Jaunieguvumi martā

Ziņa publicēta 18.03.2020
Madonas novada bibliotēkas krājums ik mēnesi tiek papildināts ar jaunākajiem Latvijas teritorijā iznākušajiem izdevumiem. Piedāvājam iepazīties ar jaunākajiem izdevumiem, kas Abonementā ienākuši 2020. gada martā.

Bankrofts, Landijs.  Kāpēc viņš tā dara? : ieskatoties dusmīgu un valdonīgu vīriešu domāšanā / Landijs Bankrofts; no angļu valodas tulkojušas Liene Spīgule, Anna Beļēviča; redaktores: Inta Upeniece, Elīna Vēja; vāka dizainu adaptējis Aigars Truhins; projekta vadītāja Meldra Āboliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 407 lpp.
        ISBN 9789934087301.

Lundberja, Sofija.  Sarkanā adrešu grāmatiņa : romāns / Sofija Lundberja; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa; redaktore Iveta Polkmane; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka; korektores: Diāna Graudiņa, Elīna Vēja; projektu vadītāja: Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 286, [2] lpp.
        ISBN 9789934086441.

Mazvērsīte, Daiga, 1965-.  Melnbaltās dziesmas : no Alfrēda Vintera līdz Zigfrīdam Račiņam: [triloģija] / Daiga Mazvērsīte; redaktore Gundega Sēja; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs; korektores: Elīna Vēja, Zinta Stikute; projekta vadītāja: Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 283, [5] lpp.
        [1. daļa].
        ISBN 9789934086328.

Martiness, Giljermo.  Slepkavības Oksfordā / Giljermo Martiness ; no spānu valodas tulkojis Edgars Briška ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 188, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934081811.
        DETEKTĪVI.

Grencberga, Inga.  Sestā sieva / Inga Grencberga ; redaktore Meldra Āboliņa; grāmatas vāka dizaina autore Vita Lēnerte-Grasa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 350, [2] lpp. - 18+.
        ISBN 9789934087271.

Lemešonoka, Inta.  Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā : rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem / Inta Lemešonoka ; Guntas Plotkas grāmatas iekārtojuma un grāmatas vāka dizains ; redaktore Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 78 lpp. : ilustrācijas. - Bibliogrāfija: 77.-78. lpp.
        ISBN 9789934085420.

Apine Hermane, Anita.  Aušanas tehnikas Latvijā / Anita Apine Hermane; projekta vadītāja, redaktore Ilze Sausiņa; grāmatas vāka un maketa dizaina autore: Vita Lēnerte; makets: Dace Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 144, [16] lpp. : il.; foto. - (Latviešu etnogrāfiskais mantojums).
        ISBN 9789934081163.

Kīza, Meriana.  Mazliet precējušies / Meriana Kīza. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 541 lpp.
        ISBN 9789984359717.

Dundure, Olga, 1941-.  Jaunzemu vēsture : dzīve un cilvēku likteņi Ērgļu novada Ogres krastā - Jaunzemos / Olga Dundure. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. - Rīga : Drukātava. - 99 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Stāsts par "Lejas Jaunzemiem", par cilvēku likteņiem apmēram piecdesmit, sešdesmit gadu garumā. Tā ir vēsture, kas aizsākusies vairāk nekā simts gadu tālā pagātnē un beidzās pagājušā gadsimta sešdesmito gadu sākumā. Atmiņā saglabāti nostāsti, ko stāstījuši te savulaik dzīvojošie cilvēki – Karlīna Kviesīte, Alise Freimane, Kārlis, Zenta, Milija un Zaiga Kaimiņi, un Ēriks. Vienas dzimtas stāsts spilgti parāda, kā karš maina cilvēku plānus un ieceres. Ar lepnumu iekoptajai zemei pāri iet frontes līnija. Karš paņem lauku saimniecībās tik ļoti vajadzīgās stiprās rokas, un sievietēm nākas saviem spēkiem paveikt visu, pat neiespējamo.
        ISBN 9789934587474.
        Ērgļu novads (Latvija) - Vēsture. Lejas Jaunzemji (māja : Ērgļu novads, Latvija).
        Fotogrāfijas. Biogrāfijas.

Mazvērsīte, Daiga, 1965-.  Melnbaltās dziesmas : no Alfrēda Vintera līdz Zigfrīdam Račiņam: [triloģija] / Daiga Mazvērsīte; redaktore Gundega Sēja; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs; korektores: Elīna Vēja, Zinta Stikute; projekta vadītāja: Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 283, [5] lpp.
        [1. daļa].
        ISBN 9789934086328.

Judina, Dace, 1970-.  Mēmais / Dace Judina, Arturs Nīmanis. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - 298, [5] lpp. - (Laika stāsti).
        ISBN 9789934157417.

Ikstena, Nora, 1969-.  Runādamies / Nora Ikstena. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - 187, [4] lpp.
        ISBN 9789934156953.

Grencberga, Inga.  Sestā sieva / Inga Grencberga ; redaktore Meldra Āboliņa; grāmatas vāka dizaina autore Vita Lēnerte-Grasa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 350, [2] lpp. - 18+.
        ISBN 9789934087271.

Špērs, Alberts.  Trešā reiha iekšienē / Alberts Špērs ; tulkojums: Ieva Ganiņa. - [Latvija] : Viupe, [2020]. - Rīga : Petrovskis un Ko. - 368 lpp. ; 22 cm. - Nacionālsociālistiskais periods Vācijas vēsturē joprojām izsauc dzīvu interesi. Daudzi jautājumi tā arī ir palikuši bez atbildes. Briesmīgie noziegumi, uzvaru un zaudējumu grandiozitāte vienmēr būs vēstures pētnieku redzeslokā. Kā tas varēja notikt, ka viens no galvenajiem pasaules civilizācijas centriem kļuva par moku kambari miljoniem cilvēku? Grāmatas autors ir ne tikai stāstījis par savu pagātni, bet arī gribējis brīdināt nākamās paaudzes. Ieslodzījuma gados autors sajutis nepieciešamību rakstiski izklāstīt savas domas un nolēmis rakstīt memuārus. 1966. gadā, iznākot no apcietinājuma Špandavā, bija uzrakstīti vairāk nekā divi tūkstoši lapu rokrakstā, un visu plašo materiālu klāstu autors pārstrādājis šajā autobiogrāfijā.
        ISBN 9789934230202.
        Arhitekti - Vācija. Nacisti - Vācija.
        Vācija - Politika un pārvalde - 1933-1945.
        Atmiņas, vāciešu.

Pataki, Elisone.  Karalienes liktenis : Dezirē, Napaleons un dinastija: [vēsturisks romāns] / Elisone Pataki ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - 512 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984359731.
        Amerikāņu romāni.

Zoldnere, Dina, 1959-.  Algotņi : romāns / Dina Zoldnere ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2020/3 (249).
        ISBN 9789934157165.

Dambis, Egils, 1963-.  Veltījums sievietei : dzeja / Egils Dambis ; teksta redaktore un vāka dizains: Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. - Rīga : Drukātava. - 241, [7] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934587467.
        Latviešu dzeja.

Goffa, Martins.  Bērns miglā : kriminālromāns / Martins Goffa; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva. - Rīga : Jumava, 2020. - 222, [2] lpp.
        ISBN 9789934203718.

Kastena, Mona.  Glābiet mani : romāns / Mona Kastena, no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 332, [2] lpp.
        ISBN 9789934085734.

Andžoni, Džūlio.  Sardu balāde / Džūlio Andžoni, no itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 222, [2] lpp.
        ISBN 9789934157356.

Grega, Sjūzena.  Tolteku ceļš : ceļvedis sevis transformācijā / Sjūzena Grega, no angļu valodas tulkojis Andris Egle. - Rīga : Jumava, 2020. - 165, [3] lpp.
        ISBN 9789934572500.

Hokings, Stīvens.  Īsas atbildes uz svarīgiem jautājumiem / Stīvs Hokings, no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - 191, [1] lpp. : ill. - Alfabētiskais rādītājs: 185.-191, [1] lpp.
        ISBN 9789984237862.

