“Grāmatu starts” Madonas novada bibliotēkā!

Ziņa publicēta 14.01.2019
Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa ir vieta, kur ar grāmatu starpniecību bērns var iepazīt sevi pasaulē un pasauli sevī. Grāmatas ir neaizstājamas ikviena bērna attīstībā, bagātas valodas, personības un vērtību veidošanā.

Pateicoties  LNB Atbalsta biedrībai un Madonas novada pašvaldībai,  pirmo reizi  piedalīsimies projektā “Grāmatu starts” - bērnu lasīšanas veicināšanas programmā, kas iepazīstina pirmsskolas vecuma bērnus ar aizraujošo grāmatu pasauli, aicina uz pirmo tikšanos ar bibliotēku un rosina lasīt visai ģimenei kopā. “Grāmatu startu” radījis Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs kā metodisku, visu Latviju aptverošu ilgtermiņa lasīšanas veicināšanas programmu pirmsskolas vecuma bērniem.

Lasīšanas veicināšanas programmas „Grāmatu starts” uzdevumi:

o   stiprināt lasīšanas tradīciju ģimenē;

o   nodrošināt kvalitatīvas literatūras pieejamību ikvienam bērnam, neraugoties uz ģimenes finansiālajām iespējām vai dzīvesvietu;

o   veicināt bērnos interesi par literatūru un veidot bibliotēku pakalpojumus pievilcīgākus ģimenēm ar maziem bērniem;

o   piedāvāt vienlīdzīgas izglītošanās un attīstības iespējas ikvienam bērnam.

Projektā aicinām iesaistīties  ģimenes, kurās aug 3-4 gadus veci bērni un kuri nav bibliotēkas klienti.  Esam ieplānojuši 4 tematiskas aktivitātes:

               26. janvāris- ”Pūce- pati gudrākā?”-( pūce kā gudrības simbols bērnu literatūrā)

                 februāris- ” Dzejolēni”- ( latviešu autoru dzeja  mazajiem)

                 marts-       ”Pasakas, pasaciņas”- ( latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem)

                 aprīlis, bibliotēku nedēļa- ”Izlaidums un projekta rezultātu apkopošana.”

Katrs bērns, kurš piedalīsies visās nodarbībās, noslēgumā saņems “Grāmatu starta” komplektu: mugursomu, lasāmgrāmatiņu un rotaļlietu - projekta simbolu pūčulēnu, kā arī brošūru vecākiem par kopā lasīšanu un bērnu lasītprieka veicināšanu

Sakarā ar ierobežoto dalībnieku skaitu, lūdzu pieteikties dalībai projektā  līdz 20.01.2019. g. personīgi MNB bērnu literatūras nodaļā, zvanot pa t.  64821926 vai rakstot berni.mnb@gmail.com ,norādot bērna vārdu, uzvārdu un kontaktpersonu.

Tikai lasoša un grāmatās guvusi zināšanas, radošu prātu un bagātu valodu nākamā paaudze veidos gudru, konkurētspējīgu, izcilībā un spēcīgās personībās balstītu sabiedrību Latvijā.


Līga Fiļipova, MNB BLN vadītāja, 64821926