Kopīgais ES komisāru Piebalga un Georgijevas paziņojums pēc Latvijas humānās palīdzības darbinieku atbrīvošanas Darfūrā

Ziņa publicēta 16.12.2010
Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs un Starptautiskās sadarbības, humānās palīdzības un reaģēšanas krīzes situācijās komisāre Kristalīna Georgijeva šodien sacīja:

"Mēs atzinīgi vērtējam kapteiņa Artjoma Nalbandjana, otrā pilota Jāņa Gindras un mehāniķa Kaspara Reihlera atbrīvošanu, kuri bija saņemti gūstā Darfūrā (Sudānā), strādājot Apvienoto Nāciju Humānās gaisa satiksmes misijā (UNHAS). Triju humānās palīdzības darbinieku atbrīvošana ir liels atvieglojums Eiropas Savienībai un Latvijai. Vēlamies izmantot šo iespēju un paust cieņu darbam, ko veic humānās palīdzības darbinieki visā pasaulē, dažreiz pat strādājot ekstremālos apstākļos. Ir jāatbalsta Āfrikas un ES kopīgais darbs, lai novērstu pamata cēloņus, kuri izraisa katastrofas un rada nabadzību, un lai nodrošinātu drošību, kā tas pašreiz tiek darīts Sudānā.

Tiklīdz uzzinājām labās ziņas, mēs sazinājāmies ar Džozeti Šīrenu (Josette Sheeran), Pasaules Pārtikas programmas izpilddirektori, paužot atvieglojumu un prieku par Artjoma Nalbandjana, Jāņa Gindras un Kaspara Reihlera atbrīvošanu. Tomēr fakts, ka šie trīs drosmīgie vīri tika nolaupīti, norāda uz grūtībām, ar ko saskaras humānās palīdzības darbinieki Sudānā, kur viņi turpina strādāt ļoti riskantos apstākļos.

Nestabilā drošības situācija Sudānā būtiski ierobežo iespējas sniegt humāno palīdzību iedzīvotājiem, kuriem tā ir nepieciešama. Aicinām visas iesaistītās puses nodrošināt humānās palīdzības darbinieku drošību, lai viņi varētu turpināt palīdzēt miljoniem cilvēku, kuriem šī palīdzība ir vajadzīga. Tas ļaus mums, starptautiskajai sabiedrībai, vēl aktīvāk īstenot mūsu mērķi apkarot nabadzību un panākt drošību un attīstību."

Priekšvēsture

Pasaules Pārtikas programmas vadīto UNHAS atbalsta Eiropas Komisija, jo šī misija būtiski atvieglo humānās palīdzības darbinieku iespējas palīdzēt humāno krīžu upuriem Sudānā. Kopš 2008. gada Komisija ar Humānās palīdzības ģenerāldirektorāta (DG ECHO) starpniecību ir piešķīrusi aptuveni 20 miljonus eiro UNHAS darbībai Sudānā.

4. novembrī trīs latviešus, kuri strādāja UNHAS helikoptera apkalpes sastāvā Darfūras reģionā, sagūstīja bruņoti kaujinieki. Vīriešus sagūstīja Dienviddarfūras galvaspilsētā Nijalā, kur viņi veica humāno darbu ANO. Gūstekņi atbrīvoti pēc vairāk nekā mēneša, kas pavadīts nebrīvē.

Sešus gadus ilgais konflikts Darfūrā skāris 4,5 miljonus cilvēku. Humānajā palīdzībā iesaistītajai sabiedrībai, mēģinot normalizēt šo situāciju, nākas cīnīties ar milzu grūtībām. Palīdzības darbinieku iesaistīšanās kļūst arvien bīstamāka.

 

Pagājušā gada jūnijā, apmeklējot Darfūru, komisāre Georgijeva aicināja Sudānas valdību nodot tiesai noziedzīgu darbību veicējus, jo nesodāmības apziņa palielinās risku humānās palīdzības darbiniekiem, vietējiem iedzīvotājiem un bēgļiem Darfūrā.

 

Finansējums humānajai palīdzībai Sudānā

Eiropas Savienība jūnijā piešķīra 150 miljonus, lai nodrošinātu visneaizsargātākās iedzīvotāju daļas vajadzības Sudānā, it īpaši kara skartajos apgabalos, ieskaitot Sudānas dienvidu daļu un Darfūru, pierobežas reģionos starp Ziemeļsudānu un Dienvidsudānu (pārejas zonās) un Austrumsudānā. Šis finansējums piešķirts papildus esošajām attīstības un humānajām programmām Sudānā, ieskaitot pāri par 500 miljoniem eiro, kuri kopš 2005. gada piešķirti attīstības palīdzībai, un pāri par 750 miljoniem eiro, kuri kopš 2003. gada piešķirti humānajai palīdzībai. Turklāt Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par stabilitātes instrumentu (15 miljoni eiro), lai nodrošinātu pamata pakalpojumus Dienvidsudānā un atbalstītu referenduma norisi.

Papildu informācija: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm