Jaunieguvumi maijā

Ziņa publicēta 06.06.2018
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2018.gada maija mēnesī.

Adlers-Olsens, Jusi.  Bez robežām / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 511, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Q nodaļa / Jusi Adlers-Olsens ; 6).         ISBN 9789934072284.         Detektīvromāni, dāņu.

Dimante, Inguna, 1961-.  Nāve Kraukļu ciemā / Inguna Dimante ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; red. Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 188, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).         ISBN 9789934073564.

Džonsone, Bea.  Māja bez atkritumiem / Bea Džonsone ; no angļu val. tulk. Baiba Potrenko ; red. Gints Tenbergs ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 304 lpp.         ISBN 9789934074073.         Atkritumu minimizācija. Atkārtota izmantošana (atkritumi utt ). Ilgtspējīgs dzīvesveids. Dabas produkti. Mājas glabātavas. Mājas tīrīšana - Vides aspekti. Komposts. Biroja tehnika - Vides aspekti. Bērni - Dzīves veidošana. Svētki. Kulinārija.          Receptes.

Loinerte, Luāna, 1946-.  Dziedniece Ilze / Luāna Loinerte. - [Rīga] : [Ilze Jansone], [2018]. - 455, [14] lpp, [16] lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Grāmata ir par kultūras darbinieci, publicisti, dziednieci, zintnieci Ilzi Jansoni. Viņa ir ne tikai dziedniece ar 50 gadu praksi un unikālas atveseļošanās sistēmas autore, pēc kuras var atjaunot jebkuru bojātu orgānu, locītavas un mugurkaulu. Pamatā Ilze ir kultūras darbiniece un publiciste ar plašu darbības lauku. Pēdējos 30 gados Ilze ir arī Sakrālo Dainu un Zīmju simbolu un to iedarbību atšifrētāja un pielietotāja zintniecībā Spēka vietās Spēka laikos. Turklāt viņa šīs hiperboreju zināšanas popularizē tautā visā Baltijā (bet padomju laikā - visā PSRS) savos TV un radio autorraidījumos, lekciju ciklos un semināros. Par savas daudzpusējās darbošanās pieredzi Ilze raksta 85 grāmatās, no kurām 60 ir tulkotas lietuviešu valodā, 3 krievu, 4 igauņu, 1 angļu, 1 vācu valodā. Ilze ir arī slavenā uztura bagātinātāja "Salveo" autore. Šis Ilzes dzīves apraksts atspoguļo arī veselu laikmetu. Tā ir arī mūsu tautas vēsture. Ilze turpina rakstīt grāmatas par savu pieredzi, jo viņai ir vēl daudz ko teikt. - Ziņas par autori: uz 3. vāka.         ISBN 9789984851914.         Dziednieces. Aktieri. Slavenības. Politiķi.          Latvija.          Biogrāfijas.

Hakimovs, Aleksandrs.  Apziņas līmeņi : personības struktūra : virsdvēsele, dvēsele, viltus ego, saprāts, prāts, jutekļi / Aleksandrs Hakimovs (Čaitanaja Čandra Čarans dāsa). - [Rīga] : Gaurāngas bhakti jogas biedrība, 2017. - 122, [5] lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 20 cm. - (Pārdomas ; [4. grāmata]). - Tulkots no krievu valodas.         ISBN 9789934841187.         Apziņa - Reliģiskie aspekti - Hinduisms. Personība - Reliģiskie aspekti - Hinduisms. Dvēsele un miesa.

Hānbergs, Ēriks, 1933-.  Aplaipojumi un apsmaidījumi : atskati par laikaposmu no 1958. līdz 1990. gadam / Ēriks Hānbergs ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; Jāņa Baltvilka, Pētera Jurciņa, Otomāra Rikmaņa, Valda Rūjas dzeja. - Rīga : Jumava, 2018. - 163, [2] lpp.         ISBN 9789934202155.

Leklezio, Žans Marī Gistavs.  Stāsts par pēdām un citas fantāzijas / Žans Marī Gistavs Leklezio ; no franču val. tulk. Vineta Berga ; red. Olita Rause un Ildze Jurkāne ; Zigmunda Lapsas vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2018. - 312, [5] lpp.         ISBN 9789934121890.

Eņģele, Ilze, 1974-.  Pusnakts saules hronikas / Ilze Eņģele ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Toma Kalninska ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2018. - 207, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lata romāns ; 5 (227). - Jau piekto gadu Laine raksta romānu “Pusnakts saules hronikas”, gan sapnī, gan nomodā apdzīvo Eternitas kontinentus, okeānus un jūras, viņas pasaulē dzimst un iet bojā karalistes. Ķēniņiene Troneha un viņas karakalpi Lainei šķiet reālāki par pašas ģimeni, draugiem un paziņām – viltīgi gudro lauku papu Reini, karjeristi Gunu, depresīvo manipulatori Dagmāru, lāga haļavščiku Daini. Laines jūtu dzīvi aizvieto seno ienaidnieku, Sonfilkas karaļa un Tronejas ķēniņienes, smeldzīgais mīlasstāsts. Ilze Eņģele stāsta par cilvēkiem, kas no realitātes patvērušies grāmatu lappusēs un seriālu ekrānos, un liek aizdomāties, kādi būsim un kādu Latviju veidosim nākotnē.         ISBN 9789934154812.         Latviešu romāni.

Šūmeikere, Sāra.  Misters Ročesters / Sāra Šūmeikere ; no angļu valodas tulkojusi Dace Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 493, [2] lpp.         ISBN 9789934154669.

Mellupe, Anita, 1954-.  Ar Olaini sirdī : novadnieku pieredzētais un dzimtas atmiņā glabātais / Anita Mellupe ; konsultanti: Rita Zelča, Ārija Streļča, Inta Purviņa u.c. ; grāmatas māksl. Vanda Voiciša. - [Ķekava] : Lasītava, [2018]. - 453, [3] lpp.         ISBN 9789934872839.

   

Šūmeikere, Sāra.  Misters Ročesters / Sāra Šūmeikere ; no angļu valodas tulkojusi Dace Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 493, [2] lpp.         ISBN 9789934154669.

Kangro, Mārja.  Stikla bērns / Mārja Kangro ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 205, [1] lpp.         ISBN 9789984236872.

Klīvlenda, Kārena.  Mans mīļākais ienaidnieks / Kārena Klīvlenda ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2018]. - Ropažu novads (Latvija) : PNB Print. , ©2018. - 378, [3] lpp. ; 21 cm.         ISBN 9789984359052.         Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Velšs, Ērvins.  Asmens mākslinieks : romāns / Ērvins Velšs ; no angļu valodas tulkojis Zigurds Skābardis ; redaktors Guntis Berelis ; slengu konsultante Olga Judina ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. , ©2018. - 222, [2] lpp. ; 21 cm. - Skotu rakstnieka Ērvina Velša (1958) romāniem Transpotting ("Vilcienvakte", Jāņa Elsberga tulkojumā 2005. gadā, AGB) un Porno (Zigurda Skābarža tulkojumā 2016. gadā, "Dienas Grāmata") tulkojumiem latviešu valodā piepulcējusies arī trešā triloģijas grāmata The Blade Artist - "Asmens mākslinieks", elegants un dzirkstošs romāns - augstākajā mērā vardarbīgs, bet dīvainā kārtā arī samierinošs. - Teksts latviešu valodā, nosaukums uz vāka arī angļu valodā.         ISBN 9789934546549.         Angļu romāni.

Matulis, Haralds, 1979-.  Vidusšķiras problēmas / Haralds Matulis ; Alekseja Muraško dizains ; redaktors Arvis Kolmanis. - Rīga : Mansards, 2018. - 87, [1] lpp. : ilustrācijas.         ISBN 9789934121975.

