Serbija sper soli tuvākām attiecībām ar ES

Ziņa publicēta 19.01.2011
Eiropas Parlamenta deputāti apstiprināja Eiropas Savienības un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, kuram nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana un visu dalībvalstu ratifikācija, lai tas stātos spēkā. Rezolūcijā uzsvērts, ka Belgradai būs pilnībā jāsadarbojas ar Starptautisko Kara noziegumu tribunālu bijušajai Dienvidslāvijai.

Deputāts Jelko Kacin (ALDE, Slovēnija), ziņotājs par Serbiju EP debatēs uzsvēra: "Ratificējot Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, Eiropas Parlaments nopietni mudinās Serbiju turpināt tās vēsturisko ceļu uz ES. Mēs atzīstam un sveicam Serbijas panākumus pagājušajā gadā. Tomēr pastāv arī izaicinājumi nākotnē. Belgradai ir pilnībā jāsadarbojas ar Starptautisko Kara noziegumu tribunālu bijušajai Dienvidslāvijai, lai nodrošinātu, ka Stabilizācijas un asociācijas nolīguma ratifikācija tiek veiksmīgi īstenota."

Stabilizācijas un asociācijas nolīgums par tirdzniecību starp ES un Serbiju un dalības ES perspektīvām tika parakstīts 2008.gadā. Dalībvalstis sāka ratifikācijas procesu tikai 2010. gada jūnijā, un līdz šim to ir ratificējušas 11 dalībvalstis. Deputāti aicina arī pārējās valstis paātrināt ratifikācijas procesu.

Dialogs ar Kosovu: apņēmība un gatavība kompromisam

Deputāti norāda, ka sarunas par Kosovu jāuzsāk nekavējoties un atzinīgi vērtē Serbijas vēlmi iesaistīties dialogā, uzsverot, ka abu pušu labā griba un gatavība kompromisam ir nepieciešamas, lai nodrošinātu stabilitāti šajā reģionā un tā iedzīvotāju labklājības veicināšanai.

Parlaments arī mudina "Serbijas valdību panākt, ka Serbijas paralēlās varas struktūras Kosovā beidz darbību, jo tās apdraud decentralizācijas procesu un kavē serbu kopienas pilnīgu integrāciju Kosovas iestādēs".

Jāierobežo iespējas ļaunprātīgi izmantot bezvīzu režīmu

Kopš 2009.gada decembra Serbijas pilsoņi Šengenas zonā var ceļot bez vīzas. Taču, ņemot vērā pieaugošo viltus patvēruma meklētāju skaitu, deputāti "aicina Serbijas iestādes pieņemt atbilstošus pasākumus un darīt visu, lai ierobežotu iespējas ļaunprātīgi izmantot bezvīzu režīmu, jo īpaši nodrošinot, ka Serbijas pilsoņi ir pienācīgi informēti par savām tiesībām un pienākumiem, kas izriet no bezvīzu režīma".

Jārisina bēgļu problēmas

Serbija ir valsts ar vislielāko bēgļu un iekšzemē pārvietoto personu skaitu Eiropā, un šie cilvēki dzīvo nepiemērotos apstākļos un trūkumā. Deputāti uzsver, ka jāpanāk lielāks progress bēgļu problēmu risināšanai reģionā. Turklāt atpakaļuzņemšanas nolīgums ar ES valstīm paredz, ka Serbijā atgriezīsies līdz 150 000 cilvēku, un viņu veiksmīga reintegrācija prasīs nopietnus sagatavošanās pasākumus, jo īpaši vietējo valsts pārvaldes iestāžu līmenī.

Rezolūcija par Parlamenta piekrišanu balsojumā apstiprināta.  Rezolūcija par Serbijas integrācijas procesu -  612 deputāti nobalsoja "par", 38 deputāti "pret" un 28 atturējās.

Papildu informācija

Serbija pieteikuma dalībai ES iesniedza 2009.gada decembrī. 2010.gada gada oktobrī Padome lūdza Komisiju sākt sagatavošanas darbus, lai 2011.gada rudenī varētu sniegt viedokli par Serbijas dalības perspektīvām. Šī gada 17.janvārī notikušajā diskusijā ar EP Ārlietu komitejas deputātiem Bozidar Djelic, Serbijas premjerministra vietnieks ES integrācijas jautājumos un Zinātnes un tehnoloģiskās attīstības ministrs paziņoja, ka viņa valsts galvenie mērķi ir 2011.gadā iegūt ES kandidātvalsts statusu un noteikt datumu sarunu sākšanai 2012.gada pavasarī.

Saites

  • Apstiprinātais teksts būs pieejams šeit (19.janvārī)
  • Jelko Kacin (ALDE, Slovēnija) rezolūcijas priekšlikums - šeit

Kontakti: Iveta ĶELPE  iveta.kelpe@europarl.europa.eu

(+371) 67 08 54 60 (Rīga)

(+371) 2 948 94 81 (Mob.)