Komisāra Džona Dalli paziņojums

Ziņa publicēta 19.01.2011
Komisāra Džona Dalli paziņojums saistībā ar ES direktīvu par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē.

Eiropas Parlaments šodien nobalsoja par ES direktīvu par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē. 

Džons Dalli teica: „Šodienas balsojums ir nozīmīgs solis, lai pastiprinātu pacientu tiesības Eiropā.Es izsaku atzinību un pateicību Eiropas Parlamentam, jo īpaši referentei Grossetete kundzei, par sniegto ieguldījumu, lai uzlabotu pacientu tiesības un apstākļus Eiropas iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt veselības aprūpi citā dalībvalstī.

Ar šo direktīvu tiek ieviesta skaidrība par iedzīvotāju tiesībām saņemt drošu un kvalitatīvu veselības aprūpi visā ES, kā arī atmaksu par šiem izdevumiem.

Eiropieši izvēlas saņemt veselības aprūpi tuvu savai dzīvesvietai:protams, neviens slimnieks nevēlas ceļot tālāk, nekā tas nepieciešams.Tomēr dažreiz iedzīvotājiem ir jādodas uz ārzemēm, jo tiem nepieciešamie eksperti vai veselības aprūpe viņu valstī nav pieejami.  Vai gluži vienkārši vistuvākā slimnīca atrodas kaimiņvalstī.

Šī direktīva palīdzēs pacientiem, kuriem nepieciešama īpaša aprūpe, piemēram, lai diagnosticētu vai ārstētu kādu reti sastopamu slimību.Tā nodrošinās arī dalībvalstu ciešāku sadarbību veselības aprūpes jomā, piemēram, ieviešot recepšu savstarpējas atzīšanas kārtību.Veselības jomas eksperti visā Eiropā varēs apmainīties ar labāko pieredzi un izmantot inovācijas veselības tehnoloģiju novērtēšanas un e-veselības jomā.

Es aicinu dalībvalstis nekavējoties īstenot šo direktīvu.”

‍Plašāka informācija angļu valodā pieejama ŠEIT.