Biršs, Juris, 1943-.  Praktiskā fizika būvinženieriem : pamati / Juris Biršs ; atbildīgā redaktore Anna Pavloska. - Riga : Jumava, 2018. - 214, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Būvfizika ir zinātnes nozare, kas aplūko fizikālus procesus būvju un ēku konstrukcijās, it īpaši tas ir raksturīgs ēku norobežojošās konstrukcijās atkarībā no klimatiskajiem un ēku ekspluatācijas apstākļiem. Iegūtie izpētes rezultāti kalpo par pamatu būvju un ēku racionālai projektēšanai un nodrošina tehnisko noteikumu izpildi uz no­teiktu objekta kalpošanas laiku. Inženiersabiedrībai kopumā ir svarīgi izprast faktu, ka būvfizikas aprēķinu metodes un pār­baudes testi ļauj novērtēt izpildīto būvdarbu kvalitāti. Lai reāli izvērtētu jebkura ēkas vai būves elementa tehnisko stāvokli, ir nepieciešams zināt tā temperatūras zonas, kā arī gaisa un mitruma sadalījumu elementā, ņemot vērā to fāzu sastāvu. Vis­sarežģītāk ir izzināt mitruma ietekmi, jo temperatūras gra­dienta gadījumā konstrukcijā veidojas ūdens tvaika difūzijas plūsmas, kas savukārt radīs mitruma pārdalīšanu (mitruma izmaiņas) vai pat mitruma kondensāciju un konstrukcijas pa­pildu sa­mitri­nā­šanu. To var noteikt tikai ar būvfizikas metodēm.         ISBN 9789934572142.         Fizika. Celtnes - Vides inženierija. Būvinženieri.

Deja, Silvija.  Sagūstīta tevī / Silvija Deja ; tulkojusi Anna Zābere. - [Rīga] : [Zvaigzne ABC], 2018. - 397, [3] lpp. - (Kompliments 18+).         ISBN 9789934075063.

Plaudis, Arvīds, 1942-.  Pasaules spiegi : slavenu spiegu gaitas vēstures griezumā / Jānis Arvīds Plaudis ; vāka mākslinieciskais noformējums Emīls Garjānis ; atbildīgā redaktore Signe Krūzkopa. - Rīga : Jumava, 2018. - 191, [1] lpp.         ISBN 9789934202216.

Kūlis, Ēriks, 1941-.  Piecas sievietes savos gadalaikos / Ēriks Kūlis ; Lijas Kalniņas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018. - 215 lpp. : fot.         ISBN 9789934202094.

Gelovejs, Džefs.  Skriešana iesācējiem / Gelovejs, Džefs ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; Aijas Andžānes mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018. - 230, [1] lpp. : fot. - Grāmatā atradīsiet ieteikumus un padomus, kas vajadzīgs, lai sāktu skriet, sagatavot sevi veiksmīgai skriešanai, atklāsiet dažādas skriešanas tehnikas, uzzināsiet padomus, kas neļaus zaudēt motivāciju. Grāmatā izmantotas fotogrāfijas no Picture Agency/Lattelecom Rīgas maratons.         ISBN 9789934202230.

Enslijs, Maiks.  Dziedinošās meditācijas : 30 mandalas veselības un labsajūtas veicināšanai / Maiks Enslijs, Stīvs Nobels ; tulkoja: Sintija Zariņa, Ita Ankoriņa un Marta Ābele ; red. Dace Markota ; vāka dizainu adaptēja Sanita Romančuka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 160 lpp. : ilustrācijas.         ISBN 9789934073960.

Bauere, Inguna, 1960-.  Palieku tev uzticams : Juris Neikens / Inguna Bauere ; red. Gundega Sēja ; Vitas Lēnertes vāka diazins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 383, [1] lpp.         ISBN 9789934074356.

Mariņina, Aleksandra.  Jautājuma cena / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - Rīga : NT klasika, 2018. - 287, [1] lpp.         1. sējums.         ISBN 9789934875700.

 Dendroterapija : koku un krūmu ārstnieciskais spēks / sast. Inta Kalniņa ; Lilijas Rimcānes māksl. noformējums ; red. Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2018. - 213, [3] lpp. : ilustrācijas.         ISBN 9789934534690.

Eimens, Daniels G.  Smadzenes izmaina dzīvi : Psiholoģiska un medicīniska prakse dažādu smadzeņu stāvokļu koriģēšanai / Daniels G. Eimens ; no angļu val. tulk. Dace Vanaga ; red. Elvijs Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizians. - Rīga : Lietusdārzs, 2018. - 423, [1] lpp. : ilustrācijas.         ISBN 9789934576034.

Straubergs, Jānis.  Džūkste - pagasta un draudzes vēsture / Teksts: Jānis Straubergs, Kārlis Straubergs un Kārlis Renga ; atbildīgā red. Eva Jansone ; priekšvārds: Muntis Auns ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 524, [3] lpp., [30] foto ielīmes : foto.         ISBN 9789934202223.

