Jaunieguvumi novembrī

Ziņa publicēta 19.02.2020
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2019. gada novembra mēnesī.

 Sāvs nāk. Sāviena : zinātniski raksti un folkloras kopojums / sastādītājs un zinātniskais redaktors Juris Urtāns ; Zane Grigoroviča, Alma Grīniece, Inga Holsta, Janīna Kursīte, Renāte Siliņa-Piņķe [un vēl 4 autori] ; redaktore Ieva Janaite; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : NT Klasika, [2019]. - 379, [1] lpp.
        ISBN 9789934875762.

Ermlere, Franciska.  Prove : Rīgas meistara nāve / Franciska Ermlere; mākslinieks Artūrs Bērziņš; atbildīgā redaktore Eva Jansone; redaktore Ligita Bībere; korektors Nauris Cinovics; makets Daina Vīķele. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - 412, [2] lpp. - (Rīgas detektīvs).
        ISBN 9789934156687.

Devero, Džūda.  Nāve pēc pieprasījuma / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - 413 lpp.
        ISBN 9789984359601.
        Amerikāņu romāni.

Kovaļova, Lelde, 1991-.  Bezvēsts pazudušās / Lelde Kovaļova ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 324, [4] lpp.
        ISBN 9789934156885.
        DETEKTĪVI.

Judina, Dace, 1970-.  Cietāks par dimantu : dzīve kā šovs. Ko neizdarīsi reitingu dēļ? / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka dizains ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Elīza Rozīte-Stabulniece. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 396, [4] lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete).
        ISBN 9789934156977.
        Latviešu romāni.

Remess, Andžils, 1938-.  Noslēpumainā Karosta / Andžils Remess, Juris Raķis; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska; literārā redaktore Zane Daugule; makets Edgars Tivums; mākslinieks Indulis Martinsons; korektore Anna Lange. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 196, [3] lpp. : foto. - Nezināmās vēstures lapaspuses -- Uz vāka.
        ISBN 9789934156915.

 Zum, zum dzejniek! Aivars Neibarts / sakārtojusi Sarmīte Neibarte ; redaktors Guntis Berelis ; māksliniece Dina Ābele. - Rīga : Pētergailis, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 321, [4] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - (Latvijas laikazīmes). - Grāmatā Neibarta draugu un laikabiedru atmiņas, no kurām krietna daļa iepriekš nav publicētas (daudzi atmiņu autori jau aizsaulē). Vēl arī jaunāko paaudžu autoru pieredzējumi, saskaroties ar tobrīd jau par mītisku tēlu tapušo Neibartu. Krājumā lasāmi daži nelieli iepriekš nepublicēti Aivara Neibarta teksti un viena no nedaudzajām intervijām ar viņu, kurā tobrīd piecdesmitgadīgais dzejnieks atklājas kā ļoti kolorīta personība. Grāmata ir veltījums dzejniekam 80. jubilejā. - Personu rādītājs: 309.-321. lpp. . - Aivara Neibarta dzīves un daiļrades nozīmīgākie dati: 304.-308. lpp.
        ISBN 9789984334950.
        Autori, latviešu. Dzejnieki, latviešu.
        Biogrāfijas. Dzeja. Latviešu dzeja. Fotogrāfijas.

Volkers, Mārtins.  Slepkavība Dordoņā / Mārtins Volkers ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga; redaktore Egija Smaļķe; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka; projektuvadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 267, [2] lpp.
        ISBN 9789934081798.

Lemetrs, Pjērs.  Trīs dienas un viena dzīve / Pjērs Lemetrs; no franču val. tulk. Astra Skrābane; redaktore Ilona Ancāne; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka; vāka dizains Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 189, [2] lpp.
        ISBN 9789934083389.
        Franču detektīvproza.

Dikērs, Žoels.  Stefanijas Meileres pazušana / Žoels Dikērs; no franču valodas tulkojusi Inese Pētersone; redaktore Diāna Romanoviča; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka; vāka dizains Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 699, [3] lpp.
        ISBN 9789934084034.

Lāgerkrancs, Dāvids.  Meitene, kurai bija jāmirst / Dāvids Lāgerkrancs; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka; redaktore Iveta Polkmane; vāka dizains: Ilze Isaka; projekta vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 379, [2] lpp. - (Millennium).
        [6. grāmata].
        ISBN 9789934085123.

