Jaunieguvumi martā

Ziņa publicēta 06.04.2018
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2018.gada marta mēnesī.

Račko, Karīna.  Debesis pelnos : romāns / Karīna Račko ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 526 lpp. ; 21 cm. - Sadegt mīlestībā – visskaistāk tas šķiet tieši neskartām sirdīm, kuras vēl ne reizi nav plosījušas jūtu uguns radītās sāpes. Mostoties jūtām, Vanesa un Stefans ir spiesti pārvērtēt visu, kam viņi iepriekš ticējuši, taču ugunīgu kaislību un intrigu mutuļos tuvībā rastās debesis draud pārvērsties pelnos... Kāpēc ir cilvēki, kuri slīd mums garām, tiecoties pretī, tomēr nekādi nespēj aizsniegt, un ir tādi, kuriem izdodas ne tikai pieskarties, bet arī pakļūt zem ādas, izplatīties asinsritē, caururbt visu dziļāko būtību, sirdi un dvēseli ieskaitoti.         ISBN 9789934074448.         Latviešu romāni.

Pārksa, Adele.  Svešinieks manās mājās / Adele Pārksa ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa, Artura Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2018. - 474, [6] lpp.         ISBN 9789984358949.

Praude, Valērijs, 1946-.  Pārdošanas vadība / Valērijs Praude, Iveta Liniņa. - Rīga : Turība, 2018. - 405, [1] lpp : Tabulas, diagrammas, ilustrācijas.         ISBN 9789934543159.

Anhems, Stefans.  Izsvītrotie : zviedru kriminālromāns / Stefans Anhems : no zviedru valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; red. Astra Feldmane ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, 2018. - 534, [2] lpp.         ISBN 9789934122002.

Judina, Dace.  Tīrītājs / Dace Judina ; atbildīgā redaktore Inga ābelīte. - Rīga : Latvijas mediji, 2018. - 389, [3] lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete).         ISBN 9789934154508.

Rūmnieks, Valdis, 1951-.  Starp Mežaparku un Murjāņiem : atmiņas, piedzīvojumi un pārdzīvojumi, 1951-1980 / Valdis Rūmnieks ; mākslinieks Aigars Truhins ; redaktore Daina Randare. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 176 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - Kā žurnāla "Dadzis" redakcijā nokļuva dzīvs āzis? Ar kādu automašīnu brauca Vilis Lācis? Kā akadēmiķis Jānis Kalniņš spēlēja atomkaru? Kādi niķi piemita Jānim Sudrabkalnam? Kā literārā vidē audzis palaidnis kļuva par ievērojamu rakstnieku? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, kā arī draiskulīgus un nopietnus stāstus par 20. gadsimta 50.–70. gadu rakstniekiem, māksliniekiem un citām kultūras personībām savā autobiogrāfijā "Starp Mežaparku un Murjāņiem" piedāvā pazīstamais rakstnieks Valdis Rūmnieks. Grāmatā autors iemūžinājis atmiņas gan par bērnību, kas aizritējusi radošu cilvēku sabiedrībā, gan par studiju un pirmajiem patstāvīgā darba gadiem.         ISBN 9789934073762.         Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Nortrapa, Kristiāna.  Dzīvot vieglāk : kā iepazīt savu dievišķo dabu, lai pareizi izvēlētos / Kristiāna Nortrapa ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2018. - 225, [1] lpp.         ISBN 9789934576003.

Pāvulēns, Jānis.  Konsultatīvais atbalsts skolēniem : uzvedības izmaiņu modelis / Jānis Pāvulēns, Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova ; recenzentes: Dr.paed. Ilze Ivanova, Dr.paed. Svetlana Ušča. - Rīga : RaKa, 2018. , ©2018. - 80 lpp. : shēmas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 65.-68. lpp. - Grāmatas autori ir pedagogs Jānis Pāvulēns, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes profesore Kristīne Mārtinsone un RSU Komunikācijas fakultātes asociētā profesore Sandra Mihailova. Grāmatā raksturots uzvedības izmaiņu modelī pamatots konsultatīvs atbalsts un tā posmi. Šo modeli ikviens palīdzošo vai izglītojošo profesiju pārstāvis vai topošais speciālists savas kompetences ietvaros var izmantot darbā ar skolas vecuma bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, lai palīdzētu pārvarēt uzvedības problēmas. Grāmatā ir skaidroti uzvedības izmaiņu modeļa pamatprincipi un raksturots uzvedības izmaiņu process, kā arī aprakstītas iespējamās grūtības, problēmas, izaicinājumi un sniegti praktiski ieteikumi to pārvarēšanai. Lai arī grāmatas piemēri ir vairāk par skolas dzīvi, posmsecīgā modeļa pamatprincipi var tikt pielāgoti visdažādākajos profesionālajos kontekstos. - Ziņas par autoriem: 78.-80. lpp.         ISBN 9789984463797.         Uzvedības modifikācija. Motivējošā intervēšana. Uzvedības traucējumi, bērnu. Uzvedības traucējumi, pusaudžu. Sociālais darbs skolā.

Arnolda, Dana.  Saprast mākslu : sešas tēmas / Dana Arnolda ; redaktore Marta Ābele ; tulkojums: Vilis Kasims. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 192 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. - Bibliogrāfija: 187. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 188.-191. lpp. - Tulkots no angļu valodas.         ISBN 9789934069482.         Māksla. Māksla - Vēsture.

Ruskovs, Milens.  Augšupceļš / Milens Ruskovs ; no bulgāru valodas tulkojis Dens Dimiņš ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : SIA Apgāds Mansards, 2018. - 462, [3] lpp.         ISBN 9789934121876.

Kadišs, Ainārs.  Vitimas upes noslēpumi : Sibīrijas piezīmes / Ainārs Kadišs ; vāka grafiskais noformējums Laura Veļa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīgā : Jumava, 2018. - 365 lpp.         ISBN 9789934202018.

Lapsa, Lato.  Zem Muhameda palmas : Eritreja, Maroka, Mauritānija, Nigēram Rietumsahāra, Sudāna / Lato Lapsa, red. Gundega Blumberga ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas grāmata, 2018. - 407, [1], [112 lpp foto ielīmes] : fotogrāfijas.         ISBN 9789934546570.

Taraghi, Goli.  Citur. Granātābolu kundze un viņas dēli : Stāstu izlase / Goli Taraghi ; no angļu val. tulk. Ina Strautniece ; no persiešu val. tulk. Sara Khalili. - Rīga : Alis, 2018. - 315, [5] lpp.         ISBN 9789934504280.

Čerņikovs, Sergejs.  Kriminālā Rīga - terra komerc / Sergejs Čerņikovs ; Edgara Peterevica tulk. latviešu val. ; red. Liene Soboļeva ; Jekaterinas Lūkinas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 334, [2] lpp.         ISBN 9789934201981.

Zeterbergs, Sepo.  Igaunijas vēsture / Sepo Zeterbergs ; tulk. Anna Velēda Žīgure ; red. Renāte Neimane ; māksl. Aija Andžāne. - Rīga : Latvijas mediji, 2018. - 463, [1] lpp.         ISBN 9789934154461.

Bangs Foss, Kristians.  Nāve brauc ar audi / Kristians Bangs Foss ; no dāņu val. tulk. Pēteris Jankavs ; red. Anita Skalberga ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2018. - 190, [2] lpp.         ISBN 9789934122019.

Kage, Ērlings.  Klusums trokšņa laikmetā / Ērlings Kage ; no norvēģu val. tulk. Linda Kusiņa. - Rīga : Latvijas mediji, 2018. - 124, [4] lpp : ilustrācijas, fotogrāfijas.         ISBN 9789934154454.

   Тейлор, Келли.  Крушение : [роман] / Келли Тейлор ; пер. с англ. Ю. А. Качалкиной. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 380, [4] c. - (Мировой бестселлер. Детектив). - Ориг. назв.: Taylor, Cally. The accident, 2014.         ISBN 9785699851461.

Белл, Дарси.  Простая услуга : [роман] / Дарси Белл ; пер. с англ. Е. Тепляшиной. - Москва : АСТ, 2018. - 408, [6] с. - (Master Detective ; 461). - 16+. - Ориг. назв.: Bell, Darcey. A simpple favor, 2017.         ISBN 9785170990603.

Кофф, Натализа.  Колючка и Богатырь : роман / Натализа Кофф. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [3] с. - (Хиты Рунета). - 16+.         ISBN 9785171056421.

Чайлд, Лорен.  Почувствуй опасность : роман / Лорен Чайлд ; пер. с англ. М. Авдониной. - Москва : Эксмо, 2017. - 479, [1] с. - (Гениальная Руби Рэдфорд).         ISBN 9785699997985.

Снокстра, Анна.  Единственная дочь [Текст] : роман : [18+] / Анна Снокстра ; пер. с англ. И. А. Эрлер. - Москва : Центрполиграф, cop. 2018. - 286, [1] с ; 22 см. - (Иностранный детектив). - Пер.: Only daughter.         ISBN 9785227080066.

Джеймс, Питер.  Убийственно просто : роман / Питер Джеймс ; пер. с англ. И. И. Мансурова. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 413, [1] с. - (Мастера остросюжетного романа). - Oriģ. nos.: James, Peter. Dead Simple.         ISBN 9785040905850.

Пенни, Луиз.  Природа зверя [Текст] : [16+] / Луиза Пенни ; перевод с английского Григория Крылова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 475, [1] с. ; 22 см. - Пер.: Penny, Louise. The nature of the beast. - Фактическая дата выхода в свет - 2017.         ISBN 9785389114685.

О'Фаррелл, Мэгги.  Там, где тебя ждут [Текст] : [роман : 16+] / Мэгги О' Фаррелл ; перевод с английского М. Юркан. - Москва : Э, 2018. - 476, [2] с. ; 21 см. - (Истории о нас). - На обл.: Когда нас любят, мы всегда становимся лучше.         ISBN 9785040908967.

Молчанов, Александр Владимирович, 1974-.  Газетчик [Текст] : [роман : 16+] / Александр Молчанов. - Москва : Э, 2018. - 220, [1] с. ; 18 см. - (Русский нуар. Криминальные романы А. Молчанова).         ISBN 9785040899401.

Вербинина, Валерия, 1975-.  Драма в кукольном доме [Текст] : [16+] / Валерия Вербинина. - Москва : Э, 2018. - 282, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Любовь, интрига, тайна).         ISBN 9785040918317.

Хатчисон, Дот.  Сад бабочек [Текст] : [роман : 16+] / Дот Хатчисон ; пер. с англ. Р. Н. Прокурова. - Москва : Грандмастер, 2017. - 314, [2] с. ; 21 см. - (Грандмастер психологического триллера).         ISBN 9785699989010.

Крамер, Марина.  Требуется влюбленное сердце [Текст] : [16+] / Марина Крамер. - Москва : Э, 2018. - 281, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер).         ISBN 9785040899999.

Барр, Эмили.  Одно воспоминание Флоры Бэнкс [Текст] / Эмили Барр ; пер. с англ. И. Ю. Крупичевой. - Москва : Э, 2017. - 315, [5] с. ; 20 см.         ISBN 9785699989638.

Брындза, Роберт.  Ночной охотник [Текст] : [роман : 18+] / Роберт Брындза ; [перевод с английского Ирины Новоселецкой]. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [2] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).         ISBN 9785171047474.

Холод, Алла.  Человек без дождя [Текст] : [роман : 16+] / Алла Холод. - Москва : Э, 2018. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Психология преступления).         ISBN 9785040909162.

Хатчисон, Дот.  Розы мaя [Текст] : [роман : 16+] / Дот Хатчисон ; пер. с англ. С.Н. Самуйлова. - Москва : Грандмастер, 2018. - 348, [4] с. ; 21 см. - (Грандмастер психологического триллера).         ISBN 9785040909902.

Ландау, Берта.  Что тогда будет с нами?. [Текст] : роман : [16+] / Берта Ландау. - Москва : Э, 2018. - 285, [3] с. ; 20 см. - (Любить. Прощать. Прощаться : проза Берты Ландау).         ISBN 9785040912155.

Мюссо, Валентен.  Женщина справа [Текст] : [16+] / Валентин Мюссо. - Москва : Гранд Мастер, 2018. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Детектив-бестселлер).         ISBN 9785040903788.

Дуглас, Пенелопа.  Соперник [Текст] : [роман : 18+] / Пенелопа Дуглас ; [перевод с английского Е. Вительс]. - Москва : Изд-во АСТ, cop. 2018. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Love & Game). - На тит. л. и обл.: Fall away.         ISBN 9785171043049 : 4000 экз.

Дюран, Сабин.  Запомни меня навсегда [Текст] / Дюран, Сабин ; [перевод с английского В.Целовальниковой]. - Москва : АСТ, 2018. - 383 с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).         ISBN 9785170894239.

Видинеев, Дмитрий.  Скиталец / Дмитрий Видинеев. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 349, [3] c.         ISBN 9785040912100.

Барчинская, Инна.  Девушка с синей луны / Инна Барчинская. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 314, [1] c.         ISBN 9785040909186.

Литвинова, Анна Витальевна.  Джульетта стреляет первой / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 314, [1] c.         ISBN 9785040903245.

Анич, Федор.  Нет смысла без тебя / Федор Анич. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 314, [1] c.         ISBN 9785040905874.

Коган, Татьяна.  Буда слушает / Татьяна Коган. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 313, [7] c.         ISBN 9785040909230.

Свободина, Виктория.  Преданная помощница для кумира : роман / Виктория Свободина. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 285, [3] c.         ISBN 9786171245402.

Фокс, Виктория.  Тайна старого фонтана : роман / Виктория Фокс ; пер. с англ. Зинаиды Бакуменко. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 285, [3] c.         ISBN 9786171241954.

Митчелл, Кэролайн.  Свидетельница : роман / Кэролайн Митчелл ; пер. с англ. Наталии Мочаловой. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 317, [3] c.         ISBN 9786171244665.

   Mežs, Ilmārs, 1965-.  Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos / Ilmārs Mežs ; priekšvārdu autori: Ilmārs Mežs, Muntis Auns, Otīlija Kovaļevska, Anna Stafecka ; recenzenti: Dr.philol. Igors Koškins, Dr.philol. Pēters Pells ; zinātniskā redaktore Dr.philol. Anna Stafecka ; vāka dizaina autore Jolanta Deģe. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2017. , ©2017. - 343, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 311.-312. lpp. un rakstu beigās. - Šajā izdevumā apkopoti Latgales latviešu uzvārdi. Apjomīgāko daļu veido uzvārdu vārdnīca, kurā, balstoties uz 1935. gada tautas skaitīšanas datiem, apkopots ap 4000 uzvārdu ar to pieraksta variantiem, izplatību Latgales pagastos un uzvārda cilmes skaidrojumu. Grāmatā piedāvāta arī valodnieces A. Stafeckas uzvārdu materiāla lingvistiska analīze, ģeogrāfes O. Kovaļevskas izpētītais par uzvārdu saistību ar Latgales vietvārdiem, savukārt vēsturnieks M. Auns raksturojis uzvārdu piešķiršanas vēsturisko fonu Latgalē. Grāmatai īpaši sagatavotas 10 uzvārdu izplatības kartes, kas sniedz ieskatu Latgales uzvārdu ģeogrāfijā un ļauj uzskatāmi noteikt iespējamās izcelsmes vietas un iezīmēt izplatības areālu. Vārdnīca noderēs kā Latgales kultūrvēstures pētniekiem, tā arī plašam lasītāju lokam. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Karšu materiālu sagatavojusi SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta".         . Latgale.         ISBN 9789984829494.         Personvārdi - Latviešu valoda. Personvārdi - Latgaliešu valoda.          Latgale (Latvija).          Vārdnīcas. Lingvistiskie atlanti.

Linka, Šarlote.  Izvēle / Šarlote Linka ; no vācu val. tulk. Inese Miesniece ; red. Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 431, [1] lpp.         ISBN 9789934068881.         Psiholoģiskās spriedzes proza, vācu.

Dekērs de, Žaks.  Vāgners / Žaks de Dekērs : no franču val. tulk. Inese Pētersone ; red. Diāna Romanoviča. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2018. - 191, [2] lpp.         ISBN 9789934074523.

   Bredforda, Barbara Teilora.  Kavendonas veiksme : romāns / Barbara Teilora Bredforda ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 495, [1] lpp.         [3.grām.]. Kavendonas veiksme, 1938-1945.         ISBN 9789934071683.

Gaile, Inga, 1976-.  Neredzamie / Inga Gaile ; Natalijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 207, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Inga Gaile (1976), kura jau izpelnījusies lasītāju atzinību ar pieciem dzejas krājumiem un romānu "Stikli", savā otrajā prozas darbā pievēršas detektīvžanram. Agatas Kristi manierē savērpjot klasisku sižetu, autore vienlaikus ironiski komentē Latvijā aktuālas kultūras un politikas norises, un daudzi no romāna tēliem ne vienam vien lasītājam šķitīs attāli pazīstami. Jauna rakstniece Gerda dodas uz kaimiņpilsētas rakstnieku māju, lai radītu savu pirmo romānu. Ierodoties rezidencē, jaunā sieviete atklāj, ka iepriekšējā vakarā tur aizdomīgos apstākļos gājis bojā ievērojams rakstnieks, pirmais nopietnais valsts Nobela prēmijas kandidāts rakstniecībā.         ISBN 9789934074455.         Detektīvromāni, latviešu.

Ingrems, Ričards, 1981-.  Atskatīties rītdienā : romāns / Ričards Ingrems ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 319, [1] lpp. ; 20 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Ričards Ingrems lasītājiem pazīstams kā spriedzes detektīvromānu "Acumirkļa lēmums" un "Bīstamā patiesība" autors. Rakstnieks nu jau vairāk nekā desmit gadus dzīvo un strādā Grieķijā. Vai ir iespējams šodien vainot sevi par rīcību, kas kādreiz likusies pareiza? Vai to drīkst darīt arī apkārtējie? Turklāt dažreiz nošķirt labo no ļaunā ir gandrīz neiespējami, un tad tiek pieļautas kļūdas, kuras vēlāk nav labojamas. Taču dzīvei jāturpinās. Šo un citu jautājumu krustpunktos nonāk romāna galvenais varonis Patriks Devero – vientuļš vīrietis spēka gados, šķietami vienkāršs vīnu tirgotājs no Cīrihes. Par sava biznesa attīstību Devero nevar sūdzēties, tas sniedz gandarījumu. Taču Devero ir cilvēks, kurš pagātnē ir pārdzīvojis tik smagu triecienu, ka personiskā laime ārpus darba pagaidām viņam šķiet neiespējama. Turklāt apgalvojums, ka laiks dziedē visas brūces, uz Patriku neiedarbojas. Vismaz līdz zināmam laikam. Tāpēc viņam ir jādzīvo ar baisu noslēpumu biogrāfijā. Toties kā zināmu mierinājumu Devero lolo kādu ieceri, kurai realizējoties vīrieša dzīve iegūs pavisam citu saturu. Un reiz arī pienāk brīdis, kad durvis uz pagātni jāaizver pavisam, rītdienā atskatoties ar cerību un vienlaikus jaunu dzīves mērķi.         ISBN 9789934073915.         Detektīvromāni, latviešu.

Nolla, Džesika.  Laimīgā meitene : romāns / Džesika Nolla ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 365, [1] lpp. ; 22 cm.         ISBN 9789934067297.         Amerikāņu romāni.

Sviķis, Armands.  MATRIC tīklojums : oriģināls biznesa pārvaldības modelis / Armands Sviķis ; Romana Vitkovska karikatūras ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 142, [2] lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. - MATRIC tīklojums ir oriģināls biznesa pārvaldības modelis, kas, pareizi pielietots, nodrošina uzņēmuma efektīvu darbību. Tas ļauj soli pa solim caurskatīt jebkuras organizācijas darbību, identificēt problēmu cēloņus un novērst kļūmes, akcentējot trīs svarīgākos elementus – stratēģiju, procesus un resursus. Šī grāmata – unikāls teorijas, personiskās pieredzes un humora sakausējums – noderēs ikvienam, kurš apmaldījies uzņēmuma pārvaldībā, vēlas sākt darbību šajā jomā, atrisināt kādu citu sasāpējušu jautājumu vai vienkārši pārliecināties, ka pareizi dara pareizās lietas. MATRIC tīklojums ir pietiekams pamats, lai pieņemtie lēmumi būtu nekļūdīgi vai vismaz nebūtu muļķīgi, turklāt ne tikai biznesā, bet arī personīgajā dzīvē. - Ziņas par autoru: vāka 4. lpp.         ISBN 9789934073540.         Stratēģiskā plānošana. Uzņēmējdarbības menedžments.

Rukšāne, Guna, 1949-.  Flokši / Guna Rukšāne, teksts un fotoattēli ; redaktors Gints Tenbergs ; Andas Nordenas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 96 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 96. lpp. - Guna Rukšāne ir Latvijā pazīstama dārzkope, vairāku grāmatu un rakstu autore, kā arī ziemciešu audzētāja un selekcionāre. Šajā grāmatā autore stāsta par tradicionālu, vēl nesen šķietami piemirstu, bet mūsdienās atkal modē nākušu Latvijas košumdārzu elementu – flokšiem. Aprakstīta šīs ģints augu atklāšanas vēsture un ieviešana dārzu kultūrā, selekcijas attīstība un nozīmīgākie selekcionāri gan pasaulē, gan Latvijā. Uzmanība pievērsta arī selekcijas paņēmieniem un jauniegūto hibrīdu novērtēšanai. Atsevišķas sadaļas veltītas populārākajai flokšu sugai – skarainajam floksim, kā arī citu nozīmīgāko sugu pārstāvjiem. Katrā grupā minētas populārākās un Latvijā biežāk audzētās šķirnes. Stāstīts arī par flokšu audzēšanas un pavairošanas galvenajiem aspektiem, par raksturīgākajām flokšu slimībām un kaitēkļiem, un to, kā ar tiem cīnīties.         ISBN 9789934073632.         Flokši. Flokši - Selekcija. Augu selekcionāri. Flokši - Šķirnes. Flokši - Slimības un kaitēkļi. Puķkopība. Daiļdārzniecība.          Latvija.

Olivjē, Mišela.  Mazulis ēd : 200 uzturvielām bagātas un gardas maltītes bērna veselīgai attīstībai / Mišela Olivjē ; no angļu valodas tulkojusi Dace Lorensa ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. , ©2018. - 176 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 174.-175. lpp.         ISBN 9789934071751.         Zīdaiņi - Uzturs un barošanās. Mazi bērni - Uzturs un barošanās.          Receptes.

   Montefjore, Santa.  Deverilu pils meitas / Santa Montefjore ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2018]. - 504, [5] lpp. - (Pasaules bestsellers).         ISBN 9789984358956.

Šodere, Sabīne.  Milestība ir domāta idiotiem. Kā man / Sabīne Šodere ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa ; red. Anna Pavlovska. - Rīga : Kontinents, 2018. - 317, [3] lpp.         ISBN 9789934572067.

Po, Edgars Alans.  Klusums : stāsti / Edgars Alans Po ; no angļu val. tulk. Vizma Belševica, Helma Lapiņa, Indra Aumale un Laura Ozoliņa ; atbildīgā red. Kristīne Saukuma. - Rīga : Jumava, 2018. - 213, [3] lpp.         ISBN 9789934202025.

Ņemecs, Jans.  Gaismas vēsture : Romāns par fotogrāfu Františeku Dritkolu / Jans Ņemecs ; no čehu valodas tulk. Jānis Krastiņš ; red. Aija Lāce ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : las.ām, 2018. - 438, [2] lpp.         ISBN 9789934872815.

Vanaga-Mickeviča, Laura.  Kā gūt panākumus Latvijā : 14 iedvesmojoši stāsti izciliem sasniegumiem / Laura Vanaga-Mickeviča, Kārlis Ozols ; vāka dizains Olafs Abzalons ; fotogrāfijas Kristīne Blūma. - [Rīga] : ALTA, 2018. - 288 lpp.         ISBN 9789934194177.

Juselius, Maria.  Sievietes ceļojums ķīniešu medicīnā / Maria Juselius ; no somu valodas tulkojusi Kristīne Savolainen ; redaktors Ronalds Deviņpirksts ; vāka noformējums Pia Myllymaki. - [Rīga] : [b.i.], 2018. - 224 lpp.         ISBN 9789934194399.

Laukmane, Maija, 1953-.  Simts domu, stāvot dzīvības dārzā / Maija Laukmane ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; grāmatas dizains Vilnis Lapiņš. - Rīga : Annele, [2018]. - Lietuva : Spindulys. , ©2018. - 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 15 × 18 cm. - Neiespējami nodzīvot mūžu bez apziņas par savu tautu. Bez apziņas par to, no kurienes nākam, ko kopjam un sargājam un kāpēc kopjam un sargājam. Ikkatrs, kurš dzīvojam Latvijā, esam savas zemes daļa. Valoda, novadi, pilsētas, pagasti, upes, lieli un mazi ezeriņi, mākoņi, pļavas, liepu smarža ziedēšanas laikā - tik daudz nekur negaistošu pazīšanās zīmju, saistvielu un atslēgas vārdu, vedošu uz vienu pašu ļoti īpašu, nozīmīgu un skanīgu vārdu Latvija. Par to šajā grāmatā. Par ilgām. Būt. Labam. Latvietim. Un mīlēt zemi, kuru Liktenis uzdāvinājis.         ISBN 9789934559136.         Latviešu proza.

   Paičs, Indulis, 1979-.  Deviņi dvēseles uzdevumi : tuksneša tēvi un evolucionārā psiholoģija / Indulis Paičs ; autora redakcijā ; Aigara Truhina vāka dizains ; priekšvārds: Juris Rubenis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 239, [1] lpp. : ilustrācija, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 232.-238. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Pazīt sevi nav vienkārši. Mums reizēm šķiet, ka citiem ir maldīgi uzskati par sevi! Bet kā ir ar pašiem? Varbūt maldāmies arī mēs? Ikvienā no mums mājo deviņas kaislības. Kā ar tām sadzīvot? Grāmatā sniegtās ierosmes palīdz labāk orientēties savos pārdzīvojumos un izprast sevi – kas es esmu, ko vēlos sasniegt, kādas ir manas iespējas un robežas. Pazīt sevi un kontrolēt savas kaislības nozīmē iegūt stabilu pamatu zem kājām.         ISBN 9789934073021.         Dvēsele un miesa. Tuksneša tēvi. Evolucionārā psiholoģija. Apzinātība (psiholoģija). Emocijas. Emocijas - Reliģiskie aspekti - Kristietība. Meditācija. Meditācijas.

Grebe, Kamilla.  Ledus zem viņas kājām : kriminālromāns / Kamilla Grebe ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 489, [4] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).         ISBN 9789934070389.         Detektīvromāni, zviedru.

   Rudzīte, Gunta, 1933-.  Rērihs un Latvija / Gunta Rudzīte ; redaktori: A. Hartmanis un O. Podobeda ; grāmatu noformēja A. Hartmanis = Рерих и Латвия / Гунта Рудзите ; [редакторы: А. Хартманис и О. Подобед ; книгу оформил: А. Хартманис. - [Rīga] : Sirds gaisma, 2014. - 127 lpp. : il., ģenealoģiskā tabula ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 64.-67. un 107.-110. lpp. - Teksts paralēli latviešu un krievu valodā. - Grāmata tiek izdota saistībā ar Nikolaja Rēriha (1874-1947) 140 gadu jubileju.         ISBN 9789934814273.         Gleznotāji - Biogrāfijas. Ceļotāji - Biogrāfijas. Autori - Biogrāfijas.

 Dziesma. Svētki. Dzīve : stāsti par latviešu dziesmu svētkiem ārzemēs / sastādītāji: Marianna Auliciema ... u.c. ; redaktore: Ieva Vītola ; vāka dizains: Jeremy Smedes. - [Rīga] : "Latvieši pasaulē" muzejs un pētniecības centrs, ©2015. - 228 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 211.-212. lpp. un rādītājs: 217.-228. lpp.         ISBN 9789934142864.         Dziesmu svētki, latviešu - Ārvalstis - Vēsture. Latvieši - Ārvalstis - Intelektuālā dzīve.

Ogriņš, Andris, 1975-.  Plaukstu šķērsielas / Andris Ogriņš ; redaktore Ingmāra Balode ; mākslinieks K. Butlers ; maketu veidojusi Gundega Kārkliņa. - Rīga : Mansards, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 92, [1] lpp. ; 22 cm + portr.         ISBN 9789934120985.         Latviešu dzeja.

Prohorovs, Anatolijs, 1955-.  Uzņēmumu ienākuma nodoklis Latvijā un Igaunijā : tā ietekme uz uzņēmējdarbību, investīcijām, bezdarba līmeni, nodokļu ieņēmumiem un valsts ekonomisko izaugsmi : monogrāfija / Anatolijs Prohorovs ; [zinātniskie redaktori: Kārlis Ketners, Marina Solesvīka, Vjačeslavs Dombrovskis ; redaktore Dzintra Birnbauma ; angļu teksta redaktors Bendžamins Bregins ; mākslinieks Ivans Tutovs]. - Rīga : Zinātne, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 256 lpp. : diagrammas, tabulas, shēmas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 179.-193. lpp. - A. Prohorova monogrāfijā tiek pamatots līdz peļņas sadales brīdim atliktā UIN ieviešanas lietderīgums. Šāda UIN maksāšanas sistēma Igaunijā pastāv kopš 2000. gada. Monogrāfijā veikta Igaunijas un Latvijas uzņēmumu uzņēmējdarbības aktivitātes un finanšu rādītāju, tiešo ārzemju investīciju apjomu un virknes makroekonomisko rādītāju salīdzinošā analīze laika periodam no 1996. līdz 2015. gadam. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.         ISBN 9789934549298.         Uzņēmējsabiedrības - Latvija - Nodokļi. Uzņēmējsabiedrības - Igaunija - Nodokļi.

Bula, Rolanda.  Atpakaļceļš / Rolanda Bula ; redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Anitas Jansones ilustrācijas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 207, [1] lpp. : ilustrācijas. - (Lata romāns ; 3 (225).         ISBN 9789934154355.

Streičs, Jānis, 1936-.  Kur basām kājām... / Jāņa Streiča un Teklas Bekešas teksts ; Silvijas Berezovskas dizains. - Preiļi : Preiļu novada dome, 2016 (SIA Latgales druka). - [44] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti.

