ES Marijas Kirī vārdā nosauktā programma sniedz finansējumu 50 000. pētniekam

Ziņa publicēta 09.12.2010
Eiropas Savienības Marijas Kirī vārdā nosauktā rīcības programma, kas sniedz finansējumu dažiem labākajiem pētniekiem pasaulē, šodien ar konferenci Briselē atzīmē īpašu notikumu – 50 000 stipendiātu. Pasākumu atklāja Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu kopā ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Jeržiju Buzeku un komisāri Andrulu Vasiliu, jo Marijas Kirī vārdā nosauktā programma ir komisāres atbildības jomā. Kopš Marijas Kirī vārdā nosauktās programmas sākšanas 1996. gadā tā ir sniegusi atbalstu 100 dažādu tautību pētniekiem, kuri strādā 70 valstīs. 

“Marijas Kirī vārdā nosauktā rīcības programma atbalsta lieliskus pētniekus, kas ir centrālais elements uz zināšanām balstītajā ekonomikā, uz ko tiecas Eiropa.Šī programmas dod iespēju perspektīvākajiem pētniekiem gūt pieredzi ārvalstīs – gan Eiropā, gan citur – un tā ļauj piesaistīt labākos jaunos pētniekus no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, lai Eiropa varētu izmantot viņu talantu”, teica komisāre Vasiliu.

Līdz šim Marijas Kirī stipendijas ir saņēmuši 50 000 pētnieku, no kuriem 40 % ir sievietes.   Kopš 2007. gada programmā ir piedalījušās gandrīz 6300 universitātes, pētniecības organizācijas un uzņēmumi visā pasaulē (tostarp 5140 – ES). Marijas Kirī vārdā nosauktās programmas budžets 2007.–2013. gadam ir 4,7 miljardi eiro, un 80 % finansējuma ir paredzēti to pētnieku apmācībai, kuri ir jaunāki par 35 gadiem.

Kopš programmas sākuma lielākais skaits pētnieku, kuri piedalās Marijas Kirī vārdā nosauktajā programmā, ir Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Francijā, Spānijā, Nīderlandē un Itālijā. Tomēr interese par šo programmu pieaug visā Eiropā. Pēdējos trijos gados stipendiju pieteikumu skaits ir kopumā palielinājies par 65 %, un sagaidāms, ka līdz 2013. gada beigām to pētnieku skaits, kuri piedalās Marijas Kirī vārdā nosauktajā programmā, sasniegs 90 000.

Vairāki Nobela balvas laureāti ir aktīvi iesaistījušies ES finansēto pētnieku apmācībā. Pēdējos piecos gados tie ir Françoise Barré-Sinoussi (2008. gadā Nobela balva medicīnā), Albert Fert un Peter Grünberg (fizika, 2007. gads) un Jean Marie Lehn (ķīmija, 1987. gads). Vairāki pētnieki, kuri iesaistījušies pašreizējos un nesenos Marijas Kirī vārdā nosauktajos projektos, ir saņēmuši atzinību par savu darbu.

Konference: “Marijas Kirī vārdā nosauktie pasākumi inovatīvai Eiropai”

Briselē notiks konference “Marijas Kirī vārdā nosauktie pasākumi inovatīvai Eiropai” (9.–10. decembris, Autoworld, Parc du Cinquantenaire), kurā 25 pētnieki pārstāvēs Marijas Kirī vārdā nosauktās programmas 50 000. stipendiātu. Autoworld, Parc du Cinquantenaire). Kopā ar 250 citiem dalībniekiem, tostarp Eiropas Parlamenta deputātiem, politikas veidotājiem, universitāšu, pētniecības institūtu, lielāko uzņēmumu un MVU pārstāvjiem tie pārrunās dažus jaunākos pētījumus, ko veikuši Marijas Kirī vārdā nosauktajā programmā iesaistītie pētnieki tādās jomās kā vēža, kardioloģijas, reproduktīvo spēju, klimata pārmaiņu, atjaunojamās enerģijas, mākslas saglabāšanas, transporta infrastruktūras drošības pētniecība un citās jomās.

Papildus jaunākajiem sasniegumiem tiks arī pārrunāts, kā labāk pilnveidot programmu nākotnē, jo īpaši saistībā ar mobilitāti, mācībām, prasmēm un karjeras attīstību.

Stipendiju saņēmēju izvēle

Lai izveidotu inovatīvu Savienību, Eiropai vajadzīgi pasaules līmeņa pētnieki, kas spēj risināt pašreizējās un turpmākās grūtības. Eiropas Savienība ir apņēmusies iedvesmot, motivēt, apmācīt un paturēt augsti kvalificētus pētniekus.

Pieteikumus Marijas Kirī vārdā nosauktās programmas stipendijas saņemšanai izvērtē neatkarīga komisija, kuras sastāvā ir atzīti Eiropas un pasaules zinātnieki. Vērtējuma pamatā ir projekta zinātniskā kvalitāte un tā iespējamā ietekme uz Eiropas konkurētspēju, kā arī mācību programmas, uzņēmējinstitūta un pētnieka izcilība. Finansējumu piešķir tikai vislabākajiem projektiem.

Ar Marijas Kirī vārdā nosauktās programmas stipendiātiem noslēdz darba līgumu ne ilgāk kā uz trīs gadiem, un viņi saņem pilnu sociālo apdrošināšanu un pensiju.

7000 jaunas darba vietas

Marijas Kirī vārdā nosauktie pasākumi ir daļa no programmas “Cilvēki”, kas ietilpst ES septītajā pētniecības un tehnoloģiju attīstības pamatprogrammā. Marijas Kirī vārdā nosauktajiem pasākumiem 2011. gadā piešķirts budžets 772 miljonu eiro apmērā, un sagaidāms, ka tie radīs 7000 jaunas darba vietas.

Turklāt Marijas Kirī pasākumos ietilpst ne tikai individuālās stipendijas, bet arī atbalsts doktora grāda kandidātiem, partnerība starp akadēmiskajām aprindām un rūpniecību, īstermiņa apmaiņa un tādu pētnieku, kas atgriežas no ārzemēm, integrācija.

Plašāka informācija

Informācija par Marijas Kirī vārdā nosaukto programmu katrā valstī

25 pētnieku CV

Konferencē iekļautie Marijas Kirī vārdā nosauktie projekti

Marijas Kirī vārdā nosauktie pasākumi