Pagarina pieteikšanās laiku Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvai

Ziņa publicēta 20.01.2011
Pieteikumus Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas konkursam var iesniegt līdz šī gada 14. februārim, tādējādi sniedzot lielākas iespējas potenciāliem kandidātiem.

Kas var pieteikties?

Konkursu organizē Eiropas Parlaments un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonds. Balvai pieteikumus var iesniegt jaunieši vecumā no 16 līdz 30 gadiem, kas iesaistījušies projektos (īstenots pēdējā gada laikā vai vēl notiek īstenošana), kuri ir labi paraugi tam, ka dažādu valstu cilvēki Eiropā var dzīvot kā vienota sabiedrība, balstoties uz savstarpēju sapratni un cieņu. Projektiem jādemonstrē praktiski piemēri par eiropiešiem kā vienas kopienas locekļiem. Balvai var pieteikt dažādus projektus, piemēram, jauniešu apmaiņas programmas, Eiropas mēroga mākslas un interneta projektus.

Kāda ir balva?

Nacionālajos atlases posmos uzvarējušo projektu pārstāvji no 27 dalībvalstīm tiks uzaicināti uz balvas pasniegšanas ceremoniju Āhenē, Vācijā 2011. gada 31. maijā.

Balvas saņems trīs projekti: pirmās godalgas ieguvējs - 5000 eiro, otrās - 3000 eiro, bet trešās - 2000 eiro. Tās pasniegs Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonda pārstāvis. Uzvarējušo projektu iesniedzēji dosies arī vizītē uz Eiropas Parlamentu.

Informācija un pieteikuma formas irpieejamas mājas lapā http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/lv/introduction.html

Uzziņai - 2010. gada uzvarētāji

2010.gadā pirmo godalgu saņēma vācu projekts "Eiropas vilciens", kurā piedalījās 24 arodskolas no 21 valsts. Skolu audzēkņi kopā strādāja vairāk nekā 3 gadus un izveidoja iespaidīgu vilciena mēroga modeli: lokomotīvi un vagonus.

Otro prēmiju saņēma īru grāmatas projekts "Tu esi te", bet trešo - bulgāru "Labākais inženierzinātnes konkurss".

Latvijas nacionālajā atlasē uzvarēja organizācijas "BEST-Riga" (BEST - saīsinājums no Board of European Students of Technology) projekts, kas atbalsta jaunos inženierus un to iespējas darboties modelī "Students-Universitāte-Uzņēmums", iesaistot studentus no 79 universitātēm 30 Eiropas valstīs. Nacionālā žūrija atzina, ka "šāda veida projekti eksakto zinātņu jomā ir īpaši svarīgi Latvijai, jo nodrošina ne tikai iesaistīto studentu, bet arī visas valsts konkurētspējas izaugsmi".

Saites:

Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas mājas lapa- šeit

Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonda mājas lapa-šeit

Informācija par iepriekšējo gadu konkursiem - šeit

Informāciju sagatavoja:
Iveta Ķelpe, EPIB preses nodaļas vadītāja
Tālr. 67085468
E-pasts:
iveta.kelpe@europarl.europa.eu