   Dreifelde, Ilze.  Likteņa loterija / Ilze Dreifelde ; Ineses Guras datorsalikums. - Rīga : Autorizdevums ; Sava grāmata, 2017. - 115 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [113.]-115. lpp. - Tas ir autores stāsts un dalīšanās pieredzē, kā 16 gadu garumā būt līdzās savam bērnam ar invaliditāti. Atziņas par fizisku, emocionālu un garīgu pieredzi līdzās hroniski slimam cilvēkam iegūs gan bērnu ar invaliditāti vecāki un radinieki, gan arī profesionāli dažādu palīdzības profesiju pārstāvji. Grāmatā Ilze dalās ne tikai ar personīgo, bet arī ar profesionālo pieredzi, kas gūta 17 gadu laikā strādājot gan psihologa, mākslas terapeites un supervizores privātpraksē, gan strādājot ar studentiem akadēmiskā mācību vidē.         ISBN 9789934552663.         Bērni ar speciālām vajadzībām. Bērni ar speciālām vajadzībām - Aprūpe. Bērni ar speciālām vajadzībām - Institucionālā aprūpe. Bērnu ar speciālām vajadzībām vecāki. Bērnu ar speciālām vajadzībām vecāki - Psiholoģija. Vecāki un bērns. Māte un bērns. Izdegšana (psiholoģija). Smags zaudējums - Psiholoģiskie aspekti. Institucionālā aprūpe.          Latvija.          Biogrāfijas.

Zālīte, Māra, 1952-.  Pieci pirksti / Māra Zālīte ; red. Gundega Blumberga ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Dienas grāmata, 2018. - 292, [4] lpp. ; 22 cm.         ISBN 9789934546587.         Latviešu romāni.

Eglītis, Anšlavs, 1906-1993.  Homo novus / Anšlavs Eglītis ; vāka mākslinieciskais noformējums Valters Verners ; atbildīgā redaktore Kristīne Saukuma. - Rīga : Jumava, 2018. - 432 lpp. - (Latvijai 100). - Grāmata parāda precīzi fiksētu Rīgas 30. gadu ikdienas dzīvi, ainas, perfekti attēlojot galvaspilsētu un tās sabiedrību. A. Eglītis raksturo un apraksta 30. gadu Rīgu, ļaujot lasītājam tajā atrast pazīstamas vietas un ainas.         ISBN 9789934202056.

Ilgevičiene, Audrone.  Teika par Aistiem : Baltu tautas ceļlš / Audrone Ilgevičiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Madara Baltuša ; redaktore Sanita Dāboliņa. - Rīga : Sirds Ceļš, 2017. - 264 lpp.         ISBN 9789934859830.

Osho, 1931-1990.  Oranžā grāmata : ieskats Ošo meditācijās / Osho ; no angļu valodas tulkojusi Terēze Rožlapa ; Renātes Rapšas grafiskais dizains. - 2. izdevums. - Rīga : Sētava, 2017. - 154, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm.         ISBN 9789934502293.         Meditācija. Meditācijas.

Rožkalne, Anita, 1956-.  Kārļa Zariņa burvju aplis / Anita Rožkalne ; recenzenti: Raimonds Briedis, Ieva Kalniņa, Jānis Zālītis ; redaktore Ieva E. Kalniņa ; kopsavilkuma tulkotāja angļu valodā Elita Saliņa ; vāka mākslinieks Aivars Plotka. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 511 lpp., [48] lpp. iel. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - A. Rožkalnes grāmatā stāstīts par rakstnieku K. Zariņu (1889-1978), kas vairāk pazīstams kā novelists, psiholoģisko, satīrisko un vēsturisko romānu autors, taču daiļrades sākumā rakstījis arī dzeju, bet brieduma gados – lugas, un aktīvās literārās darbības laikā bijis arī cienījams literatūras vērtētājs. Viņa draugu un paziņu lokā bija daudzi ievērojamākie 20. gadsimta 20.–30. gadu rakstnieki, arī teātra cilvēki un mākslinieki. Par viņa dzīvi ilgu laiku bija zināms vairāk mīklu un leģendu nekā faktu. Grāmatā ietverti muzeju un arhīvu materiāli, atmiņās un rakstnieka vēstulēs rodamā informācija un literāro ietekmju rekonstrukcijas mēģinājums, salīdzinot K. Zariņa dienasgrāmatās, piezīmēs, viņa bibliotēkas grāmatās, kā arī apcerēs rodamos pieturpunktus. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Vāka dizainam izmantota Kārļa Zariņa pildspalva no Talsu novada muzeja fondiem (TNM 10246/5); autores foto. . - Personu rādītājs: 483.-511. lpp.         ISBN 9789984893167.         Autori, latviešu - Biogrāfijas.          Biogrāfijas.

Zariņa, Aina, (arhitekte).  Aina un Ramuss Rietumbengālijā / Aina Zariņa. - Ģibuļi, Talsu novads : Aina Zariņa un Mihails Rasmuss, 2018. - Talsi : Talsu tipogrāfija. - 148 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 21 cm. - Bengālija mazliet ir pazīstama ar dzeju - Tagore, Vidjpati, Džajadēvss, Šrī Krišna Čaitanjs. Taču tikpat kā neviens nav informēts par tās terakotas Tempļa burvību, lauku ciematu arhitektūru no bambusa un māliem, par tradicionālajiem amatiem, zīmējumiem un izšuvumiem. Indijā ir ļoti attīstīta, augsta līmeņa tautas māksla, kas nav tikai komerciāla, bet gan sastopama ik uz soļa ikdienas dzīvē, mājokļos, apģērbā. - Grāmatā iekļauti mākslinieka un dzejnieka Mihaila Ramusa dzejoļi.         ISBN 9789934874109.         Vaišnavisms - Indija - Rietumbengāle. Bhakti. Kastas - Indija - Rietumbengāle. Tempļi - Indija - Rietumbengāle. Hinduistu tempļi - Indija - Rietumbengāle. Izglītība - Indija - Rietumbengāle. Mājokļi - Indija - Rietumbengāle. Amatniecība - Indija - Rietumbengāle. Dekoratīvi lietišķā māksla - Indija - Rietumbengāle. Koka rotaļlietas - Indija - Rietumbengāle. Grafiskās mākslas.          Rietumbengāle (Indija) - Reliģija. Rietumbengāle (Indija) - Reliģiskā dzīve un paražas. Rietumbengāle (Indija) - Sociālā dzīve un paražas. Rietumbengāle (Indija) - Ceļojumu apraksti.