Ābele, Zaiga.  Es ar savu somu, aizgāju uz Romu / Zaiga Ābele ; Ineses Guras vāka dizains un makets. - Rīga : Sava Grāmata, 2017. - 61 lpp. : fotogrāfijas.

   Bauere, Inguna, 1960-.  Palieku tev uzticams : Juris Neikens / Inguna Bauere ; red. Gundega Sēja ; Vitas Lēnertes vāka diazins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 383, [1] lpp.         ISBN 9789934074356.

Koluža, Rūta.  Mazā latviešu valodas pareizrakstības rokasgrāmata / Rūta Koluža ; Guntas Plotkas vāka dizains. - atkārtots, formāta maiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 109, [1] lpp.         ISBN 9789934075407.

 100 kūkas un 1 svecīte : Dāvana Latvijai 100 gadu jubilejā / sast. Signe Meirāne ; foto: Kristīne Dzalbe, Kristina Sisajeva, Viktorija Kožemjakina ; teksta autores: Nikija Baltgaile un Dagne Vaskopa. - Riga : ASMEDIA, 2018. - 287 lpp. : fotogrāfijas.         ISBN 9789934864216.

   Adizess, Ichaks Kalderons.  Prasmīga pārmaiņu vadība / Ichaks Kalderons Adizes ; no angļu val. tulk. Paula Prauliņa ; Adizes institūta Latvijā konsultants Vladimirs Kuzmins ; Aigara Truhina vāka diazians. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2018. - 335, [1] lpp : ilustrācijas.         ISBN 9789934074486.

   Ikstena, Nora, 1969-.  Soviet Milk / Nora Ikstena ; translated from the Latvian by Margita Gailitis. - London : Peirene, 2018. - 190, [2] lpp. ; 20 cm.         ISBN 9781908670427.         Latviešu romāni. Mātes un meitas - Daiļliteratūra.

Kalna, Ziedīte.  Cilvēka ceļš : romāns / Ziedīte Kalna ; Agneses Piļānes redakcija, makets un vāka dizains. - Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018. - 287 lpp.         ISBN 9789934558504.

Hawes, James.  The shortest history of germany / James Hawes ; illistrations and maps by James Nunn. - Great Britain : Old street publishing, 2018. - 226, [2] p. : illustations, maps.         ISBN 9781910400739.

Obrists, Hanss Ulrihs.  Kūrēšanas veidi / Hanss Ulrihs Obrists ; no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims ; līdzautors Asads Raza ; literārais redaktors Arturs Hansons ; māksliniece Dita Pence. - Rīga : Neputns, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 164, [3] lpp. ; 21 cm.         ISBN 9789934565465.         Kuratora darbs. Mākslas muzeji - Kuratora darbs. Mākslas muzeji - Krājuma menedžments. Mākslas galerijas, komerciālās - Menedžments. Mākslas izstādes.          Šveice.

Verzemnieks, Inara.  Among the living and the dead : a tale of exile and homecoming on the war roads of Europe / Inara Verzemnieks ; Jacket design bu Jaya Miceli. - UK : ONE an imprint of pushin press, 2018. - 282, [2] p. - Includes bibliographical references. - "A haunting, luminous reckoning with exile and loss. Raised by her Latvian grandparents in Washington State, Inara Verzemnieks grew up among expatriates, scattering smuggled Latvian sand over the coffins of the dead, singing folk songs with other children about a land none of them had visited. Her grandmother's stories re-created in vivid, nostalgic detail the family farm she'd left behind in a borderland violently contested during the Second World War. In the fighting, her grandmother Livija and her grandmother's sister, Ausma, were separated and would not see each other again for more than fifty years. Journeying back to the remote village where her family broke apart, Inara comes to know Ausma and the trauma of her exile to Siberia under Stalin, while reconstructing Livija's survival through her years as a refugee. In bringing together these two sides of the family story, Inara honors both sisters in a deeply cathartic and moving account of loss, survival, resilience, and love."--Provided by publisher.         ISBN 9781782274292.         Latvia - Social conditions.

Rooney, Sally.  Conversations with friends : a novel / Sally Rooney ; illustrations by Ben Wiseman. - London : Faber & Faber, [2017]. - 321, [2] p. ; 22 cm.         ISBN 9780571333134.

Albom, Mitch, 1958-.  Tuesdays with Morrie : An old man, a young man, and life's greatest lesson / Mitch Albom. - London : Sphere, 2017. - 201, [4] p.         ISBN 9780751569575.

Ng, Celeste.  Little fires everywhere : a novel / Celeste Ng. - London : Abacus, 2017. - 388, [2] p. ; 24 cm.         ISBN 9780349142920.

Kemp, Martin.  Living with Leonardo : Fifty Years of Sanity and Insanity in the Art World and Beyond / Martin Kemp. - New York, NY : Thames & Hudson, 2018. - 320 p. : illustrations.         ISBN 9780500239568.

   Pēšsone Džolito, Mālina.  Plūstošās smiltis / Mālina Pēšsone Džolito ; no zviedru valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; mākslinieks Miroslav Sokcic. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 381, [2] lpp.         ISBN 9789984236896.

Džeimsa, Rebeka.  Sieviete spogulī / Rebeka Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2018. - [Silakrogs] : PNB Print. , 2018. - 443, [4] lpp. ; 21 cm.         ISBN 9789984359069.         Angļu romāni.

Meimane, Ineta.  Nora Bumbiere: Nepalikt vienai tumsā : atmiņu portrets jaunas lappuses senā manuskriptā / Ineta Meimane ; Gunāra Straumes dizains ; Daigas Mazvērsītes diskogrāfija. - Rīga : Mansards, 2018. - 261, [2] lpp.         ISBN 9789934122057.

Mensela, Džila.  Debesīs sadziedas putni / Džila Mensela ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; red. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2018]. - 462, [2] lpp.         ISBN 9789984359038.

Хилл, Нейтан.  Нёкк : роман / Нейтан Хилл ; перевод с английского Юлии Полещук. - Москва : АСТ ; Corpus, 2018. - 825, [3] с. - (Corpus ; 470). - 18+. - Ориг. назв.: Hill, Nathan. The Nix. - Книга содержит нецензурную брань. . - На обл.: Бестселлер The New York Times.         ISBN 9785170924783.

Яхина, Гузель.  Дети мои : роман / Гузель Яхина. - Москва : АСТ, 2018. - 493, [3] с.         ISBN 9785171077662.

Астахов, Павел.  Волонтер / Павел Астахов. - Москва : Э, 2018. - 349, [3] с.         ISBN 9785040906376.

Бачинская, Инна.  Браслет с Буддой / Инна Бачинская. - Москва : Э, 2018. - 314, [6] с.         ISBN 9785040939664.

   

Railija, Lūsinda.  Septiņas māsas : Maijas stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 478, [1] lpp. ; 23 cm. - (Septiņas māsas / Lūsinda Railija ; 1. grāmata). - Bibliogrāfija: [479.] lpp. - "Septiņas māsas" aizsāk unikālu grāmatu ciklu, kura pamatā ir teiksmas par Septiņu Māsu zvaigznāju"--Uz vāka.         [1. grām.].         ISBN 9789934058905.         Īru romāni (angļu valoda).

Railija, Lūsinda.  Vētru māsa : Alijas stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 528 lpp. ; 23 cm. - (Septiņas māsas / Lūsinda Railija ; 2. grāmata: Vētru māsa). - Romānu cikls "Septiņas māsas"-- Uz vāka.         [2. grām.].         ISBN 9789934063398.         Īru romāni (angļu valoda).

Railija, Lūsinda.  Ēnu māsa : Zvaigznītes stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulk. Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 526 lpp. - (Septiņas māsas).         [3. grām.].         ISBN 9789934067525.

Railija, Lūsinda.  Pērļu māsa / Lūsinda Railija, no angļu val. tulk. Ligita Lanceniece ; red. Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 558, [2] lpp. - (Septiņas māsas ; [4. grām.]).         [4. grām.]. Seses stāsts.         ISBN 9789934075520.

Rors, Ričards.  Dievišķā deja : Trīsvienība un mūsu pārveide / Ričards Rors un Maiks Morels ; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 263, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Ziņas par autoriem: 263.-264. lpp.         ISBN 9789934073168.         Trīsvienība. Trīsvienība - Doktrīnu vēsture. Teoloģija, dogmatiskā.