Eiropas Parlaments prasa ievērojami pastiprināt atbildību par vides noziegumiem

Ziņa publicēta 26.05.2021
EP deputāti vēlas stiprināt spēkā esošos ES noteikumus par uzņēmumu atbildību vides jomā, lai mazinātu un novērstu kaitējumu videi

Lai nodrošinātu šo noteikumu īstenošanu un palielinātu iedzīvotāju uzticēšanos ES noteikumiem, kā arī efektīvāk novērstu un kompensētu videi nodarīto kaitējumu, Eiropas Parlaments trešdien pieprasīja atjaunināt un uzlabot Direktīvu par atbildību vides jomā un Direktīvu par vides krimināltiesisko aizsardzību.

Rezolūciju par uzņēmumu atbildību par kaitējumu videi pieņēma ar 536 balsīm par, 121 pret un 36 atturoties.

Pieprasīto izmaiņu mērķis ir panākt šo tiesību aktu piemērošanu un palielināt iedzīvotāju uzticēšanos ES noteikumiem, lai efektīvāk novērstu un atlīdzinātu kaitējumu videi.

EP deputātu ierosinājumi:

  • pārskatīt Direktīvu par atbildību vides jomā un pārveidot to par pilnībā saskaņotu regulējumu, kas attiektos uz visiem ES teritorijā darbojošamies uzņēmumiem;
  • saskaņot Direktīvu par atbildību vides jomā ar citiem ES vides tiesību aktiem, tostarp ar Direktīvu par vides krimināltiesisko aizsardzību un ar Parīzes klimata nolīgumu;
  • atjaunināt Direktīvu par vides krimināltiesisko aizsardzību, lai ņemtu vērā jaunos vides noziegumu veidus;
  • izpētīt, kā saskaņā ar ES tiesību aktiem ekocīdu iespējams atzīt par noziegumu un izstrādāt saskaņotu vides noziegumu klasifikāciju;
  • izveidot ES darba grupu (no ekspertiem un Komisijas darbiniekiem), lai palīdzētu Direktīvu par atbildību vides jomā īstenot dalībvalstīs, kā arī konsultētu videi nodarītā kaitējuma upurus par pieejamām iespējām ES līmenī celt prasību par videi nodarīto kaitējumu;
  • novērtēt, kā ieviest finanšu drošības sistēmu (piemēram, apdrošināšanu, bankas garantijas, obligācijas vai fondus), lai nodokļu maksātājiem nebūtu jāsedz videi nodarītā kaitējuma izmaksas.

Vides noziegumi

EP deputāti pauž nožēlu par zemo vides noziegumu atklāšanas, izmeklēšanas un notiesāšanas līmeni, lai arī vides noziegumi ir ceturtā lielākā starptautisko noziegumu kategorija. Viņi aicina apmācīt iesaistītās iestādes (piemēram, prokurorus un tiesnešus), lai uzlabotu kriminālvajāšanu un sodīšanu par šādiem noziegumiem. Būtu jāpaplašina arī Eiropas Prokuratūras (EPPO) pilnvaras, ietverot tajā vides noziegumus.

Parlaments turklāt stingri nosoda jebkāda veida aizskaršanu, vardarbību vai iebiedēšanu pret vides tiesību aktīvistiem, un aicina dalībvalstis efektīvi izmeklēt šādus nodarījumus. Tajā pašā plenārsēdē EP deputāti pieņēma vēl vienu ziņojumu, kurā aicināts stingri atbalstīt un aizsargāt vides tiesību aizstāvjus un atzīt ekocīdu par starptautisku noziegumu.

Citāts

Ziņotājs Antonius Manders (EPP, Nīderlande) teica: “Pēc gandrīz 20 gadiem ir pienācis laiks modernizēt direktīvu par atbildību vides jomā un to pārveidot par regulu. Tikpat svarīgi ir pasākumi, lai nodrošinātu, ka zaudējumi nav jāsedz nodokļu maksātājiem. Visbeidzot, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, mēs ierosinām Komisijā izveidot īpašu direktīvas īstenošanas darba grupu, kas palīdzētu dalībvalstīm saskaņot izpildi visā iekšējā tirgū.”

Konteksts

Eiropas Komisija trešdienas plenārsēdes debatēs paziņoja, ka tā pašlaik gatavojas pārskatīt Direktīvu par vides krimināltiesisko atbildību, kā arī drīz sāks novērtēt Direktīvas par atbildību vides jomā saskaņā ar labāka regulējuma pieeju, pirms apsver iespējamu pārskatīšanu.
Avots:https://www.europarl.europa.eu/