Sieviešu tiesību simtgade - cīņa par tiesībām turpinās

Ziņa publicēta 14.03.2011
8.martā Parlaments atzīmēja Starptautiskās Sieviešu dienas 100. gadadienu ar debatēm un balsojumu par EP Sieviešu tiesību komitejas sagatavotajām divām rezolūcijām - par dzimumu līdztiesību un par sieviešu nabadzību. Deputāti apstiprināja arī trešo rezolūciju - par nevienlīdzības samazināšanu veselības jomā.

Vienāds atalgojums

Vidējā Eiropas Savienībā atalgojuma atšķirība vīriešiem un sievietēm ir 18%, bet vienā no dalībvalstīm atšķirība ir pat 30%. EP deputāti mudina ES dalībvalstis pienācīgi īstenot tiesību aktus, kuri attiecas uz principu „vienāds atalgojums par vienādu darbu” un aicina Komisiju piemērot sankcijas dalībvalstīm, kuras to neievēro.

Nabadzības mazināšana

EP deputāti uzsver, cik svarīgi ir reformēt makroekonomikas, sociālās un darba tirgus politiku, lai garantētu sievietēm ekonomisko un sociālo taisnīgumu un izstrādāt stratēģijas, lai veicinātu taisnīgu bagātības sadalījumu, garantēt iztikas minimumu un pienācīgas algas un pensijas. 2008.gadā aptuveni 85 miljoni ES iedzīvotāju dzīvoja zem nabadzības sliekšņa, un 17% sieviešu ES dalībvalstīs dzīvoja nabadzībā.

Nevienlīdzība veselības jomā

Eiropas Parlaments uzsver, ka ikvienam ir jābūt pieejamai veselības aprūpei. Turklāt jāņem arī vērā, ka atsevišķu valstu ietvaros cilvēku grupām ar atšķirīgu izglītības līmeni un dzīvojošiem atšķirīgos sociālajiem apstākļiem,  nav vienādi veselības rādītāji. Dzīves ilgums ES dalībvalstīs ir atšķirīgs, un Latvijā tas ir viens no zemākajiem   - 68,14 gadi vīriešiem (2009.gads) un  sievietēm 78,05 gadi (2009.gds).

Vairāk informācijas Eiropas Parlamenta majaslapā

 Aktuālā informācija par šiem un citiem jautājumiem

www.europarl.lv, Twitter, Facebook

Kontakti
Iveta ĶELPE - iveta.kelpe@europarl.europa.eu
(+371) 67 08 54 60 (Rīga)
(+371) 2 948 94 81 (Mob.)