Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkursa projekts “Dzimtu pētniecība- izziņas piedzīvojums”

Ziņa publicēta 08.12.2020
Pateicoties Madonas novada pašvaldības atbalstam Izglītības projektu konkursā ar mērķi sekmēt iedzīvotāju mūžizglītības iespējas, piedāvājot pieprasītas, aktuālas zināšanas dzimtu pētniecībā, veicinot interesi par Madonas novada dzimtu saknēm, tādējādi attīstot paaudžu sadarbību, laika periodā no 1. septembra līdz 15. novembrim, noorganizēts 12 stundu apmācību cikls „Dzimtu pētniecība”, nodrošinot tikšanās ar diviem dzimtu pētniekiem- praktiķiem – laikraksta “Brīvā Daugava” galveno redaktoru Jāni Apīni, Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” vadītāju Zintu Saulīti.

Projektā piedalījās 61 interesenti  apgūstot tēmas, kur internetā iespējams atrast informāciju par senčiem, kā meklēt un kā labāk izmantot atrasto informāciju tālākai pētniecībai, kā pareizi “izlasīt” digitalizētās baznīcu grāmatas,  spēt orientēties informācijā par muižu dvēseļu revīzijām, tautas skaitīšanām  un citiem ģeneoloģiskiem  pētījumiem svarīgiem materiāliem, internetā pieejamiem resursiem. Sniegta informācija par ciltskoku veidošanai izmantojamām programmām, runāts par R. Blaumaņa dzimtu un radu saietu organizēšanu.

Nodrošinot atgriezenisko saikni, projekta dalībnieki uzrakstīja atsauksmes, augstu novērtējot abus lektorus un projekta programmā iekļauto informāciju. Sakot paldies organizatoriem un finansētājiem, rosināja ko līdzīgu turpināt.

                                                                                                       Projekta vadītāja I.Saulīte

 

Projekta vadītāja Imelda Saulīte ar lektori Zintu Saulīti