Jaunieguvumi jūlijā

Ziņa publicēta 07.08.2018
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2018.gada jūlija mēnesī.

Hornbija, Simoneta Anjello.  Mandeļu vācēja / Simoneta Anjello Hornbija ; no itāļu valodas tulk. Tamāra Liseka ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2018. - 2018 : Apgāds Zvaigzne ABC, Rīga. - 317, [2] lpp.         ISBN 9789934072932.

Sigurdardotira, Irsa.  DNS : spriedzes piesātināts, šokējošs un izaicinošs romāns / Irsa Sigurdardotira ; no islandiešu valodas tulkojusi Inga Bērziņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 429, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).         ISBN 9789934076817.         Detektīvromāni, islandiešu.

Ivuškāns, Artūrs, 1983-.  Ceļa locītava : traumas un citi bojājumi fizioterapeita skatījumā / Artūrs Ivuškāns, teksts un zīmējumi ; redaktors Gints Tenbergs ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; Noras Krevņevas-Baibakovas fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 176 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Bibliogrāfija: 175.-176. lpp. - Grāmatā sniegta pamatinformācija par ceļa locītavas uzbūvi un ar to saistītajām traumām un citiem bojājumiem. Aprakstīts plašs vingrinājumu klāsts ceļa locītavas un tās darbībā iesaistīto struktūru attīstīšanai un stiprināšanai, īpaši - rehabilitācijas periodā pēc traumas gūšanas vai operācijas. Grāmatā noderīgu informāciju atradīs gan sportisti, gan fizioterapeiti un citi interesenti, kuriem ir nācies saskarties ar ceļa locītavu problēmām.         ISBN 9789934074080.         Ceļi (anatomija). Ceļi (anatomija) - Slimības. Fizikālā terapija. Sporta traumas.          Uzziņu līdzekļi. Fotogrāfijas.

Steiga, Miermīlis, 1927-.  Cik maksā sieviete : kriminālromāns / Miermīlis Steiga ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2018]. , ©2018. - 181, [1] lpp. ; 20 cm. - Daudzu populāru romānu autora M. Steigas romāns intriģējoši stāsta par meiteņu un jaunu sieviešu nolaupīšanu un pārdošanu seksuālā verdzībā. Liedagā, pie pašas jūras, meiteņu bariņš spēlē bumbu. Divi atlētiski melnīgsnēji vīrieši ar fotoaparātiem pie sāniem viņas novēro. Tad neuzkrītoši nofotografē glītāko gaišmati, tad otru, pievilcīgu tumšmati. Drīzi vien meitenes metas jūrā peldēties, dažas aizpeld aiz trešā sēkļa. Viens no vīriešiem kaut ko paregulē savā kamerā. Abas nofotografētās meitenes reizē pazūd zem ūdens. Vairāki peldētāji metas palīgā. Bet tur vairs neviena nav. Jūras līcī stāv jahta. Divi akvalangisti ar meitenēm uz muguras piepeld pie borta un nogādā meitenes uz jahtas klāja — faktiski nogādā pašā ellē zemes virsū... - Ziņas par autoru: 179. lpp.         ISBN 9789934202353.         Detektīvromāni, latviešu.

Rudišs, Jaroslavs.  "Grandhotel" : romāns virs mākoņiem / Jaroslavs Rudišs ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska. - Rīga : Jumava, [2018]. , ©2018. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - Ziņas par autoru: vāka 4. lpp.         ISBN 9789934202193.         Čehu romāni.

 Mana ikdienas harmonija : 100 soļi līdz mieram : meditācijas, padomi un vairāk / no vācu valodas tulkojusi Jana Baltaisbrence ; teksti: Īrisa Varkusa, priekšvārds un visi paraksti. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. , ©2018. - 95 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19 cm.         ISBN 9789934154881.         Pašaktualizācija (psiholoģija). Dzīves veidošana. Meditācija. Apzinātība (psiholoģija). Apzinātības prakse. Garīgie vingrinājumi. Dvēseles miers. Darba un privātās dzīves līdzsvars.          Dzīves prasmju rokasgrāmatas. Receptes.

Sava, abats.  Lepnība : galvenie kristīgie tikumi / abats Sava ; redakcija: Jānis Kalniņš ; tulkoja: Lija Ivaska ; mākslinieciskais noformējums: Līga Sakse. - Otrais izdevums. - Latvija : Eikon, 2018. - 223, [1] lpp. : il. ; 17 cm. - Saīsināts tulkojums no krievu valodas.         ISBN 9789934855054.         Tikumi - Reliģiskie aspekti - Kristietība. Lepnums un iedomība.

