Eiropas Parlamentā šonedēļ: ES budžets, klimata likums un Covid-19

Ziņa publicēta 08.09.2020
Šonedēļ Eiropas Parlamenta darba kārtībā: sarunas par ES daudzgadu budžetu, drošas vakcīnas pret Covid-19, balsojums par klimata likumu.

 Pirmdien un piektdien turpināsies Parlamenta, Eiropas Komisijas un Padomes sarunas par ES daudzgadu budžetu un atveseļošanas fondu.

Piektdien EP Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā (ENVI) notiks galīgais balsojums par rīcības plānu, lai ES līdz 2050. gadam kļūtu par klimatneitrālu kontinentu, tai skaitā pieņemot juridiski saistošu likumu un nosakot starpposma mērķus 2030. gadam.

ENVI komitejas deputāti pirmdien diskutēs par to, kā nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi pieejamām un drošām vakcīnām pret Covid-19 visiem pasaules iedzīvotājiem neatkarīgi no to dzīvesvietas.

Pirmdien EP Reģionālās attīstības komiteja (REGI) balsos par ierosināto REACT-ES priekšlikumu kopumu. Pakotnē iekļauts priekšlikums par papildu resursiem 55 miljardu eiro apmērā, kas būs pieejami ES valstīm. Atvēlētiem līdzekļiem ir jāpalīdz veicināt ar Covid-19 pandēmiju saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai.

EP Cilvēktiesību apakškomiteja pirmdien apspriedīs situāciju Baltkrievijā pēc apstrīdētajiem 2020. gada 9. augusta prezidenta vēlēšanu rezultātiem.