Kopīgais paziņojums pēc darba vizītes Latvijā

Ziņa publicēta 16.12.2010
Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) un Eiropas Komisijas (EK) darbinieki kopīgā darba vizītē no 7. līdz 14. decembrim apmeklēja Latviju, lai turpinātu sarunas ar Latvijas pārvaldes iestādēm par 2011. gada budžeta projekta izstrādi.

Pēc šīs vizītes beigām SVF misijas vadītājs Marks Grifitss un EK misijas vadītājs Gabriele Džudiče sniedza šādu kopīgu paziņojumu:

“Mums bija konstruktīvas sarunas ar Latvijas valdību par 2011. gada budžetu. Programmas partneri, tostarp EK un SVF, ar Latvijas pārvaldes iestādēm novembrī vienojās, ka 2011. gada budžetā jāietver augstas kvalitātes pasākumi 280 miljonu latu apjomā, kas nodrošinās ilgtermiņa deficīta samazinājumu, kurš būs pietiekams, lai samazinātu valsts budžeta deficītu zem programmā paredzētajiem griestiem 2011. gadam, t.i. 6% no IKP. Šī korekcija arī ļautu Latvijai sasniegt tās vidēja termiņa mērķus – stabilizēt valsts parādu un samazināt 2012. gada valsts budžeta deficītu ievērojami zem 3% no IKP, kas ir saskaņā ar valdības nodomu līdz 2014. gadam ieviest eiro, vienlaikus sekmējot līdzsvarotu izaugsmi.

Budžeta projekts, ko apstiprinājusi Latvijas valdība un iesniegusi Saeimai, ir nepārprotami tuvinājies šim mērķim. Tomēr daži svarīgi jautājumi palikuši atklāti. Saskaņā ar SVF un EK pārstāvju vērtējumu tomēr vēl vajadzēs augstas kvalitātes papildu strukturālos pasākumus vismaz 50 miljonu LVL apmērā, lai panāktu izmaiņas 2011. gadā, par ko vienojāmies. SVF un EK pārstāvji arī aicinājuši atbildīgās iestādes nodrošināt, lai budžetā būtu atbilstošs finansējums sociālās un veselības drošības tīkliem, publiskā sektora darbavietām un arodapmācībai, lai atvieglotu krīzes ietekmi visneaizsargātākajai iedzīvotāju daļai un vienlaikus ierobežotu ad hoc izdevumu pieaugumu gada laikā. Turklāt jāturpina pilnveidot vairāki no pieņemtajiem pasākumiem, lai noskaidrotu to darbības aspektus vai, kā tas ir minimālās algas palielināšanas gadījumā, mazinātu ietekmi uz nodarbinātību.

Programmas partneri cer uz turpmākām sekmīgām diskusijām ar atbildīgajām iestādēm. Ja iepriekš minētajos jautājumos būs uzlabojumi, kopīga SVF un EK ceturtā pārskata vizīte varētu notikt janvārī.”

Papildu informācija par Latviju un SVF: http://www.imf.org/external/country/LVA/index.htm

Papildu informācija par Latviju un EK: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/latvia_en.htm