Didro, Denī.  Paradokss par aktieri / Denī Didro ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; mākslinieks Aldis Aleks. - Rīga : Omnia mea, 2018. , 2018. - 101 lpp. : portrets ; 20 cm. - Ziņas par autoru: vāka 4. lapā.         ISBN 9789934834370.         Aktiermāksla. Aktieri.

Grāvere, Rita, 1947-.  Tā mēs atgriežamies... : ārsts, anatoms, antropologs Jēkabs Prīmanis (1892-1971) : piemiņas grāmata / Rita Grāvere ; sastādītājas: Rita Grāvere, Kamena Kaidaka ; māksliniece Ieva Upmace ; ievadvārdi: Jānis Vētra. - Rīga : Skaldu raksti, 2017 (ULMA). - 208 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 197.-206. lpp. un personu rādītājs: 186.-196. lpp. - Ar R. Grāveres piemiņas grāmatu dzimtenē no tālās Amerikas savā 125. gadskārtā atgriežas Latvijas Brīvības cīņu dalībnieks, pirmais latviešu anatoms, viens no anatomikuma un tā muzeja veidotājiem, neaizmirstams pedagogs kā Latvijā, tā arī Amerikā, antropologs - profesors Jēkabs Prīmanis (1892-1971). Kopā ar J. Prīmani Latvijā atgriežas daudzi vārdi, kas līdz 1944. gadam bija Latvijas medicīnā nozīmīgi. - Jēkaba Prīmaņa publikāciju saraksts: 181.-185. lpp.         ISBN 9789934867606.         Antropologi - Latvija. Ārsti - Latvija. Pasniedzēji - Latvija.          Latvija.          Biogrāfijas.

Elrods, Hels.  Brīnumu rīts : ne pārāk acīmredzamais noslēpums, kas garantē tavas dzīves pārveidošanu pirms pulksten 8 no rīta / Hels Elrods ; no angļu valodas tulkojusi Vineta Laudurga ; mākslinieks Uldis Baltutis ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2018. - 229, [3] lpp. ; 22 cm. - Ziņas par autoru: 227.-228. lpp.         ISBN 9789934534683.         Pašaktualizācija (psiholoģija). Dzīves veidošana. Panākumi. Panākumi - Psiholoģiskie aspekti. Pašpalīdzības metodes. Sevis menedžments (psiholoģija).

Leibus, Inguna, 1962-.  Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus ; literārā redaktore Rita Cielēna ; priekšvārda autore Mg.sci.oec. Maija Grebenko ; fotogrāfs Atis Ieviņš. - Atkārtots un atjaunots 8. izdevums. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2018. , 2018. - 147, [1] lpp. : shēmas, tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - Grāmatas paredzēta individuālajiem komersantiem, individuālo uzņēmumu īpašniekiem, zemnieku saimniecību īpašniekiem, zvejnieku saimniecību īpašniekiem, saimnieciskās darbības veicējiem, un tās mērķis ir palīdzēt pašnodarbinātām personām apgūt grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un gūt priekšstatu par pašnodarbināto nodokļiem. Grāmatā apskatītas prasības saimnieciskās darbības uzskaitei, ieņēmumu un izdevumu atspoguļošana grāmatvedībā, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites kārtība, ar darba samaksas aprēķināšanu un uzskaiti saistītie jautājumi. Aplūkoti biežāk maksājamie nodokļi - nodokļa objekti, maksātāji, katra nodokļa aprēķināšanas un deklarēšanas kārtība. Aprakstītas iespējas pašnodarbinātajām personām izvēlēties vienkāršotu nodokļu maksāšanas kārtību: patentmaksu vai mikrouzņēmumu nodokli. - Ziņas par autori: vāka 4. lpp.         ISBN 9789984896168.         Pašnodarbinātie - Latvija - Nodokļi. Grāmatvedība - Latvija.

 Dzīve pie Ventas Piltenes pagastā un kaimiņos / Laimdota Junkara, sastādītāja, redaktore un māksliniece, foto ; Aijas Pastares datordizains. - Ugāle, Ventspils novads : Visual Studio, 2015 (BookPrint). - 454 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 24 cm. - Ventas stāsts izauga no stāsta par Lagzdienu, kur līdzās pilskalnam dzīvojis Laimdotas Junkaras vecvectēvs Ansis Graudiņš. Stāstīts par agrāko laiku dzīvi Piltenes pagasta ciemos pie Ventas no Zlēku plosta līdz Pīku plostam - Palgās, Vāverciemā, Pasilciemā, Lagzdienā un Karaļciemā. Tālāk par plostu un kuģu gaitu lejup uz Ventspili - nedaudz arī par Zūrām, Lečiem un Vārvi. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.         1. daļa. Piltenes pagastā un kaimiņos.         ISBN 9789984873909. . - ISBN 9789934523229.         Piltenes pagasts (Ventspils novads) - Vēsture.

 Dzīve pie Ventas Piltenes pagastā un kaimiņos / Laimdota Junkara, sastādītāja, redaktore un māksliniece, foto ; Aijas Pastares datordizains. - Ugāle, Ventspils novads : Visual Studio, 2015 (BookPrint). - 469, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 24 cm. - Ventas stāsts izauga no stāsta par Lagzdienu, kur līdzās pilskalnam dzīvojis Laimdotas Junkaras vecvectēvs Ansis Graudiņš. Stāstīts par agrāko laiku dzīvi Piltenes pagasta ciemos pie Ventas no Zlēku plosta līdz Pīku plostam - Palgās, Vāverciemā, Pasilciemā, Lagzdienā un Karaļciemā. Tālāk par plostu un kuģu gaitu lejup uz Ventspili - nedaudz arī par Zūrām, Lečiem un Vārvi. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.         2. daļa. Piltenes pagastā un kaimiņos.         ISBN 9789984873909. . - ISBN 9789934523229.         Piltenes pagasts (Ventspils novads) - Vēsture.