 Prāta vingrinājumi : 5 grūtību līmeņi, 450 uzdevumi / sastādījusi Inta Kalniņa; konsultante Ruta darbiņa; mākslinieciskā noformētāja Lilija Rimicāne. - Rīga : Avots, 2020. - 186, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789934590078.

Miltiņa, Irēna, 1939-.  Saistītās runas sekmēšana bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību pirmsskolā / Irēna Miltiņa, Zane Skribanovska ; recenzente Dr. paed. Sarmīte Tūbele ; vāka dizains: Arta Muceniece. - Rīga : RaKa, [2020]. - [Rīga] : Izdevniecība Raka. , ©2020. - 84 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm + 1 pielikums. - Bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību (VSNA) stāstītprasme ir traucēta, jo nepilnīgi veidojas visa valodas sistēma. Saistītās runas apgūšana rada grūtības bērniem ar VSNA, tas ir, izprast notikuma loģisko secību, izvēlēties atbilstošus valodas līdzekļus un lietot tos. Nereti pielietotie darba paņēmieni nesniedz vēlamos rezultātus, tas rada nepieciešamību meklēt tādus mācību līdzekļus, kas ļautu veiksmīgāk sekmēt stāstītprasmes attīstību pirmsskolas vecuma bērniem ar VSNA. Grāmatā rodami dažādi darba paņēmieni un metodes, kā arī bērniem saistošs praktiskais materiāls, kas izmantojams valodas koriģējoši attīstošajā darbībā. - Pielikumā: 32 loksnes.
        ISBN 9789984464145.
        Runas traucējumi, bērnu - Mācīšana un mācīšanās. Logopēdija - Mācīšana un mācīšanās. Bērni - Valoda.
        Mācību līdzekļi.

 Mans mūžs mīlestībai : dzeja un proza / Daiga Akmentiņa, Agita Freiberga, Anita Ozola, Ernests Rupkus, Kitija Straumane, Māra Šnē ; Agnese Piļāne, sastādītāja. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2019]. - [Grēnes, Olaines novads] : Drukātava. - 139, [4] lpp. ; 16 cm.
        ISBN 9789934587252.
        Latviešu dzeja. Latviešu proza. Literārie krājumi, latviešu.

Judina, Dace, 1970-.  Mēmais / Dace Judina, Arturs Nīmanis. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - 298, [5] lpp. - (Laika stāsti).
        ISBN 9789934157417.

Skots, Gābriels.  Avots : vēstule par zvejnieku Markusu / Gābriels Skots ; no norvēģu valodas tulkoja Dace Deniņa ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; mākslinieks Alberts Jērns ; pēcvārda autore Maija Burima. - [Rīga] : u.c., [2019]. - [Rīga] : Livonia Print, 2019. - 150 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Romāna atslēgas vārds - prieks. Markuss dzīvo un strādā ar prieku, viņš piešķir nozīmi un jēgu šķietami maznozīmīgām lietām un notikumiem. Markusa raksturā ietvertas īpašības, pēc kurām ilgojas daudzi 21. gadsimta cilvēki - harmonija kā saskarē ar garīgo dimensiju, tā ar dabu un pašam ar sevi.
        ISBN 9789934861147.
        Norvēģu romāni.

 Krimināllikums : Likums "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību". - Rīga : AFS, 2019. - 222, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984889627.
        Krimināltiesības - Latvija.
        Likumdošanas materiāli.

