Muitas savienība: 2018. gadā ES muitā tika aizturētas viltotas un potenciāli bīstamas preces gandrīz 740 miljonu eiro vērtībā

Ziņa publicēta 19.09.2019
Jaunie skaitļi, ko šodien publiskoja Eiropas Komisija (EK), liecina, ka ES importēto viltoto preču pārtveršanas gadījumu skaits 2018. gadā pieauga, jo pa pastu un eksprespastu tika nosūtīts daudz sīkpaku. Lai arī kopējais aizturēto preču daudzums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir samazinājies, pārtverto sūtījumu skaits strauji pieauga no 57 433 2017. gadā līdz 69 354 sūtījumiem 2018. gadā. 2018. gadā tika aizturēti gandrīz 27 miljoni priekšmetu, kas radīja intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) pārkāpumus un kuru vērtība melnajā tirgū bija gandrīz 740 miljoni eiro.

Ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas komisāra Pjēra Moskovisī komentārs: “Muitniekiem visā ES izdodas izsekot un konfiscēt viltotas preces, kas bieži vien ir bīstamas patērētājiem. Tas nav viegli, īpaši tāpēc, ka pieaug sīkpaku skaits, kuras nonāk Eiropas Savienībā kā interneta pirkumi. Prioritātes ir arī mūsu vienotā tirgus un muitas savienības integritātes aizsardzība un intelektuālā īpašuma tiesību efektīva piemērošana starptautiskajā piegādes ķēdē. Turpmāk mums vēl aktīvāk jācīnās pret viltošanu un pirātismu.

Aizturēto preču saraksta galvgalī bija cigaretes, kas veidoja 15 % no aizturēto preču kopējā daudzuma. Tām sekoja rotaļlietas (14 %), iepakojuma materiāli (9 %), etiķetes, birkas un uzlīmes (9 %) un apģērbs (8 %). Gandrīz 37 % no aizturēto preču kopējā skaita veidoja produkti personīgai ikdienas lietošanai mājās, piemēram, ķermeņa kopšanas līdzekļi, zāles, rotaļlietas un sadzīves elektropreces.

Izcelsmes valsts precēm, kuras rada intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus, joprojām bija galvenokārt Ķīna. Viltoti alkoholiskie dzērieni pamatā nāca no Ziemeļmaķedonijas. Galvenais citu dzērienu, smaržu un kosmētikas līdzekļu avots bija Turcija. ES muitā nonāca liels skaits viltotu pulksteņu, mobilo tālruņu un to piederumu, tintes kasetņu un toneru, CD/DVD, etiķešu, birku un uzlīmju no Honkongas un Ķīnas. Galvenais datoru aprīkojuma avots bija Indija, cigarešu — Kambodža, bet iepakojuma materiāli pārsvarā nāca no Bosnijas un Hercegovinas.

Konteksts

Pēdējo 50 gadu laikā muitas savienība ir kļuvusi par mūsu vienotā tirgus stūrakmeni, panākusi, ka ES robežas ir drošas, un aizsargājusi mūsu iedzīvotājus pret tādām aizliegtām un bīstamām precēm kā ieroči, narkotiskās vielas un viltotas preces.

Kopš 2000. gada Eiropas Komisija ik gadu izdod ziņojumu par muitas darbībām, ar kurām nodrošina IĪT ievērošanu, un tā pamatā ir dati, kurus EK nosūta dalībvalstu muitas administrācijas.

Šie dati sniedz vērtīgu informāciju, kas sekmē intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu analīzi un palīdz citām iestādēm, piemēram, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam un ESAO, apzināt ekonomikas datus un izplatītākos viltotāju maršrutus.

Lai vēl vairāk uzlabotu intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu un izpildi un pastiprinātu centienus cīņā pret viltošanu un pirātismu, EK 2017. gada novembrī pieņēma visaptverošu likumdošanas aktu kopumu. Tam 2018. gadā sekoja jauns ES Muitas rīcības plāns cīņai pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem 2018.—2022. gadam, ko tagad ir pieņēmusi ES Padome.

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Novērošanas nodaļa šodien publicē papildu ziņojumu: “Ziņojums par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu ES. Rezultāti uz ES robežām un dalībvalstīs laikposmā no 2013. līdz 2017. gadamMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN•••”. Šis ziņojums, kura pamatā arī ir Nodokļu politikas un muitas savienības ĢD dati, papildina ziņojumu par pēdējo gadu tendencēm preču aizturēšanā uz robežām ar datiem par valsts tiesībaizsardzības iestāžu veikto aizturēšanu iekšējā tirgū.

Pirms kāda laika izdarīts pētījumsMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN••• arī parādīja, ka ES uzņēmumu tiešie zaudējumi, kuri radušies viltotu preču dēļ, ir 56 miljardi eiro gadā, kas nozīmē gandrīz 468 000 zaudētu darbvietu. Pierēķinot netiešo ietekmi uz citām nozarēm, kopējie pārdošanas zaudējumi sasniedz 92 miljardus eiro.

Plašāka informācija

Pilns ziņojuma teksts ir pieejams šeit.

Faktu lapa ir pieejama šeit.

EUIPO “Ziņojums par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu ES. Rezultāti uz ES robežām un dalībvalstīs laikposmā no 2013. līdz 2017. gadam” ir pieejams šeitMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN•••.