Osho, 1931-1990.  Par seksu : no seksa līdz augstākajai apziņai / Osho ; Ilzes Kalvānes ilustrācijas, Renātes Rapšas grafiskais dizains ; tulk. Arita Piķe ; red. Aija Rožlapa. - 2. izdevums. - Rīga : Sētava, 2018. - 320 lpp. : ilustrācijas.         ISBN 9789934502309.

Sila, Inita.  100 vēstules sievietei / Inita Sila ; literārā redaktore Zanda Batņa ; grāmatas dizains Baiba Roze. - [Rīga] : Sirds Ceļš, 2018. - 304 lpp.         ISBN 9789934859847.

   Vecgrāve, Anita.  Kā man saprast savu bērnu / Anita Vecgrāve; māksl. Ingmārs Usas. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 1996. - 187, [3] lpp. : il. - Bibliogr.: 187.- [188.] lpp.         ISBN 9984045005.

Līduma, Anna.  Bērna muzikalitāte : monogrāfija / Anna Līduma ; ; rec. Ausma Špona ; Marina Marčenoka ; Vaiva Zuzevičiūte ; Kristi Kiilu ; Andžeja Gdulas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Librum, 2015. - 294, [1] lpp. : il., tab. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. - Darbs latviešu valodā, bet kopsavilkums angļu valodā.         ISBN 9789984991573.         Bērnu muzikalitāte. Muzikālās spējas. Mūzika izglītībā.

 Siguldas gidu stāsti : tradīciju burtnīca / sagatavoja Ieva Vītola ; redaktore Rita Treija ; mākslinieks Mārtiņš Ratniks. - [Aizpute] : Starpnozaru mākslas grupa SERDE, 2016. - 111, [1] lpp. : diagramma, ilustrācijas, karte ; 21 cm. - (Tradīciju burtnīca). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Siguldas gidi un viņu stāsti ir cieši saistīti ar tūrisma vēsturi un attīstību Latvijā. Tradīciju burtnīcā apkopotas mutvārdu liecības, kas atklāj ekskursiju vadītāju darba specifiku, darba gaitu sākumu, dažādus notikumus un piedzīvojumus praksē. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.         ISBN 9789934837968.         Tūrisma gidi - Latvija. Tūrisms - Latvija.          Siguldas novads (Latvija).

Кулькова, Раиса Александровна.  Я хочу тебя спросить [Текст] : беседы и дискуссии на русском языке : русский как иностранный, продвинутый этап, развитие речи / Раиса Кулькова, Инга Малевич. - Москва : Граница, 2017. - 287 с : ил. ; 21 см.         ISBN 9785946919555 : 100 экз.

 Cik zaļas lapas kokam... / Lūcijas Ķuzānes tēlojumi ; Lūcija Ķuzāne, teksta apdare ; Inga Kārkliņa, dizains. - Rīga : Jelgavas tipogrāfija, 2016. - 167, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabula ; 25 cm. - Jēkabpils rakstnieces Lūcijas Ķuzānes grāmatā "Cik zaļas lapas kokam..." apkopotas Jēkabpils Ekonomiskā tehnikuma (tagadējās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas) 1975.gada izlaiduma audzēkņu atmiņas un apceres, kā arī rakstnieces tēlojumi. Lūcija Ķuzāne bija konkrētā kursa audzinātāja. Izdošanu finansēja pati autore un bijušie audzēkņi. - Autore uzrādīta titullapas otrā pusē. . - "Jēkabpils Ekonomiskā tehnikuma (tagadējās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas) 1975. gada izlaiduma audzēkņi atmiņās un apcerēs."--Titullapas otrā pusē.         ISBN 9789934148941.         Mācību iestādes - Latvija - Vēsture - Jēkabpils.          Jēkabpils (Latvija) - Vēsture.

Микельсоне, Велта Львия.  Не меняйся, только познай себя : Руководство по отношениям / Велта Львия Микельсоне. - Рига : Socionika, 2011. - 219, [3] с.         ISBN 9879984993810.

   Berelis, Guntis, 1961-.  Es nekad nerunāju muļķības / Guntis Berelis ; red., Dace Sparāne-Freimane ; māksl., Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 159, [1] lpp.         ISBN 9789934546532.         Stāsti, latviešu.

Zaķis, Juris.  Pie Gaujas iztekām / Juris Zaķis ; Viestura Reķa makets. - Gulbene : Vītola izdevniecība, 2018?. - 71 lpp. : foto, ilustrācijas, kartes.         ISBN 9789934554124.

Tora, Inese, 1956-.  Uzziedi, baltā / Inese Tora ; Māksliniece Inita Jurgenberga ; maketētājs Viesturs Reķis. - Gulbene : Vītola Izdevniecība, 2018?. - 207 lpp. : ilustrācijas.         ISBN 9789934554131.

Horsts, Džorns Ljērs.  Ziemā slēgts / Džorns Ljērs Horsts ; no angļu val. tulk. Rūta Vilīte ; red. Eva Jansone ; Tatjanas Zubarevas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 253, [1] lpp.         ISBN 9789934202049.

Timms, Uve.  Putnu vērotajs : romāns / Uve Timms ; no vācu val. tulk. Brigita Kabuce ; red. Lilita Vīksna ; nas Spektores vāga noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 287, [1] lpp.         ISBN 9789934202063.

Scott, Kim Malone.  Radical candor : how to get what you want by saying what you mean / Kim Scott ; design by Richard Oriolo. - First edition. - London : Pan books, [2017]. - xxi, 246 pages ; 25 cm.         ISBN 9781509845385.

   Railija, Lūsinda.  Pērļu māsa / Lūsinda Railija, no angļu val. tulk. Ligita Lanceniece ; red. Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 558, [2] lpp. - (Septiņas māsas ; [4. grām.]).         [4. grām.]. Seses stāsts.         ISBN 9789934075520.

Galbraits, Roberts.  Zīdtārpiņš / Roberts Galbraits ; no angļu val. tulk. un red. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 541, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).         ISBN 9789934074097.

Gralla, Oliver.  Laimīgi zem jostasvietas : Informatīvi un izklaidējoši par uroloģiju / Dr. Olivers Gralla ; no angļu val. tulk. Sinda Krastiņa ; red. Gints Tenbergs ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 187, [2] lpp : ilustrācijas, fotoattēli.         ISBN 9789934073250.