 9789934201783.

Jansone, Astrīda, 1930-.  Labie ļaudis / Astrīda Jansone ; redaktori: Ināra Krūmiņa, Oskars Lapsiņš ; datorgrafika Arta Muceniece. - Rīga : Vītolu fonds, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 348, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - Pirms dažiem gadiem Astrīda Jansone sāka pulcēt atmiņu stāstus no visas pasaules, lai tos saglabātu nākamajām paaudzēm. Viņa apkopoja daļu Vītolu fonda ziedotāju dzīvesstāstu - citus, tepat Latvijā, citus - pāri okeānam atlidojušus. Kopā grāmatā "Labie ļaudis" ietverti 44 atmiņu stāsti no Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Zviedrijas, Anglijas, Vācijas un Latvijas. Visi stāsti iesākas līdzīgi - ar vārdiem: "Es piedzimu Latvijā..." Grāmatā ir daudz mīlestības - pret cilvēkiem, pret savu zemi - savu Latviju. Un vēl - nesalaužama ticība jauniešiem, mūsu zemes nākotnei. Grāmata ir Astrīdas Jansones dāvana Latvijas Republikas simtgadē un Vītolu fonda 15. jubilejas gadā.         ISBN 9789934841651.         Ziedotāji. Latvieši - Ārvalstis. Finansiāls atbalsts audzēkņiem un studentiem.          Latvija.          Biogrāfijas.

Bergoljo, Horhe Mario.  Pazemības ceļš / Bergoljo, Horhe Mario ; no spāņu valodas tulkojis Ēvalds Ikaunieks ; no angļu valodas tulkojusi Astra Feldmane ; teoloģiskie konsultanti Andris Kravalis, Andris Marija Jerumanis ; māksliniece Laura Feldberga, literārā redaktore Astra Feldmane. - [Rīga] : KALARaksti, 2018. - 114, [3] lpp.         . Korupcija un grēks.         ISBN 9789984871653.

   Račko, Karīna.  Debesis pelnos : romāns / Karīna Račko ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 526 lpp. ; 21 cm. - Sadegt mīlestībā – visskaistāk tas šķiet tieši neskartām sirdīm, kuras vēl ne reizi nav plosījušas jūtu uguns radītās sāpes. Mostoties jūtām, Vanesa un Stefans ir spiesti pārvērtēt visu, kam viņi iepriekš ticējuši, taču ugunīgu kaislību un intrigu mutuļos tuvībā rastās debesis draud pārvērsties pelnos... Kāpēc ir cilvēki, kuri slīd mums garām, tiecoties pretī, tomēr nekādi nespēj aizsniegt, un ir tādi, kuriem izdodas ne tikai pieskarties, bet arī pakļūt zem ādas, izplatīties asinsritē, caururbt visu dziļāko būtību, sirdi un dvēseli ieskaitoti.         ISBN 9789934074448.         Latviešu romāni.

Avotiņa, Daina, 1926-.  Tāds laimīgs cilvēks / Daina Avotiņa ; red. Daina Grūbe ; vāka dizains: Arnis Kilbloks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 237, [1] lpp.         ISBN 9789934073854.

Eskenss, Alens.  Dzīve, kuru aprokam / Alens Eskenss ; no angļu val. tulk. Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāķa dizains ; red. Margarita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 300, [2] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).         ISBN 9789934071157.         Detektīvromāni, amerikāņu.

Nesbē, Jū.  Slāpes / Jū Nesbē ; no norvēģu val. tulk. Ilmārs Briška ; red. Iveta Polkmane ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 510, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).         ISBN 9789934073090.         Detektīvromāni, norvēģu.

Šaramona, Šalila.  Čakru rokasgrāmata : blokāžu rašanās čakrās, čakru attīrīšanas metodes un vingrojumi ķermenim, seksualitāte un čakras / Šalila Šaramona, Bodo J. Baginskis ; redaktore Inese Miesniece ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Veide. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 222, [2] lpp. : il., tab. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Das Chakra Handbuch.         ISBN 9789934035500.         Čakras - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

   Sārnis, Juris, 1932-.  No Cesvaines līdz Siguldai : pārdomu mirkļi / Juris Sārnis ; redaktore Sanita Dāboliņa ; māksliniece Linda Prātniece ; Sanitas Dāboliņas un Pētera Veģa fotogrāfijas. - [Cesvaine] : Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība, [2017]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2017. - 97, [1] lpp : ilustrācijas ; 22 cm. - Ziņas par autoru: 96.-97. lpp.         ISBN 9789934872204.         Latviešu dzeja. Latviešu proza.          Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija) - Albumi. Sigulda (Siguldas novads, Latvija) - Albumi.

Eliota, Roza.  Apzinātības elpa : kā elpošana var iemācīt dzīvot apzināti / Roza Eliota ; tulkojums: Lilija Berzinska ; redaktore Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 175 lpp. : ilustrācijas. - Tulkots no angļu valodas.         ISBN 9789934072444.         Elpošanas vingrinājumi - Izmantošana terapijā. Garīgā dzīve - Budisms. Apzinātība (psiholoģija).

Debors, Gijs.  Izrādes sabiedrība / Gijs Debors ; tulkotāja no franču valodas Astra Skrābane ; redaktors Arturs Hansons ; dizains: Anna Aizsilniece. - [Rīga] : Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 133, [3] lpp. ; 18 cm. - (Tulkojumu sērija (Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs). - Personvārdu rādītājs: 131.-133. lpp. . - Ziņas par autoru: 120.-130. lpp.         Ietverts Kirila Kobrina pēcvārds "Ar pudeli un pret visiem" par Gija Debora filozofiju un darbiem.         ISBN 9789934862922.         Sociālās zinātnes - Filozofija. Sociālā stratifikācija. Sociālās šķiras. Proletariāts. Kultūra. Sociālā psiholoģija.

Paegle, Ed.  Latviešu tautasmāksla : īss vēsturisks pārskats / Ed. Paegle. - Atkārtots izdevums 2018. gadā. (pirmizdevums 193.gadā.). - [Rīga] : [b.i.], 2018. - 37, [LV] lpp. : ill.         ISBN 9789934858178.

Ķaune, N.  Leišu un poļu laikmets Livonijā / N. Ķaune. - Atkārtots izdevums 2018. gadā, pārsvarā nemainot tā laika rakstību (pirmizdevums 1936.g.). - [Rīga] : [b.i.], 2018. - 95 [1] lpp.         ISBN 9789934858161.

Pārksa, Adele.  Svešinieks manās mājās / Adele Pārksa ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa, Artura Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2018. - 474, [6] lpp.         ISBN 9789984358949.

Danilāns, Anatolijs.  dzīvo priecīgs un vesels : Profesora Danilāna ceļa zīmes / Anatolijs Danilāns ; Gunāra Vīķeļa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā red. Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018. - 243, [5] lpp : ilustrācijas, foto.         ISBN 9789934201943.

Grigulis, Kārlis, 1884-1972.  Putnu grāmata / Kārlis Grigulis ; redaktors Gints Tenbergs ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Sagatavota pēc LVI 1964. gada izdevuma. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 235, [4] lpp. : ilustrācijas.         ISBN 9789934061370.