Bosko, Federīka.  Reiz mēs atkal tiksimies / Federīka Bosko; no itāļu valodas tulkojusi Tamārs Liseka; redaktore Margita Krasnā; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka; projekta vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 335, [1] lpp.
        ISBN 9789934076831.

Eriksons, Tomass.  Apkārt vieni vienīgi idioti! : četri cilvēku uzvedības modeļi un padomi, kā ar katra tipa pārstāvjiem veiksmīgi komunicēt darbā (un ikdienā) / Tomass Eriksons; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže; redaktore Ita Ankoriņa; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs; vāka dizains Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 270 lpp. : tab.
        ISBN 9789934083235.

Gutjerresa, Lusi.  Angļu valoda nav vienkārša=English is not easy : ilustrēta rokasgrāmata / Lusi Gutjerresa; no angļu valodas tulkojusi Marta Ābele; redaktore Jana Boikova; mākslinieciskais redaktors Inguna Kļava Švanka; vāka dizains Sanita Romančuka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 342 lpp. : il.
        ISBN 9789934083631.
        Angļu valoda - Gramatika.
        Mācību līdzekļi pašmācībai. Mācību līdzekļi latviešu valodā runājošajiem. Zīmējumi.

Kaija, Ivande.  Iedzimtais grēks / Ivande Kaija; vāka dizaina, ilustrāciju autore Krista Jūlija Kreišmane; redaktore Marika Taube; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 654, [1] lpp.
        ISBN 9789934081538.
        Latviešu romāni.

Ērnestama, Marija.  Mīlestībai nav brīvdienu : kādi pilnīgi neiespējami Ziemassvētki / Marija Ērnestama; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe; atbildīgā redakoreInga Ābelīte; literārā redaktore Lilija Berzinska; makets Baiba Lūsīte-Teikmane; korektori Inga Pavloviča, Edžus Zakss. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 379, [4] lpp.
        ISBN 9789934157066.

Velss, Herberts Džordžs.  Kipss : romāns / Herberts Džordžs Velss ; redaktors Dagnija Dreika; korektore Māra Englante; makets Lilija Rimicāne. - [Jūrmala] : Daugava, [2019]. - 445, [1] lpp. - (XIX gadsimta klasiķi).
        ISBN 9789984411255.

Griģe, Gunta, 1964-.  Jautras rotaļas kopā ar mazajiem : dziesmas un rotaļas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem / Gunta Griģe; datorgrafika Jānis Liepiņš; galvenais redaktors Vilnis Purēns. - [Rīga] : RaKa, [2019]. , ©2019. - 47 lpp. : notis ; 28 cm. - Krājumā apkopotas četrdesmit autores radītās muzikālās rotaļas. Autore pievērsusi īpašu uzmanību tam, lai katra rotaļa būtu kā miniatūra mācību stunda. Līdz ar to rotaļas ne tikai trenē muzikālas prasmes, bet arī aicina izzināt apkārtni, iepazīt dabas un tehnoloģiskos procesus, apliecināt zināšanas literatūrā un vizuālajā mākslā, fantazēt, tēlot, dejot un vingrot, attīstīt ātru reakciju un domāšanu.
        ISBN 9789984464022.
        Spēles un rotaļas ar dziedāšanu.

Lolere, Liza.  Nemosties / Liza Lolere; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 429, [1] lpp. - Grāmatu izdosim latviski.
        ISBN 9789984359625.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.

Dovlatovs, Sergejs.  Zona : cietuma uzrauga piezīmes / Sergejs Dovlatovs; no krievu valodas tulkojis Vilis Kasims; priekšvārds Sergejs Moreino; mākslinieks Indulis Martinsons; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska; literārā redaktore Elīna Kokareviča; korektore Inga Pavloviča; makets Daina Vīķele. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 191, [1] lpp. : foto. - Lēģeru literatūras klasika -- Uz vāka. . - "Mēs bijām ļoti līdzīgi un pat savstarpēji aizstājami. Gandrīz jebkurš ieslodzītais derēja apsarga lomai. Gandrīz jebkurš uzraugs bija pelnījis cietumu" -- Uz vāka.
        ISBN 9789934156946.

