Ekspedīcija "ES labās prakses izzināšana"

Ziņa publicēta 24.09.2021
Ekspedīcija pa Vidzemi, aplūkojot uzņēmumus, iestādes un vietas, kurās veiksmīgi piesaistītas investīcijas, apgūts ES finansējums, veicinot vietējo, reģionālo un valsts izaugsmi, nodrošinot iedzīvotājus ar darbvietām vai infrastruktūru tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai.