Romi: standarti Eiropas lielākās minoritātes integrācijai

Ziņa publicēta 14.03.2011
Parlaments apstiprināja rezolūciju, kurā aicina noteikt minimālos ES līmeņa standartus, lai uzlabotu Eiropā dzīvojošo 10-12 miljonu romu tautības pārstāvju pieeju darbam, izglītībai, labākiem dzīves apstākļiem un veselības aprūpei.

EP deputāti noteica prioritātes, kurām jāpievērš lielāka uzmanība visos lēmumu pieņemšanas līmeņos - municipālā, nacionālā un ES, lai veicinātu romu integrāciju. Komisijai ir jāprezentē rīcības plāns, kurā noteikti minimālie standarti ES līmenī attiecība uz izglītību, nodarbinātību, dzīves apstākļiem un veselības aprūpi. Komisijai ir jāizstrādā arī kritēriji dalībvalstu panākumu izvērtējumam un priekšlikumi sankcijām, ja minimālie standarti netiks nodrošināti.

Plānots, ka Komisija prezentēs savus priekšlikumus ES Stratēģijai romu integrācijai aprīlī un Eiropadome varētu to pieņemt samitā 24.jūnijā. Romu integrācija ir viena no Ungārijas prezidentūras prioritātēm.

Latvijā 2010.gada sākumā dzīvoja 8552 romu tautības pārstāvju, bet romu tautības organizāciju pārstāvji norāda, ka patiesais skaits varētu būt 12 - 15 000, jo dažādu sabiedrības aizspriedumu dēļ romi izvēlas noklusēt savu etnisko piederību. Pēdējos gados darba meklējumos Latviju ir pametuši vairāki tūkstoši romu tautības pārstāvju.

Vairāk informācijas Eiropas Parlamenta mājaslapā

 Aktuālā informācija par šiem un citiem jautājumiem

www.europarl.lv, Twitter, Facebook

Kontakti
Iveta ĶELPE - iveta.kelpe@europarl.europa.eu
(+371) 67 08 54 60 (Rīga)
(+371) 2 948 94 81 (Mob.)