Lapsa, Lato.  Brūnās jaunavas bērni svētās nāves ēnā : Meksika un Bolīvija / Lato Lapsa; konsultants Vents Zvaigzne; redaktore Gundega Blumberga; mākslinieks Jānis Esītis; Gundegas Kārkliņas makets; korektore Selga Freimane. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. - 359, [1] lpp.
        ISBN 9789934546983.

Lāksonena, Heli.  Soul. Burkans. Undens. / Heli Lāksonena; atdzejojis Guntars Godiņš; mākslinieciskais noformējums Vivianna Maria. - Rīga : Pētergailis, 2019. - 84, [3] lpp. : il.
        ISBN 9789984335001.

Driņķe, Zane, 1979-.  Kvalitātes vadības sistēmas : Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai / Zane Driņķe; darba recenzenti: Dr.oec. Jānis Vanags, Dr.oec. Andra Zvirbule, Dr.oec. Maria Kovačova ; Biznesa augstskola Turība. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2019. , ©2019. - 272 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. - Promocijas darba kopsavilkums. - Bibliogrāfija: 252.-261. lpp. . - Pielikumi: 262.-272. lpp.
        ISBN 9789934543234.
        Sīkuzņēmumi - Latvija. Konkurence - Latvija. Pilnīgā kvalitātes vadība - Latvija.
        Promocijas darbu kopsavilkumi.

Lolere, Liza.  Nemosties / Liza Lolere; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 429, [1] lpp. - Grāmatu izdosim latviski.
        ISBN 9789984359625.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.

Freibergs, Viktors, 1955-.  Kinomāna slimības vēsture / Viktors Freibergs ; literārā redaktore Kristīne Matīsa ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Aminori, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 117, [2] lpp. : ilustrācija ; 18 cm. - Kino pētnieka Viktora Freiberga grāmata ir ļoti personisks viņa vērojums par savu dzīvi, kurā kino, protams, ieņem ļoti svarīgu lomu. Pats autors to dēvē par fiktīvu dienasgrāmatu, ko viņš sāka rakstīt, kad viņa dzīvē iestājās ļoti smags posms, un izrādījās, ka šī rakstīšana ir dziednieciska. Grāmatā viņš atklāti runā arī par savu cīņu ar slimībām, bet kopumā grāmatas intonācija ir gaiša un iedvesmojoša, ar melnā humora piedevu, kas tik raksturīgs Viktoram Freibergam.
        ISBN 9789934884429.
        Filmu kritiķi - Latvija. Kinofilmu kritika. Kinofilmas - Vēsture.
        Dienasgrāmatas.

Korsaks, Pēteris, 1937-.  Latviešu fotogrāfi - kara liecinieki / Latvian Photographers - Witnesses to War / Pēteris Korsaks ; zinātniskais redaktors Mg.hist. Jānis Tomaševskis ; literārā redaktore Cilda Redliha ; tulkojums angļu valodā: Filips Birzulis ; dizains: brālis Y. - Rīga : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 239 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Latviešu fotogrāfi karā kā fotoreportieri − līdz šim tāda vārdu salikuma latviešu periodikā nav bijis, jo atšķirībā no rakstniekiem fotogrāfu biogrāfijas nav tikušas sistemātiski vāktas un apkopotas. Fotovēsturnieks P. Korsaks norāda, ka karā iesaukto fotogrāfu skaits nav ļoti liels, taču viņu apzināšana ir prasījusi meklējumus daudzu gadu garumā. Grāmatā apkopoti dati par 16 latviešu fotogrāfiem, kas tika iesaukti Pirmajā un Otrajā pasaules karā. P. Korsaks grāmatā sniedz ieskatu katra fotogrāfa biogrāfijā un atspoguļo profesionālo veikumu. Lasītājiem būs neliels pārsteigums un patiess lepnums par to, ka arī mums, latviešiem, ir bijuši izcili pasaules klases kara reportieri kā Jānis Doreds un Eduards Kraucs, par kuru spožo talantu, neparasto drosmi un nozīmīgo veikumu gan Latvijā, gan pēc tam ārzemēs mums nebija ļauts uzzināt pusgadsimta garumā. - Teksts latviešu valodā, nosaukums un kopsavilkums angļu valodā. - Fotogrāfi: Teodors Bidegs, Stepans Burkevics, Jānis/Džons Doreds, Gothards Grīnvalds, Jūlijs Karlovskis, Eduards Kraucs, Tālivaldis Lindbergs, Gustavs Luste, Mārtiņš Luste, Tenis Luste, Leopolds Sīpoliņš, Jānis Tālavs, Nikolajs Uldriķis, Ernests Zaļkalns, Juris Zīverts, Gustavs Žakerts. . - Ietver ziņas par fotogrāfiem.
        ISBN 9789934565755.
        Kara fotogrāfija - Latvija - Vēsture - 20 gs. Kara fotogrāfi - Latvija.
        Biogrāfijas. Dokumentālās fotogrāfijas.

