Izsludina skolēnu radošo darbu konkursu

Ziņa publicēta 03.02.2011
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā šogad organizē Ziemeļvidzemes un Latgales skolās īpašu lekciju ciklu - „ES stundas” ar saukli „Iespēja”, kas būs lielisks veids izzināt ES darbības pamatprincipus un vēsturi, saņemt informāciju par projektu veidošanu un saprast, cik daudz dažādu iespēju sadarbībai, mācībām un zināšanām sniedz ES tieši jauniešiem. 

Paralēli lekciju ciklam tiek organizēts skolēnu pētnieciski radošo darbu konkurss „Izpēti! Eiropas Savienības ieguldījums un ES atbalstītās jauniešu iniciatīvas tavā novadā”.

Piedaloties darbu konkursā un izzinot ES atbalstītās aktivitātes savā novadā (pilsētā, pagastā), skolēnu komanda pretendēs uz vērtīgām izglītojošām balvām, tai skaitā, iespēju piedalīties „ES Dārza svētkos” Rīgā šī gada 8. maijā.

Konkurss norisināsies no 2011. gada 1. februāra līdz 10. aprīlim divās klašu grupās: 8.-9. klašu skolēniem un 10.–12. klašu skolēniem. Konkursā aicināti piedalīties Vidzemes ziemeļaustrumu un Latgales pierobežas novadu pamatskolu un vidusskolu skolēni. Ja jūsu skolā šajā laikā norisinās projektu nedēļa, tad aicinām jūs apvienot sava novada un ES piedāvāto iespēju izzināšanu ar piedalīšanos šajā konkursā, tādējādi paplašinot zināšanas un dodot iespēju skolēniem radoši izpausties!

Galvenais lekciju cikla un konkursa uzdevums ir iegūt jaunas zināšanas un palielināt informētību par ES darbību, saredzēt ES ieguldījumu sava novada (pilsētas, pagasta) attīstībā un jaunus veidus, kā izmantot ES sniegtās iespējas jauniešu ikdienas dzīvē, mācībās un sava novada attīstībā. Iespēju ir daudz, galvenais - prast tās ieraudzīt un aktīvi izmantot!

Lai gan katra no 27 ES valstīm izglītības politiku patur savā pārziņā, tomēr ES valstis ir vienojušās par kopīgiem mērķiem izglītības jomā jauniešiem un pieņēmuši Eiropas Jaunatnes paktu. Tādēļ darbojas ES programmas, no kurām atbalsta dalībvalstu centienus kopīgi īstenot jaunatnes projektus. ES piedāvā daudz iespēju jauniešiem - gan tiem, kas vēlas iepazīt Eiropu, piedaloties projektos ar ES piedāvāto programmu starpniecību, gan tiem, kas interesējas par studijām un neformālās izglītības un brīvprātīgā darba iespējām. Ar ES atbalstu ir izveidoti interneta portāli, kuros jauniešiem ir iespēja iegūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, piemēram, jauniešu portāls http://europa.eu/youth, EK Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls Euroguidance.


Konkursa nolikums pieejams šeit.
Pieteikuma anketa skolām atrodama šeit.
 
Saraksts par papildus informācijas resursiem, kas var palīdzēt radošo darbu veidošanā, pieejams šeit.
Konkursa plakāts, ko izdrukāt un izvietot skolā atrodams šeit.

 Informācija pārpublicēta no: http://www.esmaja.lv/?lapa=eregraksts&id=3081