Neizmet. Pārveido un lieto!

Ziņa publicēta 21.01.2020
Stāsti ir ap mums un mūsos – mantoti, sacerēti, dzirdēti un lasīti, piedzīvoti un pārdzīvoti, tikai jāprot tos ieraudzīt un sadzirdēt. Stāstīšanas tradīcijas ir nemateriālā kultūras mantojuma nozīmīga daļa, bet stāstīšana pati par sevi ir instruments zināšanu un tradīciju izziņai, izkopšanai un pārmantošanai.

Lai parādītu, ka stāsts nav tikai pagātnes mantojuma daļa, bet tas turpina radoši attīstīties, bagātinot ne tikai zināšanas un izkopjpt prasmes, bet veicinot sapratni starp paaudzēm un tautībām, UNESCO Latvijas Nacionālās Komisija 2009, gadā izsludināja projektu konkursu “Stāstu bibliotēkas”. Kopš 2013. gada “Stāstu bibliotēku” tīklā aktīvi darbojas Madonas novada bibliotēka.

   2020. gada tēma- “Es varu? Varu!”- ko tieši es  ar savu attieksmi un darbību varu darīt ANO ilgtspējīgās attīstības mērķu sasniegšanai dabas aizsardzībā, izglītībā, informācijas pieejamībā, dzimumu līdztiesībā. Kā varu palīdzēt saglabāt saņemto mantojumu un to nodot nākamajām paaudzēm, dot savu ieguldījumu vietējās kopienas izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Sestdien, 25. janvārī plkst.10:30 aicinām  piedalīties šī gada pirmajā aktivitātē  “Neizmet. Pārveido un lieto!” Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā, lai piedalītos dekupāžas nodarbībā Dzintras Viļevičas  vadībā.

  Lūgums  līdzi ņemt tīras, bez etiķetēm, stikla burciņas, pudeles, nevajadzīgus diskus, plastmasa trauciņus, šķēres un otiņas.

Jaunajā, Žurkas gadā, mūs sveiks Madonas pilsētas vidusskolas 2.b klases skolēni. 

Tiekamies!


Līga Fiļipova, MNB BLN vadītāja, 64821926, liga.filipova@madona.lv