Jaunieguvumi jūlijā

Ziņa publicēta 17.08.2019
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2019. gada jūlija mēnesī.

 Antibiotikas dabā : viedais dakteris - daba / sastādītāja Kristīne Diga; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2019. - 225 lpp. : il. ; 20x13.
        ISBN 9789934534911.

Suvorovs, Viktors.  Specnazs / Viktors Suvorovs; no krievu valodas tulkojis Jānis Kalve; redaktore Gundega Blumberga; mākslinieks Jānis Esītis; Gundegas Kārkliņas makets; korektore Selga Freimane. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. - 357, [1] lpp.
        ISBN 9789934546877.

Kārkliņa, Inta, 1950-.  Labdien un sveiki! Alfrēds Jaunušans : monologs ar komentāriem / Inta Kārkliņa ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Biruta Jēgere ; māksliniece Nataļja Kugajevska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 335 lpp. - Bibliogrāfija 335. lpp.
        ISBN 9789934156090.

Žurilo, Uldis.  Laulāto mīlestība ikdienā : no iemīlēšanās līdz mīlestībai / Uldis Žurilo, Daina Žurilo ; redaktori Ērika Bondarenko, Ingrīda Lisenkova; makets Kornēlija Vītola. - [Rīga] : Laulāto Tikšanās biedrība, 2019. - 127 lpp. : il.; foto.
        ISBN 9789934197499.

Dimitris, Juris, 1937-.  Izlūkošanas laboratorija : Rīga-Monreāla 1969 / Juris Dimitris ; redaktors Ritums Rozenbergs; mākslinieciskais noformējums, makets Andis Laizāns; korektore Elga Rūberga. - [Mārupes novads] : Goldberg Trust, [2019]. - 128 lpp., 80 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Autobiogrāfisks dokumentāls stāsts par slepeno dienestu iekšējo virtuvi, par informācijas apmaiņu starp PSRS un Rietumiem, kuģiem, okeānu, cilvēku tikumiem un netikumiem.
        ISBN 9789934875533.
        Slepenie dienesti - Latvija. Slepenie dienesti - Vācija. Slepenie dienesti - Padomju Savienība. 
        Biogrāfijas. Attēli.

Jalonena, Rīta.  skaidrums / Rīta Jalonena ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; literārā redaktore Renāte Punka ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 315, [4] lpp. ; 22 cm. - Romāns ļauj iepazīt visai neparastu dzīvesstāstu, kas izvērtās veiksmīgs, taču tā varēja arī nenotikt. Romāna pamatā ir jaunzēlandiešu rakstnieces Dženetas Freimas biogrāfijas fakti, kopā ar Rītu Jalonenu mēs izsekojam viņas ceļam uz veiksmīgu literāro karjeru, kurā netrūkst arī dažādu pārpratumu un satraukumu, nepareizi uzstādītas diagnozes dēļ jaunajai sievietei nākas piedzīvot gan skarbu terapiju, gan aizliegumu rakstīt. Par laimi, Dženeta laikus apjauš, cik liels dziedinošs spēks piemīt vārdiem un rakstniecībai...
        ISBN 9789984237497.
        Somu romāni.

Hietamies, Eve.  Tētis uz pilnu slodzi / Eve Hietamies; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte; literārā redaktore Lilija Berzinska; korektors Edžus Zakss; makets Baiba Lūsīte-Teikmane; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 333, [1] lpp.
        ISBN 9789934156410.

Zariņa, Vanda.  Rīgas domnieki laikmeta līkločos / Vanda Zariņa ; mākslinieks Andris Lamsters ; zinātniskais redaktors Jānis Šiliņš ; literārā redaktore Ina Eglīte. - Rīga : MADRIS, [2019]. - 334 lpp. - Bibliogrāfija 327.-332. lpp.
        ISBN 9789984311487.

Zeltīts, Raivis, 1992-.  Dr. Pauls Jurevičs un latviešu tautas misija / Raivis Zeltīts ; mākslinieciskais noformējums: Liene Apine ; priekšvārds: Dr.habil.phil. Maija Kūle. - [Rīga] : Domas spēks, [2019]. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2019. - 94, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Grāmatā ir apkopotas joprojām aktuālas latviešu nacionālkonservatīvā domātāja Paula Jureviča (1891-1981) atziņas par filozofijas uzdevumiem, marksisma briesmām, modernās Rietumu pasaules problēmām, nacionālisma būtību un latviešu tautas īpašo misiju pasaulē, kā arī par dažādām sociālajām problēmām, piemēram, demogrāfiskās krīzes cēloņiem un risinājumiem.
        ISBN 9789934870736.
        Filozofi - Latvija. Filozofija, latviešu - 20 gs.

Gulbis, Harijs, 1926-.  Raksti / Harijs Gulbis ; Ievas Kalniņas sakārtojumā ; redaktors Jānis Oga ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, [2019]. , ©2019. - 666, [1] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 19 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Harija Gulbja Rakstu 2. sējumā ievietotas lugas, kas sarakstītas padomju laikā - 20. gadsimta 70.-80. gados - un pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas. Rakstu sastādītājas Ievas Kalniņas komentāros aplūkoti lugu iestudējumi un laikabiedru liecības. Grāmatā publicētajās fotogrāfijās iemūžināti Harija Gulbja lugu iestudējumi gan Latvijā, gan trimdā.
        2. sējums. Lugas.
        Un visi nāk pie manis... ; Cīrulīši ; Kamīnā klusu dzied vējš ; Alberts ; Olivers ; Uz Liepsalām ejot ; Vēverīši.
        ISBN 9789934122293.
        Latviešu drāma. Autori, latviešu. 
        Biogrāfijas.

Gulbis, Harijs, 1926-.  Raksti / Harijs Gulbis ; Ievas Kalniņas sakārtojumā ; redaktors Jānis Oga ; Māra Garjāņa dizains ; Dominika Gedzjuna, Gunāra Janaiša fotoattēli. - Rīga : Mansards, [2017]. , ©2017. - 598, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. - Ietver bibliogrāfiju. - 2016. gadā vienam no izcilākajiem latviešu dramaturgiem Harijam Gulbim apritēja 90 gadu jubileja. Apgāds "Mansards" šim notikumam par godu izdod viņa Rakstu 1. sējumu: septiņas lugas, kas aizsāk abus dramaturga pārstāvētos žanrus - drāmu un komēdiju. Harija Gulbja Rakstu sastādītāja ir Latvijas Universitātes profesore Ieva Kalniņa. Rakstu 1. sējumā iekļautas lugas un līdz šim nepublicēti daži Harija Gulbja dzejoļi, lasāmas autora pārdomas par cenzūru, kā arī Arņa Šablovska veidotā saruna ar dramaturgu.
        1. sējums. Lugas.
        Ievads / Ieva Kalniņa. Saruna ar Hariju Gulbi par Tumi, teātri un Latviju šodien / Arnis Šablovskis. Ieskats Harija Gulbja lugās / Ieva Kalniņa ; Vecīši ; Mans cilvēks ; Viena ugunīga kļava ; Aijā žūžū, bērns kā lācis ; Medību pils ; Mans mīļais, mans dārgais ; Silta, jauka ausainīte ; Cenzūras ēnā ; Pamests nams ; Dziesma par sudraba sērsnu ; Komentāri / Ieva Kalniņa.
        ISBN 9789934121821.
        Latviešu drāma. Autori, latviešu. 
        Biogrāfijas.

Judina, Dace, 1970-.  Devītais : romāns / Dace Judina, Arturs Nīmanis; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte; literārā redaktore Ilze Brēmane; korektors Edžus Zakss; makets Arturs Nīmanis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 237, [2] lpp. - (Laika stāsti ; 1. grāmata).
        ISBN 9789934156311.

