Komisija ierosina efektīvākus noteikumus robežšķērsošanai

Ziņa publicēta 10.03.2011
Komisija šodien ierosināja grozīt Šengenas Robežu kodeksu nolūkā vienkāršot cilvēku kontrolētu pārvietošanos pār ES iekšējām un ārējām robežām.

"Šis priekšlikums palīdzēs paātrināt robežkontroli un palielinās tiesisko noteiktību ceļotājiem un robežsargiem. Ieviešot šos jaunos noteikumus, mēs ceram samazināt administratīvās formalitātes cilvēkiem, kas ceļo ES iekšienē, uz ES vai no tās. Tas mūsu pilsoņiem atvieglos dzīvi," sacīja iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Ierosinātās izmaiņas uzlabos pašreizējās regulas skaidrību, reaģējot uz praktiskām problēmām, kas radušās Šengenas Robežu kodeksa piemērošanas pirmajos gados. Priekšlikumā galvenā uzmanība pievērsta šādiem jautājumiem:

Labāka sadarbība starp ES un trešām valstīm. Tiesiskais regulējums divpusējiem nolīgumiem saistībā ar kopīgām robežpārbaudēm uz autoceļiem stiprinās sadarbību pie ES dalībvalstu un kaimiņos esošo trešo valstu sauszemes robežām. Priekšlikumu praktiskā pievienotā vērtība ir acīmredzama. Piemēram, ja priekšlikumi tiks savlaicīgi pieņemti, pateicoties tiem, Eiropas futbola čempionāta laikā, kas 2012. gadā tiks rīkots Polijā un Ukrainā, robežas varēs šķērsot bez liekas kavēšanās. 

Robežkontroles paātrināšana.Iespēja izveidot atsevišķas joslas bezvīzu ceļotājiem radīs papildu elastību atbilstoši praktiskām vajadzībām.

Liekas birokrātijas samazināšana. Tiks samazināts administratīvais slogs kuģiem, kas veic ES iekšējos kravas pārvadājumus, starptautisko vilcienu apkalpēm un darbiniekiem, kas strādā jūrā. Piemēram, atšķirībā no pašreizējās situācijas iekšējo kravas pārvadājumu operatori turpmāk gūs tādu pašu labumu no iekšējās robežkontroles neesamības kā iekšējās prāmju satiksmes operatori.

Lielāka tiesiskā noteiktība ceļotājiem un robežsargiem. Tiks precizēti ieceļošanas nosacījumi trešo valstu pilsoņiem, skaidrāk nosakot metodi, kā aprēķina "uzturēšanos, kas nav ilgāka par trim mēnešiem sešu mēnešu laikā", un ceļošanas dokumentu nepieciešamo derīguma termiņu ceļotājiem, kam nav vajadzīga vīza.

Robežsargu apmācības uzlabošana. Lai robežsargi spētu atklāt īpašas neaizsargātības situācijas, kurās ir iesaistīti nepavadīti nepilngadīgie un cilvēku tirdzniecības upuri, tiks izstrādātas īpašas mācības robežsargiem.

Pamatinformācija

Šengenas Robežu kodekss - Regula (EK) Nr. 562/2006 - stājās spēkā 2006. gada oktobrī. Ar to tika izveidots Kopienas kodekss, ietverot standartus un procedūras attiecībā uz ES ārējo robežu šķērsošanu un uz robežkontroles atjaunošanu pie iekšējām robežām.

Pēc četriem praktiskas piemērošanas gadiem ir radusies nepieciešamība veikt vairākus praktiskus un tehniskus grozījumus Šengenas Robežu kodeksā. Tomēr sistēmas pamatprincipi paliks nemainīgi.

Turpmākā virzība

Ierosinātos grozījumus apspriedīs Padome un Eiropas Parlaments. Komisija cer, ka tās priekšlikumu varēs pieņemt ātri.

Sīkāka informācija

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm