Eiropas Parlaments prasa īslaicīgi atcelt patentu aizsardzību vakcīnām

Ziņa publicēta 14.06.2021
Parlaments uzskata, ka, lai veicinātu visas pasaules iedzīvotāju straujāku vakcināciju, īslaicīgi jāatceļ patentu aizsardzība vakcīnām.

Ceturtdien ar 355 balsīm par, 263 pret un 71 atturoties pieņemtajā rezolūcijā Eiropas Parlaments prasa sākt sarunas par Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) TRIPS patentu nolīguma īslaicīgu atcelšanu, lai veicinātu globālu piekļuvi ar Covid-19 saistītiem medicīnas produktiem un risinātu vispasaules ražošanas ierobežojumus un piegādes problēmas.

Ilgtermiņa risinājums ir brīvprātīga licencēšana

Brīvprātīga licencēšana (kad vakcīnas izstrādātājs izlemj, kam un ar kādiem nosacījumiem izsniegt patentu, lai atļautu ražošanu), un zinātības un tehnoloģiju nodošana valstīm, kurās ir vakcīnu ražošanas iespējas, ir galvenie veidi, kā ilgtermiņā paplašināt un paātrināt vakcināciju visā pasaulē, saka EP deputāti.

Lai novērstu vājās vietas vakcīnu piegādes ķēdēs, Parlaments aicina Eiropas Savienību “ātri likvidēt eksporta šķēršļus un aizstāt savu eksporta atļauju mehānismu ar eksporta pārredzamības prasībām”. Savukārt ASV un Lielbritānijai nekavējoties jāatceļ vakcīnu un to ražošanas izejvielu eksporta aizliegums, viņi saka. Lai imunizētu 70 % pasaules iedzīvotāju, nepieciešami 11 miljardi vakcīnas devu, un pašlaik saražota tikai daļa no šīs apjoma, viņi saka.

Vakcīnu ražošana Āfrikā

Lielākā daļa no pasaulē līdz šim ievadītajiem 1,6 miljardiem vakcīnu ir veiktas rūpnieciski attīstītajās valstīs, un tikai 0,3 procenti nokļuvuši 29 trūcīgākajās valstīs. EP deputāti uzsver, ka Eiropas Savienībai ir jāatbalsta ražošana Āfrikā, un norāda, ka vēl viens nozīmīgs instruments šāda atbalsta sniegšanai ekonomikām ar zemiem ieņēmumiem ir globālais vakcīnu izplatīšanas mehānisms COVAX. Parlaments arī aicina Eiropas Savienību veikt finansiālus un nefinanšu ieguldījumus šajā mehānismā.

Atklātība attiecībā uz nākamās paaudzes vakcīnām

Visbeidzot Parlaments pieprasa, lai turpmākie pirkuma priekšlīgumi tiktu pilnībā publiskoti, jo īpaši attiecībā uz nākamās paaudzes vakcīnām, un lai šajos līgumos būtu iekļautas pārredzamības prasības piegādātājiem.

Vispārīga informācija

Lēmums par intelektuālā īpašuma tiesību atcelšanu ir jāpieņem PTO TRIPS nolīguma padomei, kuras sanāksme notika 8. un 9. jūnijā. Debatēs pirms rezolūcijas pieņemšanas dažas politiskās grupas iestājās par patentu aizsardzības atcelšanu. 

Avots:https://www.europarl.europa.eu/