Eurostat publicē 2022. gada ziņojumu par ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM) Eiropas Savienībā

Ziņa publicēta 24.05.2022
Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat) šodien publicējis dokumentu "Sustainable development in the European Union — 2022 monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context", kurā sniegts statistiskas pārskats par ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas progresu Eiropas Savienībā.

 

Ziņojumā iekļautie dati liecina, ka pēdējo piecu gadu laikā ES ir panākusi progresu virzībā uz lielāko daļu mērķu atbilstīgi Komisijas prioritātēm galvenajās politikas jomās, piemēram, Eiropas zaļajā kursā, Digitālajā stratēģijā un Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānā. Lai gan virzība uz dažiem mērķiem bija ātrāka nekā uz citiem, novirzīšanās no ilgtspējīgas attīstības mērķiem notika tikai dažās konkrētās jomās.
Bezprecedenta instruments NextGenerationEU, ko Komisija pieņēma, reaģējot uz pandēmiju, un reformas un investīcijas, ko dalībvalstis paredzējušas savos atveseļošanas un noturības plānos, nākotnē sniegs būtisku ieguldījumu IAM sasniegšanā Eiropas Savienībā.
Plašāka informācija, noderīgas saites, kā arī pieejas vizualizācijas rīkiem šeit: Komisija ( Eurostat) publicējusi 2022. gada ziņojumu par ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM) Eiropas Savienībā (europa.eu)