Jauna tīmekļa vietne zaļāku un efektīvāku transportlīdzekļu izvēlei

Ziņa publicēta 03.12.2010
Rīt Eiropas Komisija atklās vienkāršu tīmekļa vietni, kas valsts pārvaldes iestādēm un visiem, kam rūp vide, palīdzēs no piedāvājumā esošajiem transportlīdzekļiem izvēlēties tīrāko un energoefektīvāko. Tīru transportlīdzekļu portāls adresē http://www.cleanvehicle.eu būs īpaši noderīgs tāpēc, ka jaunā direktīva par tīru un energoefektīvu transportlīdzekļu izmantošanas veicināšanu[1] paredz — no šī mēneša, pērkot transportlīdzekļus sabiedrisku transporta pakalpojumu vajadzībām, jāņem vērā enerģijas patēriņš, CO2 emisijas un piesārņojošo vielu emisijas. Jaunā vietne informēs par ES un visu dalībvalstu tiesību aktiem, kas attiecas uz tīriem un energoefektīviem transportlīdzekļiem, nodrošinās piekļuvi tehniskajiem datiem no Eiropā lielākās transportlīdzekļu datubāzes un sekmēs kopīgus iepirkumus.  

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass, kas atbild par transporta politiku, sacīja: „Šī direktīva un šī tīmekļa vietne ļaus strauji attīstīties tīrām un energoefektīvām tehnoloģijām, parādot transportlīdzekļu izmantošanas patieso cenu.Jāņem vērā ne vien sākotnējās izmaksas, ko rada transportlīdzekļa iegāde, bet arī enerģijas patēriņš un piesārņojošo vielu emisija visā to darbmūžā.  Tā kā mūsu princips ir aprēķinos ietvert visas izmaksas, zaļāka izvēle ir arī izdevīgāka.Jaunā tīmekļa vietne palīdzēs atrast zaļākos un efektīvākos transportlīdzekļus.”

Direktīva paredz, ka publiskā sektora iepirkumos priekšroka dodama  tīrākiem un energoefektīvākiem transportlīdzekļiem. Tas savukārt palīdzēs tuvoties ES 2020. gada mērķiem energoefektivitātes, CO2 emisiju un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā. Šīs politikas uzdevums ir veicināt tīru un energoefektīvu transportlīdzekļu pārdošanu, strauju to attīstību un nozares dalībnieku investīcijas. Ja tiks pārdots lielāks skaits šādu transportlīdzekļu, apjomradītu ietaupījumu rezultātā samazināsies izmaksas un tādējādi pakāpeniski uzlabosies visa autoparka energopatēriņa un vides rādītāji.

Izmaksas, ko veido enerģijas patēriņš un ietekme uz vidi, ir svarīgas gan tiem, kas transportlīdzekli izmanto saimnieciskām vajadzībām, gan privātiem lietotājiem. Tāpēc Tīru transportlīdzekļu portāls ietver visus autotransporta veidus — no vieglajiem un kravas automobiļiem līdz autobusiem. Turpat rodama informācija par Eiropas tirgos pieejamos transportlīdzekļos izmantotajām tehnoloģijām, to enerģijas patēriņu un emisijām. Publicēts arī pārskats par iepirkuma noteikumiem un tīru un energoefektīvu transportlīdzekļu popularizēšanas sistēmām dažādās dalībvalstīs. Vietnē tiek piedāvāts atbalsts kopīgu publisko iepirkumu organizēšanā.

Tīru transportlīdzekļu portāla izstrādi vadīja Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra. 


Plašāka informācija

Tīru transportlīdzekļu direktīva:

 http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/directive/directive_en.htm

Tīru transportlīdzekļu portāls:

http://www.cleanvehicle.eu

Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra:

http://ec.europa.eu/eaci/

Sk. arī MEMO/10/645