Pagarināts pieteikšanās termiņš Eiropas Dienasgrāmatām

Ziņa publicēta 02.02.2011
Ir pagarināts pieteikšanās termiņš Eiropas Dienasgrāmatām. Vēl līdz  piektdienai, 11. februārim ikviena vidusskola (vai cita vidējās izglītības   iestāde) Latvijā var pieteikties un saņemt bez maksas Eiropas Dienasgrāmatas 2011./2012. mācību gadam. Tās paredzētas visiem skolēniem, kas nākamgad mācīsies 11. klasē (vai profesionālo vidējās izglītības mācības iestāžu gadījumā – 2. kursā).

Eiropas Dienasgrāmatā tāpat kā parastās dienasgrāmatā var pierakstīt uzdoto, bet papildus tam katras lapas apakšā var atrast arī iedvesmojošus citātus, interesantus faktus un pārdomas rosinošus jautājumus. Tā ir arī vērtīgs mācību līdzeklis par jauniešiem nozīmīgiem tematiem: karjeras iespējām, veselību un drošību, patērētāju tiesībām, vidi, Eiropas Savienību un daudziem citiem jautājumiem. Dienasgrāmata piedāvā jaunāko informāciju, atraktīvu grafisko noformējumu, interneta adreses (Latvijas un Eiropas) papildus informācijai un dažādu Eiropas valstu skolēnu viedokļus un citātus.

Komplektā ar katrām 25 Eiropas Dienasgrāmatām tiek nodrošināta viena Skolotāja rokasgrāmata, kur var atrast ieteikumus aktivitātēm, kas palīdzētu skolēniem vieglāk izprast Dienasgrāmatas saturu: gan darba lapas, gan stundu plānus.

Dienasgrāmatas un rokasgrāmatas veido Generation Europe Foundation, bet skolēniem un skolotājiem tās bezmaksas nodrošina Eiropas Komisija. Tās saņem vidusskolnieki 27 ES valstīs.

2010/2011. gada Eiropas Dienasgrāmatu izdevums tika izplatīts 3,25  eksemplāros 27 ES valstīs. Latvijā 26 200 eksemplārus saņēma 357 skolas. Šogad pieteikšanās sākās jau novembra beigās. Līdz šim 270 skolas kopā pasūtījušas jau 22 100 Dienasgrāmatu eksemplārus.

Pieteikties Eiropas Dienasgrāmatām iespējams mājaslapā www.europadiary.eu, aizpildot anketu līdz 2011. gada 11. februārim! Skolām, kas saņēmušas Eiropas Dienasgrāmatas iepriekšējos gados ir speciāls kods ar ko piereģistrēties, lai tās saņemtu Dienasgrāmatas. Tās skolas, kas to dara pirmo reizi tiek aicinātas sazināties ar šī projekta koordinatoriem Latvijā – valsts aģentūru „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” – Ievu Grundšteini (67358067; ieva.grundsteine@jaunatne.gov.lv), lai saņemtu pieteikšanās kodu.