Baško, Jāzeps.  Starp debesīm un zemi / Jāzeps Baško ; redaktors Jāzeps Baško [mazdēls] ; vēsturiskos materiālus apkopojis un izvērtējis Edvīns Brūvelis. - [Rīga] : Poligrāfijas Aģentūra, [2019]. - 183 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 182. lpp. - Grāmatas pamatā ir Krievijas impērijas armijas lidotāja un vēlākā Latvijas aviācijas komandiera, pulkveža Jāzepa Baško 1937.-1939. gadā sastādītie memuāri par viņa gaitām Pirmā pasaules kara gados. Memuāros ir aprakstīts apbrīnojamais J. Baško ceļš no nabadzīgas Latgales zemnieka sētas līdz Krievijas impērijas armijas elites - gaisa spēku - pulkvedim. Izdevumā iekļauti arī dati par gaisa kuģniecības un aviācijas attīstību Krievijas impērijas laikā Baltijā, Latvijas kara aviācijas pirmsākumiem un J. Baško darbību Latvijas aviācijā no 1922. gada līdz 1940. gadam. - Pirmizdevums: Virs ienaidnieka zemes., "Brīvā Zeme"[laikraksts], 1939.
        ISBN 9789934230110.
        Lidotāji, militārie - Krievija. Lidotāji, militārie - Latvija. Ģenerāļi - Latvija. Aeronautika, militārā - Krievija. Aeronautika, militārā - Latvija. Ordeņi un goda zīmes.
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Fotogrāfijas. Hronoloģija.

Freimane, Ilze.  Kafija diviem : romāns / Ilze Freimane; redaktore Daina Grūbe; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka; Arņa Kilbloka vāka dizains; projekta vadītāja Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 319, [1] lpp.
        ISBN 9789934082887.

Bula, Rolanda, 1964-.  Sīnāja kalna lieta / Rolanda Bula ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte ; mākslinieks Emīls Garjānis. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 237, [2] lpp. ; 21 cm. - (Latvijas Mediji detektīvs). - Kādas pavisam parastas Latvijas pilsētas netradicionālās reliģiskās kopienas dzīvi īsā laika sprīdī satricina mīklaini notikumi: draudzes vadītāju Biku mājas pagalmā noindēti sargsuņi un draudzes namā izlīmētas draudu skrejlapiņas. Šiem notikumiem seko kas briesmīgs – pirtī atrod noslīkušo Pēteri Biku, taču nelaimes gadījuma versija neapstiprinās. Tīšo slepkavību izmeklē kriminālpolicijas inspektors Juris Zvirbulis, kuram palīdz izmeklētāja Asnāte Grieze.
        ISBN 9789934157394.
        Latviešu detektīvproza.

Egle, Jana, 1963-.  dzimšanas diena : stāsti / Jana Egle ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Sigita Kušnere ; māksliniece Aija Andžāne. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 245, [2] lpp. ; 21 cm. - Grāmatā apkopoti astoņi stāsti par sievietes dzīvi ikdienas ritumā atšķirīgos dzīves posmos un dažādu apstākļu ietekmē. Stāsti par ilgām un zaudējumiem, par vērtībām, alkām, vientulību, bailēm no nāves, pieķeršanos, mīlestību – kā tās transformējas mūža gaitā, kā ietekmē sievietes dzīves ceļu, liekot izcīnīt dažādas ārējas un iekšējas cīņas. - Titullapā visi vārdi attēloti ar mazajiem burtiem.
        Dačuks un dvīņi ; Parāds ; Aleksandra ir skaista ; Pīle ; Labākais laiks tavā dzīvē ; Runaway train ; Dzimšanas diena ; Balta māja kalna galā.
        ISBN 9789934157370.
        Latviešu stāsti.

Ruks, Māris, 1972-.  Atslēgas uz laimi : [dzejoļu krājums] / Māris Ruks ; krājuma noformējumā izmantota Gundegas Rebhūnas fotogrāfija ; Armanda Ērgļa vāka dizains ; foto: Antra Mieze, Gundega Rebhūna, Māris Ruks. - Rīga : Antava, n/a. - Rīga : Antava, [2020]. - 102 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. - Jaunākajā Māra Ruka grāmatā „Atslēgas uz laimi” apkopoti visromantiskākie, iedvesmojošākie, pozitīvākie un skaistākie Māra Ruka dzejoļi par mīlestību, attiecībām, dzīves jēgu – atslēgām, ko meklējam, lai atslēgtu katrs savas laimes durvis, saliktu savas laimīgas dzīves pieturzīmes un ļautos savu vēlmju piepildījumam. Tā ir dzeja, kas gaiši dziedē un kliedē visas drūmākās domas. Dzeja, kas dod spēku, iedvesmo un piepilda ar prieku. Turklāt arī dzejoļi bagātīgi papildināti ar krāsainām fotogrāfijām.
        ISBN 9789934861277.
        Latviešu dzeja.
        Latviešu dzeja.

Агапов, Вадим.  Талисман / В. Агапов. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. - (Разрыв шаблона.Детектив с шокирующим финалом).
        ISBN 9785041093921.

Kosteņecka, Marina.  Vēstules no XX gadsimta / Marina Kosteņecka ; krievu vēstuļu tekstu tulkojums latviešu valodā: Marina Kosteņecka ; tulkojums latviešu valodā: Jana Taperte ; dizains: Anna Aizsilniece ; literārā redaktore Daina Vilemsone ; [priekšvārds]: Knuts Skujenieks. - Rīga : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 207 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Grāmatā "Vēstules no XX gadsimta" autore dalās ar unikālām un ļoti personiskām vēstures liecībām - no lasītājiem saņemtajām vēstulēm, kurām pievienojusi savu stāstījumu par situācijām, kurās vēstules rakstītas. Izdevums ir turpinājums grāmatai "Mans XX gadsimts". Tajā autores dokumentētās atmiņas atklāj unikālu latviešu un krievu tautas dvēseli un gara spēku. Tās ļauj uzzināt, vērtēt un diskutēt par pagājušā gadsimta otrās puses notikumiem, par Latvijas neatkarības cīņu un radošo personību lomu tajā. - Teksts latviešu valodā, tulkots no krievu valodas.
        saturā : Ventspils rajona Ugāles vidusskolas skolotāju apsveikuma kartīte 181.lpp.
        ISBN 9789934861468.
        Sarakste. Fotogrāfijas. Autogrāfi.

Арье, Вера.  Сердце мастера : роман / Вера Арье. - Москва : Эксмо, 2020. - 378, [1] с. - (Парижский квест). - 16+.
        ISBN 9785041049102.
        Krievu romāni.

Литвинова, Анна.  Тебя убьют первым : роман / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : Эксмо, 2020. - 317 с.
        ISBN 9785041094652.
        DETEKTĪVI.

Свечин, Николай.  Восьмое делопроизводство [Текст] : [роман] / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с.
        ISBN 9785041090272.

Зверев, Сергей.  Стальной призрак : [роман] / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с.
        ISBN 9785040997862.

Андреева, Наталья.  Оранжевое вино : роман / Наталья Андреева. - Москва : АСТ, 2020. - 320 с.
        ISBN 9785171187019.
        Krievu romāni.

Колычев, Владимир.  За что платят мужчины : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 c. - (Колычев. Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785041092160.

Прилепин, Захар.  Истории из легкой и мгновенной жизни / Захар Прилепин. - Москва : АСТ, 2020. - 313, [7] c.
        ISBN 9785171195670.

Jakobsena, Stīne Marī.  Pidžinvaloda : Pidgin Tongue = Язык пиджин / Stīne Marī Jakobsena ; redaktore Ida Bencke ; latviešu valodas tulks Valts Miķelsons ; krievu valodas tulks Dmitrijs Simanovskis. - [Berlin] : Broken Dimanche Press, [2018]. - 277 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. - Pidžinvaloda jeb vienkārši pidžins (angļu pidgin) ir vienkāršota jaukta kontaktvaloda starp cilvēkiem, kuri savstarpēji nepārzina sava sarunbiedra valodu, bet tomēr ir nepieciešams sazināties. Grāmata "Pidžinvaloda" ir I Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles (RIBOCA) "Viss bija mūžīgs līdz pārstāja tāds būt" pasūtījums. Grāmatā iekļauta virkne uzdevumu bērniem un viņu vecākiem, kuru mērķis ir valodas barjeru nojaukšana, tā - lai jūsu mēles varētu izgaršot valodu tikpat brīvi kā izgaršo ēdienu. Izdevumu papildina testa grupas bērnu citādi par dažādām tēmām.
        ISBN 9783943196702.
        Pidžinvalodas.
        Vārdu spēles. Izstādes un izstāžu katalogi.