Jaunieguvumi septembrī

Ziņa publicēta 19.02.2020
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2019. gada septembra mēnesī.

 

Joksts, Osvalds.  Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās : (lietu tiesības, saistību tiesības) / Osvalds Joksts (vispārējā zinātniskā redakcija), Barba Girgensone ; priekšvārdu sarakstīja A. Vilks. - Rīga : Drukātava, 2011. - 144 lpp. ; 21 cm. - Bibliogr. tekstā. - Juridisko terminu skaidrojošā vārdnīca lietu (īpašuma) un saistību tiesībās adresēta plašam, ar jurisprudenci saistītam personu lokam - studentiem, juristiem, uzņēmējiem, un interesentiem, kas savā darbā un privātajā dzīvē saskaras ar civiltiesībām tajās jomās, kas attiecas uz lietu (īpašuma) un saistību tiesībām.         ISBN 9789984853369.         Civiltiesības - Latviešu valoda - Vārdnīcas.

 

Rubenis, Andris.  Vienkārši romantisms viltusromantikas laikā / Andris Rubenis ; redaktore Inta Rozenvalde ; mākslinieki: Rauls Liepiņš, Kaspars Podskočijs ; noformējumā izmantotas Ežena Delakruā, Filipa Otto Runges, Ernesta Teodora Amadeja Hofmana darbu detaļas. - Rīga : Andris Rubenis, 2014. - 320 lpp. : il. ; 25 cm. - Romantisms ir nozīmīgākais novirziens XVIII gadsimta beigu un XIX gadsimta pirmās puses kultūrā, un tas kā īpašs domāšanas un pasaules izjūtas veids savu piepildījumu guva literatūrā, tēlotājmākslā un mūzikā. Romantisms kļuva par antiapgaismības kustības spilgtāko izpausmes veidu. A. Rubeņa darbs ir veltīts romantisma autoru (rakstnieku, gleznotāju, mūziķu un citu) galveno atziņu un pārdomu izklāstam, vadoties no tā kā tās ir tikušas atspoguļotas pašu sarakstītajos teorētiska rakstura tekstos.         ISBN 9789934143151.         Romantisms. Romantisms - Eiropa - Vēsture - 18 gs. Romantisms - Eiropa - Vēsture - 19 gs. Romantisms - Amerikas Savienotās Valstis - Vēsture - 19 gs. Romantisms mākslā. Autori - Biogrāfijas. Romantisms - Eiropa - Vēsture - 18 gs. Romantisms - Eiropa - Vēsture - 19 gs.

 

 Tirzas raksti : Tirza un tirzmalieši senāk un tagad : rakstu krājums / priekšvārda autori: Normunds Treijs un Nils Treijs. - Tirza : Tirzas pagasta attīstības biedrība, 2018. - [Rīga] : Eiro Print. , ©2018. - 128 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Rakstu krājumā iekļauti raksti par rakstnieci Tirzmalieti, gleznotāju Ludolfu Libertu, rakstnieku Andrievu Niedru, Krievijas valsts domnieku, ārstu Andreju Priedkalnu, mācītāju un teologu Voldemāru Maldoni, mācītāju J.A.N. Portu un dzejnieces Tirzmalietes draudzeni Emmu Piņķi. - Uz grāmatas 1. vāka: Tirzas-Velēnas lauksaimniecības biedrības organizētā lauksaimniecības izstāde, 20.gs. sākums, foto: Ferdinands Knoks.         Saturā: Par Tirzu / Ieva Bērziņa. Kas Tirza man? / Ieva Bērziņa. Tirzmalietes Tirzas periods / Normunds Treijs. Dzīves upe / Normunds Treijs. Tirzmalietes līdzgaitniece Lejasciemā / Līga Ozoliņa, Ilze Bondare-Drancāne. Fotogrāfijas stāsts Tirzas vēsturei / Normunds Treijs. Ludolfa Liberta bērnības un jaunības ceļi / Nils Treijs. Andrievs Niedra - no Tirzas pasaulē / Āris Puriņš. Dažas epizodes ārsta Andreja Priedkalna dzīvē / Līvija Baumane-Andrejevska. Personiskāks skatījums uz tautas skolotāja un teologa Voldemāra Maldoņa profesionālās darbības radošo daudzveidību / Dace Eihmane.         ISBN 9789934880018.         Autori, latviešu. Slavenības - Latvija - Tirzas pagasts (Gulbenes novads). Skolotāji - Latvija.         Tirzas pagasts (Gulbenes novads, Latvija) - Vēsture.         Biogrāfijas. Krājumi. Ģenealoģijas.

 

 Tibeta nekad nav bijusi Ķīnas sastāvdaļa, taču vidusceļa pieeja garantē dzīvotspējīgu risinājumu / no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa ; vāks: Irina Smirnova. - Rīga : [Margarita Putniņa], 2019. - [Grēnes, Olaines novads] : Drukātava. , ©2019. - 215 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Tibetiešiem informācija ir vērtīgs ieguvums. Vārda brīvības bargie ierobežojumi, kurus pavada neatslābstošas dezinformācijas kampaņas, padara patiesību, zināšanas un faktus bezvērtīgus. Tieši tā jau krietni sen notiek Tibetā. Neskatoties uz to, cik lielā mērā Ķīnas Tautas Republika centīsies sagrozīt pasaules uzskatus par Tibetu, kamēr vien tibetieši un viņu atbalstītāji turpinās publicēt un izplatīt informāciju, kas atklāj reģionā notiekošā patiesību, atbalsts tibetiešu tiesībām turpināsies, un lai šis ziņojums top par Tibetas Centrālās Administrācijas kārtējo pienesumu šajā jomā.         ISBN 9789934198090.         Cilvēktiesības - Ķīna - Tibetas autonomais reģions. Vajāšana - Ķīna - Tibetas autonomais reģions. Reliģiskie līderi - Ķīna - Tibetas autonomais reģions.         Tibetas autonomais reģions (Ķīna) - Vēsture. Tibetas autonomais reģions (Ķīna) - Politika un pārvalde. Tibetas autonomais reģions (Ķīna) - Kultūras vēsture. Tibetas autonomais reģions (Ķīna) - Reliģija.