Koljers, Miks.  Iz Baltikas : jaunatklātais Džeimsa Bosvela un Semjuela Džonsona brauciens pa Kurlandi, Livoniju un Igauniju 1778. gadā / Miks Koljers ; no angļu valodas tulkojusi Aija Uzulēna ; redaktore Dace Sparāne ; mākslinieks Jānis Esītis ; Valija Brutāne, atdzejojuma citējumi. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. , ©2018. - 390, [2] lpp. ; 22 cm. - Izdevniecība "Dienas grāmata" laidusi klajā Latvijā dzīvojošā britu žurnālista un rakstnieka Mika Koljera romānu "Iz Baltikas". Romāna iedvesma dzimusi no fakta, ka 1773. gadā divi spoži sava laika britu literāti Džeimss Bosvels un doktors Semjuels Džonsons apceļoja Skotiju un 1775. gadā tapa izcilais, par žanra klasiku kļuvušais apraksts "Ceļojums uz Skotijas rietumu salām". Autoru nākamais ceļa mērķis - doties tūrē pāri Baltikai, kā tolaik to dēvēja, konkrēti: Baltikas jūra, Libava, Mītava, Rīga, Vendene, Marienburga, Tērbata un arvien tālāk, līdz galamērķim — Pēterpilij. Taču ceļojums nenotika... vai vismaz tā līdz šim ticis uzskatīts. Pēc vairāk nekā diviem gadu simtiem, pateicoties Koljera erudīcijai, talantam un mīlestībai kā uz literatūru, tā uz "Baltiku" un jo īpaši "letiem", Bosvela un Džonsona brauciens beidzot tomēr var notikt, piedāvājot lasītājam intelektuālu un azartisku izklaidi. Tas tiek dēvēts par "itin iedvesmojošu un, kas zina, pilnībā patiesīgu divu 18. gadsimta britu džentlmeņu vēstījumu iz Baltikas". - Vāka noformējumā izmantota Mika Koljera uzņemta Alūksnes Tempļa kalna rotondas fotogrāfija, kā arī dažādu 18. gs. gravīru fragmenti.         ISBN 9789934546631.         Angļu romāni.          Baltija - Daiļliteratūra.

Neimane, Lolita, 1960-.  Lolitas labākās receptes / Lolita Neimane ; sastādītāja Ilze Klapere ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; Aiga Redmane, vāka foto. - Rīga : Jumava, [2018]. , ©2018. - 164, [4] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - L. Neimane grāmatā atskatās uz to, kā mainījušies mūsu priekšstati par veselīgu uzturu un kas pēdējās desmitgadēs mainījies uzturzinātnē kopumā. Tajā koncentrētas arī galvenās atziņas un svarīgākie pieturpunkti par to, kā orientēties dažādajos pareiza uztura konceptos un atrast savu ceļu uz veselīgu uzturu, kas ne vien sniedz visu organismam nepieciešamo, bet arī palīdz saglabāt optimālas ķermeņa formas. Četras nākamās grāmatas sadaļas veltītas katra savai sezonai, katrā no tām izvērstāk apskatot divas ar sezonas produktiem saistītās aktualitātes. Papildus sniegtā praktiskā informācija ir izklāstīta īsāk un kodolīgāk. Katru sezonu noslēdz mazkaloriju recepšu apkopojums, uzsvaru liekot uz sezonā pieejamajiem produktiem.         ISBN 9789934202421.         Uzturs un barošanās. Sezonālā kulinārija.          Receptes.

Ritmanis, Andris.  Ar sapni pagalvī : lirika un dzejas / Andris Ritmanis. - Kalifornija : Andris Ritmanis, 2018. - 132, [4] lpp : foto.

 Mans tautastērps / sastādītājas: Ilze Strēle (foto), Ginta Zaumane (izšūtās miniatūras), Dace Sadaka (dzejas rindas) ; redaktore Aija Austruma ; tulkojums vācu valodā: Ingūna Kvēpa ; tulkojums angļu valodā: Kristīne Ķemme ; dizains: Linda Hiršfelde. - [Jelgava] : Biedrība "Mans tautastērps", [2018]. , ©2018. - 287 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 30 cm. - Grāmatā "Mans tautastērps" apkopti 120 mūsdienu latvju sievu, vīru un ģimeņu stāsti par viņu īpašajiem tērpiem. Grāmata ir kā papildinājums jelgavnieces Ilzes Strēles un viņas kolēģu Gintas Zaumanes un Daces Sadakas veidotajai izstādei "Mans tautastērps", kurā I. Strēle fotogrāfijās ir iemūžinājusi latviešus savos tautastērpos. Fotogrāfijas papildina stāsti, kurus atklāj paši tautastērpu īpašnieki - par savām sajūtām, par savu dzimtu, par satiktajiem meistariem, par sev svarīgo. Stāsti papildināti ar dzejas rindām un miniatūriem izšuvumiem, kuri akcentē īpašo projekta simbolu - ziedu vainadziņu. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi vācu un angļu valodā.         ISBN 9789934195273.         Tautastērps - Latvija.

