Jaunieguvumi oktobrī

Ziņa publicēta 19.02.2020
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2019. gada oktobra mēnesī.

Račko, Karīna.  Sasietā / Karīna Račko; mākslinece Natālija Kugajevska. - Rīga : Karīna Račko, 2019. - 365, [1] lpp.
        ISBN 9789934199240.

Milēviča, Inga.  Veiksmes retorika / Inga Milēviča ; recenzenti Dita Liepa, Renāte Cāne. - Rīga : Burtene, 2019. - 256 lpp. : il. - Izmantotā literatūra: 239. - 244. lpp. . - Izmantoto daiļliteratūras un folkloras avotu saraksts: 244. - 245. lpp. . - Izmantoto publicistikas un elektronisko plašsaziņas līdzekļu saraksts: 245. - 246. lpp. . - Izmantoto spēlfilmu, animācijas , televīzijas, dokumentālo filmu un seriālu saraksts: 246. - 251. lpp.
        ISBN 9789984833149.

Siliņš, Ziedonis.  Latviešu leģionāra piezīmes / Ziedonis Siliņš; manuskripta sagatavošana izdošanai: Inge Davidjants; vāka dizains Jaana Davidjants; grāmatas tapšanā piedalījās: Dina Kārkliņa, Ingūna Jundze; korektore Liene Kāposta; makets Igors Iļjenkovsd. - Rīga : Kontinents, 2019. - 251 lpp. : foto.
        ISBN 9789984359557.

Priede, Dace, 1954-.  Kur sarkanas ogas auga : romāns / Dace Priede ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 331, [5] lpp. : faksimili, ilustrācija, plāns ; 22 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 324.-[332.] lpp. un [333.] lpp. - D. Priedes romāns vēsta par 17. gadsimta Alsungas novada pārvaldnieku, vācu tautības muižnieku Ulrihu fon Šverinu, kura valdīšanas laikā novads ieguva to savdabību, kas to izceļ vēl mūsdienās. Rūpīgi izpētītu vēsturisku faktu materiālu autore ietērpusi dzīvā un aizraujošā stāstā par tālaika cilvēkiem – apņēmīgo Ulrihu, viņa mīļoto Barbaru, kādu noslēpumainu priesteri un, protams, viņiem – suitu novada iedzīvotājiem.
        ISBN 9789934084256.
        Suiti - Latvija - Alsunga (Alsungas novads).
        Alsunga (Alsungas novads, Latvija).
        Proza. Vēsturiskā proza, latviešu. Latviešu romāni.

Račs, Guntars, 1965-.  Mīlestība ir : dzejoļi / Guntars Račs ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; grāmatas dizains, ilustrācijas: Guntars Ošenieks. - Rīga : MicRec, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 159 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm + 1 CD. - Iznākusi jauna Guntara Rača dzejoļu grāmata "Mīlestība ir", kurai klāt dāvanā nāk CD ar 15 populārām dziesmām jaunās, akustiskās versijās. Dzejoļi par jautājumiem, kurus uzdod dzīve, un par atbildēm, kuras var sniegt tikai mīlestība. Dzied Zigfrīds Muktupāvels, Intars Busulis, Ivo Fomins un citi. - 1 CD.
        ISBN 9789934873447.
        Dziesmas, latviešu - Teksti.
        Latviešu dzeja.

Priede, Dace, 1954-.  Kur sarkanas ogas auga : romāns / Dace Priede ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 331, [5] lpp. : faksimili, ilustrācija, plāns ; 22 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 324.-[332.] lpp. un [333.] lpp. - D. Priedes romāns vēsta par 17. gadsimta Alsungas novada pārvaldnieku, vācu tautības muižnieku Ulrihu fon Šverinu, kura valdīšanas laikā novads ieguva to savdabību, kas to izceļ vēl mūsdienās. Rūpīgi izpētītu vēsturisku faktu materiālu autore ietērpusi dzīvā un aizraujošā stāstā par tālaika cilvēkiem – apņēmīgo Ulrihu, viņa mīļoto Barbaru, kādu noslēpumainu priesteri un, protams, viņiem – suitu novada iedzīvotājiem.
        ISBN 9789934084256.
        Suiti - Latvija - Alsunga (Alsungas novads).
        Alsunga (Alsungas novads, Latvija).
        Proza. Vēsturiskā proza, latviešu. Latviešu romāni.

Eivjārda, Viktorija.  Stikla zobens : romāns / Viktorija Eivjārda ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Dace Markota; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka; vāka dizains Ilze Isaka; projekta vadītāja Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 557, [1] lpp. ; 21 cm.
        [2. grām.].
        ISBN 9789934078668.
        Fantastiskā proza, amerikāņu.

Zusta, Zane, 1982-.  Aiz durvīm / Zane Zusta; redaktore Jana Boikova; mākslinieciskā redaktore Vita Lēnerte; vāka dizains Aigars Mamis; vāka fotogrāfijas Aija Krodere; projekta vadītāja Meldra Āboliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 127, [1], 93, [1] lpp.
        ISBN 9789934082382.

Nemiera, Linda, 1981-.  Kaķis otrpus ceļam : romāns / Linda Nemiera ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 285, [1] lpp. ; 21 cm. - Leonīdu Fēliksu gaida karsta vasara. Viņa vislabprātāk to pavadītu jūras krastā vai vizinoties ar motociklu, tomēr darbi negaida. Leo priekšniece, baltkrievu ragana Viktorija dodas atvaļinājumā un uztic Leonīdai vadīt reklāmas aģentūru. Sāk nokārtoties arī privātā dzīve - simpātisks jauns paziņa izsaka piedāvājumu, kuram viņa diemžēl nespēj pretoties... Tikmēr Tukuma pusē risinās baisi notikumi - ezera krastā pazuduši trīs jaunieši. Aizdomās par noziegumu tiek turēts vilkaču bars, un barvedis Rego Zvērs lūdz Leonīdas palīdzību, jo atkal nepieciešamas viņas īpašās spējas. Leo nāksies noskaidrot: ko tad īsti spēj paveikt sieviete-kaķis ar deviņām dzīvībām? Kā zināt, kas gaida ceļa otrā pusē?. - "Grāmata "Kaķis otrpus ceļam" turpina sēriju par Leonīdas Fēliksas piedzīvojumiem, kurā jau iznākuši romāni "Kaķa lāsts", "Kaķis maisā" un "Kaķa koncerts"--Uz 4. vāka.
        [4. grām.].
        ISBN 9789934082863.
        Latviešu romāni.

Račko, Karīna.  Sasietā / Karīna Račko; mākslinece Natālija Kugajevska. - Rīga : Karīna Račko, 2019. - 365, [1] lpp.
        ISBN 9789934199240.

Siliņš, Ziedonis.  Latviešu leģionāra piezīmes / Ziedonis Siliņš; manuskripta sagatavošana izdošanai: Inge Davidjants; vāka dizains Jaana Davidjants; grāmatas tapšanā piedalījās: Dina Kārkliņa, Ingūna Jundze; korektore Liene Kāposta; makets Igors Iļjenkovsd. - Rīga : Kontinents, 2019. - 251 lpp. : foto.
        ISBN 9789984359557.

Čikste, Brigita, 1957-.  Dejas inženieris / Brigita Čikste, Uldis Šteins ; atbildīgā par izdevumu Asja Visocka ; redaktore Ilze Brēmere ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : RTU izdevniecība, 2017. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 159 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 17 x 25 cm. - Grāmata veltīta izcilas personības – inženiera, horeogrāfa, pedagoga Ulda Šteina – dzīvesstāstam un viņa ieguldījumam Latvijas kultūrā. Grāmata veidota kā Ulda Šteina atmiņu stāstījums un būs aizraujoša lasāmviela ikvienam latviešu skatuviskās dejas interesantam vai dejotājam.
        ISBN 9789934109317.
        Horeogrāfi - Latvija. Inženieri - Latvija.
        Biogrāfijas. Intervijas.

Beresņeva, Anna.  Māmiņ, nekliedz uz mani! : audzināšana bez sodiem, kliedzieniem un histērijas / Anna Beresņeva, no krievu valodas tulkojusi Kristīne Diga; mākslinieks Uldis Baltutis; datormaketētāja Lilija Rimicāne; korektore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2019. - 244 lpp. : il.
        ISBN 9789934534966.

Popovs, Aleks.  Melnā kaste. Zemu lidojoši suņi / Alerks Popovs; no bulgāru valodas tulkojis Dens Dimiņš; literārā konsultante Ildze Jurkāne; mākslinieks Armands Kanaviņš. - Rīga : las.ām, 2019. - 293, [1] lpp.
        ISBN 9789934872891.

Žagare-Vītiņa, Tatjana, 1959-.  Neesam aizbēguši : deviņi stāsti par atgriešanos Latvijā / Tatjana Žagare-Vītiņa ; redaktore Dace Smildziņa ; vāka dizains: Krišs Salmanis ; fotoportretu autori: Reinis Hofmanis, Uldis Vītiņš, Indulis Brošs. - Rīga : Cits medijs, 2017. , 2017. - 285 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Grāmatas varoņi ir deviņi dažādu paaudžu cilvēki, kuri piedzimuši vai nonākuši Amerikā – Dagnija Lācis, Dainis Rudzītis, Jānis Kukainis, Dace Aperāne, Uģis Gruntmanis, Kristīne Rizga, Sandra Kalve, Kārlis Lenšs un Pauls Raudseps. Viņiem kopīga ir vēlēšanās saistīt savu dzīvi ar Latviju. Gatavi piedāvāt savas zināšanas un pieredzi, viņi meklē ceļu atpakaļ uz savu vai vecāku dzimteni. Tas ne vienmēr ir viegls ceļš. To pavada ne tikai atgriešanās prieks, bet arī neizpratne, skaudība un bailes. - Grāmatā izmantoti Ulda Brieža, Gunāra Janaiša, Reiņa Hofmaņa, Jāņa Brenča, Jāzepa Danovska, Irēnas Junkures, Tatjanas Žagares-Vītiņas fotoattēli, fotogrāfijas no Latvijas Republikas Valsts kancelejas arhīva, WQXR radio, žurnāla "Ir" un privātiem arhīviem.
        ISBN 9789934193644.
        Latvieši - Amerikas Savienotās Valstis. Latvieši - Amerikas Savienotās Valstis - Sociālais stāvoklis. Latvieši - Amerikas Savienotās Valstis - Intelektuālā dzīve. Latvieši - Amerikas Savienotās Valstis - Sociālā dzīve un paražas. Reemigranti - Latvija.
        Latvija - Emigrācija un imigrācija - 20 gs - Vēsture.
        Biogrāfijas.

Veinberga, Sandra.  Komunikācija. Teorija un prakse : monogrāfija / Sandra Veinberga ; zinātniskie recenzenti: Ivars Bērziņš, Olga Kazaka ; vāka dizains: Egils Griķis. - [Rīga] : Sava grāmata, [2019]. - 331 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 312.-331. lpp. - S. Veinbergas grāmata ir pirmā aptverošākā monogrāfija par komunikāciju latviešu valodā. To ar interesi izlasīs visi interesenti, kuri vēlas uzzināt, kā norisinās saziņas procesi publiskajā telpā. Teksts uzrakstīts vieglā, ērti saprotamā valodā un vēsta par komunikācijas procesu, vēsturi, efektiem un centrālajām zinātniskajām teorijām šajā nozarē, pētniecības metodiku un problēmām. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934582240.
        Komunikācija. Informācijas teorija. Plašsaziņas līdzekļi.

Paegle, Ligita.  Istabas biotops / Ligita Paegle; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2019/9 (243). - Kopmītņu deviņdesmit septītajā istabā dzīvo topošie bioloģi Dzintars, Kārlis un Valters. Dzintars labprāt patveras virtuālajā realitātē, bet nereti atver arī Ojāra Vācieša dzejoļu krājumu un vienā meldiņā , strinkšķinādams savu ģitāru, izdzied visu grāmatu. Kārlis ar savu ģeniālo atmiņu iemanto gaišreģa slavu, ko prot izmantot savā labā. Pedantiskais un kārtīgais Valters kojās dzīvo vien inerces pēc, jo tiek aizvadīts maģistrantūras pēdējais gads. Viņu istabiņas mieru nemitīgi traucē Lejnieks un vēl kāda kaitinoša būtne - Sandra, kas iedomājusies, ka ir Valtera meitene. Un tad istabiņā iemitinās filologs Ervīns. Tā vien šķiet, ka lekcijas viņus var pagaidīt!.
        ISBN 9789934156526.

 Baltā pils : skolas laika atmiņas, Sigulda 1936–1960 / grāmatas veidotāji: Tatjana Zilvere, Ieva Vītola, Edgars Ceske ; redaktore Rita Treija ; māksliniece Dita Pence. - [Sigulda] : Pensionāru biedrība "Sigulda", [2018]. - [Rīga] : Ulma. , ©2018. - 142 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabula ; 21 cm. - Grāmatā apkopoti pavisam 30 atmiņu stāsti, kas atklāj Siguldas ģimnāzijas, vēlāk Siguldas vidusskolas dzīvi un notikumus kara un pēckara gados līdz laikam, kad 1960. gadā skola tika pārcelta uz ēku Ata Kronvalda ielā. Stāstos apkopotas 40.–50. gadu absolventu atmiņas par savu skolas laiku – spilgtākie iespaidi par saviem klases biedriem, skolotājiem, mācību procesu, kā arī skolas dzīvi.
        ISBN 9789934195860.
        Vidusskolas - Vēsture. Skolotāji.
        Sigulda (Siguldas novads, Latvija).
        Fotogrāfijas.

Zvaigzne, Jānis, 1939-.  Ceļavārdi Latvijai / Jānis Zvaigzne. - [Latvija] : [izdevējs nav zināms], [2019]. - [Rīga] : [Tipogrāfija Corporate]. - 96 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Grāmatā apkopoti ilggadējā Litenes pamatskolas direktora un pagasta vēstures pētnieka Jāņa Zvaigznes līdz šim nepublicēti dzejoļi, uzrunas dažādos pasākumos un raksti laika posmā no 1989. līdz 2018. gadam.
        Latviešu dzeja.
        Latvija - Vēsture - Litenes notikumi, 1941 - Gadadienas utt. Latvija - Vēsture - Neatkarības proklamēšana, 1918 - Gadadienas utt.
        Runas, latviešu.

 100+ manas dzimtas personības stāstu Latvijas simtgadei : 100+ my family stories dedicated to Latvia's Centennial / grāmatu sagatavoja Alla Ankmane ; tulkojums angļu valodā: Elza Leinberga ; ievadvārdi: Inguna Gruzniņa. - Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2019. , ©2019. - 238 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Talsu Kristīgās vidusskolas dāvana Latvijai simtgadē ir stāsti par cilvēkiem, kuru dzīve un izvēles palīdzēja Latviju izsapņot, dibināt, noturēt un atjaunot! Šie cilvēki ir saistīti ar Talsu Kristīgo vidusskolu, - skolēni, vecāki, skolotāji un darbinieki ir dalījušies atmiņās par cilvēkiem, kuri ir bijuši daļa no Latvijas ceļa uz simtgadi. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas.
        ISBN 9789934513350.
        Skolas proza, latviešu - Latvija - Talsi (Talsu novads). Ģimenes.
        Ģenealoģijas. Biogrāfijas.

 Ilgu gūstā : poētiskas pārdomas un dzeja / grāmatas idejas autore Dace Solovjeva. - Rīga : [b. nos.], 2019. - 117, [1] lpp : il.
        ISBN 9789934579806.

 Madona and its Vicinity : [photoalbum] / sastādītājs: Aivars Bērziņš ; Romvalda Salceviča fotoskatījums ; Andra Eglīša attēli ; Zigrīdas Vinčelas angļu valodas versija. - Rīga : SIA "Redakcija", [2003]. - 95 lpp. : ilustrācijas ; 20 x 20 cm. - (Mūsu mantojums , 1407-9771 ; 2003/1/2). - Teksts angļu valodā, tulkots no latviešu valodas.
        ISBN 9771407977004.
        Madona (Madonas novads, Latvija). Madonas rajons (Latvija).
        Albumi.

Ladingtone, Eilīna.  Dinamiska dzīve : kā rūpēties par savu veselību / Eilīna Ladingtone, Hanss Dīls ; no angļu valodas tulkojis Mareks Graudiņš. - 2. izd. - Rīga : Patmos, 2009 (Poligrāfists). - 171 lpp. : il. ; 20 cm. - "Dzīvojiet, lai būtu veseli!"-- Uz vāka.
        ISBN 9789984514505.
        Veselība. Pašārstēšanās. Uztura mācība. Veselīgs dzīvesveids.

Svīre, Māra, 1936-.  Limuzīns Jāņu nakts krāsā : ne visai nopietns stāsts par nopietniem notikumiem Mirtas Lejasblusas un dažu citu dzīvē / Māra Svīre ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 119 lpp. ; 21 cm. - Laime esot akla. Patiešām, vai redzīga piestātos Mirtai Lejasblusai, vecai tantei, loterijā piešķirot limuzīnu, viņai pilnīgi nevajadzīgu? Bet saka arī - katrs savas laimes kalējs. Tādi ir īstie un neīstie radi Tūteri un Sprēsliņi, viņi kaļ, kamēr dzelzs karsta, jo kas gan spēj pretoties kārdinājumam dabūt auto pilnīgi par velti? Un tad sākas... labi zināmais dancis. Pavisam nopietns dalībniekiem, ne visai nopietns, no malas raugoties. Varbūt laime nemaz nav akla, bet redz, kāpēc vienus aplaimot un citiem likt pastāvēt pie ratiem?.
        ISBN 9789934084317.
        Latviešu stāsti.

Ikstena, Nora, 1969-.  Suņa dzīve : stāsti un suneti / Nora Ikstena, ilustrācijas Vilipsōns; dizains, fotogrāfijas un salikums Katrīna Vasiļevska; redaktore un projekta vadītāja Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 90, [4] lpp. : il.; foto.
        ISBN 9789934083754.

Horna, Māra, 1936-.  Viegli un ērti : romāns / Māra Horna; redaktore Solveiga Puķīte; Ivitas Ceriņas ilustrācijas un vāka dizains. - [Rīga] : Drukātava, 2019. - 181 lpp. : il.
        ISBN 9789934199097.

Ikstena, Nora, 1969-.  Mīlestība : stāstu un eseju izlase / Nora Ikstena ; autores atlase un sastādījums ; Aivars Vilipsōns, grafika ; Katrīna Vasiļevska, dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 211, [2] lpp. : ilustrācija ; 21 cm. - Rakstniece Nora Ikstena savā apaļas jubilejas gadā nāk pie lasītājiem ar īpaši atlasītu stāstu un eseju izlasi. Mīlestība ir ceļš, ko autore rauga kā cilvēkam iespējamo tapšanu par personību — rimti atzīstot un pieņemot visu, kas šķietami lieks dvēseles mieram: gan sāpes, pazemojumu, noraidījumu un izmisumu, gan pārvarīgas alkas un plosošas vēlmes.
        ISBN 9789934546884.
        Latviešu stāsti. Latviešu esejas.

Ikstena, Nora, 1969-.  Suņa dzīve : stāsti un suneti / Nora Ikstena, ilustrācijas Vilipsōns; dizains, fotogrāfijas un salikums Katrīna Vasiļevska; redaktore un projekta vadītāja Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 90, [4] lpp. : il.; foto.
        ISBN 9789934083754.

Dubkēvičs, Lotārs, 1953-.  Organizācijas kultūra, klimats un radošums / Lotārs Dubkēvičs ; recenzenti: Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere, Dr.soc.sc. Vladimiras Gražulis, Dr.habil.psych. Aleksandrs Vorobjovs. - Rīga : RaKa, [2019]. , ©2019. - 150 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 123.-141. lpp. - Grāmatā apkopota teorija un praktiski izmantojams materiāls, kas rosina veidot radošumam labvēlīgu klimatu ikvienā organizatoriskajā struktūrā. Autors atklāj, kas ir organizācijas kultūra, kādi ir tās tipi, kā zinātniski izprast, kas ir radošums un inovācijas, ar ko atšķiras organizācijas kultūra un organizācijas klimats, kāda ir organizācijas vadības loma klimata veidošanā. Grāmatas praktiskajā daļā autors piedāvā materiālu, kas var noderēt katras organizācijas izpētei, lai konstatētu, vai tajā pastāv radošumu veicinošs klimats.
        ISBN 9789984464015.
        Organizāciju kultūra. Radošās spējas uzņēmējdarbībā. Kultūras industrijas - Latvija. Teātris - Latvija.

Žīgure, Anna Velēda.  Mūsu tautas gaita : Latvijas vēstures mirkļi / Anna Velēda Žīgure; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile; literārā redaktore Inta Kārkliņa; korektore Milda Klampe; datorgrafiķe Aija Andžāne; grāmatas vāka noformējumam izmantotas Andas Krauzes fotogrāfijas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 200, [7] lpp.
        ISBN 9789934156854.