 

Šefers, Frānsiss.  Kā lai mēs dzīvojam : Rietumu domas un kultūras attīstība un pagrimums / Frānsiss Šefers ; no angļu valodas tulkojusi Zita Grante. - Rīga : Atradums - personības attīstības resursi, 2018. - [Rēzekne] : Latgales druka. - 336 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - ("Atraduma" grāmatas). - Bibliogrāfija: 325.-336. lpp. un rādītāji: 291.-324. lpp. - Frānsiss Šefers ir vairāk nekā divdesmit grāmatu autors, kura ieguldījums kristietības un kultūras izpētē ir starptautiski atzīts un kura darbi ir tulkoti daudzās valodās. Šajā grāmatā Šefers ir veidojis savu historiogrāfisko pētījumu, pamatojoties uz mūzikas, mākslas, filozofijas, kino un teoloģijas piemēriem. Viņš parāda, kā filozofiskās domas pārvirze no loģiskas jēgas meklējumiem uz neloģiskiem un iracionāliem pieņēmumiem ir radījusi kritiskās domāšanas trūkumu un cilvēki arvien vairāk tiek uzskatīti par mašīnām.         ISBN 9789984613932.         Civilizācija, jauno laiku. Viduslaiki. Renesanse. Reformācija.         Roma - Vēsture. Eiropa - Kultūras vēsture.         Attēli.

 

 Saviešu mēļošana / raksti: Baiba Dumpe ... [u.c.] ; zīmējumi, Ērika Māldere ; salikums, Mikus Čavarts. - [Rīga] : Lauska, 2012. - 58, [1] lpp. : il. ; 13 x 14 cm + 1 CD. - Ietver bibliogrāfiju (29. lpp.). - Teksts latviešu un angļu valodā. - Izdevumam pievienots mūzikas CD ar latviešu tautasdziesmām.         ISBN 9789934827617.         Krāsas - Folklora. Krāsas un krāsošana. Tautasdziesmas, latviešu.

 

Grosa, Silvija, 1954-.  Rīgas Jūgendstils / Silvija Grosa ; mākslinieks Tālis Rožkalns. - Rīga : Jumava, [2005]. - 47 lpp. : il.         ISBN 9789984059563. . - ISBN 9984059561.

 

Rītups, Arnis.  Sarunas ar filozofiem / Arnis Rītups ; redaktors Uldis Tīrons ; mākslinieks Juris Petraškevičs. - Rīga : Rīgas Laiks, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas Tipogrāfija. - 327 lpp. : portreti ; 21 cm. - ("Rīgas Laika" sarunas). - Filozofijā visu izšķir saruna. Ar sarunu filozofija sākas, sarunā tā turpinās un ar sarunu beidzas, ja beidzas pati saruna. Teksti, kas top, top kā atbilde uz sarunu, kā sarunas turpinājums un nākamo sarunu priekšmets. Ja domāšanusaprot kā dvēseles sarunu pašai ar sevi, kurā tā uzdod sev jautājumus un sniedz atbildes, tad sarunu, iespējams, var saprast kā domāšanu kopā ar kādu citu. Izdevumā ietvertas sarunas ar pasaulslaveniem filozofiem Polu Rikēru, Donaldu Deividsonu, Arturu Danto, Hilariju Patnamu, Stenliju Kavelu, Dīteru Henrihu, Aleksandru Pjatigorski, Ričardu Rortiju, Džonu Serlu, Ričardu Sorabdži, Džeriju Alanu Fodoru, Mailsu Bērnjeitu, Mihaelu Frēdi, Anatoliju Ahutinu, Aleksandru Nehamasu, Žanu Liku Marionu un Džonatanu Līru, kas iepriekš ilgākā laika periodā bija publicētas žurnālā "Rīgas Laiks".         ISBN 9789934880209.         Filozofi. Filozofija.         Intervijas. Fotogrāfijas.

 

Suddan, M.  Theatre of the gods / M. Suddan. - Great Britain : Jonathan Cape, 2013. - 620, [2] p.         ISBN 9780224097062.

Pīlēns, Uldis, 1956-.  (mans) uzņēmēja kods / Uldis Pīlēns ; redaktore Ita Ankoriņa ; grāmatas dizaina autors Aigars Truhins ; attēlu dizaina autore Dace Zelča ; vāka fotogrāfijas autors Juris Pīlēns ; vāka dizaina autors Miķelis Baštiks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 430, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 429.-[431.] lpp. - Uldis Pīlēns – arhitekts un ilggadējs UPB holdinga dibinātājs un vadītājs, kurš Ziemeļvalstu Biznesa foruma veidotajā topā atzīts par vienu no izcilākajiem uzņēmējdarbības domātājiem Ziemeļeiropā – atzīst, ka daudzkārt viņam tiek lūgta "veiksmes recepte". Jābūt taču kādai burvju formulai, kas izskaidro, kādēļ UPB holdingā ietilpstošie uzņēmumi jau gandrīz 30 gadus ir konkurētspējīgi, veiksmīgi darbojas eksportā un nes to īpašniekiem peļņu! Tomēr ne receptes, ne burvju formulas nav. Ir ceļš. Tas ved cauri grūtībām, šaubām, meklējumiem, arī – prieka, radošas katarses un gandarījuma mirkļiem. Uldim Pīlēnam tas primāri ir pašizziņas, sevis pārvarēšanas un apziņas izaugsmes ceļš. Ja tu, jaunais uzņēmēj vai vadītāj, vēl tikai mēģini uztaustīt īsto virzienu dzīvē un uzņēmējdarbībā, arī tev varētu lieti noderēt grāmatas autora atziņas, kas izkristalizējušās vairāk nekā 35 gadus ilgā vadības darbā.         ISBN 9789934079092.         Uzņēmējdarbība. Panākumi uzņēmējdarbībā. Panākumi - Psiholoģiskie aspekti.

 

Railija, Lūsinda.  Mēness māsa : Tigijas stāsts / Lūsinda Railija, no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 592 lpp.         [5. grām.].         ISBN 9789934081996.

 

Roslings, Hanss.  Fact Fulness : desmit iemesli, kāpēc situācija pasaulē mums šķiet sliktāka, nekā ir patiesībā / Hanss Roslings, Ūla Roslings, Anna Roslinga Rēnlunda ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore Dace Markota ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 336 lpp.         ISBN 9789934082238.

 

Medne-Spāre, Lienīte.  Dziedošās smiltis / Lienīte Medne-Spāre ; vāka dizaina un ilustrāciju autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 126, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Tas, kas slēpjas vai pastāv aiz ikdienišķās dzīves mazievērotiem notikumiem, ir Lienītes Mednes-Spāres stāstu krājuma vēstījuma galvenā nemitīgi rotējošā ass. Emocionāli nospriegotos cilvēcisko atklāsmju mirkļos drūp varoņu cerības, sašķīst iluzoru un mānīgu viltus sapņu butaforijas, un cilvēks atklājas visā savā vēlmju un tieksmju niecīgumā. Krājumā tēloto situāciju psiholoģisko konkrētību raksturo koncentrēts, raupji reālistisks vēstījums ar precīzu laikmeta vides zīmējumu.         ISBN 9789934084393.         Latviešu stāsti.

