Dzejkoncerts "Latviju mīlot"

Ziņa publicēta 08.11.2020
Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu, plānotais pasākums 11.11. 2020. Madonas novada bibliotēkā tiek atcelts.