Par veselīgu dzīvesveidu: Komisija sāk Eiropas mēroga kampaņu

Ziņa publicēta 24.09.2021
Komisija uzsākusi kampaņu “HealthyLifestyle4All”, kuras mērķis ir vispārēji veicināt veselīgu dzīvesveidu, tai skaitā dažādās paaudzēs un sociālajās grupās, ar mērķi uzlabot Eiropas iedzīvotāju veselību un labbūtību.

x

  • uzlabot izpratni par veselīgu dzīvesveidu visās paaudzēs;
  • atvieglot piekļuvi sportam, fiziskajām aktivitātēm un veselīgam uzturam, īpašu uzmanību pievēršot iekļautībai un nediskriminācijai, nolūkā sasniegt un iesaistīt neizdevīgā stāvoklī esošās grupas;
  • veicināt visaptverošu pieeju dažādās rīcībpolitikās un nozarēs, veidojot sasaisti starp pārtiku, veselību, labbūtību un sportu.

Tiešsaistes solījumu apkopošanas platformā savu solījumu veikt konkrētas darbības var iesniegt jebkura līdzdalīgā organizācija. Savus solījumus jau iesniegušas vairākas ES valstis un organizācijas, piemēram, starptautiskā un Eiropas olimpiskā komiteja, Pasaules Antidopinga aģentūra (WADA), Starptautiskā skolu sporta federācija, Starptautiskā Futbola federācija (FIFA), Eiropas Futbola asociāciju savienība UEFA un Pasaules Veselības organizācija (PVO), taču sagaidāms, ka solījumu būs vēl daudz vairāk.

Komisija kā kampaņas koordinatore nākamajos divos gados īstenos vairākus pasākumus, piemēram, tā iecerējusi:

  • palielināt finansējumu veselīga dzīvesveida projektiem programmā “Erasmus+Apvārsnis Eiropaun “ES – veselībai”. 2021.–2027. gada periodā sporta jomas darbībām programmā “Erasmus+” atvēlēti 470 miljoni eiro, pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” – 290 miljoni eiro, bet programmā “ES – veselībai” – 4,4 miljoni eiro;
  • izveidot jaunu #BeActive paaudžu balvu, ar kuras palīdzību tiks atzīta sporta nozīme dažādos vecumos;
  • izstrādāt vēža profilaksei veltītu ES mobilo lietotni, lai palielinātu informētību par veselīga dzīvesveida nozīmi vēža profilaksē un sekmīgāk sasniegtu Eiropas Vēža uzveikšanas plāna mērķus
  • izstrādāt un atjaunināt pārtikas sastāvdaļu datubāzi, kurā būs informācija par ES pārdoto apstrādāto pārtikas produktu uzturvērtību ar mērķi popularizēt veselīgus pārtikas produktus un samazināt mazāk veselīgu pārtikas produktu (produktu ar augstu cukura, tauku un sāls saturu) patēriņu. Šo mērķi palīdzēs sasniegt arī obligāts saskaņotais uzturvērtības marķējums iepakojuma priekšpusē un ES Rīcības kodekss par atbildīgu pārtikas uzņēmējdarbības un tirgvedības praksi, kas stājās spēkā 2021. gada jūlijā;
  • risināt jautājumu par veselīgu un ilgtspējīgu uzturu un fizisko aktivitāšu un garīgās veselības nozīmi. Šajā sakarā Komisija pārskatīs ES programmu skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu un savā ieteikumā par izglītību racionalizēs veselīga dzīvesveida koncepciju;
  • atbalstīt pierādījumos balstītas veselīga dzīvesveida rīcībpolitikas veidošanu ar Veselības veicināšanas un slimību profilakses zinību vārtejasun Vēža zināšanu centrapalīdzību.

Kampaņa sāksies vienlaikus ar 2021. gada Eiropas Sporta nedēļu, kas no 23. līdz 30. septembrim norisināsies visā Eiropā. Tās patroni būs trīs izcili Eiropas sportisti: Beatriče Vio, Horhe Pina un Sergejs Bubka. Sporta nedēļā plānoti tūkstošiem pasākumu, kuros dalībnieki gan tiešsaistē, gan uz vietas varēs pārliecināties, ka fiziskās aktivitātes nes prieku, palielina izturību un saved kopā dažādas paaudzes. Eiropas Sporta nedēļa pirmo reizi tika sarīkota 2015. gadā, un tā ir kļuvusi par lielāko sporta un fizisko aktivitāšu popularizēšanas kampaņu Eiropā. 2020. gadā Eiropas Sporta nedēļa pieredzēja rekordlielu dalībnieku skaitu: vairāk nekā 32 000 pasākumos visā Eiropā aktīvi piedalījās 15,6 miljoni dalībnieku.

https://latvia.representation.ec.europa.eu/