Лиепа, Илзе, 1963-.  Мой балет / Илзе Лиепа. - Москва : АСТ, 2018. - 367, [1] с., [24] л. вкл. ил. : ил. - (Большой балет). - 6+.         ISBN 9785171056988.

 Sievietes reformācijas ceļā : kolektīvā monogrāfija / recenzenti: Dr.phil. Dzintra Iliško, Dr.art. Deniss Hanovs, Dr.philol. Māra Grudule ; literārā redaktore Ilze Jansone ; kopsavilkuma tulkojums angļu valodā: Alda Vāczemniece. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. - [Rēzekne] : Latgales Druka. , 2018. - 143 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - (Opera Theologica Universitatis Latviensis ; Tomus IV [4]). - Bibliogrāfija: 135.-143. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Kristietības vēstures pētniecība mūsdienās arvien mēģina identificēt tēmas, kurām līdz šim nav pievērsta pietiekami liela uzmanība. Pie tādām pieder arī sieviešu kalpošanas vēsture kristietībā. Kolektīvā monogrāfija ir mēģinājums bagātināt Latvijas baznīcas vēstures pētniecību, iekļaujot sieviešu kalpošanas vēsturi kā vienu no šādām tēmām. LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode saka, ka šī kolektīvā monogrāfija "pirmo reizi izved cauri protestantisma vēsturei Latvijā, pievēršot īpašu uzmanību sievietes lomai teoloģiski motivētajos procesos, kas iespaidoja cilvēku dzīvi Latvijas teritorijā no politikas līdz ikdienas dzīvei". - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Vāka noformējumam izmantota Agneses Bules grafika "Pasaules radīšana" (1994). . - Ziņas par autoriem: 5.-6. lpp.         Brāļu draudzes Latvijas teritorijā: ietekme uz sievietes lomas un sociālā stāvokļa izmaiņām / Anete Jenča. Vidzemes muižnieces Magdalēnas Elizabetes fon Hallartes (dzim. fon Bīlovas) dzimta un agrīnā darbība Halles piētistu interesēs / Beata Paškevica. Sieviešu kalpošana Kurzemes un Vidzemes evaņģēliski luteriskajās draudzēs 19. gadsimtā - 20. gadsimta sākumā / Kristīne Ante, Mārcis Zeiferts. Sieviešu kalpošanas atspoguļojums 20. gs. 20.-30. gadu luterāņu mācītāju veidotajās grāmatiņās par savu draudžu un baznīcu vēsturi / Ralfs Kokins. Sieviešu ordinācijas vēsture 20. gadsimtā Latvijas luterānismā / Dace Balode, Valdis Tēraudkalns.         ISBN 9789934183560.         Garīdznieces - Vēsture. Sievietes baznīcas darbā - Vēsture.          Latvija. Latvija - Baznīcas vēsture. Kurzeme (Latvija) - Baznīcas vēsture. Vidzeme (Latvija) - Baznīcas vēsture.          Krājumi.

Celle, Māra, 1938-.  Mežaparka meitene uzaug Amerikā / Māra Celle ; redaktore Gundega Saulīte ; mākslinieks Aldis Aleks. - Rīga : Vesta-LK, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 207, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Laika grāmata). - Grāmatā autore stāsta par savu dzīvi. Grāmata sākas 1950. gadā, kad Māra Celle nokāpj no kuģa Ņujorkas ostā. Ierodas jaunajā, daudzsološajā zemē kopā ar māti, dzejnieci Rūtu Skujiņu, toreiz četrdesmit trīs gadus vecu, un māsu Lalitu, toreiz nepilnus piecpadsmit gadus vecu. Tas ir stāsts par šīs trijotnes pirmajiem deviņiem gadiem ASV.         ISBN 9789934511479.         Autobiogrāfiskā proza, latviešu.          Amerikas Savienotās Valstis.

 Imperators Nikolajs II : mītu atmaskošana / sastādījusi J.Iljina ; no krievu val. tulk. Marita Freija ; red. Ieva Šuplinska-Murāne ; Ērikas Tomsones datorsalikums. - [Rīga] : Sol Vita, 2018. - 87, [1] lpp : Ilustrācijas.         [2. grām.].         ISBN 9789984894829.

Jakubovska, Māra, 1964-.  Pauls Kvelde : diriģents. Dārznieks / Māra Jakubovska ; red. Eva Jansone ; Lijas Kalniņas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 205, [1] lpp : foto.         ISBN 9789934202339.

, Rusmanis, Sigurds.  Vidzemes ezeru krastos / Sigurds Rusmanis ; Anetes Utinānes datorsalikums ; Anetes Utinānes vāka dizains. - Rīga : Apgāds Mantojums, 2018. - 187 lpp.

Кузнецов, Виктор.  НКВД против гестапо : Операции советской разведки / Виктор Кузнецов. - Москва : Родина, 2018. - 237, [3] c. - (Тайны НКВД).         ISBN 9785907024120.

Власик, Николай.  Рядом со Сталиным : На службе у вождя / Яков Чадаев, Алексей Рыбин, Николай Власик. - Москва : Алгоритм, 2018. - 237, [3] c.         ISBN 9785907028043.

 Latvju raksti : tautas māksla uzvalkos, audumos, būvēs, podniecībā utt. : pēc materiāliem valsts un privātos krājumos : : 3 sējumos / R.Zariņa priekšv. - Faks. izd. - Paris : Latvijas Grāmata, 1990. - [300.] lpp. : il., k. - Teksts paral. latv., franču val.         1. sēj. Tautas apģērbi un apģērbu daļas Kurzemē un Zemgalē.

 Latvju raksti : tautas māksla uzvalkos, audumos, būvēs, podniecībā utt. : : pēc materiāliem valsts un privātos krājumos : : 3 sējumos / R. Zariņa priekšv. - Faks. izd. - Paris : Latvijas Grāmata, 1990. - [300] lpp. : il., fotogr., k. - Teksts paral. latv., franču val.         2. sēj. Tautas apģērbi un apģērbu daļas Vidzemē, Latgalē un Augšzemē.

Rakovska, Žuža.  Čūskas ēna / Žuža Rakovska ; no ungāru valodas tulkojusi Elga Sakse ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; Leldes Šēnfeldes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, ©2016. - 478, [1] lpp. ; 21 cm. - Vēsturisks romāns, fiktīva autobiogrāfija, norisinās 17. gadsimta vidū Ungārijā.         ISBN 9789934119422.         Vēsturiskā proza, ungāru.

Fridriksone, Madara.  Aina no cita laika : romāns / Madara Fridriksone. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 238 lpp.,[2 lp].         ISBN 9789934155086.

Trečaks, Andris, 1956-.  Sarkaņi: notikumi / atmiņas / cilvēki / Andris Trečaks ; redaktors Andrejs Vasiļjevs ; mākslinieciskā noformētāja Aina Pidika. - Sarkaņi : Ramoste, 2018. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 216 lpp. : faksimili, ilustrācijas, karte, portreti ; 30 cm. - Ceļu pie lasītājiem uzsāk Andra Trečaka otrā grāmata par Sarkaņiem. Tās pamatā ir notikumi un cilvēku atmiņas par pirmās brīvvalsts, kara un pēckara gadiem, par izsūtīšanu, par kolhoza laikiem un neliels ieskats mūsdienās. Te var uzzināt vēsturiskas liecības par Sarkaņu, Aizkujas, Patkules un Biksēres mājām un to saimniekiem. Publicētie avoti (pārsvarā cilvēku atmiņas un laikrakstu publikācijas) atstāti ar to laiku valodas īpatnībām un stilu, lai nākotnes lasītājiem varētu nodot "vēstures elpu".         ISBN 9789934194962.         Kolhozi - Latvija - Sarkaņu pagasts (Madonas novads). Muižas - Latvija - Sarkaņu pagasts (Madonas novads). Māju nosaukumi - Latvija - Sarkaņu pagasts (Madonas novads). Skolotāji - Latvija - Sarkaņu pagasts (Madonas novads). Mācību iestādes - Latvija - Sarkaņu pagasts (Madonas novads).          Sarkaņu pagasts (Madonas novads, Latvija) - Vēsture. Sarkaņu pagasts (Madonas novads, Latvija) - Politika un pārvalde. Sarkaņu pagasts (Madonas novads, Latvija). Sarkaņu pagasts (Madonas novads, Latvija) - Iedzīvotāji. Sarkaņu pagasts (Madonas novads, Latvija) - Sociālā dzīve un paražas.          Biogrāfijas. Fotogrāfijas.

Aizstrauts, Edgars, 1918-.  Pirmā kilometrā : izdzīvot un sadzīvot / Edgars Aizstrauts ; sastādītāji: Inese Aizstrauta, Dace Aizstrauta ; literārās redaktores: Eleonora Tjarve, Agnese Biteniece ; māksliniece Iveta Bambere ; Edgara Aizstrauta zīmējumi ; priekšvārds: Dr.hist. Guntis Zemītis. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 71 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. - E. Aizstrauta atmiņu krājums, kuru papildina autora zīmējumi, vēstī par piedzīvoto filtrācijas nometnē Vorkutā 1945.-1946. gadā. Tas veltīts mazbērniem. Sagaidot Latvijas simtgadi un pieminot paša E. Aizstrauta simto dzimšanas dienu, autora ģimene nolēmusi izdot šo atmiņu krājumu. E. Aizstrauts bija padomju ieslodzījuma nometnē Vorkutā - vairāk nekā 2000 km attālumā no dzimtās Slokas. E. Aizstrauts pēc atgriešanās Latvijā pierakstīja savas atmiņas un pārdomas, papildināja tās ar asprātīgiem zīmējumiem. Viņš dalījās savos atmiņu stāstos ar piederīgajiem un draugiem, jo ticēja, ka tikai neaizmirstot savu pagātni, mēs varam mainīt nākotni. Grāmatā iekļauts ne tikai filtrācijas nometnes dzīves apstākļu un ikdienas rutīnas apraksts, bet arī tolaik aptuveni 28 gadus veca vīrieša pārdomas par dzīves jēgu un vērtībām. Autors lasītājam ilustrē, ka zināšanas un prasmes ir vienīgais, ko cilvēkam nevar atņemt, un izdzīvot palīdz spēja tās radoši izmantot īstajā brīdī.         ISBN 9789934573040.         Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Stradiņa, Margarita, 1927-.  Mirkļu puteņos : no dienasgrāmatām, no daudzajām senajām un ne tik senajām piezīmju burtnīcām, atmiņām laikā un vietā, bez pielikumiem un pušķojumiem, tā kā bija, un tā, kā ir / Margarita Stradiņa. - [Rugāji] : [Margarita Stradiņa], 2018. - 164 lpp. : faksimils, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Skolotājas, dzejnieces un prozaiķes Margaritas Stradiņas grāmata "Mirkļu puteņos" veidota no dienasgrāmatām, no daudzajām senajām un ne tik senajām piezīmju burtnīcām, atmiņām laikā un vietā, bez pielikumiem un pušķojumiem, tā, kā bija, un tā, kā ir. Grāmata ir gan nozīmīgs novadpētniecisks dokuments, gan atmiņu stāsts, kas vēlreiz atgādina par savas valsts esamības nozīmi.         Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Siliņš, Ivars.  Mans gājiens : profesora Ivara Siliņa atmiņas / sastādītāji: Ivars Siliņš, Kamena Kaidaka ; literārā redaktore Ieva Miķelsone ; māksliniece Ieva Upmace. - Rīga : Skaldu raksti, 2016 (ULMA). - 208 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - I. Siliņa grāmata sniedz atskatu uz viņa 65 gadus ilgo darbību medicīnā. Šeit aprakstītais varētu būt fragmenti, veidojot Latvijas medicīnas vēstures mozaīku. I. Siliņš grāmatas sākumā stāsta par savām saknēm, dzimtu un tuviniekiem. Viņu likteņi arī iekļaujas laikmeta panorāmā un palīdz radīt ieskatu Latvijas 20. gadsimta dzīves problēmās.         ISBN 9789934149894.         Ārsti - Latvija. Pasniedzēji - Latvija. Medicīnas augstskolas - Latvija - Vēsture.          Latvija.          Biogrāfijas.

