Aicinām uz grāmatas “Piezīmes par manu dzīves staigājumu.1949-1959.” atvēršanas svētkiem Madonā!

Ziņa publicēta 13.09.2022
Skrides fonda un tā dibinātāja dr. med. Andra Skrides šīs vasaras nozīmīgākais veikums: izdota A.Skrides vectēva Imanta Skrides brāļa Laimoņa Skrides (1930 - 2012) grāmata “Piezīmes par manu dzīves staigājumu.1949-1959.”

Tā ir dienasgrāmata un atmiņas par laiku, kas pavadīts cīnoties pret padomju okupāciju, esot mežabrālim Kurzemes puses mežos.

Slepus apciemojot savu vecmammu Dzelzavā, Laimonis tiek nodots un arestēts. Tālāk seko izsūtījums uz Kolimas apgabalu Sibīrijā, smaga un nežēlīga dzīve mūžīgajā sasaluma zonā. Grāmatā iekļautas arī no Sibīrijas sūtītās vēstules nākamajai sievai Ernai.

Šis ir stāsts par stipru, patriotisku un nesalaužamu cilvēku, kuru pie dzīves tur mīlestība un ilgas pret Latviju un savu bērnības draudzeni Ernu.
      
Grāmatas sastādītāja Māra Baķe, Sanitas Dāboliņas literārā redakcija un komentāri, Andas Nordenas makets (uz grāmatas vāka Laimoņa 1957.gadā izsūtījumā zīmētais Kolimas skats).

Atvēršanas svētki bija 3.septembrī Cesvaines pilī.

Laipni aicinām interesentus uz tikšanos piektdien, 16. septembrī 11:00 Madonas novada bibliotēkā, kur grāmatu atvērs Andris Skride!