 

Al-Asa, Aļona.  Māksla būt laimīgai jeb neesi varde verdošā ūdenī / Aļona Al-Asa ; no krievu valodas tulkojusi Margita Krasnā ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 335, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Izrādās, to pat reizēm neapzinoties, mēs iekļūstam šādās lamatās. Tāpēc pietiks būt par vardi verdošā ūdenī! "Leciet" no tā ārā, lai kļūtu laimīgas! Kā lēkt? Kurp lēkt? Šī grāmata paskaidros, iemācīs un iedvesmos! Tajā jūs atradīsiet atbildes uz jautājumiem, kas ir aktuāli daudzām sievietēm: Kā apzināties savus patiesos mērķus? Kā celt pašapziņu? Vai ir vērts iepazīties internetā? Ko darīt, lai pirmais randiņš nekļūtu par pēdējo? Vai ir vērts samierināties ar partnera trūkumiem? Kā izveidot patiesi tuvas attiecības? Grāmatā iekļauta ne tikai teorija, bet arī praktiski uzdevumi, kuri palīdzēs ātrāk izprast problēmu, tikt ar to galā, pārvarēt krīzi un sasniegt jaunus apvāršņus.         ISBN 9789934081736.         Sievietes - Dzīves veidošana. Sevis pieņemšana, sievietes. Sievietes - Psiholoģija. Pašaktualizācija (psiholoģija), sieviešu. Vīrieša un sievietes attiecības.

 

Indriksone, Ramona, 1958-.  Pāris metru zem ūdens / Ramona Indriksone; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 204, [3] lpp. : il.         ISBN 9789934081903.

 

Roze, Gundega, 1981-.  Mammas zina vislabāk / Gundega Roze; grāmatas dizains: Gundega Ozoliņa; literārā redaktore: Vija Stepiņa. - Rīga : Avantis Publishing, 2019. - 246, [2] lpp. : fotoil. - Šī grāmata vispirms ir sievietēm par viņam pašām. par skaisto un grūto, ko atnes jaunā pieredze, kļustot par mammu.         ISBN 9789934868726.

 

Roze, Gundega, 1981-.  Mammas zina vislabāk / Gundega Roze; grāmatas dizains: Gundega Ozoliņa; literārā redaktore: Vija Stepiņa. - Rīga : Avantis Publishing, 2019. - 246, [2] lpp. : fotoil. - Šī grāmata vispirms ir sievietēm par viņam pašām. par skaisto un grūto, ko atnes jaunā pieredze, kļustot par mammu.         ISBN 9789934868726.

 

Sodums, Dzintars, 1922-2008.  Post Scriptum : [izlase] / Dzintars Sodums ; sastādītājs Nora Ikstena ; redaktori Arturs Hansons, Vents Zvaigzne. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. - 337, [1] lpp. - Izlasē apkopotas iepriekš nepublicētas "Kapātas esejas", dažādu gadu raksti par dzīves un literāro pieredzi. Ieskats sarakstē ar Jāni Krēsliņu senioru, kā arī atdzejojumi - T.S. Eliota "Tukšā zeme"un Vergilija "Būkolikas" ar komentāriem u.c. darbi.         ISBN 9789934546891.

 

Zelmenis, Gints, 1975-.  Nacionālā pretošanās kustība Latvijā no 1959. līdz 1986. gadam / Gints Zelmenis, Bruno Javoišs. - Rīga : Pētergailis, 2019. - 159 lpp. : ilustrācijas. - Šis izdevums ir veltīts tieši šim laikam un cilvēkiem, kas ziedoja savu dzīvību un dzīvi brīvas Latvijas idejai ārpus lielām kustībām un masu pasākumiem. Ir īpaši vērtīgi apzināties, ka arī šajā, it kā klusajā laikā zem biezā melu un puspatiesību ledus urdzēja nepakļāvīgas domas, vārdi un darbi, kas izlauzās un atjaunoja mūsu Latvijas valsti.Izdevums ietver sevī divas daļas. Vienā daļā ir Dr. hist. Ginta Zelmeņa sastādītais 216 politiski represēto personu saraksts, kas satur īsas ziņas par katru notiesāto, un Latvijas karte, kurā uzskatāmi paradītas pretestības kustības dalībnieku dzīves vietas un nozīmīgākās pretošanās kustības akcijas. Neapšaubāmi, ka par katru no šiem cilvēkiem varētu sarakstīt apjomīgu romānu,un žēl, ka par dažiem no viņiem nav zināms gandrīz nekas.         ISBN 9789984334974.         Latvija - Vēsture.

 

Ošo.  Meditācijas aizņemtiem cilvēkiem : kam daudz stresa, bet meditēt nav laika / Osho ; no angļu valodas tulkojusi Aija Rožlapa ; Rolanda Flora grafiskais dizains ; Intas Lī vāka ilustrācija. - Rīga : Sētava, 2019. - 217, [2] lpp. : ilustrācijas.         ISBN 9789934502347.         Meditācija. Meditācijas.

 

Ezera, Līga.  Nakts sarkanā garša / Līga Ezera. - Rīga : Sava grāmata, 2019. - 429 lpp. - Triloģijas otrā grāmata.         [2. grām.].         ISBN 9789934582264.

 

Linde, Māris, 1944-.  Sāgas IV / Māris Linde. - [Rīga] : Sava grāmata, 2019. - 401 lpp. - (Bibliotheca Lindana ; XXXXIV).         4. grāmata.         Saturs: Sāga par Njalii ; Sāga par Eimundu ; Vītne par EindridiPlatpēdaino ; Sāga par Jomas vikingiem ; Vija par Torarinu Nekaunīgo ; Torsteina Halla dēla no Piekrastes sapnis ; Vija par Velsi ; Vītne par Ragnāra dēliem ; Par Torsteinu Salu ; Par haldoru Snorri dēlu ; Par Audunu no Rietumu Fjordiem ; Vija par Brandu Dāsno ; Vija par Brandkrosi ; Sāga par Hromundu Klibo.         ISBN 9789934582370.         Sāgas.

 

 Citādā Latvija : Иная Латвия = Undiscovered Latvia : [fotoalbums] / fotogrāfs Kęstutis Fedirka ; fotogrāfiju rediģēšana: Kęstutis Fedirka ; albūma maketēšana un dizains: Gintarė Palubinskaitė ; albūma vāks: Kęstutis Fedirka. - [Kaunas] : Balto print, 2014. - 55 lpp. : fotogrāfijas ; 25 cm. - Teksts paralēli latviešu, krievu un angļu valodā.         Ainavu fotogrāfija - Latvija.         Latvija.         Aerofotogrāfijas.

 

Zelmenis, Dainis, 1946-.  Dialogi ar Nikolaju Neilandu / Dainis Zelmenis. - [Mārupes novads] : Goldberg Trust, [2019]. - 144 lpp., [32] lpp.         ISBN 9789934875557.         Diplomāti - Latvija. Politiķi - Latvija. Žurnālisti - Latvija.         Latvija - Starptautiskās attiecības. Zviedrija - Politika un pārvalde - 20 gs.

 

Гилберт, Элизабет.  Город женщин : [роман] / Элизабет Гилберт ; пер. с агл. Ю. Ю. Змеевой. - Москва : РИПОЛ-классик, 2019. - 462 с. - (Выбор редакции). - Ориг. назв.: Gilbert, Elizabeth. City of girls, 2019.         ISBN 9785386127558.         Amerikāņu romāni.

 

Тамоников, Александр(Александр Александрович), 1959-.  Ногайская орда. Спецназ Ивана Грозного : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [4] с.         ISBN 9785041017019.

 

Фаулер, Тереза Энн.  Порядочная женщина / Тереза Энн Фаулер ; [пер. с англ. Т. Ермашкевич]. - Москва : Эксмо, 2019. - 512 с. - Oriģ. nos.: Fowler, Therese Anne. A Well-Behaved Women.         ISBN 9785041050993.         Amerikas Savienotās Valstis - Daiļliteratūra. Amerikāņu romāni.

 

Гришэм, Джон.  Золотой дождь : [роман] / Джон Гришэм ; пер. с англ. М. Тугушевой, А. Санина. - Москва : АСТ, 2019. - 608 с. - Ориг. назв.: Grisham, John. The Rainmaker.         ISBN 9785171175597.

 

Ezerkalns, Gatis, 1988-.  Ragana manā skapī : romāns / Gatis Ezerkalns; redaktore Bārbala Simsone; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka; vāka dizians Artūrs Bērziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 543, [1] lpp.         ISBN 9789934081880.         Latviešu romāni.

 

Poruks, Jānis, 1871-1911.  Klusētājs. Proza / Jānis Poruks; redaktore Inese Auziņa; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvagzne ABC, 2019. - 122, [2] lpp.         ISBN 9789934081675.

 

Nesers, Hokans.  Pavisam cits stāsts / Hokans Nesers ; no zviedru valodas tulkojus Inga Grezmane ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 542, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Gunnars Barbaroti / Hokans Nesers ; [2]). - Ziņas par autoru: uz vāka.         ISBN 9789934080784.         Psiholoģiskās spriedzes proza, zviedru.

 

Gundars, Lauris, 1958-.  Apglabāt uz valsts rēķina / Lauris Gundars ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 535, [1] lpp. ; 22 cm. - Devītā maija svinību laikā Rīgā notiek slepkavība — acīmredzami izaicinoša politiska provokācija. Noziegums uzšķērž divās dažādās valodās runājošo Latvijas iedzīvotāju pussadzijušās rētas. Iesākumā šķietami vienkāršā izmeklēšanā tiek ierauti aizvien jauni cilvēki — veci un jauni, latvieši un krievi, no lauku pensionāra līdz pat Saeimas deputātam: neizrunātā vēsture atspēlējas šodienai.         ISBN 9789934546907.         Latviešu detektīvproza.

 

Jakovļeva, Jūlija.  Mednieks tieši virsū skrien : detektīvs par Staļina laiku / Jūlija Jakovļeva ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; Nataļjas Kugajevskas mākslinieciskais noformējums ; redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - [Silakrogs] : PNB Print. - 352 lpp. - Staļina laika Ļeņingrada, 1930. gads. Lielā terora mašīna jau ir ieeļļota, notiek “tīrīšanas” – varai aizdomīgus cilvēkus atrod gan Ermitāžā, gan milicijā. Taču līdzās Staļina lielajam ļaunumam notiek arī parasto pilsoņu noziegumi – īpatnējas, īpaši iestudētas slepkavības, kas aizņem arī izmeklētāja Zaiceva prātu. Kas lielajā valstī spiež pilsoņus slepkavot – greizsirdība, zaglība vai pārdabiski spēkik Tikmēr romantiskā un skaistā pilsēta apaug ar komunālo dzīvokļu smakām, bet terors tikai maļ un maļ...         ISBN 9789934156342.

 

Korija, Džeina.  Neskaties uz mani : romāns / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - [Silakrogs] : PNB Print. - 464 lpp. ; 21 cm. - Tas notiek atkal. Atkal esmu kļuvusi par slepkavu pret pašas gribu... Satiekot Eliju, jebkurš nospriestu, ka viņa ir laimīga sieviete. Pievilcīga, situēta, mīlošas ģimenes ieskauta... Itin neviens nenojauš, ka aiz spožās fasādes slēpjas sagrauta dvēsele. Elijas laulība ir uz sabrukuma robežas – vīra kārtējā dēka liek sabirst gabalos viņas ideālās sievas tēlam. Tomēr vēl sāpīgāks ir kāds pagātnes notikums, kuru Elija nespēj aizmirst. Notikums, kurš sagrāva viņas dzīvi un pēc kura viņa turpināja eksistēt vien kā pašas ēna. Kad Elijas mājās notiek nelaimes gadījums, pagātnes atmiņas ietriecas gluži kā duncis krūtīs. Viņa saprot – nekas vēl nav beidzies. Šim rēbusam jātiek atrisinātam, pat ja tas maksās dzīvību... Džeina Korija ir pasaulslavena spriedzes romānu rakstniece, autore tādiem ikoniskiem trilleriem kā Mana vīra sieva, Asinsmāsas un Vīrs, kura nav. Korija ar apbrīnojamu meistarību atklāj iekšējās dilemmas, kas plosa ikvienu no mums un liek balansēt uz labā un ļaunā robežas. Romānā autore soli pa solim atklāj kādas ģimenes traģēdiju, kura varēja arī nenotikt – ja, cīnoties ar bailēm, cilvēki būtu izvēlējušies mīlestību, nevis naidu.         ISBN 9789984359564.         Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.

 

Ezerkalns, Gatis, 1988-.  Ragana manā skapī : romāns / Gatis Ezerkalns; redaktore Bārbala Simsone; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka; vāka dizians Artūrs Bērziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 543, [1] lpp.         ISBN 9789934081880.         Latviešu romāni.

 

Vensko, Sandra, 1958-.  pieres vieta / Sandra Vensko ; Jāņa Esīša dizains ; redaktore Dace Sparāne-Freimane. - Rīga : SIA "Dienas Grāmata", 2019. - 91, [5] lpp. - Sandra Vensko ir rakstniece, dzejniece un dramaturģe, četrpadsmit grāmatu autore. Pēc psiholoģiski un poētiski spriegajiem romāniem “Maigā okupācija” (2014) un “Adele” (2019) autore atgriežas pie lasītājiem ar dzeju, kas savā ziņā ir arī šo abu romānu pieres vieta. Poēma nobendētajiem Liepājas slimnīcas ārstiem un cikls “astoņas tēta vēstules savai mammai” patiesas, tīras smeldzes noti šajā krājumā paceļ apbrīnojamā augstumā. Vīrietis — ilgotais tēvs, vīrietis — kara murgu upurlops, vīrietis — saudzējams un apbrīnots mīļotais un arī vīrietis — asinskārais kundziņš… viņi visi ir šeit.” Dace Sparāne-Freimane.         ISBN 9789934546938.

 

Dimiters, Kaspars, 1957-.  Mātes Latvijas vēstule : atskaņu dienasgrāmata / Kaspars Dimiters; aktiera Gundara Āboliņa audio ielasījums; makets Ilze Lečmane; CD māsters Gints Sola. - Latvija : [Amatas novada dome], 2019. - 141, [1] lpp. : foto. - 1 CD.         ISBN 9789934835858.

 

Šlāpins.  Es nemāku, komatus jeb dzejoļi grūti audzināmiem bērniem / Šlāpins ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; ilustratore Kristīne Martinova ; dizains: Aleksejs Muraško. - [Rīga] : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 82, [1] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Man negribējās, lai šie dzejoļi, kas izskatās pēc bērnu dzejoļiem, tā stilistika, ritms, atskaņas atgādina bērnu dzeju. Bet tā nav īsti bērnu dzeja un kas tā īsti ir, es pats pateikt nevaru, negribu teikt priekšā. Bet tas, kādā veidā noformējums, ilustrācijas, teksts, teksta izvietojums, kādā veidā tas samulsina lasītāju prātu, man šķiet ir ļoti veiksmīgi izdarīts. Lai lasītājs mēģina tikt ārā vai galā ar to, kas ir viņa rokās" saka Ilmārs Šlāpins.         ISBN 9789934565717.         Latviešu dzeja.

 

Priede, Laura.  Vienmēr atgriezties : uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts / Laura Priede; datorsalikums: Agnese Piļāne; redaktore Iveta Reinsone, Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. - 215 lpp.         ISBN 9789934587078.

 

 Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā : mācību grāmata / Eduards Bruno Deksnis, Normunds Grūbis, Inga Kudeikina, Gunārs Kūtris, Ruta Mekša [un vēl 2 autori] ; zinātniskais redaktors, ievada autors Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis ; literārā redaktore, vāka dizaina autore Anita Rudziša. - Rīga : Juridiskā koledža, 2019. - 367 lpp. : shēmas ; 21 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Augstskolu un koledžu tiesību zinātņu programmu studentiem adresēta mācību grāmata, ko sagatavojis augsti kvalificēts autoru kolektīvs. Tā ietver arī jaunākos normatīvos aktus, kas regulē tiesībsargājošo institūciju statusu, struktūru un funkcijas. Pirmo reizi mācību grāmatā aprakstītas un analizētas ne tikai tiesībsargājošās institūcijas Latvijā, bet arī Eiropā, ja to darbība tieši skar Latviju. - Autori arī: Aigars Sniedzītis, Normunds Streņģe.         ISBN 9789934871955.         Tiesībsargs - Latvija. Tiesībsargs - Eiropa. Policija - Latvija. Tiesas - Latvija. Advokātu asociācijas - Latvija. Notāri. Korupcija - Latvija - Novēršana. Nacionālā drošība - Latvija.         Mācību līdzekļi.

 

Horna, Māra, 1936-.  Viegli un ērti : romāns / Māra Horna; redaktore Solveiga Puķīte; Ivitas Ceriņas ilustrācijas un vāka dizains. - [Rīga] : Drukātava, 2019. - 181 lpp. : il.         ISBN 9789934199097.

 

Kabrē, Žaume.  Es atzīstos / Žaume Kabrē; no katalāņu valodas tulkojusi Dace Meiere; redaktors Arturs Hansons; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Mansards, [2019]. - 867, [1] lpp.         ISBN 9789934122279.

 

Likona, Tomass.  Kā izaudzināt laipnus bērnus : un pretī iemantot cieņu, pateicību un laimīgāku ģimeni / Tomass Likona; redaktore Ilze Čerņevska; makets Lilija Rimicāne; no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece; mākslinieks Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2019. - 452 lpp.         ISBN 9789934534874.

 

 Nezūdošās vērtības: VEF - 100 / redkolēģija: Ivars Bražis, Oļģerts Belmanis, Juris Binde, Andris Ozols ; zinātniskie recenzenti: Laimdota Straujuma, Gatis Krūmiņš ; Aijas Andžānes vāka un maketa mākslinieciskais noformējums ; redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 536 lpp. - (VEF - 100). - Kopsavilkums angļu valodā.         1. grāmata.         ISBN 9789934156243.

 

 Nezūdošās vērtības: VEF - 100 / redkolēģija: Ivars Bražis, Oļģerts Belmanis, Juris Binde, Andris Ozols ; zinātniskie recenzenti: Laimdota Straujuma, Gatis Krūmiņš ; Aijas Andžānes vāka un maketa mākslinieciskais noformējums ; redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 654 lpp. - (VEF - 100). - Kopsavilkums angļu valodā.         2. grāmata.         ISBN 9789934156267.

 

Slotere, Karīna.  Loras spēle / Karīna Slotere ; redaktore Solvita Velde ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 508 lpp. ; 21 cm. - Andrea Kūpere par savu māti Loru zina visu. Jaunā sieviete zina, ka mamma visu mūžu pavadījusi klusā pilsētiņā, ir labi ieredzēta runas terapeite un viņai nav itin neviena noslēpuma. Viss mainās, kad kāda sestdienas pēcpusdiena kafejnīcā izvēršas traģiskā incidentā, kas Loru parāda pavisam citā gaismā. Andreai rodas neskaitāmi jautājumi: kas ir šī sieviete, kura viņu audzinājusi trīsdesmit vienu gadu? Vai mātes rīcību attaisno nesavtīga mīlestība? Vai varbūt tas bijis nežēlīgs aprēķins?.         ISBN 9789984359465.         Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

 

Gundars, Lauris, 1958-.  Apglabāt uz valsts rēķina / Lauris Gundars ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 535, [1] lpp. ; 22 cm. - Devītā maija svinību laikā Rīgā notiek slepkavība — acīmredzami izaicinoša politiska provokācija. Noziegums uzšķērž divās dažādās valodās runājošo Latvijas iedzīvotāju pussadzijušās rētas. Iesākumā šķietami vienkāršā izmeklēšanā tiek ierauti aizvien jauni cilvēki — veci un jauni, latvieši un krievi, no lauku pensionāra līdz pat Saeimas deputātam: neizrunātā vēsture atspēlējas šodienai.         ISBN 9789934546907.         Latviešu detektīvproza.

 

Korija, Džeina.  Neskaties uz mani : romāns / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - [Silakrogs] : PNB Print. - 464 lpp. ; 21 cm. - Tas notiek atkal. Atkal esmu kļuvusi par slepkavu pret pašas gribu... Satiekot Eliju, jebkurš nospriestu, ka viņa ir laimīga sieviete. Pievilcīga, situēta, mīlošas ģimenes ieskauta... Itin neviens nenojauš, ka aiz spožās fasādes slēpjas sagrauta dvēsele. Elijas laulība ir uz sabrukuma robežas – vīra kārtējā dēka liek sabirst gabalos viņas ideālās sievas tēlam. Tomēr vēl sāpīgāks ir kāds pagātnes notikums, kuru Elija nespēj aizmirst. Notikums, kurš sagrāva viņas dzīvi un pēc kura viņa turpināja eksistēt vien kā pašas ēna. Kad Elijas mājās notiek nelaimes gadījums, pagātnes atmiņas ietriecas gluži kā duncis krūtīs. Viņa saprot – nekas vēl nav beidzies. Šim rēbusam jātiek atrisinātam, pat ja tas maksās dzīvību... Džeina Korija ir pasaulslavena spriedzes romānu rakstniece, autore tādiem ikoniskiem trilleriem kā Mana vīra sieva, Asinsmāsas un Vīrs, kura nav. Korija ar apbrīnojamu meistarību atklāj iekšējās dilemmas, kas plosa ikvienu no mums un liek balansēt uz labā un ļaunā robežas. Romānā autore soli pa solim atklāj kādas ģimenes traģēdiju, kura varēja arī nenotikt – ja, cīnoties ar bailēm, cilvēki būtu izvēlējušies mīlestību, nevis naidu.         ISBN 9789984359564.         Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.

 

Nesers, Hokans.  Pavisam cits stāsts / Hokans Nesers ; no zviedru valodas tulkojus Inga Grezmane ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 542, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Gunnars Barbaroti / Hokans Nesers ; [2]). - Ziņas par autoru: uz vāka.         ISBN 9789934080784.         Psiholoģiskās spriedzes proza, zviedru.

 

Loinerte, Luāna.  Edīte : par Edīti Romuli un Georgu Romuli no Bīronu dzimtas jeb "dzintara karali" / Luāna Loinerte ; Lija Kalniņa, vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2019. - 255, [1] lpp. : fot. - Vienkāršs, bet tanī pat laikā aizraujošs vēstījums par Plaužu, Dzeņu-Romuļu dzimtām,kas savijās vēsturisko notikumu vērpetē, aizvedot mūs cilvēku attiecību neparastā risinājumā, bet kā moto caurvijas “dzintara karaļa” — Georga Romuļa prasme atklāt dzintara apslēpto dvēseli un nav neviena latvieša, kam mājās nebūtu dzintara rota.         ISBN 9789934203565.

 

Konstantīna, Liva.  kad tevi redzēju pēdējo reizi : romāns / Liva Konstantīna ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 412 lpp. ; 21 cm. - Keitas māte ir noslepkavota savās mājās. Šajā brīdī Keitai vairāk nekā jebkad ir vajadzīgs atbalsts. Viņa uzaicina savu labāko draudzeni Blēru uz bērēm. Taču tajā pašā vakarā Keitu pārņem šausmas - viņa saņem draudu īsziņu: "Kad es būšu ticis ar Tevi galā, Tu vēlēsies, kaut šodien pati būtu apglabāta". Spriedze pieaug... Kāds liek Keitai domāt, ka viņa pamazām zaudē veselo saprātu, un to sāk ievērot arī viņas tuvinieki. Slepkava var būt ikviens – draugs, kaimiņš, mīļotais. Lai kurš tas būtu, ir skaidrs, ka nākamais upuris būs Keita.         ISBN 9789984359571.         Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

 

Kramiņš, Edgars, 1964-.  Sarunas bez robežām : veltījums Kārlim Pamšem simtgadē / Edgars Kramiņš; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. - 318, [2] lpp. : fotoil.         ISBN 9789934203329.

 

Palkavniece, Ingrīda.  29 stāsti : stāsti par bēgšanu uz tūristu paradīzi / Ingrīda Palkavniece ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 102, [1] lpp. ; 17 cm. - "Bez citām baudām, brīvdienas mēdz piedāvāt arī grūti definējamas sajūtas, kas rodas, raugoties uz neticami skaisti iedegušiem un pieticīgi ģērbtiem dienvidu pludmaļu "iedzimtajiem". Tie varētu būt apkalpotāji bāros, niršanas instruktori vai personas, kas vienkārši dirn pie bāru letēm. Viņu dzīve šķiet bezgalīgs atvaļinājums, kuram nepiestāv ģimeniskas rūpes. Ingrīdas stāstu skices bez liekas kautrēšanās ieved mūs šo varoņu guļamistabās. Stāsti ir īsi, tajos ir krietna deva rezignācijas un ironijas, kas padara grāmatu par labu lasāmvielu ļaudīm, kas vēlas atslodzes brīdi pēc pilsētas burzmā pavadītas dienas." Daina Jāņkalne, žurnāliste un raidījumu vadītāja.         ISBN 9789934203466.         Latviešu stāsti.