Ozola, Agrita, 1960-.  Sibīrijā tapušas vēstules uz bērza tāss / Agrita Ozola ; vēstuļu transkripcija latviešu un krievu valodā: Anita Neimane un Zinta Paševiča ; konsultanti pētniecības jautājumos: Ineta Antone, Tamāra Andersone, Iluta Bērziņa [un vēl 15 konsultanti] ; tulkojums krievu valodā: Inga Anita Berjoza ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; tulkojums franču valodā: Dita Podskočija ; redaktore franču valodā Anne-Sophie Lelong ; literārā redaktore Liene Akmens ; fotogrāfiju autori: Kristīne Ozola, Uldis Sedols, Roberts Vidzidskis, Ingrīda Vistopola ; ievads: Andris Vilks. - [Tukums] : Tukuma muzejs, 2018. - [Rīga] : GreenPrint. , 2018. - 265 lpp. (dažas salocītas) : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - Pašas bērza tāsis bija iespēja skatīt izstādē - "Nevar nerakstīt", tagad vēstules apkopotas grāmatā. Izdevumā iekļautas kopumā 45 vēstules no astoņiem muzejiem Latvijā un līdzās ieskenētajiem oriģināliem, tie nedaudz aprakstīti un pievienoti vēstuļu autoru fotoattēli vai stāsti papildināti ar zīmējumiem no izsūtīto dienasgrāmatām. Vēstules rakstījuši un saviem tuviniekiem un draugiem sūtījuši represētie Latvijas iedzīvotāji. Apkopotās bērza tāss vēstules rakstītas laikā no 1941. līdz 1965. gadam dažādās izsūtījuma vietās, daļai ļaužu vienkārši nav bijis nekā cita, uz kā rakstīt, tas arī bijis veids, kā tuvajiem aizsūtīt daļu no Sibīrijas dabas. - Teksts paralēli latviešu, angļu, franču un krievu valodā. - Konsultanti pētniecības jautājumos arī: Gaida Brālīte, Viesturs Brālītis, Gunta Čupāne, Ritvars Jansons, Inese Helviga, Taiga Kokneviča, Daija Lēmane, Anita Meinarte, Rita Kovala, Ilzīte Ozoliņa, Daina Rutka, Irina Soldatova, Skaidrīte Vigule, Līvija Zepa, Indra Ziediņa.         ISBN 9789934846373.         Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija - Pretošanās kustības. 1941 gada 14 jūnija deportācijas, Latvija, 1941. 1949 gada 25 marta deportācijas, Latvija, 1949. Vēstules. Deportētie. Politiskie ieslodzītie. Politiskā vajāšana. Pretošanās kustības.          Latvija - Politika un pārvalde - 1940-1991. Latvija. Lietuva. Sibīrija (Krievija).          Sarakste. Biogrāfijas. Izstādes un izstāžu katalogi.

 Lielā golfa grāmata : pasaulē, Latvijā, inventārs, tehnika, noteikumi, terminoloģija / sast. Guntis Keisels ; aut.: Gundars Galkins ... [u.c.]. - Rīga : Jumava, 2003. - 289 lpp. : il. ; 28 cm.         ISBN 9984055973. . - ISBN 9789984055978.         Golfs - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.          Uzziņu līdzekļi.

Čepmens, Gerijs.  5 mīlestības valodas bērniem / Gerijs Čepmens un Ross Kempbels ; no angļu valodas tulkojusi Antra Lezdiņa ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Poligrāfists). - 234 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [229.]-234. lpp.         ISBN 9789934064296.         Bērnu psiholoģija. Bērna audzināšana. Vecāki un bērns. Vecāku funkcijas veikšana - Psiholoģiskie aspekti. Mīlestība - Psiholoģiskie aspekti.

Eberlena, Keita.  Man tevis pietrūkst / Keita Eberlena ; no angļu val. tulk. Sandra Rutmane ; red. Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 462, [1] lpp.         ISBN 9789934074851.

 100 dzejoļi Latvijai / sakārtojusi Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 127, [1] lpp.         ISBN 9789934073229.         Latviešu dzeja. Dzejnieki, latviešu.          Latvija - Dzeja.          Fotogrāfijas.

Hēgs, Pēters.  Ziloņkopēju bērni / Pēters Hēgs ; no dāņu val. tulk. Inga Mežaraupe ; red. Anita Poļakovska ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 383, [1] lpp.         ISBN 9789934068270.         Dāņu romāni.

Džordano, Mario.  Tante Poldī un sicīliešu lauvas : kriminālromāns / Mario Džordano ; no vācu val. tulk. Ilona Burka ; red. Egija Smaļķe ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 287, [1] lpp.         ISBN 9789934064173.         Detektīvromāni, vācu.

Makčesnijs, Kriss.  4 izpildes disciplīnas : īpaši svarīgo mērķu sasniegšanai / Kriss Makčesnijs, Šons Kovejs, Džims Halings ; tulkojums, Jānis Barons, Ilze Vācere ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2018. - 320 lpp. : ilustrācijas, tabulas, diagrammas. - Kriss Makčesnijs ir globālais praktiskās metodikas vadītājs FranklinCovey un viens no sākotnējiem 4 izpildes disciplīnu izstrādātājiem. Vairāk nekā desmit gadu viņš FranklinCovey vadījis šo principu izveidi un izstrādi, kā arī konsultāciju organizāciju, kas sasniegusi apbrīnojamu izaugsmi daudzās valstīs visā pasaulē un ietekmējusi simtiem organizāciju un uzņēmumu. Šons Kovejs (Sean Covey) ir FranklinCovey globālo risinājumu un partnerības viceprezidents un pārrauga FranklinCovey starptautisko darbību 141 pasaules valstī. Šona kā FranklinCovey izglītības metodikas vadītāja mērķis ir pārveidot izglītību visā pasaulē. Džims Halings (Jim Huling) ir FranklinCovey 4 izpildes disciplīnu vadošais konsultants. Šajā statusā Džims atbild par 4 disciplīnu metodoloģiju, mācīšanas metodēm un pasniegšanas kvalitāti visā pasaulē.         ISBN 9789934074462.

Līce, Elīna, 1979-.  Redzu / Elīna Līce ; māksl. Rihards Delvers. - [Rīga] : NT Klasika, [2018]. - 95, [1] lpp.         ISBN 9789934875724.

Raudonis, Pāvils.  Elles ķēķa aizdurvē : Piezīmes par partizānu karu / Pāvils Raudonis ; atb. red. Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018. - 100, [4] lpp.         ISBN 9789934202513.

Ūstulnds, Lembits.  Dziļjūra : manam jūras ticības tēvam un kolēģiem jūrniekiem / Lembits Ūstulnds ; no igauņu valodas tulkojis un vāku ilustrējis Druvis Ābrams ; redaktore Eva Mārtuža. - [Rīga] : IDE Rozītes, [2018]. , ©2018. - 335, [1] lpp. ; 21 cm.         ISBN 9789934869952.         Igauņu romāni. Jūras stāsti, igauņu.

Kreca, Ingrīda.  Snoushilas muižas mantinieki : vēsturisks mīlas romāns / Ingrīda Kreca ; no vācu valodas tulkojusi Ligita Sproģe ; Ingas Ieviņas mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Apgāds Jumava, 2018. - 318, [1] lpp.         ISBN 9789934202384.

Holsela, Rona.  Greizo spoguļu spēles : romāns / Rona Holsela ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018. - 396 lpp. ; 21 cm.         ISBN 9789984359106.         Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.

Eglītis, Anšlavs, 1906-1993.  cilvēks mežā / Eglītis Anšlavs ; redaktore Ligita Bībere ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, [2018]. - 382, [1] lpp.         ISBN 9789934549533.

Bergs, Alvils.  Divi stāsti par Barsu / Alvils Bergs ; red. Māris Garjānis ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. - 158, [2] lpp.         ISBN 9789934546624.

 Latviešu korista dziesmene [notis] : klasiskās latviešu kora a cappella mūzikas izlase / krāj. sastādītājs , redaktors un datorsalicējs: Andris Sējāns ; māksliniece Mētra Putāne. - Rīga : Musica Baltica, 2016. - 88 lpp. : notis.

Rubīna, Maija.  Varas gaiteņu iekšpusē / Maija Rubīna ; atb. red. Anna Pavlovska. - Rīga : Jumava, 2018. - 255, [1] lpp : foto.         ISBN 9789934202483.

Konjeti, Paolo.  Astoņi kalni / Paolo Konjeti ; no itāļu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 237, [2] lpp. ; 21 cm.         ISBN 9789934076237.         Itāliešu romāni.

Hiltone, L.S.  Domina / L.S. Hiltone ; tulkojusi Anna Zābere. - Rīga : Kompliments 18+, 2017. - 335, [1] lpp.         ISBN 9789934077340.

Bolis, Jānis.  Mediācija : [mācību grāmata] / Jānis Bolis ; lit. red. Linda Pavļuta, Baiba Saulīte ; Guntas Plotkas zīm. - Rīga : Juridiskā koledža, 2007. - 120, [1] lpp. : il., ģīm., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 120. lpp.         ISBN 9789984991320.         Mediācija. Strīda izšķiršana (tiesības). Kompromiss (tiesības) -- Mācību līdzekļi.

Feldhana, Šauntija.  Laipnības skola : kā 30 dienās uzlabot jebkuras attiecības / Šauntija Feldhana; tulk. Ailita Kuka; izdevuma redaktore Ingūna Pūkaine. - Rīga : Sauleja, 2018. - 220 lpp. : il.         ISBN 9789934195143.

