Jaunieguvumi decembrī

Ziņa publicēta 19.02.2020
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2019. gada decembra mēnesī.

Rauds, Reins.  Rekonstrukcija / Reins Rauds ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; vāka dizains: Peeter Laurits; literārā konsultante Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 255, [1] lpp. ; 21 cm. - Enns Padriks jau piecus gadus ir zinājis, ka reiz viņam vajadzēs noskaidrot meitas Annijas nāves patiesos cēloņus. Tagad pienācis brīdis, kad to vairs nevar atlikt. Lai iegūtu skaidrību, viņam jāizbraukā liela daļa Igaunijas un jādodas pat uz Franciju. Sarunās ar cilvēkiem, kas Anniju pazinuši, atklājas daudz sarežģītāka aina, nekā Enns būtu varējis iedomāties... Meklējumu fonu veido gan stāstījums par viņa ģimenes dzīvi padomju laikā un pēcpadomju gados, gan cilvēcisku vājību un reliģisku maldu drāmas.
        ISBN 9789984237701.
        Igauņu romāni.

Tomašs, Jānis, 1984-.  Smagatlētika / Jānis Tomašs ; redaktors Aivars Eipurs; mākslinieks, makets Ivo Grundulis. - Rīga : Pētergailis, [2019]. - 63 lpp.
        ISBN 9789984335025.

Millere, Liene.  Nākamā pietura - mājas / Liene Millere, teksts ; Elīna Kursīte, foto; datormakets: Raivis Pētersons. - Rīga : Rundas, 2019. - 181, [10] lpp. : fot. - Bibliogrāfija: 190. lpp. - Sociālantropoloģes Elīna Kursīte un Liene Millere gan bildēs, gan stāstos grāmatā apkopo, kā staciju ēkas un tās iemītnieki turpina savu dzīvi kādreiz pasažieriem tik nozīmīgajos dzelzceļa pieturpunktos. Grāmatā aprakstītas vairāk nekā 200 pasažieriem slēgtās Latvijas dzelzceļa stacijas. Kas notiek ar šīm ēkāmg Vai kāds tajās dzīvo Kā ir dzīvot "uzgaidāmajā telpā" un, galu galā, cik kubi malkas jāizkurina, lai piesildītu telpu, kurā savu laiku kādreiz kavējuši simtiem ceļinieku.
        ISBN 9789934829765.

Steiga, Miermīlis, 1927-.  Noslēpumainās dāmas vizīte : septiņi vakari : fantastisks kriminālromāns / Miermīlis Steiga ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. - 319, [1] lpp.
        ISBN 9789934203435.
        DETEKTĪVI.

Tučkova, Kateržina.  Balto Karpatu dievietes / Kateržina Tučkova ; Tatjanas Zubarevas vāka grafiskais noformējums ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva ; atbildīgā redaktore Brigita Šoriņa. - Rīga : Jumava, 2019. - 398, [2] lpp. - Fascinējošs stāsts par sievietes dvēseli, maģiju un nobēdzināto vēstures daļu.
        ISBN 9789934203381.

 Dita Lūriņa. Ar vieglu skrāpējumu ādā : dzejas teātris / sastādīja: Sandra Dambiniece ; redaktore Māra Lazdāne-Avota ; dizains Anna Aizsilniece ; Ingunas Jansones, Imanta Ziedoņa, Vijama Šekspīra, Annas Ahmatovas, Sergeja Jeseņina, u.c. ; haiku atdzejojums, Guna Eglīte, Knuta Skujenieka dzejoļus no krievu valodas atdzejojusi Olga Pētersone, Viljama Šekspīra sonetu atdzejojums Vizma Belševica, Andrejs Balodis ; fotogrāfs Oļegs Zernovs. - Rīga : Aminori, 2019. - 201, [7] lpp. : fot. - Annas Ahmatovas, Sergeja Jeseņina dzeja krieviski, Knuta Skujenieka dzeja paralēli krieviski, latviski.
        ISBN 9789934884450.

Leitis, Voldemārs.  Vadītāja spējas : kā vadīt uzņēmumus un ļaudis : praktisks kurss vadītājam un ikkatram, kurš vēlētos par tādu kļūt / Voldemārs Leitis. - Faksimilizdevums. - Rīga : Avots, 2019. - 246 lpp. : ilustrācijas. - Faksimilizdevums 1925. gadā autora izdotajai grāmatai "Vadoņa spējas: kā viņas iegūt, kā vadīt uzņēmumus un ļaudis".
        ISBN 9789934590009.

Segliņš, Valdis, 1958-.  Neatrodamā Atlantīda : monogrāfija / Valdis Segliņš ; recenzenti: Dr.philol. Ina Druviete, Dr.philol. Janīna Kursīte, Dr.hist. Andris Šnē ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 278, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Monogrāfija veltīta Atlantīdas pētniecības vēsturei un mūsdienās zināmajam par mītisko kontinentu, akcentējot galvenokārt pētniecības vēsturiskās aprises, atklājot gan panākumus, gan maldus. Daudzpusīgais skatījums ļaus lasītājam iepazīt senos priekšstatus, meklējumu maldu ceļus un cerību atklāt un plašākā kontekstā apzināt daudzos joprojām neskaidros vēstures jautājumus. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934184772.
        Atlantīda (leģendāra vieta) - Atklāšana un izpēte.

Rubene, Inga, 1964-.  Elijas nama garša / Inga Rubene ; redaktore Ilze Vācere ; Intas Sarkanes dizains ; vāka noformējumam izmantoti Jura Rubeņa un Reiņa Hofmaņa foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 255 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Katra cilvēka dzīvi ietekmē notikumi, kas atnāk, kādu laiku ar mums pavada un tad atkal aiziet. Dažkārt tie apstādina, izaicina un piespiež. Dažkārt iedvesmo, iedrošina un maina. Ne mazāk svarīga ir mūsu atvēršanās, ļaušanās, uzdrīkstēšanās darboties kopā ar tiem. Tā veidojas mūsu dzīves neatkārtojamais raksts. Kā audums, kas vēl nav uzausts līdz galam, kā taka, kas vēl tikai tiek iemīta. Šī grāmata atspoguļo svarīgu dzīves posmu, kuru uzsākot autorei nebija ne mazākās nojautas, cik ļoti tas viņu mainīs. Inga Rubene ir pedagoģe un autorizēta kontemplācijas skolotāja (Lassalle-Kontemplationsschule via integralis, Šveice). Viņas darbības fokuss ir meditācija un sievietes identitātes atklāšanas jautājumi. Inga Rubene ir viena no skolotājiem Integrālās izglītības institūtā un saimniecības vadītāja Elijas namā. Tieši Elijas nama izveide ir bijis būtisks pagrieziena punkts Ingas dzīvē. Biedrību Elijas nams un meditāciju, semināru un retrītu telpu iecerēja Ingas vīrs teologs Juris Rubenis, bet veidoja viņi to ciešā sadarbībā, Ingai kļūstot par šī nama sirdi un dvēseli. Ikvienu Elijas nama apmeklētāju sagaida un ar siltu brūnu acu skatu un starojošu smaidu apmīļo tieši Inga. Un tieši Inga ir tā, kas ar gardiem ēdieniem spēcina meditācijās un mācībās sagurušos. - Alfabētiskais rādītājs: 254.-255. lpp.
        ISBN 9789934084928.
        Veģetārie ēdieni. Sezonālā kulinārija. Garīgā dzīve.
        Receptes. Fotogrāfijas. Latviešu proza.

Zandis, Miks.  Livonijas slazdā / Miks Zandis ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2019. - Rīga : PNB Print, SIA. - 512 lpp. : karte. - Ar slazdā ievilināto kuģi izrēķināšanās bija nežēlīga un asiņaina, un laupījums – bagātīgs. Krasta sirotājs Ugo no Mergeras (mūsdienās – Mērsrags), dižciltīgam ceļotājam no krūtīm noraudams karekli ar dārgakmeņiem, pat iztēloties nespēja to, kādu lomu tālākajā Livonijas vēsturē nospēlēs nevainīgā greznumlietiņa. Šis aizraujošais stāsts par līvu un kuršu karagājienu uz Rīgu 1210. gadā cieši savij Livonijas varoņu – vienkāršu līvu – un bīskapa Alberta un Zobenbrāļu ordeņa mestra Folkvīna vadīto vāciešu likteņus. Romāns ir izdaiļots ar leģendām, mītiem, krāšņiem rituāliem un paražām, kā arī varoņu spēcīgo kaislību aprakstiem, un tas uzbur neaizmirstamu skatu uz vienu no spilgtākajiem Rīgas un dzimstošās valsts vēstures periodiem.
        ISBN 9789984359649.

Meloni, Roberto, 1977-.  Pa Latvijas novadiem ar Roberto : receptes no visas Latvijas / Roberto Meloni ; redaktore Gunta Kuļbanska; literārā redaktore Maija Olte; vāka foto. Lauris Vīksne; datorsalikums: Jana Strautiņa; projekta vadītāja Dita Palmbaha. - [Rīga] : Roberto Meloni, 2019. - 183, [8] lpp. : fotogrāfijas ; ilustrācijas ; 30.4cm x 21.5cm x 2cm.
        ISBN 9789934230004.

Ņats Haņs, Tiķs.  Bez dūņām nav lotosziedu : māksla pārveidot ciešanas / Tiķs Ņats Haņs ; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 127 lpp. : tabula ; 20 cm. - Ikviens no mums tiecas pēc laimes, un neskaitāmi skolotāji sola palīdzēt šo mērķi sasniegt. Ap laimes veicināšanu ir izveidojusies vesela industrija – un tomēr mēs visi turpinām ciest. Vjetnamiešu budistu mūks un miera aktīvists Tiķs Ņats Haņs atgādina seno gudrību: laimi nesasniedz, bēgot no ciešanām, bet gan tās saskatot, pieņemot un pārveidojot. Patiesībā māksla būt laimīgam ir arī māksla labi ciest. Ja neieskatīsimies acīs ciešanām, nespēsim arī patiesi atvērties dzīvei. Vienkāršā, skaidrā izteiksmes veidā, kuru caurstrāvo esības prieks, autors aicina apstāties un veltīt mirkli apzinātai elpošanai. Pavisam iespējams, ka apjautīsim – laime ir tepat līdzās.
        ISBN 9789934083129.
        Ciešanas - Reliģiskie aspekti - Budisms. Garīgā dzīve - Budisms. Laime - Reliģiskie aspekti - Budisms. Budistu mantras. Meditācija. Garīgie vingrinājumi.

Golubeva, Olga, 1965-.  Taka uz Zilokalnu / Olga Golubeva; zīmējumi ar zīmuli Viktorija Knigovka, Olga Golubeva; pasteļzīmējumi Anita Eisaka; māksliniece Maria Sergeeva. - [Valmiera] : [Autorizdevums], 2019. - 159, [1] lpp. : il.; foto. ; 30.5cm x 21.6cm x 1.5cm.
        ISBN 9789934198595.

Šarma, Robins.  Klubs "Plkst. 5 no rīta" : izmanto rītu. Pilnveido savu dzīvi / Robins Šarma; no angļu valodas tulkojusi. - Rīga : Izdevniecība Avots, [2019]. - 437 lpp.
        ISBN 9789934534980.

Levi, Primo, 1919-1987.  Atelpa / Primo Levi ; no itāļu valodas tulkojusi, pēcvārds: Dace Meiere ; literārais redaktors Arturs Hansons ; dizains: Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 188 lpp. : karte ; 22 cm. - Primo Levi ir viens no ietekmīgākajiem, pasaulē visvairāk tulkotajiem, vēsturnieku, politologu un antropologu darbos citētajiem 20. gadsimta itāļu autoriem, taču līdz šim latviski no Levi darbiem nekas nav bijis tulkots. "Atelpa" ir autobiogrāfisks darbs, kas vēsta par pieredzējumiem ilgajā mājupceļā no Aušvicas uz Turīnu.
        ISBN 9789934565762.
        Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Cietumnieki un cietumi, vācu.
        Autobiogrāfiskā proza, itāliešu. Atmiņas, itāliešu.

Bells, Deivids.  Īsa tikšanās / Deivids Bells; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule; vāka dizains: Artūrs Zariņš; redaktore Solvita Velde; makets: Igors Iļjenkovs; korektore Inguna Ozola. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 444 lpp.
        ISBN 9789984359632.

Vaita, Kārena.  Lidojuma trajektorija / Kārena Vaita. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 509 lpp.
        ISBN 9789984359656.

Maknīla, Elizabete.  Leļļu darbnīca : romāns / Elizabete Maknīla ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 382, [1] lpp. ; 22 cm. - Romāns "Leļļu darbnīca" sniedz iespēju pakavēties nedaudz biedējošās Londonas deviņpadsmitā gadsimta vidus noskaņās. Tas ir perfekts izklaides un jēgpilna satura apvienojums, provocējoša vēstures stunda. Gotiskās šausmas atainotas ar apburošu eleganci, un var tikai apbrīnot, cik pārliecinoši E. Maknīla spējusi sižetā savienot tik atšķirīgus elementus.
        ISBN 9789934084942.
        Skotu romāni (angļu valoda).

Krilova, Gunita, 1982-.  Driftā tikai lēdijas / Gunita Krilova ; redaktore Daina Grūbe ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 239, [1] lpp. ; 21 cm. - Ideāli dzīvo mūsu iztēlē. Un instagrama bildēs. Ideālais dzīvoklis, darbs, svars, lūpu krāsas tonis un kleitas modelis. Ideālais partneris un bērns, ģimene. Mūsu domas par sevi. Kur meklēt šos ideālus, un ko darīt, ja liekas, ka tev nav iedalīti īstie dzīves komponenti, ka citur ir labāk? Kā pieņemt to, kas tev jau ir, un saprast, vai kaut kas nav jāmaina? Kāpēc drifts? Mēs paši sevi ieliekam šajā drifteru lomā. Šodiena to prasa – mums ir jāspēj izbraukt slaidā sānslīdē caur dažādiem ikdienišķiem dzīves šķēršļiem. Vai romāna varones – trīs uzticamas draudzenes, kam pāri trīsdesmit, – to spēs?.
        ISBN 9789934083655.
        Latviešu romāni.

Apinīte, Vija, 1946-.  Kājām pa Ugunszemi / Vija Apinīte, Pauls Butkēvičs ; redaktors Imants Auziņš ; vāka dizains: Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. - Rīga : Drukātava. - 218 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Šī ir subjektīva grāmata – kā notikumus atceras, kā tos ir sapratis un izjutis pats aktieris. Viņam piemīt savi stiķi: dzert neiedomājami stipru kafiju un dažos dzīves posmos arī ko vēl stiprāku, smēķēt lētas cigaretes un izjokot tos, kuriem Dieviņš noskopojis humora izjūtu. Bet viņš prot arī pārliecinoši un mierīgi vadīt auto, saistīt auditorijas uzmanību, rūpēties par vistuvākajiem cilvēkiem – meitu un mazdēlu. Mākslinieks iepazinis gan skatītāju mīlestību, gan brīžus, kad šķiet - tu nekas neesi un neko nevari, nevienam neesi vajadzīgs. Gribētos, lai lasītājs apjaustu šī cilvēka esības daudzpusību. Pats viņš par sevi reiz sacīja: daudz bijis situāciju, kad ilgi kā pa naža asmeni staigāts. Kā pa karstām oglēm. Un tāpēc radies kāds sapnis, kurš varbūt tiks īstenots – kājām pārstaigāt otru pasaules malu – Ugunszemi.
        ISBN 9789934558917.
        Aktieri - Latvija. Kinoaktieri un kinoaktrises - Latvija. Dziedātāji - Latvija.
        Biogrāfijas. Intervijas. Fotogrāfijas.

Sent-Ekziperī, Antuāns.  Kad visas zvaigznes zied : Atziņas : [iedvesmojošas atziņas no ievērojamā rakstnieka Antuāna de Sent-Ekziperī (1900-1944) darbiem] / Antuāns de Sent-Ekziperī ; sakārtojums Inese Prelūde ; no franču valodas tulk. Maija Silmale, Astra Skrābane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019 (Jelgavas tipogrāfija). - [63] lpp. : il. ; 21 cm.
        ISBN 9789934085703.
        Atziņas, franču.

Purēns, Vilnis, 1961-.  Es un citi, es un Latvija : metodisks materiāls pirmsskolai sociālās un pilsoniskās jomas sasniedzamo rezultātu apguvei. / Vilnis Purēns ; ilustrāciju autore Kristiāna Pandere. - Rīga : RaKa, [2019]. , ©2019. - 11 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm + 1 pielikums. - Metodisks materiāls ir domāts pirmsskolai vadlīnijās (MK noteikumi Nr716. 21.11.2018.) noteikto sociālās un pilsoniskās jomas sasniedzamo rezultātu apguvei un sasniegumu vērtēšanai mācību 1. posmā (1,5- 3 gadi). Tas balstīts arī uz projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā" izstrādāto pirmsskolas mācību programmu. Pēc tās noteikti sasniedzamie rezultāti katram mācību posmam. Mācību materiālā tiek piedāvātas idejas darbam ar 1,5- 3 gadus veciem bērniem, kā arī attēlu komplekts ar jautājumiem un vērtējuma žetoni. - Pielikumā 12 loksnes.
        1. daļa.
        ISBN 9789984464053.
        Socializācija - Mācīšana un mācīšanās (pirmsskola). Sociālās iemaņas - Mācīšana un mācīšanās (pirmsskola). Sociālās zinātnes - Mācīšana un mācīšanās (pirmsskola).

Blūms, Jānis.  Pazudušā karavīra atmiņas / Jānis Blūms ; Artas Ozolas-Jaunarājas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; grāmatā izmantotas Pētera Blūma fotogrāfijas par laika periodu Latvijā līdz 2. Pasaules karam un dzīvi emigrācijā Vācijā un ASV pēc 2. pasaules kara, kā arī fotogrāfijas no Jāņa Blūma personīgā arhīva. - Rīga : Jumava ; SIA "Liegra", 2019. - 396, [4] lpp. : portr., fot.
        ISBN 9789934572487.

 Es mīlu dzīvi, un tā mīl mani : 366 iedvesmojoši aforismi / sastādījusi: Inta Kalniņa; mākslinieks Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2019. - 387 lpp.
        ISBN 9789934590047.

Bērziņš, Māris, 1962-.  Aizliegtais pianīns / Māris Bērziņš ; redaktore Gundega Blumberga; Jāņa Esīša dizaina apstrāde; Gundegas Kārkliņas makets; korektores Selga Freimane, Ieva Grabe. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. - 230, [1] lpp.
        ISBN 9789934546952.

Garsija Lorka, Federiko.  Lugas / Federiko Garsija Lorka ; priekšvārdu rakstījis, no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 265, [6] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Ir laista klajā izcilā spāņu dzejnieka un dramaturga Federiko Garsijas Lorkas lugu izlase, ko sakārtojis un tulkojis Edvīns Raups. Izlasi papildina izsmeļošs tulkotāja priekšvārds, Lorkas lekcija par teātri un īss autora dzīves un daiļrades pārskats.
        Brīnumainā kurpniece ; Dona Perlimplina un Belisas mīlestība, ko viņu dārzs vien zina ; Asins kāzas ; Jerma ; Bernardas Albas māja.
        ISBN 9789984237688.
        Spāņu lugas.

Zvaigžņu Vanadze.  Pagānu dzīvo un mirušo grāmata : praktiski rituāli, meditācijas un svētības ceļā uz viņsauli / Zvaigžņu Vanadze un domubiedru kopiena ; no angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante ; redaktore Māra Vilde ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, [2019]. , ©2019. - 351, [1] lpp. ; 23 cm. - "Pagānu dzīvo un mirušo grāmata" cilvēka aiziešanu Viņsaulē skata kā būtisku cikla daļu, kam pievēršama liela uzmanība, turklāt no dažādiem aspektiem. Runa nav tikai par bēdām, bailēm un nepatiku. Grāmata ierāda ceļu uz plašāku cilvēka esības izpratni, gan sniedzot iedrošinājumu un mierinājumu saskarsmē ar mirstīgumu, gan iedvesmojot dziļāk iepazīt un vieglāk pieņemt pasaules kārtību, tā padarot dzīvi laimīgāku un pilnasinīgāku. Šajā grāmatā garīgā mācība cieši savijas ar praktiskiem padomiem konkrētai situācijai.
        ISBN 9789934576171.
        Neopagānisms. Dievietes pielūgšana. Nāve - Reliģiskie aspekti - Neopagānisms. Nāve - Reliģiskie aspekti - Dievetes pielūgšana. Bēru rituāli un ceremonijas. Burvestība.
        Meditācijas. Lūgšanas un lūgšanās.

Pekstone, Dženifere Z.  Laipni lūgti muzejā Anatomicum / Dženifere Z. Pekstone ; ilustrējusi Keitija Vīdemane ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere; dizains Kīrans Huds; zinātniskā konsultante Ilze Puide, literārā konsultante Inga Karlsberga. - Rīga : Jānis Roze, 2019. - [3], 96 lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789984237503.

Marts, Andris, 1952-.  Neparastā misija : fantastikas žanra romāns / Andris Marts ; sastādītāja Agnese Piļāne ; ilustrācijas: Māris Baumanis. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2019]. - [Grēnes, Olaines novads] : Drukātava. - 205 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Grāmata ir rakstīta kā fantastikas žanra romāns, nevis kā dokumentāls atmiņu stāsts.
        I daļa. Kristaps - slepenie protokoli.
        ISBN 9789934587238.
        Fantastiskā proza, latviešu.

Fjells, Jāns Ēriks.  Ēnu istaba / Jāns Ēriks Fjells ; no norvēģu valodas tulkojusi Raita Kozlovska ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 427, [2] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Bernands Mielkoss, sīks likumpārkāpējs, ved slepenu kravu no Lietuvas uz Norvēģiju. Viņš ir pārliecināts, ka ir iesaistījies narkotiku kontrabandā, tomēr, kad viņa kontaktpersona norunātajā vietā neierodas, Bernands atklāj, ka lieta ir daudz ļaunāka. Nākamajā rītā tiek atrasts brutāli nogalināts cienījams Sarpsborgas skolotājs, un drīz vien Bernands nonāk neapskaužamā situācijā. Slēpjoties svešā valstī netālu no slepkavības izmeklēšanas, būdams savu darba devēju apdraudēts, viņš ir biedējošas izvēles priekšā... Antonam Brekem raksturīgā humora izjūta nav zudusi, tomēr tā neko daudz nelīdz, kad viņš tiek norīkots izmeklēt Sarpsborgas slepkavību. Apsēsts ar vēlmi atmaskot vīrieti, kurš precēs viņa bijušo sievu, Antons Breke nekādi nepalīdz slepkavības izmeklēšanā. Vai varbūt tomēr palīdz?.
        ISBN 9789934082016.
        Norvēģu detektīvproza.

Polaņskis, Daniels.  Pilsēta sapņo / Daniels Polaņskis ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; mākslinieks Artūrs Bērziņš. - Rīga : Prometejs, 2019. - 329, [4] lpp. : ill.
        ISBN 9789934553349.

Bugavičute-Pēce, Rasa, 1988-.  Puika, kurš redzēja tumsā / Rasa Bugavičute-Pēce ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; māksliniece Zane Veldre. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2019. - 173, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - "Puika, kurš redzēja tumsā" ir uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts kā gados, tā garā jauniem lasītājiem un viņu vecākiem. Kāds puika, kurš dzimis neredzīgu vecāku ģimenē, ir spiests saskarties ar "citādību" visdažādākajās izpausmēs, galvenokārt tāpēc, ka viņš pasauli, atšķirībā no saviem vecākiem, spēj tvert pilnībā. Rūpes pašam par sevi un par saviem vecākiem kļūst par puikas pieaugšanas un turpmākās dzīves jēgu, liekot arī lasītājam ieraudzīt neparastajā stāstā pretrunas, kas valda sabiedrībā attieksmē pret vājredzīgajiem.
        ISBN 9789934156922.
        Jaunatnes proza, latviešu.

Nuotio, Epu.  Vīramātes zobs / Epu Nuotio ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Māra Kalve ; māksliniece Dina Ābele. - Rīga : Pētergailis, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 157, [2] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Elēna Lehde / Epu Nuotio ; 2. grāmata). - Epu Nuotio "Vīramātes zobs" turpina omulīgo detektīvromānu sēriju "Izmeklē Elēna Lehde", kurā aizrautīgā augu pazinēja, dzīvespriecīgā kartogrāfe Elēna Lehde iejūtas izmeklētājas lomā. Apceļojot dārzus Andalūzijā, Elēna tiek negaidīti uzaicināta uz kāzām, kur gredzenus mij somu līgavainis un spāņu līgava. Naktī sievieti pamodina kliedziens. Viņa vaino skaļos pāvus, bet, ierodoties uz brokastīm, atklājas nepatīkama patiesība. Pārsteigumi nebeidzas ar kāzām vien, jo izpalīdzīgā Elēna jūt pienākumu atbalstīt jauno ģimeni, apciemojot to dzimtas mājās. Par vīramātes zobu somi dēvē necilo istabaugu, ko latvieši pazīst kā līdakasti un kas atrodams teju ikkatrā mājā. Acīmredzot ironija par vīramātes neganto dabu nav sveša arī ziemeļu tautām. Tas ir stāsts par vīriem un sievām. Par laulībām. Mātēm un vīramātēm. Par spēcīgām sievietēm. Svina smagiem noslēpumiem, kas nospiež dzimtas ļaužu plecus. Par rūgtumu un tā turēšanu sevī.
        [2. grāmata].
        ISBN 9789984335018.
        Somu detektīvproza.

Ketnere, Keita.  Svešiniece savā dzīvē : [romāns] : Samta nakts bērns turpinājums / Keita Ketnere. - [Rīga : Virja LK], 2019. - 256 lpp. - Romāna "Samta nakts bērns" II daļa.
        [2. grām.].
        ISBN 9789934199622.

Troja, Eleonora.  Savu komētu nedzird : romāns / Eleonora Troja ; Kristas Miltiņas vāka dizains; redaktore Bārbala Simsone; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 462, [1] lpp. ; 21 cm. - Viņas ir trīs. Bella, Stella un Karlīna – jaunas, mūsdienīgas rīdzinieces. Katra ar savu rūpīgi kopto tēlu, ko redz apkārtējie, katra ar savu sāpi, par kuru zina tikai viņa un vēl abas tuvākās draudzenes. Protams – vīrieši, bērni, likstas darbā, protams – nav ko vilkt mugurā. Taču aiz tā visa katra meklē tikai savu ceļu dzīvē, savu veidu, kā justies laimīgai – par spīti tam, ko domā citi. Un nav svarīgi, vai tev ir divdesmit astoņi gadi un šiks dzīvoklis jaunajā projektā, vai teju četrdesmit un plastikas ķirurga vizītkarte makā – viņas visas vēlas būt laimīgas.
        ISBN 9789934084454.
        Latviešu romāni.

 Sievietes gadagrāmata, 2020 / sastādītāja Kristīna Blaua ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva; korektore Sandra Krēķe; makets: Agnis Auns. - Rīga : Jumava, 2019. - 200 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - Sievietes gadagrāmata 2019. gadam ir praktisks ceļvedis visam gadam, kurā atradīsiet plašu informāciju par horoskopiem un astronomisko kalendāru 2019. gadam, veselību, skaistumu, attiecībām, ezoteriskas tēmas, dažādu ēdienu receptes. - Uz 1. vāka: Agnese Zeltiņa (Polinas Viljun foto).
        ISBN 9789934203787.
        Sievietes. Sievietes - Psiholoģija. Sievietes - Dzīves veidošana. Sievietes - Veselība un higiēna. Sievietes tēls. Skaistumkopšana. Vīrieša un sievietes attiecības. Finanses, personiskās. Ezotērika. Astroloģija.
        Gadagrāmatas. Receptes.

Mihalkova, Jeļena.  Rūgto mandeļu pīrāgs / Jeļena Mihalkova; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva; korektore Sandra Krēķe. - Rīga : Jumava, 2019. - 310, [1] lpp.
        ISBN 9789934203428.

Mandela, Emīlija Sentdžonsa.  Vienpadsmitā stacija / Emīlija Sentdžonsa Mandela; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže; redaktore Kristīne Zute. - Rīga : Prometejs, 2019. - 351 lpp.
        ISBN 9789934553325.

Bamsteda, Sabrina.  Viņš. Veiksmīga vīrieša apģērbs / Sabrina Mamstede, Rita Erdmane; Esteres Ndongalas ilustrācijas; Guntas Plotkas grāmatas dizains; redaktore Ilze Sausiņa; literārā redaktore Elīna Vanaga; fotogrāfiju apstrāde Jānis Strazdiņš; makets Dace Polkmane; korektore Zinta Stikute. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 70, [1] lpp. : foto.
        ISBN 9789934085444.

 Biznesa pamatu uzbūve / Horaman.eu. - [Rīga] : [IG Aģents], [2018]. - 120 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. - Ko mēs iegūstam no biznesa pamatu uzbūves? Cilvēks vada biznesu, bizness vada cilvēkus, cilvēks vada cilvēkus, kuru starpā veidojas attiecības. Uzņēmējs caur biznesu nodod savas vērtības plašākai pasaulei! Biznesa pamatu uzbūve sastāv no mūsu vērtībām, kuras dzīves laikā mēs mēģinam atklāt no jauna. Grāmatas mērķis ir veidot biznesa vadības pamatus, kas vērsts uz cilvēku talantu atvēršanu, atklāti, taisnīgi un godīgi vienojoties par turpmāko sadarbību. Grāmatā ir izveidoti sistemātiski zīmējumi un uzstādījumi, kā viegli pieņemt lēmumus caur savu vērtību izpratni. - Virstitulā: Programma: Uz - Ņēmējs.
        ISBN 9789934550270.
        Uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbības menedžments.

 Prāta apzināšana 400 dienās : Horaman.eu. / [sast. Raivis Bernāns]. - [Rīga] : [IG Aģents], [2018]. - 1 sējums (nenumurētas lpp.) ; 15 cm. - Cilvēka uzdevums ir apzināties savu rīcību, nodomu un uzņemties atbildību par sekām, kas notiks, ja nebūs godīgs un taisnīgs pats pret sevi! Vai Tu spēj atbildēt uz tik vienkāršu jautājumu: Kādas zināšanas šobrīd man radītu virzienu šajā dzīvē? Atbildi meklē visnotaļ aizraujošajā grāmatā "Prāta apzināšana 400 dienās", kura sniegs Tev iespēju iepazīt savu jūtu un emociju pasauli. Lasi to kā grāmatu vai vienkārši izvelc sev rīta atziņu, kas mainīs Tavu ikdienišķo rīcību un pavadīs Tevi visas dienas garumā. - Virstitulā: Programma: Uz - Ņēmējs.
        ISBN 9789934550263.
        Sevis menedžments (psiholoģija). Pašaktualizācija (psiholoģija). Dzīves veidošana. Panākumi.
        Citāti, aforismi utt.

 Horaman metode/matrica : [pašanalīze un sevis izzināšana] / [sast. Raivis Bernāns]. - [Baldone] : [Horaman], [2019]. - 120 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. - Sistemātiska prāta matrica, kas atbrīvo no problēmu cēloņiem, lai atvērtu savus talantus, personību un izveidotu mierpilnas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem. Ikdienas pašanalīze un sevis izzināšana, apzināti mainot savu domāšanas veidu, lai dzirdētu savu iekšējo balsi un realizētu savu vīziju. Pamatā ir jautājumu uzdošana caur sevi, dzīves funkciju izpratne un ieguvuma atrašana priekš sevis jebkurā dzīves situācijā, kā arī ceļvedis pa savu prātu ar praktiskiem rīcības soļi. Svarīgākais ir izprast situācijas, kas notiek ar mani tieši šajā brīdī sajūtās, prātā, ķermenī un apkārtējos notikumos!. - Virstitulā: Programma: Uz - Ņēmējs.
        ISBN 9789934881039.
        Pašpalīdzības metodes. Pašaktualizācija (psiholoģija). Pašatklāsme. Sevis pieņemšana.