Pieņemšana darbā: publicēti pirmā jaunā EPSO konkursa rezultāti

Ziņa publicēta 04.02.2011
Šodien tiek publicēti rezultāti pirmajam jaunajam atklātajam konkursam, lai atlasītu augstskolu beidzējus vispārīgo lietu administratoru amatiem, kas pagājušajā gadā tika uzsākts programmas ietvaros, ar kuru modernizē ES iestāžu darbinieku atlases procedūru. Ar šo programmu, kuru vada Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO), ir ieviests ikgadējs konkursu cikls, lai iespējamie kandidāti gadu no gada zinātu, kad viņi var pieteikties konkursiem, un racionalizēts divu posmu process, kā rezultātā lielu atlases procedūru laiks no 2 gadiem ir sarucis līdz 10 mēnešiem, bet mazāku specializētu atlases procedūru laiks – no vidēji 16 mēnešiem līdz tikai 6 mēnešiem.  Kaut gan pievilcīgais ES karjeras piedāvājums nozīmēja, ka EPSO saņēma vairāk nekā 51 000 pieteikumu, EPSO tomēr spēja publicēt rezultātus aptuveni 9 mēnešus pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām pagājušā gada aprīlī.

Par iestāžu savstarpējām attiecībām un administratīvajiem jautājumiem atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs atzinīgi novērtēja rezultātus, sakot:

"Esmu ļoti apmierināts, redzot EPSO pirmās jaunās atlases procedūras sekmīgos rezultātus.

EPSO ir izpildījis savu solījumu racionalizēt procesu, un es vēlos pateikties birojam par lielisko darbu.

 Esmu pārliecināts, ka modernizēta atlases procedūra palīdzēs mums saglabāt konkurētspēju darba tirgū. Es ceru, ka nākamo mēnešu laikā sekmīgie kandidāti ieņems savus jaunos amatus.  Tomēr esmu nobažījies par kandidātu trūkumu no dažām valstīm, un tāpēc atbalstu visus centienus, lai no šīm dalībvalstīm ES karjeras iespējās ieinteresētu vairāk kandidātu ar lielu potenciālu."

"Modernizētu atlases procedūru īstenošana ir lielisks piemērs starpiestāžu partnerībai, un par šo sasniegumu liela pateicība pienākas EPSO un tā valdei."

EPSO valdes priekšsēdētājs un Eiropas Parlamenta direktors personāla jautājumos Yves Quitin atzinīgi novērtēja gan rezultātu publicēšanu, gan Ševčoviča kunga komentārus:

"Personāla atlase ir visām iestādēm stratēģiski nozīmīga funkcija. EPSO ir veiksmīgi spējis piesaistīt vajadzīgos talantīgos kandidātus un padarīt Eiropas civildienestu par pievilcīgu karjeras izvēli."

EPSO arī atzīst, ka, atlasot personālu darbam 500 miljonu ES iedzīvotāju vārdā, uzmanību nedrīkst pievērst tikai procesa ātrumam, bet tā jāpievērš arī atlasīto darbinieku kvalitātei. Vēl viens modernizētās atlases procedūras būtisks aspekts ir novērtējuma vēršana uz kompetenci, nevis zināšanām, kas ļauj EPSO apmācītajām atlases komisijām atlasīt kandidātus ar tādām prasmēm, kuras tiem būs vajadzīgas, lai pēc iespējas labāk izmantotu ES karjeras piedāvātās plašās iespējas.

EPSO direktors Deivids Bērfīlds (David Bearfield), jautāts par atlases procedūras modernizācijas sekmēm, atbildēja:

"Mēs esam ļoti lepni par to, ka kopā ar partneriem no visām ES iestādēm esam spējuši tik īsā laikā nodrošināt tik augstas kvalitātes sekmīgus kandidātus. Saskaņā ar veco sistēmu pretendenti nereti rezultātus gaidīja vairāk nekā pusotru gadu un tā rezultātā mēs varējām zaudēt talantīgākos kandidātus no visas Eiropas, kuri vienkārši nevarēja sēdēt un gaidīt."

"Mēs ceram, ka tagad studentiem un universitāšu beidzējiem visā Eiropā tiek sūtīts spēcīgs signāls, ka tad, ja viņi vēlas interesantu un stimulējošu karjeru ar iespēju reāli ietekmēt norises, viņiem vairs nav jāgaida. Pateicoties mūsu veiktajām izmaiņām, mēs varam novērtēt viņus tikpat ātri un efektīvi, cik mūsu personāla atlases konkurenti no visa kontinenta."

Pateicoties ES karjeras reklamēšanas un komunikāciju centienu paralēlai modernizācijai, ikviena persona, kas ir ieinteresēta vairāk uzzināt par karjeras iespējām ES, tagad var piereģistrēties jaunākās informācijas saņemšanai, izmantojot EU Careers Facebook lapu un Twitter profilu.

Galvenie fakti redaktoriem

-       Augstskolu beidzēju "administratoru" atlases procedūrai 2010. gadā pieteikumus iesniedza 51 639 pretendenti.

-       37 329 pretendenti piedalījās pirmā posma datorizētajos analītiskajos testos, kas notika centros visā Eiropā un visā pasaulē.

-       992 kandidāti tika uzaicināti uz otro posmu – Novērtēšanas centru Briselē, kur, veicot uzdevumus, piemēram, pārrunas grupās un strukturētas intervijas, prasmīgas atlases komisijas spēja novērtēt kandidātu spējas virknē kompetences jomu.

-       Sekmīgo kandidātu sarakstā ir 308 cilvēki 5 dažādās jomās – Eiropas publiskā administrācija, tiesības, ekonomika, revīzija un IKT.

-       2011. gada augstskolu beidzēju atlases procedūra administratoru amatiem sāksies 16. martā. No 2011. gada procedūrā var piedalīties bakalaura studiju pēdējā gada studenti.

-       Atspoguļojot EPSO apņemšanos veicināt daudzvalodību, no 2011. gada pirmais novērtējuma posms ir pieejams visās 23 ES oficiālajās valodās.

-       Lai padarītu mūsu atlases procedūru pieejamu talantīgākajiem Eiropas kandidātiem, kas dzīvo citur pasaulē, mēs paplašinām pieejamo testēšanas centru skaitu ārpus Eiropas novērtēšanas pirmā posma veikšanai. Kandidāti varēs izvēlēties no pasaules 37 testēšanas centriem 5 kontinentos.

-       Sīkāka informācija par ES karjeras iespējām un par to, kā pieteikties, ir atrodama www.eu-careers.eu.

-       Ikviens interesents var arī saņemt jaunāko informāciju, izmantojot Facebook vai Twitter – atliek tikai sameklēt "EU Careers".