 Čekisti un komunisti / PIETIEK.COM; priekšvārda autors Lato Lapsa. - [Rīga] : Apgāds Mantojums ; PIETIEK.COM, 2018. - 334 lpp. : tab.         1.daļa.         ISBN 9789984823386.

Valdis, 1865-1934.  Kurzemē : ceļotāja pieredzējumi un vērojumi Dievzemītes ārēs un sētās / Valdis. - Pirmizdevums 1928.gadā. - [Rīga : Grāmatutirdzins.lv, 2018]. - 198, [1] lpp. : fotoil.         ISBN 9789934858192.

Brastiņš, Ernests.  Latvju raksta kompozīcija / Ernests Brastiņš ; A.A. (Arto) salikums. - Pirmais izdevums 1925. gadā. - [Rīga : A.A. (Arto) ; www.gramatutirdzins.lv, 2018]. - [Rīga : A.A. (Arto) ; www.gramatutirdzins.lv, 2018]. - 78, [32] lpp. : ilustrācijas.         ISBN 9789934858154.

Bellersena Kvirīni, Kosima.  Mājas kūpinājumi / Kosima Bellersena Kvirīni ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; grāmatā izmantoti attēli no oriģinālā izdevuma un Shutterstock.com. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 155 lpp. : il., fot.         ISBN 9789934154959.

Kupča, Ilze, 1971-.  Dizaina stāsti : mācību līdzeklis dizaina pamatu apguvei = Design Stories : a basic design textbook / Ilze Kupča, Ilze Vītola ; konsultante Barbara Ābele ; redaktore Līga Laurenoviča ; grafiskais dizains: dizaina studija H2E ; tulkotāja angļu valodā Anna Eiženija Reynolds ; fotogrāfijas: Viktorija Anisko, Vents Āboltiņš, Imants Bisenieks [un vēl 27 fotogrāfi]. - Rīga : Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 117, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Grāmata "Dizaina stāsti" ir Latvijā pirmais mācību līdzeklis dizaina pamatu apguvei vispārizglītojošās skolās, mākslas skolās un interešu izglītības iestādēs. Tās saturs veidots, pamatojoties uz Latvijā pēdējos gados radītā laikmetīgā dizaina piemēriem. Jaunā izdevuma mērķauditorija ir skolotāji, kuri vēlas iepazīstināt skolēnus ar dizainu kā plašu un aizraujošu starpdisciplināru nozari. Grāmatā apkopoti Latvijas dizaineru stāsti par divdesmit dizaina piemēriem, sākot no jaunradītiem produktiem - pulksteņiem, gaismas ķermeņiem, apaviem - līdz plašākiem dizaina risinājumiem - veikalu interjeriem, pilsētvides plānojumam un muzeja identitātei. Grāmatā apkopotā informācija ietver dizaina profesionāļu komentārus par darbu radīšanas procesu, tā raksturojot laikmetīgā dizaina ainu un sniedzot ieskatu dažādās dizaina disciplīnās. - Teksts latviešu un angļu valodā. - Fotogrāfi arī: Nandi Boudaud, Oskars Cirsis, Iveta Gabaliņa, Māris Grīnbergs, Toms Grīnbergs, Liene Jākobsone, Justīne Jukumsone-Jukumniece, Bruno Kabucis, Gvido Kajons, Lolita Kalniņa, Valts Kleins, Kaspars Kursišs, Māris Lapiņš, Līga Laurenoviča, Beāte Ligere, Inga Līsmane, Iveta Mazīte, Māris Morkāns, Toms Norde, Ieva Pastare, Kristīne Plaude, Kristaps Runcis, Ansis Starks, Andrejs Strokins, Indriķis Stūrmanis, Ieva Turlaja, Ilze Vanaga.         ISBN 9789934848117.         Dizains - Mācīšana un mācīšanās. Dizains. Mēbeļu dizains. Interjers. Vide (māksla). Modes dizains. Tekstildizains. Grafiskās mākslas.          Latvija.          Mācību līdzekļi.

Романова, Галина(Галина Владимировна).  Узнай меня : роман / Галина Романова. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 313, [2] с. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины). - 16+.         ISBN 9785040922772.

Корецкий, Данил(Данил Аркадьевич), 1948-.  Усмешка Люцифера : (Перстень Иуды - 4) : роман / Данил Корецкий. - Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа "Жанровая литература"], 2018. - 317, [2] с. - (Шпионы и все остальные. Данил Корецкий). - 16+. - Книга издана в авторской редакции.         ISBN 9785170903030.