Eirobarometrs 72: iedzīvotāji cer uz ES rīcību veselības aprūpē

Ziņa publicēta 19.01.2010
Ceturtdien, 21.janvārī, plkst. 12:00 plašsaziņas līdzekļu pārstāvji tiek aicināti uz preses konferenci, kurā tiks iepazīstināti ar "Eirobarometrs 72" ziņojumu par Latviju.  

Preses konference notiks Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā telpās (Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, 5. stāva konferenču zālē). Ar pētījumu iepazīstinās ziņojuma par Latviju atbildīgās redaktores, "TNS Latvia" projektu vadītājas Inta Priedola un Dace Zolberga.

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem Latvijā par problēmu valsts līmenī aizvien biežāk tiek uzskatīta veselības aprūpes sistēma. Salīdzinot ar 2009.gada pavasara pētījumu, ekonomiskā situācija kā problēma tiek minēta salīdzinoši retāk (kritums par 9 procentpunktiem), tiesa, tā (50%) līdzās bezdarbam (64%) tiek uzskatīta par svarīgāko problēmu, ar ko pašlaik saskaras valsts. Veselības aprūpes sistēmu kā problēmu minējuši 20% respondentu, un tas ir par 8 procentpunktiem vairāk, nekā 2009.gada pavasara pētījumā. Veselības aprūpe biežāk minēta arī kā personiska līmeņa problēma (pieaugums par 5 procentpunktiem).

Saglabājoties rekordaugstai neuzticībai vietējām varas iestādēm, Latvijas iedzīvotāji arī biežāk nekā cilvēki citās Eiropas Savienības (ES) valstīs uzskata, ka ES turpmāk vajadzētu pievērsties tieši veselības jautājumu risināšanai (41% Latvijā, 26% vidēji ES)

Eirobarometrs 72 Nacionālā ziņojumā tiek analizēts arī valsts dalības ES vērtējums, valsts attīstības virzības novērtējums, uzticēšanās valsts un starptautiskajām institūcijām, tas, ko cilvēki sagaida nākamajos 12 mēnešos, atbalsts ES procesiem, ekonomiskās krīzes globālā vadība un Eiropas Savienībai turpmāk risināmie jautājumi.

Pēc Eiropas Komisijas Komunikācijas ģenerāldirektorāta pasūtījuma veiktais Eurobarometer Standard pētījums Latvijā tika veikts vienpadsmito reizi kopš iestāšanās Eiropas Savienībā.

Ivars Bušmanis,
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā preses sekretārs,
Tālr.: +371 67085414;
E-pasts: ivars.busmanis@ec.europa.eu