Repše, Gundega, 1960-.  Retināts gaiss / Gundega Repše; redaktore Dace Sparāne-Freimane; māksliniece Katrīna Vasiļevska; Daces Lielās gleznu reprodukcijas; izmantotie citējumi: S. Jaunarāja, A. Aumale; E. Plauža, T. Jarmolinska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. - 2012, [3] lpp.
        ISBN 9789934546969.

Dišlers, Guntis, 1958-.  Uz citu zemi : Vidzemes latviešu pāriešana pareizticībā 19. gadsimta vidū / Guntis Dišlers. - Jūrmala : Latvijas Kristīgā akadēmija, 2019. , ©2019. - 415 lpp., 12 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 279.-280., 296.-297. lpp. - Grāmata stāsta par pagriezienu latviešiem liktenīgā 19. gadsimta vidū. Sākās nacionālā atmoda, kuru ierasts saistīt ar jaunlatviešiem. Šajā periodā notika pirmais pareizticīgo dievkalpojums latviešu valodā. Kas ietekmēja Vidzemes zemnieku masveida pāriešanu pareizticībā?.
        Trauksmainais Rīgas bīskapa Filareta laiks : fragments no Madlienas grāmatas "Tik un tā" / Imants Ziedonis. Pareizticība pie latviešiem (1840-1845) / Indriķa Straumīša raksti.
        ISBN 9789984775302.
        Pareizticībai pievērstie - Krievija - Vēsture - 19 gs - Vidzemes guberņa. Vācbaltieši - Krievija - Vēsture - 19 gs - Vidzemes guberņa. Luterāņu baznīca - Krievija - Ietekme - 19 gs - Vidzemes guberņa - Vēsture. Zemnieki - Krievija - Sociālais stāvoklis - 19 gs - Vidzemes guberņa. Zemnieki - Krievija - Ekonomiskais stāvoklis - 19 gs - Vidzemes guberņa. Zemnieki - Krievija - Tiesiskais statuss, tiesības utt - 19 gs - Vidzemes guberņa - Vēsture. Muižniecība - Krievija - Vēsture - 19 gs - Vidzemes guberņa. Dumpji - Krievija - Vēsture - 19 gs - Vidzemes guberņa.
        Vidzeme (Latvija) - Baznīcas vēsture - 19 gs. Vidzeme (Latvija) - Reliģiskā dzīve un paražas - 19 gs. Vidzeme (Latvija) - Vēsture - 19 gs. Vidzemes guberņa (Krievija) - Vēsture - 19 gs. Vidzemes guberņa (Krievija) - Baznīcas vēsture - 19 gs. Vidzemes guberņa (Krievija) - Reliģiskā dzīve un paražas - 19 gs.

Marsjuljāno, Frančesko.  Tev derētu vēl pasnaust : kaķu padomi / Frančesko Marsjuljāno; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve; literārā redaktore Ina Eglīte; makets Jāks Rītels. - Rīga : Helios, 2019. - 111,[1] lpp. : il.; foto.
        ISBN 9789949691104.

Pakalns, Dailonis, 1932-.  Fitoterapija / Dr.biol. Dailonis Pakalns ; literārā redaktore Dr.biol. Irēna Fatare; datorsalikums Svetlana Narkeviča; reklāmas un informācijas projektu vadītāja: Nellija Majore. - Rīga : AFS, 2019. - 214 lpp., 4 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 208.-210. lpp. - Grāmatā izklāstīti jaunākie zinātniskie un praktiskie jautājumi par ārstniecības augu drogām, to izmantošanu fitoterapijā, uztura bagātinātājos, uzturā, aromterapijā, higiēnā, kosmētikā. Grāmata paradzēta visu specialitāšu ārstu, farmaceitu un pārējo medicīnas personu ikdienas darbam, kā arī lasītājiem, kas radoši interesējas par ārstniecības augiem un fitopreparātiem.
        ISBN 9789984889610.
        Ārstnieciskās vielas, augu.

Semjonova, Anastasija.  Mēness kalendārs ikdienas dzīvē 2020 : ar pielikumu 2020. gadam / Anastasija Semjonova, Olga Šuvalova ; no krievu val. tulk. Lilita Kainaize; vāka māksl. noformējums L. Apine. - Rīga : Vieda, 2019. - 221 , [26] lpp. : tab.
        ISBN 9789934562150.
        Kalendārs. Mēness. Veselība. Psiholoģija. Skaistumkopšana. Dārzi. Horoskopi.

Menzenkampfs, Ernsts fon.  Cilvēki un likteņi senajā Līvzemē / Ernsts fon Menzenkampfs; redaktors Juris Lorencs; tulkojis Pēteris Bolšaitis; māksliniece Daiga Brinkmane; korektore Skaidrīte Vaivare. - Rīga : VESTA-LK, 2019. - 262, [1] lpp. : il.; foto. - (Laika Grāmata).
        ISBN 9789934511677.

Štāla, Stefānija.  Tavs iekšējais bērns grib atrast mājas : kā atrisināt (gandrīz) visas problēmas / Stefānija Štāla; no vācu valodas tulkojusi Baiba Cekule; korektore Ginta Koļķēna; makets un vāka adaptācija: Dace Zelča. - Rīga : Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA, 2019. - 285, [2] lpp. - Spiegel Bestseller. Visvairāk pirktā grāmata Vācijā -- Uz vāka.
        ISBN 9789934887307.

Hants, Vinsents.  VDK un Latvija : stāsts par Latvijas attiecībām ar čeku / Vinsents Hants; no angļu valodas tulkojusi Ligita Paegle; māksliniece Aija Andžāne; atbildīgās redaktores: Renāte Neimane, Jūlija Dibovska; zinātniskais redaktors Jānis Viļums; literārā redaktore Dace Kraule; korektori: Edžus Zakss, Biruta Jēgere; grāmatā izmantoti fotoattēli no Latvijas Kara muzeja, Latvijas Okupācijas muzeja, muzeja "Liepāja okupāciju režīmos'" krājuma, Talsu novada muzeja, Totalitārisma seku dokumentēšanas centra arhīva. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 463 lpp. : foto. - Personu rādītājs 460.-463. lpp.
        ISBN 9789934156588.

Baha, Tabea.  Kamēliju salas sievietes / Tabea Baha; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece; Natālijas Kugajevskas vāka dizains; redaktore Anita Poļakovska; projektu vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 332, [1] lpp.
        ISBN 9789934082481.
        Vācu romāni.

 Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K. Mārtinsones un V. Sudrabas zinātniskajā redakcijā ; autoru kolektīva vadītāja: Dr.psych. K. Mārtinsone ; autori: Ervīns Čukurs, Liāna Deklava, Jana Duhovska, Sandra Dzilna, Gunta Freimane, [un vēl 22 autori] ; recenzenti: PhD, D.h.c. Juris Dragūns, Dr.med. Ieva Reine, Dr.psych. Anita Pipere, Dr. med. Natalja Jakušenko ; literārā redaktore Indra Orleja ; vāka dizaina autors Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2019. , ©2019. - 415 lpp. : diagrammas, portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 336.-399. lpp. - Kolektīvajā monogrāfijā aplūkoti daudzi būtiski veselības psiholoģijas pamatjautājumi. Grāmata adresēta psihologiem un veselības jomas speciālistiem, psiholoģijas un veselības aprūpes studentiem, dažādu jomu profesionāļiem un topošajiem speciālistiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar veselības saglabāšanas un slimību profilakses jautājumiem, stresa mazināšanu, pacientu, kam ir hroniskas slimības, veselības aprūpi, veselības uzvedības novērtēšanu un optimizēšanu, pacientu izglītošanu un komunikācijas uzlabošanu veselības aprūpes vidē. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Autori arī: Anda Gaitniece-Putāne, Zane Gulbe, Jeļena Harlamova, Ēriks Kalvāns, Jeļena Koļesņikova, Aira Aija Krūmiņa, Madara Lielā, Jeļena Ļevina, Jeļena Ļubenko, Indra Majore-Dūšele, Katrīna Deja Mārtinsone, Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs, Viktorija Perepjolkina, Toms Pulmanis, Laura Regzdiņa, Vita Savicka, Vineta Silkāne, Velga Sudraba, Kristīne Šneidere, Signe Tomsone, Anda Upmale-Puķīte. . - Ziņas par autoriem: 407.-415. lpp.
        Veselības koncepcijas un veselības psiholoģija ; Veselības un slimības sociālais konteksts ; Komunikācija, izglītošana, izglītošanās un veselība ; Indivīds un veselība ; Stress, tā pārvarēšana un veselība ; Veselības uzvedība ; Sāpes, to novērtēšana un kontroles metodes ; Psiholoģiskā palīdzība hronisku, dzīvību apdraudošu un nespēju izraisošu slimību gadījumā ; Veselības psiholoģija bērniem ; Noslēguma vietā: veselības psiholoģijas nākotnes perspektīvas.
        ISBN 9789934563522.
        Veselības psiholoģija. Veselība - Sociālie aspekti. Komunikācija medicīnā. Stress (fizioloģija). Stress (psiholoģija). Veselīgs dzīvesveids. Sāpes. Psiholoģiskā konsultēšana.
        Krājumi. Diagrammas, grafiki utt. Tabulas.

Šlāpins, Ilmārs.  Latvietis. 100 nacionālās īpatnības / sastādījis, skaidrojis un komentējis Ilmārs Šlāpins ; ilustrējis Reinis Pētersons ; tulkojis angļu valodā Juris Kaža. - [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, [2018]. - [212 ] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Aptaujājot mūsdienu latvieti, vērojot viņa domas, izteikumus un uzvedību publiskajā telpā, esam apkopojuši spilgtākās un visbiežāk minētās nacionālās īpatnības, kas atsedz noteiktu nacionālā paštēla slāni Latvijas valsts simtgadē. Šī ir rokasgrāmata, kas atklāj nacionālās īpatnības ar latvietim tik raksturīgo humora izjūtu un taktu. Grāmata, kurai jābūt katrā mājas plauktā, jo latvieti taču vienmēr ir interesējusi atbilde uz kutinoši dziļo un aizkustinoši naivo jautājumu "Kas es esmu?". - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934856754.
        Nacionālās īpatnības, latviešu. Latvieši - Sociālā dzīve un paražas. Latvieši - Attieksme.
        Citāti, aforismi utt.

 Latvijas leģendas IX : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / idejas autors: Andrejs Ēķis ; sastādītāji: Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; autoru kolektīvs: Dainis Āzens, Līga Blaua; Dace Ezera, Dainis Īvāns, Ilga Liepiņa, Juris Lorencs, Pāvils Raudonis, Astrīda Stanke, Inese Šuļžanoka; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. - 202, [3] lpp. : fotogrāfijas ; 20 cm. - (IX).
        9. grāmata.
        ISBN 9789934203756 (MV). . - ISBN 9789934203756.

Hants, Vinsents.  VDK un Latvija : stāsts par Latvijas attiecībām ar čeku / Vinsents Hants; no angļu valodas tulkojusi Ligita Paegle; māksliniece Aija Andžāne; atbildīgās redaktores: Renāte Neimane, Jūlija Dibovska; zinātniskais redaktors Jānis Viļums; literārā redaktore Dace Kraule; korektori: Edžus Zakss, Biruta Jēgere; grāmatā izmantoti fotoattēli no Latvijas Kara muzeja, Latvijas Okupācijas muzeja, muzeja "Liepāja okupāciju režīmos'" krājuma, Talsu novada muzeja, Totalitārisma seku dokumentēšanas centra arhīva. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 463 lpp. : foto. - Personu rādītājs 460.-463. lpp.
        ISBN 9789934156588.

