Izmaiņas bibliotēku lietošanas noteikumos ārkārtas situācijas laikā

Ziņa publicēta 13.11.2020
Saskaņā ar Ministru Kabineta rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” valstī, informējam, ka no 9. novembra tiek mainīti Madonas novada bibliotēku lietošanas noteikumi.

 

 1. Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 13 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska vai sejas vairogs.
 2. Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.
 3. Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 15 minūtes.
 4. Datori lietotājiem pieejami lietišķās informācijas ieguvei.
 5. Pieejami maksas pakalpojumi.
 6. Bibliotēkās nenotiek nodarbības, pasākumi, kā arī netiek pieļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai.
 7. Apmeklētāju skaits – ierobežots līdz 10 m2 uz vienu apmeklētāju,  ievērojot 2 metru distanci.
 8. Vienlaikus bibliotēkas telpās atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj telpu platība.
 9. Pagastu bibliotēkās lasītāju maksimālo skaitu nosaka katras bibliotēkas vadītājs, ņemot vērā telpu lielumu.
 10. Lasītāju apkalpošana notiek šādi: Ienākot bibliotēkā, lasītājs novieto izlasītos izdevumus norādītajā grāmatu nodošanas punktā to ievietošanai karantīnā uz 72 stundām.
 11. Pagastu bibliotēkās izlasītās grāmatas tiek nodotas bibliotēkas vadītāja norādītajā vietā.
 12. Pēc tam  jādezinficē rokas un var doties izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot 2 metru distanci.
 13. Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš elektroniskajā katalogā vai pa telefonu.
 14. Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēkas lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.
 15. Lasītājiem pēc pieprasījuma tiek nodrošināta bezkontakta grāmatu izsniegšanas iespēja ārpus bibliotēkas telpām, par to iepriekš jāvienojas telefoniski vai e-pastā.
 16. Atbilstoši situācijai var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti kā internetvidē, tā bibliotēkās uz vietas.
 17. Noteikumi ir spēkā līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām.