Skaidrāki noteikumi par veselības aprūpi ārzemēs

Ziņa publicēta 19.01.2011
Šodien Eiropas Parlamenta deputāti apstiprināja direktīvu, kas nosaka pacientu tiesības saņemt medicīnisko aprūpi citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Tas precizē noteikumus par atlīdzību, un precizē gadījumus, kuros būtu jāsaņem iepriekšēja atļauja. 

Deputāte Françoise Grossetête (EPP, Francija), kura Parlamentā vadīja diskusijas par jaunajiem noteikumiem, sacīja: "Pacientiem turpmāk vairs nebūs par visu jādomā pašiem, kārtojot veselības aprūpes jautājumus ārzemēs un izdevumu atmaksu. Šī direktīva beidzot izskaidro pacientu tiesības, kuras līdz šim bija ļoti neskaidras."

Jaunie noteikumi precizē, ka ES iedzīvotāji var saņemt kompensāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem citā dalībvalstī, ja šāda veida pakalpojumi un izmaksas tiek kompensēti pacientu pašu valstī.

Dalībvalstu iestādes var pieprasīt, ka pacienti iesniedz pieprasījumu iepriekšējai atļaujai, ja nepieciešama diennakts uzturēšanās slimnīcā vai specializēta veselības aprūpe. Deputāti uzstāja, ka jebkurš atteikums būs jāpamato saskaņā ar noteiktu sarakstu par iespējamiem atteikuma iemesliem, kas ietver noteiktus riskus pacientam vai sabiedrībai.

Dalībvalstīm pienākums būs izveidot arī valsts pārrobežu aprūpes "kontaktpunktus", kur pacienti varēs saņemt informāciju par tiesībām un iespējām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus citās dalībvalstīs. "Kontaktpunkti" arī sniegs informatīvu palīdzību problēmu gadījumos.

Veselības pakalpojumu pieejamība ārzemēs varētu īpaši palīdzēt pacientiem, kuriem uz noteiktiem medicīniskiem pakalpojumiem savā valstī jāgaida garā rindā vai atbilstoša profila speciālists nav pieejams. Deputāti atbalstīja stingrākas prasības sadarbībai reto slimību gadījumos - "īstenot Eiropas sadarbības potenciālu attiecībā uz ļoti specializētu veselības aprūpi pacientiem un veselības aprūpes sistēmām, izmantojot inovācijas medicīnas zinātnē un veselības aprūpes tehnoloģijas".

Jaunie noteikumi attieksies tikai uz tiem pacientiem, kas izvēlēsies saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ārzemēs.

Eiropas veselības apdrošināšanas kartes arī turpmāk attieksies uz iedzīvotājiem, kuriem nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, uzturoties citā ES valstī.

Uzziņai: Parasti lielākā daļa pacientu vēlas saņemt medicīniskos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai. Patlaban 1% no dalībvalstu veselības aprūpes budžeta tiek tērēts pārrobežu veselības aprūpei.

Turpmākie soļi

Deputātu apstiprinātais teksts ir vienošanās ar Padomi rezultāts. Padomei vēl formāli direktīva jāapstiprina. Pēc tās stāšanās spēkā, dalībvalstīm būs 30 mēneši laika, lai veiktu izmaiņas nacionālos tiesību aktos.

Saites

  • Apstiprinātais teksts būs pieejams šeit (19.janvārī)
  • Françoise Grossetête (EPP, Francija) profils – šeit
  • Informācija par Eiropas veselības apdrošināšanas karti – šeit

Kontakti: Iveta ĶELPE  iveta.kelpe@europarl.europa.eu

(+371) 67 08 54 60 (Rīga)

(+371) 2 948 94 81 (Mob.)