Abdullajevs, Čingizs.  Diletanta sapnis / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : Literārā brālība, [2019]. , ©2019. - 278, [2] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars). - Maskavas viesnīcā "Marriott Aurora" prestižas bankas viceprezidents zvēriski nogalina savu darbinieku. Pirmajā brīdī slepkavība šķiet absolūti nemotivēta, turklāt apsūdzētais atsakās sniegt liecību. Eksperts un analītiķis Drongo tomēr noskaidro, ka slepkavības motīvs ir greizsirdība. Baņķieris turējis savu sievu aizdomās par neuzticību. Taču līdz galam izstrādāt šo versiju nav lemts - baņķiera sieva tiek nožņaugta savā mašīnā. Kad kāpnēs no piektā stāva tiek nogrūsts svarīgs liecinieks, Drongo saprot, ka slepkava iet viņam pa pēdām un ir gatavs uz visu.
        ISBN 9789984880372.
        Krievu detektīvproza.

Velsa, Marta.  Slepkabota dienasgrāmatas / Marta Velsa ; no angļu valodas tulkojusi, priekšvārds: Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute ; mākslinieks Andis Reinbergs. - Rīga : Prometejs, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 238 lpp. ; 22 cm. - Tas nav cilvēks. Tas nav persona. Ikviens par to labprātāk domātu kā par robotu, nevis cilvēka un mehānisma apvienotu konstruktu. To sauc par DrošVienību. Tomēr visi zina, ka tikai iebūvētais vadības modulis šķir to no slepkabota: baisas, pamatīgi bruņotas, ar pārcilvēcisku spēku un rokās iebūvētiem ieročiem apveltītas būtnes, kas varētu izsmērēt pa sienu savus apnicīgos un reizēm klaji muļķīgos klientus... Bet šī DrošVienība, uzlauzusi savu vadības moduli, labprāt pavadītu visu brīvo laiku, skatoties publiskos kanālos nospertus seriālus. Tikai diemžēl tas nav iespējams, jo tā klientiem draud briesmas, kurām tie nepavisam nav gatavi...
        2. grāmata.
        ISBN 9789934553301.
        Zinātniskā fantastika, amerikāņu. Roboti - Daiļliteratūra. Mākslīgais intelekts - Daiļliteratūra. Cilvēka-datora mijiedarbība - Daiļliteratūra.

Montefjore, Santa.  Slepenās stundas : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 494 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Romāns "Slepenās stundas" ir aizkustinošs stāsts par mīlestību, cilvēciskajām šaubām, attiecību samezglojumiem un visdziļākajām ilgām, kuras pazīstamas katram no mums. Šo grāmatu lasītājs izgaršos lappusi pa lappusei, un to būs neiespējami aizmirst.
        ISBN 9789984359595.
        Angļu romāni.

Pranka, Ingūna.  Klusuma kliedziens : mistisks detektīvromāns / Ingūna Pranka; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna; korektore Dace Kraule. - Rīga : Jumava, 2019. - 189, [1] lpp.
        ISBN 9789934203640.

 Latvijas Avīzes Makšķernieka gadagrāmata, 2020 / sastādīja Aldis Sāvičs ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Rīga : Dardedzes hologrāfija. - 189, [2] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 20 cm.
        ISBN 9789934156809.

Ģurko, Lāslo.  Doktora Fausta laimīgais gājiens uz elli / Lāslo Ģurko; no ungāru valodas tulkojusi Elga Sakse; redaktors Jānis Oga; Māra Garjāņa dizains; grāmata pārtulkota un izdota ar Pētefi Literatūras muzeja Ungāru grāmatu un tulkojumu biroja un Ungārijas vēstniecības Latvijas Republikā atbalstu. - Rīga : Mansards, 2019. - 397, [1] lpp.
        ISBN 9789934585036.

Freids, Zigmunds.  Mākslinieks un fantazēšana / Zigmunds Freids ; sastādījis, no vācu valodas tulkojis un komentējis Igors Šuvajevs ; literārais redaktors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 190 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 170.-172. lpp. un personu rādītājs: 187.-190. lpp. - Eseju krājumā iekļautajos darbos Freids runā par mākslu un mākslinieku (dzejnieku, rakstnieku, gleznotāju utt.). Caurviju motīvs ir fantazēšana un neapzinātās darbības. Kā rodas šausmas un to atveide mākslā, kā neirotiķu ģimenes romāns atspoguļojas mūsdienu literatūrā, kā kādreizējā velnapsēstība atveidojas tagadējā dzīvē, kā dzejnieki dzejā dziedinās - šie ir tikai daži motīvi, par kuriem Freids raksta kopumā deviņās krājuma esejās. - Tulkots no: Studienausgabe, Frankfurt/M, 1969, 10 Bd. und Ergänzungsband. - Uz pirmā vāka: Zigmunda Freida portrets. 20.gs. 20. gadi.
        ISBN 9789934565724.
        Psihoanalīze un māksla. Psihoanalīze un literatūra. Fantāzija. Iztēle.
        Esejas.

 Dārzkopja padomnieks, 2020 : dārza ainava, ķirbji un citi dārzeņi, rozes, peonijas, telpaugi, dārza darbi ziemas vakaros / atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska; makets Daina Vīķele; korektors Edžus Zakss; rakstu un foto autori: Ilma Nereta, Aldonis Vēriņš, Ilona Klovāne, Valdis Semjonovs, Mārīte Gailīte...[u.c.]. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 187, [4] lpp. : foto.; tab.
        Kalendārijs; Ainavas modelēšana: celiņi un sēdvietas; Rožu audzēšanas principi; Peoniju kopšana; Neaizmirsīsim par ķirbi; Dārza darbi ziemā.
        ISBN 9789934156496.
        Dārzkopība. Daiļdārzniecība. Augi. Dārza ainavas.

 Franču pulkvežleitnanta Emanuela Diparkē atmiņas : misija Latvijā 1919-1920 / zinātniskie redaktori: Ēriks Jēkabsons, Kaspars Zellis ; komentāru autors Ēriks Jēkabsons ; priekšvārdu autori: Žiljēns Gelēns, Ēriks Jēkabsons ; no franču valodas tulkojušas: Estere Braķe, Agnese Kasparova, Astra Skrābane ; [foto: Vilis Rīdzenieks]. - Rīga : Mansards, 2019. - 294, [1] lpp., [8] lp. fotogrāfijas : fotogrāfijas. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. . - Personu rādītājs: 287.-[295.] lpp.
        Saturā: Daži vārdi par Latvijas vēsturi ; Vācu darbība Latvijā līdz 1919. gadam ; Latvija zem vācu zābaka ; Rīgas atbrīvošana un 1919. gada 27. jūnija valsts apvērsums ; Karš ar Igauniju. Vācu okupācijas beigas Rīgā ; No fon der Golca līdz Bermontam. Gatavošanās karam ; Der letzte Sieg ; Latviešu epopeja. Latvijas atbrīvošana ; Iekšzemes stāvoklis un ārējās attiecības 1919. gada kampaņas laikā ; Latvijas atdzimšana ; Cīņa pret boļševišmu. Miera sarunas ; Vācbaltiešu partija un landesvērs. Zemgales "Franču" divīzija. Krievi Latvijā ; Ekonomiskā situācija Latvijā.
        ISBN 9789934585173 : cietos vākos.
        Biogrāfijas.
        Latvija - Vēsture - Cīņas par Latvijas neatkarību, 1918-1920.

 Dzīvesziņas gadagrāmata 2020 / sastādīji: Aija Austruma, Miks Viesturs, Iveta Eglīte, Laura Grīnvalde ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 191 lpp.
        ISBN 9789934156489.

 Ezoterikas un garīguma gadagrāmata 2020 / sastādītāja Līga Zītara ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 190 lpp.
        ISBN 9789934156748.

Walker, Matthew.  Why we sleep : the new science of sleep and dreams / Matthew Walker, PhD. - First Scribner hardcover edition. - Great Britain : Penguin Book, [2018]. - viii, 360 pages : illustrations ; 24 cm. - Includes bibliographical references. - "The first sleep book by a leading scientific expert--Professor Matthew Walker, Director of UC Berkeley's Sleep and Neuroimaging Lab--reveals his groundbreaking exploration of sleep, explaining how we can harness its transformative power to change our lives for the better. Sleep is one of the most important but least understood aspects of our life, wellness, and longevity. Until very recently, science had no answer to the question of why we sleep, or what good it served, or why we suffer such devastating health consequences when we don't sleep. Compared to the other basic drives in life--eating, drinking, and reproducing--the purpose of sleep remained elusive. An explosion of scientific discoveries in the last twenty years has shed new light on this fundamental aspect of our lives. Now, preeminent neuroscientist and sleep expert Matthew Walker gives us a new understanding of the vital importance of sleep and dreaming. Within the brain, sleep enriches our ability to learn, memorize, and make logical decisions. It recalibrates our emotions, restocks our immune system, fine-tunes our metabolism, and regulates our appetite. Dreaming mollifies painful memories and creates a virtual reality space in which the brain melds past and present knowledge to inspire creativity. Walker answers important questions about sleep: how do caffeine and alcohol affect sleep? What really happens during REM sleep? Why do our sleep patterns change across a lifetime? How do common sleep aids affect us and can they do long-term damage? Charting cutting-edge scientific breakthroughs, and synthesizing decades of research and clinical practice, Walker explains how we can harness sleep to improve learning, mood, and energy levels; regulate hormones; prevent cancer, Alzheimer's, and diabetes; slow the effects of aging; increase longevity; enhance the education and lifespan of our children, and boost the efficiency, success, and productivity of our businesses. Clear-eyed, fascinating, and accessible, Why We Sleep is a crucial and illuminating book"--.
        ISBN 9780141983769.

Gotfrīds Bergmanis.  Augu studijas / Gotfrīds Bergmanis ; no vācu valodas tulkojusi Ilze Žola. - Rīga : Alis, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 48 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.
        4. grāmata. Par zvaigznēm uz Zemes un augiem debesīs.
        ISBN 9789934504242.
        Augu morfoloģija. Planētas - Orbītas. Antropozofija.
        Saules sistēma.
        Populārzinātniskā literatūra.

Mee, Nicholas.  The cosmic mystery tour : a high-speed journey through space & time / Nicholas Mee. - First edtion. - Oxford : Oxford University Press, 2019. - x, 207 p. : ill. ; 21 cm. - Includes bibliographical references and index. - This is a lively, inspiring beginner's guide to how the universe works. This book contains bite-sized chapters present the discoveries of modern physics, astronomy, and cosmology. It also has background stories of the research and researchers bring the science to life.--.
        Pt. I The Laws of the Cosmos -- The Path to Immortality -- The Hosetta Stone and Quantum Waves -- We're Having a Field Day! -- Cosmic Ripples -- Lovely LISA -- Animated Atom Boy -- Twinkle, Twinkle Little Star -- Forces of the World Unite! -- Most of the Universe is Missing! -- pt. II The History, Geography and Architecture of the Cosmos -- From Genesis to Revelation -- The Battle for the Cosmos! -- Alchemical Furnaces of the Cosmos -- Diamonds in the Sky! -- From the Leviathan to the Behemoth -- The Crab and the Jellyfish -- The Ultimate Heavy Metal Space Rock -- Pan Galactic Gargle Blaster -- Cosmic Spacequakes -- Doctor Atomic and the Black Hole -- Supcrmassive Black Holes -- pt. III The Biology of the Cosmos -- The Gorgon's Head! -- Raise Your Glasses to the Skies! -- Life, But Not as We Know It! -- To Boldly Go... -- Somewhere over the Rainbow -- Where Is Everybody?.
        ISBN 9780198831860.

Stiglitz, Joseph E.  People, power, and profits : progressive capitalism for an age of discontent / Joseph E. Stiglitz. - First Edition. - New York : W. W. Norton & Company, [2019]. - xxvii, 371 pages : illustrations ; 25 cm. - Includes bibliographical references (pages 257-352) and index.
        Losing the way -- Introduction -- Toward a more dismal economy -- Exploitation and market power -- America at war with itself over globalization -- Finance and the American crisis -- The challenge of new technologies -- Why government? -- Reconstructing American politics and economics : the way forward -- Restoring democracy -- Restoring a dynamic economy with jobs and opportunity for all -- A decent life for all -- Reclaiming America -- Acknowledgments -- Notes -- Index.
        ISBN 9781324004219 (hardcover).
        United States - Economic policy - 21st century.

Moss, Stephen.  Dynasties : the rise and fall of animal families / Stephen Moss; foreword by David Attenborough; commissioning editor: Albert DePetrillo; project editor: Bethany Wright. - [London] : Penguin Random House, 2018. - 287 p. : photos. - (BBC Books).
        ISBN 9781785943010.

Keplers, Lārss.  Rotaļlaukums / Lārss Keplers ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, 2018. - 454, [1] lpp. ; 22 cm. - (Mansards detektīvi).
        [2. grāmata].
        ISBN 9789934122149.
        Detektīvromāni, zviedru.

Račs, Andris, 1963-.  Ceļā uz mīlestību : sieviete, vīrietis un zvaigznes / Andris Račs; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - Rīga : Jumava, 2019. - 231, [1] lpp.
        ISBN 9789934203459.
        Astroloģija.

Kondrāts, Harijs, 1929-.  Liktenīgā lapiņa / Harijs Kondrāts ; sakārtojusi Lauma Kazuša ; literārais redaktors Jānis Loja ; māksliniece Iveta Bambere. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 158, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Gandrīz katrā Latvijas ģimenē ir kāds komunistiskā režīma upuris. Varbūt represijas kādu neskāra tik smagi kā šīs dienasgrāmatas, dokumentu un atmiņu autoru Hariju Kondrātu. Taču par tik skarbu un nežēlīgu laikmetu nevar sacīt, ka kādam Latvijas iedzīvotājam tas būtu pagājis garām, neievainojot viņa dvēseli, netirdot sirdsapziņu vai nepazemojot viņā cilvēcību.
        ISBN 9789934573149.
        Politiskie ieslodzītie - Latvija. Politiskie ieslodzītie - Padomju Savienība. Koncentrācijas nometnes - Padomju Savienība. Nometinājuma kolonijas - Padomju Savienība.
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Fotogrāfijas.

Huenga, Helēna.  Skūpstu koeficients / Helēna Huenga; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile; literārā redaktore Ilze Brēmere; korektores Ligita Sproģe, Biruta Jēgere; makets Daina Vīķele; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 377, [7] lpp. - Goodreads 2018. gada erotiskais mīlas romāns Nr. 1 -- Uz vāka.
        ISBN 9789934156755.

Railija, Lūsinda.  Eņģeļu koks : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Margita Krasnā ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka; projektu vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 492, [3] lpp. ; 23 cm. - Aizraujošs romāns par seniem ģimenes noslēpumiem un aizmirstiem pagātnes notikumiem. Ir pagājuši jau trīsdesmit gadi, kopš Grēta aizbrauca no Mārčmontas muižas – lielā un skaistā nama Velsas laukos. Kad viņa atkal tur ierodas, atsaucoties senā drauga Deivida uzaicinājumam, lai kopīgi nosvinētu Ziemassvētkus, Grētai par šo namu nav nekādu pagātnes atmiņu – tās visas izdzēsis kāds traģisks negadījums. Pastaigājoties pa piesnigušo apkārtni, viņa uzduras kapavietai, kuras padzisušais uzraksts vēsta, ka tur apglabāts mazs zēns. Tas Grētā atmodina kaut ko sen aizmirstu, un ar Deivida palīdzību viņa uzsāk ceļu, lai atgūtu zaudēto atmiņu. Fragmentu pēc fragmenta viņa vāc kopā ne vien savā dzīvē pieredzēto, bet arī to, kas noticis ar viņas meitu, kura, kā izrādās, nebija tāds eņģelis, par kādu tika uzskatīta... Lūsinda Railija ir īru rakstniece, kuras romāni ir tulkoti trīsdesmit piecās valodās un pārdoti vairāk nekā divdesmit miljonos eksemplāru, kļūstot par bestselleriem visās valstīs, kurās tie izdoti.
        ISBN 9789934080098.
        Īru romāni (angļu valoda).

Hēgs, Pēters.  Sūzanas efekts / Pēters Hēgs ; no dāņu val. tulk. Inga Mežaraupe ; red. Anita Poļakovska ; Ilzes Isakas vāka dizains; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka; projektu vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 351, [1] lpp.
        ISBN 9789934083587.
        Dāņu romāni.

Margēvičs, Tālivaldis, 1946-.  Zirgu gaļas pārdevējs : dokumentāli vēsturisks romāns / Tālivaldis Margēvičs; redaktors Aldis Vēvers; mākslinieciskais redaktors Aigars Truhins; projekta vadītāja Bārbala Simsone; Aigara Truhina grāmatas un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 286, [1] lpp.
        ISBN 9789934082528.

Filipss, Toms.  Cilvēki : kā mēs visu sabojājām. Ekskurss vēsturē / Toms Filipss; no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča; redaktore Jana Boikova; mākslinieciskais redaktors Aigars Truhins; projekta vadītāja Meldra Āboliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 250, [1] lpp.
        ISBN 9789934083020.

Vordemane, Kerola.  Mācīšanās prasmes : ilustrēta rokasgrāmata / Kerola Vordermane; no angļu valodas tulkojusi Andra Muceniece; tulkojuma redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 256 lpp. : il.; foto.; tab.
        ISBN 9789934083990.

Margēviča, Agnese.  Brālība² / Agnese Margēviča. - Rīga : Dienas mediji, [2019]. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2019. - 126 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 24 cm. - Pētnieciskās žurnālistes Agneses Margēvičas daudzu gadu laikā paveiktais pētnieciskais darbs par naudas un slēpto ietekmju ceļiem mūslaiku Latvijas politikā. Pētnieciskās grāmatas centrā – Latvijas Bankas prezidenta un Eiropas Centrālās bankas padomes locekļa Ilmāra Rimšēviča un uzņēmēja Māra Martinsona, kā arī ar tiem saistīto personāžu darījumi un to ietekme uz sociālpolitisko un ekonomisko vidi Latvijā.
        ISBN 9789934872914.
        Uzņēmēji - Latvija. Baņķieri - Latvija. Bizness un politika - Latvija. Ekonomiskie noziegumi - Latvija.
        Dokumentālā publicistika. Fotogrāfijas. Attēli.

Романова, Галина.  Королева отшельников : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. - (Метод Женщины. Детективы Галины Романовой). - 16+.
        ISBN 9785041048969.

Леонов, Николай(Николай Иванович), 1933-1999.  Привычка к темноте / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [1] с. - (Черная кошка). - 16+. - Книга издана в суперобложке.
        Содерж.: Привычка к темноте ; Клейма ставить негде : повести.
        ISBN 9785041050931.

Дашкова, Полина.  Горлов тупик : роман / Полина Дашкова. - Москва : АСТ, 2019. - 510, [1] с. - 18+.
        ISBN 9785171107024.
        Krievu romāni.

Сорокин, Геннадий.  Кочевая кровь : роман / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. - (Детектив-ностальгия). - 16+.
        ISBN 9785041016746.

Уайт, Карен.  Девушка с Легар-стрит : [роман] / Карен Уайт ; перевод с английского Александра Бушуева, Татьяны Бушуевой. - Москва : Экмо, 2019. - 476, [2] с. - (Зарубежный романтический бестселлер). (Tradd Street. Книга 2). - 16+. - Oriģ. nos.: White, Karen. The Girl on legare street (Tradd Street Book 2), 2009. - На обл.: Международный бестселлер №1 по версии New York Times.
        ISBN 9785041049430.

Романова, Галина.  Ангел мщения : роман / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой). - 16+.
        ISBN 9785040971695.
        Detektīvromāni, krievu.

Леонов, Анатолий.  Тайна псалтыри : [исторический детектив] / Анатолий Леонов. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. - (Отец Феона. Монах-сыщик). - 16+.
        ISBN 9785041022099.
        Krievu romāni. Detektīvromāni, krievu.

Горская, Евгения.  Незримые нити / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2019. - 288 с. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785041060619.

Малышева, А. В.  Клетка для сверчка : [роман] / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2019. - 320 с. - (Арт детектив). - 16+.
        ISBN 9785171144838.

Берри, Джули.  Нежная война : [16+] / Джули Берри ; перевод с английского М. В. Артемовой. - Москва : Freedom, 2019. - 541, [2] с. ; 21 см. - (Young Adult. Бестселлеры).
        ISBN 9785041052331 : 7000 экз.

Бочарова, Татьяна.  Последний вечер встречи : [роман] / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [3] с. - 16+.
        ISBN 9785041057602.
        Krievu romāni.

Степанова, Татьяна.  Умру вместе с тобой : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 349, [3] с. - (По следам громких дел.Детективы Т. Степановой).
        ISBN 9785041046156.

Барр, Эмили.  Выжить любой ценой : роман / Эмили Барр; перевод с английского Н. Ломановой. - Москва : АСТ, 2019. - 349, [3] с.
        ISBN 9785171103392.

Джуэлл, Лайза.  За век до встречи : роман / Лайза Джуэлл ; перевод с английского Владимира Гришечкина. - Москва : Эксмо, 2019. - 572, [4] с. - (Романы о сильных чувствах).
        ISBN 9785041049478.

Колычев, Владимир.  Любовь с прицелом : роман / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2019. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [3] с.
        ISBN 9785041050719.

Александрова, Наталья.  Загадка уральской Мадонны : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2019. - 318, [2] c. - (Артефакт & Детектив). - 16+.
        ISBN 9785041052508.
        Detektīvromāni, krievu.

Деларджи, Джеймс.  55 / Джеймс Деларджи; перевод с английского М.Ю. Молчанова. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [3] с.
        ISBN 9785041053987.