Eiropas Komisija Latvijai izmaksā priekšfinansējumu 237 miljonu eiro apmērā

Ziņa publicēta 13.09.2021
Eiropas Komisija 10.septembrī Latvijai izmaksāja priekšfinansējumu 237 miljonus eiro, kas atbilst 13 % no valsts finanšu piešķīruma kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmumā.

Eiropas Komisija šodien Latvijai izmaksāja priekšfinansējumu 237 miljonus eiro, kas atbilst 13 % no valsts finanšu piešķīruma kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmumā. Priekšfinansējuma maksājums palīdzēs uzsākt Latvijas atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto svarīgāko investīciju un reformu pasākumu īstenošanu. Komisija atļaus veikt turpmākus maksājumus, pamatojoties uz Latvijas atveseļošanas un noturības plānā iekļauto investīciju un reformu īstenošanas gaitu. Plānots, ka Latvija sava plāna darbības laikā kopumā saņems 1,8 miljardus eiro, kas pilnībā sastāv no dotācijām.
Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku, kas strādā cilvēku labā Valdis Dombrovskis teica: “Eiropas Komisijas pirmais maksājums 237 miljonu apmērā ir būtisks solis, lai Latvija atveseļotu ekonomiku pēc COVID19 izraisītās krīzes. Latvija ir starp pirmajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras sagatavoja nacionālos reformu plānus, līdz ar to arī Latvija ir starp pirmajām, kas saņem maksājumu no Eiropas Atveseļošanas fonda. Kopumā Latvija saņems 1.8 miljardus eiro, lai uzlabotu dzīves kvalitāti Latvijas cilvēkiem, veidotu ekonomiku noturīgāku un uzlabotu tās konkurētspēju, ņemot vērā transformāciju uz klimata neitrālu un digitālu ekonomiku. Mēs turpināsim ciešu sadarbību ar Latvijas atbildīgajām amatpersonām un sociāliem partneriem pie plāna ieviešanas, realizējot tajā paredzētās reformas un ieguldot plānotās investīcijas. Vēlu veiksmi Latvijas ekonomikas atveseļošanas plāna ieviešanā.”
 
Plašāka informācija: https://bit.ly/3BVoYXN