 

Jansone-Treice, Daina, 1948-.  Sirds viducī : dzeja / Daina Jansone-Treice ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 220, [3] lpp. ; 21 cm. - Iepazīšanās ar Dainas Jansones-Treices dzeju man bija negaidīts pārsteigums: dzejnieces dzīves atziņu dziļums, viedums un reizē - vārdu izteiksmes vienkāršība ar negaidītiem un pārsteidzošiem domu un tēlu savienojumiem. Tik vienkārši un reizē - mūsdienīgi! Daudzi dzejoļi kā poētiski aforismi. Valodas ritējums tik viegls, "mocartisks". Katrs dzejolis - dvēselē un sirdī dziļi izdzīvots, izsāpēts vai dzīves dievišķīgā un brīnišķīgā prieka apgarots. Emociju diapazons no vissmalkākām, trauslākām dvēseles stīgām līdz neatlaidībai, spītam un "dzelžainai" gribai nepadoties un "iet tālāk" liktens un Dieva svētītu Dzīves un Mākslas ceļu! Patiesi apbrīnojami un iedvesmojoši! Ar patiesu cieņu - komponists Valdis Zilveris.         ISBN 9789934203497.         Latvija. Sloka (Jūrmala, Latvija).         Latviešu dzeja. Dzeja.

 

 Jānis Čakste. Piemiņas rakstu krājums / Valda Villeruša vāka grafiskais noformējums ; foto: Vilis Rīdzinieks ; ievadam: Ansis Kurmis. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 247, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Ja Platons apgalvoja, ka atmiņā meklējami atziņas un filozofijas pamati, tad drīkst teikt, ka atmiņās, kas izceļ pareizā vēsturiskā gaismā pagātnes darbus un darbiniekus, dibinās paša pieminētāja, viņa sabiedrības un valsts darbu sekmes. Ar Čakstes vārdu saistīti Latvijas valsts tapšanas pirmie soļi. J. Čakstes piemiņas grāmata veidota ar mērķi objektīvā un kritiski vēsturiskā apgaismojumā nostiprināt tautas atmiņā valstsvīra piemiņu.         ISBN 9789934203473.         Prezidenti - Latvija.         Latvija - Politika un pārvalde - 1918-1940.         Biogrāfijas. Krājumi. Fotogrāfijas.

 

Hotorns, Nataniēls.  Dvēseles mākslinieks : proza / Nataniēls Hotorns ; no angļu valodas tulkojusi, priekšvārda autore: Dagnija Dreika ; Lilija Rimicāne, mākslinieciskā izveide. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2019. - 199, [2] lpp. ; 21 cm. - (XIX gadsimta klasiķi). - Tulkots no: Hawthorne, Nathaniel. Short Stories.         Dvēseles mākslinieks ; Pravietiskie portreti ; Doktora Heidegera eksperiments ; Kāzu zvani ; Triju kalnu ieplaka ; Rapačīni meita ; Sniega pārslas ; Sniegone ; Spalvgalis ; Drauna kokgriezums.         ISBN 9789984411248.         Amerikāņu proza.

 

Tālers, Ričards H.  Mudinājums: kā pieņemt pareizus lēmumus par veselību, labklājību un laimi / Ričards H. Tālers, Kess R. Sanstīns; no angļu valodas tulkojis Kārlis Baštiks; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums; korektore Brigita Šoriņa; makets Linda Prātniece. - Rīga : Jumava, 2019. - 246 lpp.         ISBN 9789934203527.

 

Varde, Rvīns.  Kas te notiek : [dokumentālā īsproza] / Rvīns Varde ; mākslinieks Ernests Kļaviņš, literāra redaktore Renāte Punka. - Rīga : SIA "Jāņa Rozes apgāds", 2019. - 140, [1] lpp. - Dokumentālās īsprozas skices atspoguļo autora atmiņas, novērojumus un refleksijas. Personīgais un subjektīvais atsedz ne vien autora individuālo pieredzi, bet lielā mērā mūsu kopējo pieredžu spektru. Paša autora vārdiem – teksts ir izdzīvošanas mēģinājuma hronikas.         ISBN 9789984237619.

 

Bordvels, Deivids.  Kinomāksla : ievads / Deivids Bordvels, Kristīne Tompsone, Džefs Smits ; tulkojums latviešu valodā Jana Bērziņa ; Dace Andžāne, Tabita Rudzāte ; redaktores: Kristīne Stripkāne, Kristīne Matīsa, Dita Rietuma, Lelda Ozola ; makets un vāka dizains Dace Eglīte. - 11. izdevums. - Rīga : Nacionālais kino centrs ; RE Latvija MEDIA informācijas centrs, 2018. - 620, [1] lpp. : fotogr. - Ietver personu un filmu rādītājus 601.-620. lpp.         ISBN 9789934197406. . - ISBN 9781259534959.

 

Renārs, Gērijs R.  Visuma pazušana : atklāta saruna par ilūzijām, iepriekšējām dzīvēm, reliģiju, seksu, politiku un piedošanas brīnumu / Gērijs R. Renārs ; priekšvārds D. Patriks Millers. - Rīga : Madris, [2018]. , ©2018. - 357 lpp. ; 24 cm. - Rādītājs: [354.]-355. lpp.         ISBN 9789984311722.         Čenelings. Dvēsele un miesa. Piedošana. Garīgā dzīve. Garīgā dziedināšana. Garīgums.         Gara vēstījumi.

 

Auziņa Szentivanyi, Ieva, 1937-.  Celmus laida mākoņos : un citas senču gudrības / Ieva Auziņa Szentivanyi ; Zanes Neimanes vāka zīmējums. - Rīga : Vesta-LK, [2019]. , ©2019. - 176 lpp. ; 20 cm. - (Laika grāmata). - Grāmata ir tapusi, lai palīdzētu mums saprast, kā mūsu senči tika galā ar bēdām, likstām un grūto darbu klaušu laikos, kā viņi prata jokot un priecāties, to izsakot tautas dziesmās. Tā palīdzēs saprast dainās kodēto informāciju gan jauniešiem, gan arī nobriedušiem lasītājiem.         ISBN 9789934511622.         Tautasdziesmas, latviešu - Vēsture un kritika. Latvieši - Sociālā dzīve un paražas.

 

 Graudaugu ēdieni : mūsdienīgi, garšīgi un veselīgi : receptes / no vācu valodas tulkojusi Ilze Žola. - Vienkāršotais izdevums (bez attēliem). - Rīga : Alis, [2019]. - Rīga : Stimula. , ©2019. - 119, [3] lpp. ; 21 cm. - Grāmatā aprakstītas 10 dažādas graudaugu kultūras un sēklas, un pat iesācējs virtuvē sev atradīs piemērotāko un garšīgāko recepti. Uzmanība pievērsta graudaugu sagatavošanai tā, lai ēdiens spēcinātu cilvēka gremošanu un būtu iespējami pilnvērtīgāk izmantojams organisma funkciju nodrošinājumam. Atsevišķā grāmatas nodaļā ir ieteikumi graudaugu labai saderībai ar garšaugiem vai garšvielām. - Recepšu alfabētiskais rādītājs: [120.-121.] lpp.         ISBN 9789934504365.         Kulinārija (graudaugu izstrādājumi). Graudaugu izstrādājumi kā pārtika.         Receptes.

 

 Memory - access denied? : political landscapes of memory and inclusion in contemporary Europe / edited by Deniss Hanovs and Igors Gubenko ; with and introduction by Aleida Assmann ; articles reviewed by Dan Healey, Ene Kõresaar, Maija Spuriņa ; design by Daniil Vyatkin. - Rīga : Zinātne, 2018. - [Rīga] : Dardedze printing house. , ©2018. - 156 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Izdevumā apkopoti tādu starptautiski atzītu atmiņas pētnieku kā Aleida Assmann, Jörg Hackmann, Miguel Vazquez-Linan, Paweł Leszkowicz, Deniss Hanovs, Vladislavs Volkovs un Anda Rožukalne zinātniskie raksti. Autori iezīmē politiskās atmiņas ainu mūsdienu Eiropā, izklāstot versijas un tendences un analizējot tās. Latvijas pētnieki pievērsušies etnisko minoritāšu un sociālās atmiņas tēmai, analizējuši auditorijas reakciju uz ziņām par vēsturiskiem notikumiem. Latvijai šajā izdevumā pievērsusies arī viena no vadošajām kolektīvās atmiņas pētniecēm Aleida Asmane, kura skata atmiņas hierarhijas un iekļaušanas jautājumus starp krieviski runājošajiem jauniešiem Latvijā. Izvērsti ir pētīta gan 20. gadsimta traumatiskā pieredze Eiropā, gan 21. gadsimtā novērotais "nogurums", kad negatīvās atmiņas par pagātni daļai Eiropas šķiet pārāk smaga nasta un simpātiska šķiet ideja rediģēt atmiņas, paliekot pie tām, kas konkrētu sabiedrību parāda pozitīvā rakursā. - "The papers collected in this volume were presented at the "Memory - Access Denied?" symposium that took place in Helsinki on November 22nd and 23rd, 2017. The symposium was organised by Helsinki Collegium for Advanced Studies (University of Helsinki), University of Tartu, Institute of Philosophy and Sociology (University of Latvia), Rīga Stradiņš University and Žanis Lipke Memorial in cooperation with Konrad Adenauer Foundation, Faculty of Arts (University of Helsinki) and University College London"--Titullapas otrā pusē.         Ethnic Minorities and Social Memory in Latvia (1991-2015) / Deniss Hanovs, Vladislavs Volkovs. Aggressive Memories or Aggressiveness that Changes Memories? : an analysis of audience reaction to news stories on significant historical events using data from the index of internet aggressiveness / Anda Rožukalne. Hierarchies of Memory and Inclusion of Russian-speaking Youth in Latvia / Aleida Assmann.         ISBN 9789934549717.         Atmiņa - Eiropa - Sociālie aspekti. Kolektīvā atmiņa - Eiropa. Plašsaziņas līdzekļi - Eiropa - Sociālie aspekti. Atmiņa - Spānija - Sociālie aspekti - Katalonija. Kolektīvā atmiņa - Spānija - Katalonija. Atmiņa - Latvija - Sociālie aspekti. Kolektīvā atmiņa - Latvija. Minoritātes - Latvija. Lingvistiskās minoritātes - Latvija. Atmiņa - Polija - Sociālie aspekti. Kolektīvā atmiņa - Polija.         Eiropa. Austrumeiropa. Latvija. Polija. Spānija.         Krājumi.

 

Jansone, Astrīda, 1930-.  Trimdas bērnu bērni Latvijā / Astrīda Jansone ; redaktors Oskars Lapsiņš ; māksliniece Zane Neimane. - Rīga : Vesta-LK, [2019]. - [Igaunija] : Print Best OÜ tipogrāfija. - 198 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (Laika grāmata). - Grāmata ir par tiem latviešu tautai piederīgajiem, kas dzimuši un auguši ārpus Latvijas, bet tagad, savas dzīves pilnbriedā, ir atraduši ceļu uz savu senču dzimteni un palīdz tai atgūties no 50 gadu ilgās okupācijas.         ISBN 9789934511653.         Latvieši. Latvieši - Ārvalstis. Remigranti - Latvija. Remigrācija - Latvija.         Biogrāfijas.

 

Ulmanis, Juris, 1959-.  Uz Grenlandi pēc pērlēm / Juris Ulmanis; redaktore Iveta Norodovska; vāka māksliniece Marija Ulmane; korektore Skaidrīte Vaivare; makets: Madara Bērziņa. - Rīga : VESTA-LK, 2019. - 150 lpp. : foto. - (Laika Grāmata).         ISBN 9789934511660.

 

Vēra, Ruta.  Sieviete no desmitās kajītes / Ruta Vēra; no angļu valodas tulkojusi Adriana Dzērve; redaktore Margita Krasnā; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka; vāka dizains: Ilze Isaka; projektu vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 350, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).         ISBN 9789934080760.

 

Moja, Džodžo.  Joprojām es / Džodžo Moja, no angļu val. tulkojusi Karīna Tillberga; redaktore Elīna Vanaga; projektu vadītāja Una Orinska; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 399, [1] lpp.         [3. grām.].         ISBN 9789934082603.

 

Gerbers, Hanss Joahims.  Edgars Vinters : gaisma, krāsas, noskaņas / Hanss Joahims Gerbers, Ojārs Spārītis; no vācu valodas tulkojusi Ingūna Kvēpa; Aigara Truhina grāmatas un vāka dizains; redaktore Sarmīte Lomovceva; tehniskā redaktore Elizabete Vilka; makets Irēna Kivliņa; attēlu apstrāde: Jānis Strazdiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 239 lpp. : krās. il.; foto.         ISBN 9789934084522.