Birmane, Anna.  Annas Pannas kūkas un ne tikai / Anna Birmane; projektu vadītāja Māra Pole; korektore Ilze Antēna; māksliniece-maketētāja Beāte Paegle; fotogrāfe Elīna Upmane. - Rīga : TAPT, 2019. - 259, [5] lpp. : il.; foto.
        ISBN 9789934856792.

Ouena, Nikija.  Bīstamie faili / Nikija Ouena; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe; redaktore Dace Markota; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 334, [2] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934078729.

Sandrels, Žiljēns.  Brīnumu istaba : [romāns] / Žiljēns Sandrels; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, SIA, 2019. - 206, [2] lpp.
        ISBN 9789934082566.

Baha, Tabea.  Kamēliju salas sievietes / Tabea Baha; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece; Natālijas Kugajevskas vāka dizains; redaktore Anita Poļakovska; projektu vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 332, [1] lpp.
        ISBN 9789934082481.
        Vācu romāni.

Vorda, Annija.  Skaistais ļaunums / Annija Vorda ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 365, [1] lpp.
        ISBN 9789934084355.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Morisa, Hetere.  Aušvicas tetovētājs / Hetere Morisa; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga; korektore Zinta Stikute; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka; vāka dizains Ilze Isaka; projektu vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 239, [1] lpp. - The International No 1. Bestseller -- Uz vāka. . - Lali un Gitas mīlasstāsts -- Uz vāka.
        ISBN 9789934085529.

Freimane, Ilze.  Kafija diviem : romāns / Ilze Freimane; redaktore Daina Grūbe; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka; Arņa Kilbloka vāka dizains; projekta vadītāja Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 319, [1] lpp.
        ISBN 9789934082887.

Kristi, Agata.  ABC slepkavības / Agata Kristi; no angļu valodas tulkojusi Mirdza Zumberga; darbu izdošanai sagatavojusi Elga Rusmane; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka; projektu vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 254, [2] lpp.
        ISBN 9789934084485.

Stoklasa, Jāns.  Vīrs, kurš spēlējās ar uguni : Stīga Lārsona faili par Ūlofa Palmes slepkavību / Jāns Stoklasa ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 447, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 23 cm. - Stīgs Lārsons, Millennium cikla aizsācējs, ir apkopojis dokumentus, kurus turpina pētīt žurnālists Jāns Stoklasa. Pētījuma objekts: Zviedrijas premjerministra Ūlofa Palmes slepkavība 1986. gada 28. februārī. Slepkavība, kas vēl aizvien nav atklāta... Grāmatā "Vīrs, kurš spēlējās ar uguni" Stoklasa turpina darbu, ko bija aizsācis viens no mūsdienu slavenākajiem kriminālromānu rakstniekiem, lai reizi par visām reizēm atšķetinātu intrigu, spiegošanas un konspirāciju tīklu, kas apvij Palmes slepkavību.
        ISBN 9789934084607.
        Premjerministri - Zviedrija - Nāve un apbedīšana. Atentāti - Zveidrija - Izmeklēšana.
        Dokumentālā publicistika, zviedru. Sarakste. Fotogrāfijas. Avoti. Biogrāfijas.

Lūkasa, Šarlote.  Vienmēr Happy End : romāns / Šarlote Lūkasa ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 429, [1] lpp. ; 23 cm. - Sirsnīgs romāns par negaidītām, bet liktenīgām tikšanām, par sastapšanos gluži kā pasakā un par to, vai visiem stāstiem ir jābeidzas laimīgi... Vai kādā brīdī ikviens no mums nav vēlējies, lai stāsts beigtos laimīgi? Lai mazā nāriņa paliktu kopā ar savu princi, lai Džuljeta laikus pamostos un izglābtu Romeo un lai Džeks ilgi un laimīgi dzīvotu kopā ar mīļoto Rozu, nevis nogrimtu dzelmē līdz ar Titāniku? Tieši tā domā arī Ella. Viņa ir nesatricināmi pārliecināta, ka labam stāstam vienmēr ir jābeidzas laimīgi. Un tā nu Ella pārraksta pasakas, filmas un notikumus, piešķirot tiem skaistāku, nē, viņasprāt, pareizāku nobeigumu. Tikai – vai tas vienmēr ir iespējams?.
        ISBN 9789934080203.
        Vācu romāni.

