ES digitālais Covid sertifikāts: panākta vienošanās starp Parlamentu un Padomi

Ziņa publicēta 26.05.2021
Eiropas Parlamenta un Padomes sarunvedēji panāca provizorisku vienošanos par ES digitālo Covid sertifikātu, lai veicinātu brīvu pārvietošanos pandēmijas laikā.

Sertifikāts būs pieejams gan digitālā, gan papīra formātā. Tas apliecinās, ka persona ir vakcinēta pret koronavīrusu vai nesen saņēmusi negatīvu testa rezultātu vai ir atveseļojusies no tā – praksē tie būs trīs atšķirīgi dokumenti. Vienotā ES sistēma ļaus dalībvalstīm izsniegt sertifikātus, kas pēc tam tiks atzīti arī citās ES dalībvalstīs.

Regula par ES digitālo Covid sertifikātu būs spēkā 12 mēnešus. Sertifikātu nedrīkstēs izmantot kā brīvas pārvietošanās nosacījumu, un to neuzskatīs arī par ceļošanas dokumentu.

ES budžeta atbalsts testēšanai

Lai atbalstītu plaši pieejamu testēšanu par pieņemamu samaksu, Eiropas Komisija apņēmusies piesaistīt vismaz 100 miljonus eiro no Ārkārtas atbalsta instrumenta SARS-CoV-2 infekcijas testu iegādei. Šos līdzekļus izmantos, lai jo īpaši palīdzētu personām, kam bieži jāšķērso robeža, lai dotos uz darbu vai skolu, lai apmeklētu tuvus radiniekus, vērstos pēc medicīniskas palīdzības vai rūpētos par tuviniekiem, tāpat arī kritiski svarīgu darbinieku vajadzībām.

Sarunvedēji vienojās paturēt atvērtu iespēju šo 100 miljonu eiro atbalstu vajadzības gadījumā palielināt.

Bez pienācīga pamatojuma nedrīkstēs ierobežot ceļošanu

Dalībvalstis vairs nedrīkstēs noteikt papildu ceļošanas ierobežojumus, kā, piemēram, karantīnu, pašizolāciju vai testēšanu, “ja vien tas nebūs nepieciešami un samērīgi sabiedrības veselības aizsardzībai”, ņemot vērā arī pieejamos zinātniskos pierādījumus, “tostarp epidemioloģiskos datus, ko publicējis Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs”. Par šādiem pasākumiem vismaz 48 stundas iepriekš būs jāpaziņo citām dalībvalstīm un Komisijai.

Kādas vakcīnas tiks atzītas

Dalībvalstīm būs jāatzīst citās dalībvalstīs izdoti vakcinācijas sertifikāti personām, kuras ir vakcinētas ar Eiropas Zāļu aģentūras atļautām vakcīnām  (pašlaik tās ir Pfizer-BioNTechModernaAstraZeneca un Janssen). Dalībvalstu ziņā būs izlemt, vai tās atzīs arī vakcīnas, ko citas dalībvalstis izmantojušas ārkārtas situācijās, vai vakcīnas, kuras Pasaules Veselības organizācija (PVO) atļāvusi ārkārtas lietošanai.

Datu aizsardzības garantijas

Sertifikāti tiks verificēti, lai novērstu krāpšanu un viltošanu. Digitālajiem sertifikātiem pārbaudīs arī elektroniskos zīmogus. Personas datus, kas iegūti no sertifikātiem, nevarēs uzglabāt galamērķa dalībvalstīs, un netiks veidota ES līmeņa centrālā datu bāze. Būs publiski zināmas iestādes, kas apstrādās un saņems datus, lai iedzīvotāji varētu izmantot savas tiesības uz datu aizsardzību saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Citāts

EP Pilsoņu brīvību komitejas priekšsēdētājs un ziņotājs Huans Fernando Lopezs Agilars (S&D, ES) pēc sarunām sacīja: „Lai gan šodien panāktā vienošanās pilnībā neatbilst EP prasībām, tā noteikti iezīmē būtisku status quo uzlabojumu miljoniem ES iedzīvotāju. ES digitālais Covid sertifikāts atjaunos brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā, un dalībvalstis sāks atcelt brīvas pārvietošanās ierobežojumus. Šī vienošanās ir pirmais solis uz to, lai mēs atgūtu Šengenas zonu.”

Turpmākie soļi

Saskaņotais teksts tagad tiks nodots apstiprināšanai Pilsoņu brīvību komitejā balsošanai 26. maijā. Ja komiteja to apstiprinās, to iesniegs pieņemšanai jūnija pirmajā plenārsesijā (2021. gada 7. – 10. jūnijā). Tas vēl oficiāli jāapstiprina arī Padomei.
Avots: https://www.europarl.europa.eu/