Vide. Komisija uzsāk apspriešanos par LIFE+ un Natura 2000

Ziņa publicēta 16.12.2010
Eiropas Komisija ir uzsākusi divas tiešsaistes apspriešanās vides jomā. Pirmā apspriešanās ir par nākamo videi paredzēto finanšu instrumentu, kurš nāks LIFE+ instrumenta vietā pēc tā termiņa beigām 2013. gada beigās. Otrā ir par Natura 2000 — ES aizsargājamo teritoriju tīkla — finansēšanu. Abas apspriešanās notiks līdz 2011. gada februāra vidum.

Attiecībā uz LIFE+ programmu tiek gaidīti viedokļi par tās mērķiem, prioritātēm un atbalsta veidiem. Apspriešanās tiešsaistē ir daļa no plašākas sabiedriskās apspriešanās, un Komisija izmantos rezultātus, lai formulētu priekšlikumu par jaunu instrumentu. Jo īpaši gaidīts ir valsts, reģionu un vietējo pārvaldes iestāžu, vidē ieinteresēto personu, privātā sektora un plašas sabiedrības pienesums. Apspriešanās ietver 19 jautājumus, kas pieejami sešās ES valodās. Apspriešanās ir atvērta līdz 15. februārim un pieejama sešās valodās (angļu, franču, spāņu, itāļu, vācu un poļu). LIFE ietvaros kopš 1992. gada vides aizsardzībā ir ieguldīti vairāk nekā 2 miljardi eiro. Apspriešanās ir pieejama: http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#_en.htm

Otrās apspriešanās rezultāti, kas attiecas uz Natura 2000 finansēšanu, tiks iekļauti 2011. gada vasarā plānotajā paziņojumā, kurā novērtēs pašreizējo tīkla finansēšanas pieeju. Apspriešanās noskaidro, vai līdz šim izmantotā pieeja ir bijusi piemērota tīkla efektīvai īstenošanai un meklē veidus, kā tagad veicināt panākumus. Apspriešanās cenšas noskaidrot pārvaldes iestāžu, privātā sektora, vidē ieinteresēto personu un ieinteresēto iedzīvotāju viedokli. Tajā ietverti 10 jautājumi, bet ir gaidītas arī izvērstas atbildes un komentāri. Natura 2000, kas ir ES bioloģiskās daudzveidības politikas stūrakmens, ir pasaulē lielākais aizsargājamo teritoriju tīkls. Tas aptver gandrīz 18 % no ES sauszemes platības. Apspriešanās, kura ir pieejama sešās valodās, tiks slēgta 2011. gada 17. februārī. Sk. http://ec.europa.eu/environment/consultations/natura2000_en.htm