Eiropas Parlaments dod zaļo gaismu ES digitālajam Covid sertifikātam

Ziņa publicēta 14.06.2021
EP deputāti šodien noslēdza likumdošanas darbu saistībā ar ES digitālā Covid sertifikāta ieviešanu, lai atjaunotu tūrismu un Eiropas ekonomikas atveseļošanos.

Jaunā sertifikāta noteikumus EP apstiprināja ar 546 balsīm par, 93 pret un 51 atturoties (noteikumi ES pilsoņiem) un ar 553 par, 91 pret un 41 atturoties (noteikumi trešo valstu valstspiederīgajiem).

Sertifikātu izsniegs valsts iestādes, tas būs bez maksas un pieejams papīra vai digitālā formātā (ar QR kodu). Dokuments apliecinās, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19, tai nesen ir negatīvs testa rezultāts vai arī, ka tā ir atveseļojusies pēc infekcijas. Praksē tie būs trīs atšķirīgi sertifikāti. Tie būs savietojami un verificējami visā Eiropas Savienībā, īpaši noteikumi novērsīs arī krāpšanu un viltošanu.

Sistēmu piemērota no 2021. gada 1. jūlija un tā darbosies 12 mēnešus. Sertifikāts nebūs brīvas pārvietošanās priekšnosacījums, un tas netiks uzskatīts par ceļošanas dokumentu.

Nedrīkst piemērot papildu ceļošanas ierobežojumus

Likumdevēju sarunās EP deputāti panāca vienošanos, ka ES valstis nedrīkstēs noteikt papildu ceļošanas ierobežojumus sertifikātu īpašniekiem, piemēram, karantīnu, pašizolāciju vai testēšanu, ja vien tas nebūs nepieciešami un samērīgi sabiedrības veselības aizsardzībai. Lemjot par labu papildus ierobežojumiem, būs jāņem vērā zinātniskie pierādījumi, “ieskaitot epidemioloģiskos datus, ko publicējis Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs”. Par pasākumiem citām dalībvalstīm un Komisijai būs jāpaziņo 48 stundas iepriekš, un sabiedrībai par to būtu jāuzzina 24 stundas iepriekš.

Viegli pieejami testi par samērīgu cenu

ES valstis tiek mudinātas nodrošināt, ka testēšana ir viegli pieejama un par samērīgu cenu. Pēc Parlamenta pieprasījuma Komisija apsolīja piesaistīt € 100 miljonus no Ārkārtas atbalsta instrumenta, lai dalībvalstis varētu iegādāties testus un sākt izsniegt digitālos Covid testa sertifikātus.

Vakcīnas

Visām ES dalībvalstīm būs jāatzīst vakcinācijas sertifikāti, kas izsniegti citā dalībvalstī, attiecībā uz vakcīnām, ko atļāvusi Eiropas Zāļu aģentūra. Dalībvalstu ziņā būs izlemt, vai tās atzīst arī vakcīnas, kas atļautas saskaņā ar nacionālajām autorizācijas procedūrām, vai vakcīnas, kuras ārkārtas lietošanai ir uzskaitījusi Pasaules Veselības organizācija (PVO).

Datu aizsardzības garantijas

Visi personas dati būs jāapstrādā saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Sertifikāti tiks pārbaudīti bezsaistē, un personas dati netiks saglabāti.

Citāts

Pilsoņu brīvību komitejas priekšsēdētājs un ziņotājs Huans Fernando Lopezs Agilars (S&D, ES) sacīja: “Šodien Parlaments ir nobalsojis par to, lai atjaunotu brīvu pārvietošanos un pilnībā funkcionējošu Šengenas zonu, kamēr mēs turpinām cīnīties ar šo pandēmiju. ES digitālais Covid sertifikāts darbosies no 1. jūlija, un tas šovasar nodrošinās drošu un saskaņotu ceļošanu. ES dalībvalstis tiek aicinātas atturēties no turpmāku ierobežojumu noteikšanas, ja vien tas nav absolūti nepieciešams, un esmu gandarīts, ka dažas dalībvalstis jau ir sākušas sertifikāta izsniegšanu. ”

Nākamie soļi

Teksts tagad būs oficiāli jāpieņem Padomei un jāpublicē Oficiālajā Vēstnesī, lai tas stātos spēkā no 2021. gada 1. jūlija.

Avots: https://www.europarl.europa.eu/