 Latvijas Republikas Satversme : Satversmes tiesas atziņas / Ineta Ziemele, priekšvārda autore ; Dita Pence, dizains. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, [2019]. - 149 lpp.
        ISBN 9789984840598.
        Satversme. Likumdošana - Latvija. Prezidenti - Latvija - Tiesiskais statuss, tiesības utt. Ministru kabineta iekārta - Latvija. Tiesas - Latvija. Cilvēktiesības - Latvija.
        Attēli.

Grīns, Aleksandrs, 1895-1941.  Dvēseļu putenis / Aleksandrs Grīns; atbildīgā redakore Anna Pavlovska; Kristiana Rutuka vāka mākslinieciskais noformējums; korektore Santa Jirgensone; priekšvārds Dzintars Dreibergs. - Rīga : Jumava, 2019. - 693,[3], lpp.; 40 nenumurētas lpp. - Romāna ekranizācija kinoteātros no 2019. gada novembra -- Uz vāka. . - 40 lp. foto no filmas "Dvēseļu putenis" filmēšanas laukuma, mūzikas ieraksta.
        ISBN 9789934203589.

Kuncs, Dīns.  Nāvējošais ierocis / Dīns Kuncs ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 477, [1] lpp. ; 21 cm. - "Man ļoti vajag nomirt." Tik biedējošu zīmīti atstāja vīrietis, kuram bija viss, kādēļ ir vērts dzīvot, un kurš pats sev atņēma dzīvību. Skumju, baiļu un niknuma vadīta, viņa atraitne rīkojas, lai par katru cenu nonāktu pie patiesības. Pārsteidzoši daudz talantīgu, veiksmīgu, citu apbrīnotu un laimīgu cilvēku ir izdarījuši pašnāvību. FIB aģente Džeina cenšas noskaidrot, kāpēc tā notiek, un kļūst par meklētāko personu Savienotajās Valstīs. Viņas visvarenie ienaidnieki sargā tik svarīgu – tik šaušalīgu – noslēpumu, ka ir gatavi iznīcināt katru, kas tiem stājas pretī. Tomēr ar visu viņu sagrābto varu, cietsirdību un aukstasinību var būt par maz, lai apturētu sievieti, kura ir tikpat gudra, cik slepkavas, tikpat neatlaidīga, cik tie nežēlīgi, un kuru dzen taisnīgas dusmas, ko pretiniekiem nesaprast. Jo tās dzimst no mīlestības.
        ISBN 9789984359588.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Bergstrands, Mīkaels.  Skaistākās rokas Deli : romāns / Mīkaels Bergstrands ; no zviedru valodas tulkojusi Renāte Bružāne ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; vāka mākslinieciskais noformējums: Nataļja Kugajevska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 400 lpp.
        ISBN 9789934156830.

Bells, Deivids.  Īsa tikšanās / Deivids Bells; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule; vāka dizains: Artūrs Zariņš; redaktore Solvita Velde; makets: Igors Iļjenkovs; korektore Inguna Ozola. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 444 lpp.
        ISBN 9789984359632.

Zaharjans, Ramazs.  Mīts par zvaigznēm vai kosmiskā realitāte / Ramazs Zaharjans; tulkojusi Solveiga Kadiķe; korektore Astra Jēkabsone. - Rīga : Mācību Konsultatīvais centrs "'Ēra", [2019]. - 292 lpp. : sh.; tab.
        ISBN 9789984397337.

Zelčāne, Elīna.  Arī labas mammas drīkst kļūdīties jeb kāpēc teorija ne vienmēr strādā praksē / Elīna Zelčāne; redaktore Jana Boikova; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka; projekta vadītāja Meldra Āboliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 127, [1] lpp. - Šī grāmata izstaro īstu reālas ģimenes dzīvošanas siltumu, kas pacietībā un maigumā radīts un nosargāts. Noderēs visiem, kam rūp dzīves pamatvērtības.” Ģimenes psihoterapeite Aina Poiša -- Uz vāka.
        ISBN 9789934084621.