Paegle, Vaira, 1942-2019.  The Thorns of Freedom : an exile's return to Latvia / Vaira Paegle ; editor Paula Brisco ; cover design: Austris Mangulis. - Riga : VESTA-LK, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 216 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Laika grāmata). - Vaira Paegle grāmatā iepazīstina Ameriku ar Latvijas brīvības ērkšķiem. Grāmata vēsta par to laiku, kad Vaira Paegle, būdama divgadīgs bērns, kopā ar vecākiem 1944. gadā bija spiesta pamest Latviju, lai dotos uz bēgļu nometnēm Vācijā. Tas ir stāsts par dzīvi Amerikā, par atgriešanos Latvijā un iesaistīšanos politikā, par vilšanos un atpakaļceļu uz Ameriku. Paegles vēstījums ir bagātīgi piesātināts ar vēsturiskiem faktiem - gan par deportācijām, gan neatkarības atgūšanu, gan arī personiskām pārdomām par vairākkārtēju tikšanos ar Sibīrijas latviešiem, "Tautas partijas" laiku un attiecībām ar tās redzamākajām personām.
        ISBN 9789934511554.
        Politiķi - Latvija. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija - Bēgļi. 
        Biogrāfijas.

Hogana, Rūta.  Pazaudēto lietu glabātājs / Rūta Hogana; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane; redaktore Kristīne Kupce; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 271, [1] lpp.
        ISBN 9789934078705.
        Angļu romāni.

Nesbē, Jū.  Nazis / Jū Nesbē; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška; redaktore Iveta Polkmane; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka; projektavadītāja Una Orinska; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 495, [1] lpp. - (Zvaigznes Detektīvu klubs).
        ISBN 9789934083051.

Nini, Inin.  Trīspadsmit sapņotāji : Dievu augu stāsti / Inin Nini ; fotogrāfijas Inga Plūme ; dizains Everita Upeniece ; redaktore Jana Boikova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 170, [5] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [175.] lpp. - Cilvēka Dvēselei piemīt dabīga spēja sazināties pašai ar sevi caur citu dzīvo - caur kalnu, upju, mežu, ūdeņu un Augu Dvēselēm. Šī saziņa lielākoties nenotiek ar vārdiem, tajā nav iesaistīts virsprāts, bet gan sirdsprāts. Tā ir cita veida saziņa - dziļa un intuitīva. Mūsu senčiem vienotība ar Visu, saruna ar Dabu un Augu Dvēselēm bija neapšaubāma patiesība. Tā ļāva Zemes dzīvi uztvert kā Dievišķu mistisko pieredzi un katru elpas vilcienu izjust kā brīnumu.
        ISBN 9789934082405.
        Ārstniecības augi. Ārstnieciskās vielas, augu. Dziedniecība. Augi - Psihiskie aspekti.

Rušmane, Andra, 1963-.  Vienpatnieki : [romāns] / Andra Rušmane ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 224 lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2019/6 (240).
        ISBN 9789934156038.

Šulce, Dzintra, 1957-.  Suņu kalns / Dzintra Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - 191, [1] lpp. - (Vakara romāns).
        ISBN 9789934156052.

Zirnītis, Aigars.  Jāatstāj pēdas kā sniegā : dzeja / Aigars Zirnītis ; mākslinieciskais iekārtojums: Gunita Štrausa. - [Jūrmala] : [Aigars Zirnītis], [2019]. - [Talsi] : Talsu tipogrāfija. , ©2019. - 152 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Aigars Zirnītis par savu grāmatu saka: "Šis ir veltījums maniem tuvajiem un mīļajiem. Visiem tiem, kas mīl, kas jūt, kam sāp. Kas nav, kas būs un kas jau ir laimīgi. Un tiem, kas cer, cenšas, gaida un sapņo šajā tik skaistajā, trakajā, jocīgajā laikā".
        ISBN 9789934197932.
        Latviešu dzeja.

Montefiore, Santa, 1970-.  Sea of lost love : [lose yourself in a world of mystery and romance] / Santa Montefiore. - New York : Simon & Schuster, 2007. - 406 p. ; 21 cm.
        ISBN 9781471140396.
        Cornwall (England : County) - Fiction. Puglia (Italy) - Fiction. 
        Domestic fiction. Mystery fiction. Love stories.