Eiropas veselības savienība: EP vēlas uzlabot slimību profilaksi un pārrobežu sadarbību

Ziņa publicēta 20.09.2021
Eiropas Parlamenta deputāti ir gatavi sākt sarunas ar dalībvalstīm par ES slimību profilakses un kontroles sistēmas stiprināšanu un pārrobežu veselības apdraudējumu kopīgu novēršanu.

Savu nostāju par priekšlikumu paplašināt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) pilnvaras Parlaments pieņēma, 598 deputātiem balsojot par, 84 — pret un 13 atturoties. Eiropas Parlamenta deputāti norāda, ka ES dalībvalstīm būtu jāizstrādā valsts gatavības un reaģēšanas plāni un laikus jāsniedz salīdzināmi, kvalitatīvi dati. Viņi arī vēlas, lai tiktu paplašinātas ECDC pilnvaras, papildus infekcijas slimībām centra darbības jomā ietverot arī izplatītākās nepārnēsājamās slimības, tādas kā sirds, asinsvadu un elpošanas orgānu slimības, vēzis, diabēts vai garīgas saslimšanas.

Tiesību akta priekšlikumu par uzlabotiem ES krīžu novēršanas pasākumiem, gatavību krīzēm un reaģēšanu uz tām, lai nākotnē novērstu nopietnus pārrobežu veselības apdraudējumus, pieņēma, 594 deputātiem balsojot par, 85 — pret un 16 atturoties. Parlamenta deputāti norāda: Covid-19 krīze ir apliecinājusi, ka ES ir vēl vairāk jāatbalsta dalībvalstu sadarbība, jo īpaši pierobežas reģionos. Priekšlikumā arī prasītas skaidras procedūras un lielāka pārredzamība ES kopīgajos iepirkumos un ar tiem saistītajos iepirkuma līgumos.
Avots:https://www.europarl.europa.eu/