EK nākusi klajā ar Eiropas semestra pavasara paketi un valstīm adresētām rekomendācijām

Ziņa publicēta 25.05.2022
Eiropas Komisija nākusi klajā ar 2022. gada Eiropas semestra jeb pusgada pavasara paketi dalībvalstīm, t.sk. ar ziņojumu par Latviju un Latvijai adresētiem ieteikumiem jeb rekomendācijām. Nākamajās nedēļās konkrētām valstīm adresētie ieteikumi tiks apspriesti Padomes komitejās, un plānots, ka šī gada jūlijā tie tiks pieņemti Ekonomikas un finanšu padomē (ECOFIN).


Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis sacīja: "Krievijas iebrukums Ukrainā neapšaubāmi ir nesis Eiropai ārkārtēju ekonomisko nenoteiktību. Tas ir izraisījis ievērojami augstākas enerģijas, izejvielu, preču un pārtikas cenas un kaitē gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Ar šo Eiropas pusgada pavasara paketi mēs vēlamies atbalstīt Eiropas ekonomikas atveseļošanos no pandēmijas un vienlaikus līdz 2030. gadam izbeigt mūsu stratēģisko atkarību no Krievijas enerģijas."
Nepieciešamība samazināt mūsu atkarību no Krievijas fosilā kurināmā vēl nekad nav bijusi skaidrāka kā šobrīd. Plāna REPowerEU mērķis ir strauji samazināt atkarību no Krievijas fosilā kurināmā, paātrinot pāreju uz tīru enerģiju un apvienojot spēkus, lai izveidotu noturīgāku energosistēmu un patiesu enerģētikas savienību.
Eiropas pusgads un Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM) – centrālais instrumenta NextGenerationEU elements – veido stabilu satvaru, lai nodrošinātu efektīvu politikas koordināciju un tiktu galā ar pašreizējām problēmām. Arī nākamajos gados ANM turpinās virzīt dalībvalstu reformu un ieguldījumu programmas. ANM ir galvenais instruments, ar kuru tiks paātrināta zaļā un digitālā pārkārtošanās un stiprināta dalībvalstu noturība, tostarp īstenojot valsts un pārrobežu mēroga pasākumus saskaņā ar plānu REPowerEU.
Konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos, kas pieņemti Eiropas pusgada kontekstā, dalībvalstīm tiek sniegtas norādes, kā adekvāti reaģēt uz ilgstoši pastāvošām un jaunām problēmām un īstenot kopīgos galvenos politikas mērķus. Šogad tie ietver ieteikumus par to, kā samazināt atkarību no fosilā kurināmā, kas panākams ar reformu un ieguldījumu palīdzību saskaņā ar plāna REPowerEU prioritātēm un Eiropas zaļo kursu.
Plašāka informācija, noderīgas saites un vietnes šeit: Eiropas pusgada pavasara pakete – zaļas un ilgtspējīgas atveseļošanas turpināšana lielākas nenoteiktības apstākļos (europa.eu)