Nost ar nabadzību! ES sākas 2010. Eiropas gads

Ziņa publicēta 20.01.2010
Eiropas Komisija un ES prezidentvalsts Spānija rīt sāks 2010. Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. Kampaņas sauklis ir “Nost ar nabadzību!”, un tās mērķis ir 2010. gadā visā Eiropā izvērst cīņu pret nabadzību, kas tieši skar sesto daļu Eiropas iedzīvotāju. Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Durau Barrozu un Spānijas premjerministrs Hosē Luiss Rodrigess Sapatero rīt Madridē atklāšanas pasākumā pasludinās Eiropas gada sākumu. 

“Lai pārvarētu krīzi, neatliekams darbs ir apkarot nabadzību un sociālo atstumtību. Ļoti bieži tieši sabiedrības neaizsargātākā daļa saņem visnežēlīgākos triecienus no recesijas. Tāpēc 2010. Eiropas gadam jāveicina informētība un iekļaujošāka sabiedrība, jo bez tā nebūs iespējams īstenot ES stratēģiju laikposmam līdz 2020. gadam,” atzina Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Durau Barrozu.

Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju komisārs Vladimirs Špidla piebilda: “Sestā daļa eiropiešu ikdienā lauza galvu par to, kā savilkt galus kopā, taču nabadzība var skart arī mūs, pārējos, un sabiedrību kopumā. Nabadzības apkarošana lielākoties ir katras dalībvalsts ziņā, taču trīs ceturtdaļas eiropiešu gaida palīdzību arī no ES. Pasludinot, ka šis gads būs veltīts cīņai pret nabadzību, uzmanība tiek vērsta uz šo problēmu, tā ka Eiropa var apvienot spēkus, vēršoties pret nabadzību un sociālo atstumtību.”

Gandrīz 80 miljoni eiropiešu jeb 17 % no ES iedzīvotājiem pašlaik dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Nesens Eirobarometra pētījums par attieksmi pret nabadzību liecina, ka šis satraucošais fakts guvis stipru rezonansi sabiedrībā (sk. arī IP/09/1585). Lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju (73 %) uzskata, ka nabadzība viņu valstī ir izplatīta problēma, savukārt 89% iedzīvotāju vēlas, lai valdība veiktu steidzamus pasākumus šīs problēmas risināšanai. Vairākums iedzīvotāju uzskata, ka lielākā atbildība jāuzņemas viņu valsts valdībai, taču 74 % iedzīvotāju gaida, lai arī ES aktīvi iesaistītos problēmas risināšanā.

2010. Eiropas gada mērķis ir palielināt informētību par nabadzības cēloņiem un sekām Eiropā: gan galvenajiem jautājuma risinātājiem — valdībām un sociālajiem partneriem —, gan sabiedrībai kopumā šīs problēmas būtu jāizprot labāk. Gada uzdevums ir arī iesaistīt dažādos partnerus cīņā pret nabadzību, veicināt sociālo integrāciju un iekļautību, mudināt apņemšanos izstrādāt ES un valstu politiku nabadzības un sociālās atstumtības apkarošanai.

Gada pasākumi lielākoties nebūs centralizēti, katrai no 29 dalībvalstīm (27 ES valstis, Norvēģija un Islande) sagatavota sava valsts programma. Informācijas kampaņām Eiropas un valsts līmenī un simtiem valstu projektu, kas saistīti ar dažādām valsts prioritātēm, piešķirts 17 miljonus eiro liels budžets.


Eiropas gada popularizēšanas kampaņā plānots žurnālistu konkurss, mākslas projekts un divas tematiskas nedēļas, kurās maijā un oktobrī visā ES notiks dažādi valstu rīkoti pasākumi. Gada beigās 17. decembrī ES prezidentūras laikā notiks noslēguma konference Beļģijas galvaspilsētā Briselē .

Lai veicinātu galveno ieinteresēto personu — pilsoniskās sabiedrības organizāciju, vietējo un reģionālo iestāžu — sakaru veidošanu un kopīgas iniciatīvas, kampaņas tīmekļa vietnē (http://www.2010againstpoverty.eu) ietverta platforma partneriem. Tīmekļa vietnē tiks atspoguļoti arī notikumi, kas risinājušies katrā dalībvalstī.

Sk. arī Memo 10/08

Papildu informācija

Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010)

http://www.2010againstpoverty.eu

Video News Release : Poverty is still a reality in Europe

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a4caf6e35e7b306be79b&title=Poverty+is+still+a+reality+in+Europe&titleleft=Social%20affairs

Eirobarometra pētījums par attieksmi pret nabadzību un sociālo atstumtību (ziņojums, kopsavilkums un faktu lapas par valstīm)

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm